[293fc0]: adminer / lang / cs.inc.php  Maximize  Restore  History

Download this file

311 lines (282 with data), 12.6 kB

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
<?php
$translations = array(
// label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
'System' => 'Systém',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Uživatel',
'Password' => 'Heslo',
'Permanent login' => 'Trvalé přihlášení',
'Login' => 'Přihlásit se',
'Logout' => 'Odhlásit',
'Logged as: %s' => 'Přihlášen jako: %s',
'Logout successful.' => 'Odhlášení proběhlo v pořádku.',
'Invalid credentials.' => 'Neplatné přihlašovací údaje.',
'Language' => 'Jazyk',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Neplatný token CSRF. Odešlete formulář znovu.',
'No extension' => 'Žádná extenze',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Není dostupná žádná z podporovaných PHP extenzí (%s).',
'Session support must be enabled.' => 'Session proměnné musí být povolené.',
'Session expired, please login again.' => 'Session vypršela, přihlašte se prosím znovu.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Verze %s: %s přes PHP extenzi %s',
'Refresh' => 'Obnovit',
// text direction
'ltr' => 'ltr',
'Privileges' => 'Oprávnění',
'Create user' => 'Vytvořit uživatele',
'User has been dropped.' => 'Uživatel byl odstraněn.',
'User has been altered.' => 'Uživatel byl změněn.',
'User has been created.' => 'Uživatel byl vytvořen.',
'Hashed' => 'Zahašované',
'Column' => 'Sloupec',
'Routine' => 'Procedura',
'Grant' => 'Povolit',
'Revoke' => 'Zakázat',
'Process list' => 'Seznam procesů',
'%d process(es) have been killed.' => array('Byl ukončen %d proces.', 'Byly ukončeny %d procesy.', 'Bylo ukončeno %d procesů.'),
'Kill' => 'Ukončit',
'Variables' => 'Proměnné',
'Status' => 'Stav',
'SQL command' => 'SQL příkaz',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d příkaz proběhl v pořádku.', '%d příkazy proběhly v pořádku.', '%d příkazů proběhlo v pořádku.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Příkaz proběhl v pořádku, byl změněn %d záznam.', 'Příkaz proběhl v pořádku, byly změněny %d záznamy.', 'Příkaz proběhl v pořádku, bylo změněno %d záznamů.'),
'No commands to execute.' => 'Žádné příkazy k vykonání.',
'Error in query' => 'Chyba v dotazu',
'Execute' => 'Provést',
'Stop on error' => 'Zastavit při chybě',
'Show only errors' => 'Zobrazit pouze chyby',
// sprintf() format for time of the command
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Historie',
'Clear' => 'Vyčistit',
'File upload' => 'Nahrání souboru',
'From server' => 'Ze serveru',
'Webserver file %s' => 'Soubor %s na webovém serveru',
'Run file' => 'Spustit soubor',
'File does not exist.' => 'Soubor neexistuje.',
'File uploads are disabled.' => 'Nahrávání souborů není povoleno.',
'Unable to upload a file.' => 'Nepodařilo se nahrát soubor.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maximální povolená velikost souboru je %sB.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Příliš velká POST data. Zmenšete data nebo zvyšte hodnotu konfigurační direktivy %s.',
'Export' => 'Export',
'Dump' => 'Export',
'Output' => 'Výstup',
'open' => 'otevřít',
'save' => 'uložit',
'Format' => 'Formát',
'Data' => 'Data',
'Database' => 'Databáze',
'database' => 'databáze',
'Use' => 'Vybrat',
'Select database' => 'Vybrat databázi',
'Invalid database.' => 'Nesprávná databáze.',
'Create new database' => 'Vytvořit novou databázi',
'Database has been dropped.' => 'Databáze byla odstraněna.',
'Databases have been dropped.' => 'Databáze byly odstraněny.',
'Database has been created.' => 'Databáze byla vytvořena.',
'Database has been renamed.' => 'Databáze byla přejmenována.',
'Database has been altered.' => 'Databáze byla změněna.',
'Alter database' => 'Pozměnit databázi',
'Create database' => 'Vytvořit databázi',
'Database schema' => 'Schéma databáze',
// thousands separator - must contain single byte
',' => ' ',
'Engine' => 'Úložiště',
'Collation' => 'Porovnávání',
'Data Length' => 'Velikost dat',
'Index Length' => 'Velikost indexů',
'Data Free' => 'Volné místo',
'Rows' => 'Řádků',
'%d in total' => '%d celkem',
'Analyze' => 'Analyzovat',
'Optimize' => 'Optimalizovat',
'Check' => 'Zkontrolovat',
'Repair' => 'Opravit',
'Truncate' => 'Vyprázdnit',
'Tables have been truncated.' => 'Tabulky byly vyprázdněny.',
'Move to other database' => 'Přesunout do jiné databáze',
'Move' => 'Přesunout',
'Tables have been moved.' => 'Tabulky byly přesunuty.',
'Routines' => 'Procedury a funkce',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedura byla zavolána, byl změněn %d záznam.', 'Procedura byla zavolána, byly změněny %d záznamy.', 'Procedura byla zavolána, bylo změněno %d záznamů.'),
'Call' => 'Zavolat',
'Parameter name' => 'Název parametru',
'Create procedure' => 'Vytvořit proceduru',
'Create function' => 'Vytvořit funkci',
'Routine has been dropped.' => 'Procedura byla odstraněna.',
'Routine has been altered.' => 'Procedura byla změněna.',
'Routine has been created.' => 'Procedura byla vytvořena.',
'Alter function' => 'Změnit funkci',
'Alter procedure' => 'Změnit proceduru',
'Return type' => 'Návratový typ',
'Events' => 'Události',
'Event has been dropped.' => 'Událost byla odstraněna.',
'Event has been altered.' => 'Událost byla změněna.',
'Event has been created.' => 'Událost byla vytvořena.',
'Alter event' => 'Pozměnit událost',
'Create event' => 'Vytvořit událost',
'At given time' => 'V daný čas',
'Every' => 'Každých',
'Schedule' => 'Plán',
'Start' => 'Začátek',
'End' => 'Konec',
'On completion preserve' => 'Po dokončení zachovat',
'Tables' => 'Tabulky',
'Tables and views' => 'Tabulky a pohledy',
'Table' => 'Tabulka',
'No tables.' => 'Žádné tabulky.',
'Alter table' => 'Pozměnit tabulku',
'Create table' => 'Vytvořit tabulku',
'Create new table' => 'Vytvořit novou tabulku',
'Table has been dropped.' => 'Tabulka byla odstraněna.',
'Tables have been dropped.' => 'Tabulky byly odstraněny.',
'Table has been altered.' => 'Tabulka byla změněna.',
'Table has been created.' => 'Tabulka byla vytvořena.',
'Table name' => 'Název tabulky',
'Show structure' => 'Zobrazit strukturu',
'engine' => 'úložiště',
'collation' => 'porovnávání',
'Column name' => 'Název sloupce',
'Type' => 'Typ',
'Length' => 'Délka',
'Auto Increment' => 'Auto Increment',
'Options' => 'Volby',
'Comment' => 'Komentář',
'Default values' => 'Výchozí hodnoty',
'Drop' => 'Odstranit',
'Are you sure?' => 'Opravdu?',
'Move up' => 'Přesunout nahoru',
'Move down' => 'Přesunout dolů',
'Remove' => 'Odebrat',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Byl překročen maximální povolený počet polí. Zvyšte prosím %s a %s.',
'Partition by' => 'Rozdělit podle',
'Partitions' => 'Oddíly',
'Partition name' => 'Název oddílu',
'Values' => 'Hodnoty',
'View' => 'Pohled',
'View has been dropped.' => 'Pohled byl odstraněn.',
'View has been altered.' => 'Pohled byl změněn.',
'View has been created.' => 'Pohled byl vytvořen.',
'Alter view' => 'Pozměnit pohled',
'Create view' => 'Vytvořit pohled',
'Indexes' => 'Indexy',
'Indexes have been altered.' => 'Indexy byly změněny.',
'Alter indexes' => 'Pozměnit indexy',
'Add next' => 'Přidat další',
'Index Type' => 'Typ indexu',
'Column (length)' => 'Sloupec (délka)',
'Foreign keys' => 'Cizí klíče',
'Foreign key' => 'Cizí klíč',
'Foreign key has been dropped.' => 'Cizí klíč byl odstraněn.',
'Foreign key has been altered.' => 'Cizí klíč byl změněn.',
'Foreign key has been created.' => 'Cizí klíč byl vytvořen.',
'Target table' => 'Cílová tabulka',
'Change' => 'Změnit',
'Source' => 'Zdroj',
'Target' => 'Cíl',
'Add column' => 'Přidat sloupec',
'Alter' => 'Změnit',
'Add foreign key' => 'Přidat cizí klíč',
'ON DELETE' => 'Při smazání',
'ON UPDATE' => 'Při změně',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Zdrojové a cílové sloupce musí mít stejný datový typ, nad cílovými sloupci musí být definován index a odkazovaná data musí existovat.',
'Triggers' => 'Triggery',
'Add trigger' => 'Přidat trigger',
'Trigger has been dropped.' => 'Trigger byl odstraněn.',
'Trigger has been altered.' => 'Trigger byl změněn.',
'Trigger has been created.' => 'Trigger byl vytvořen.',
'Alter trigger' => 'Změnit trigger',
'Create trigger' => 'Vytvořit trigger',
'Time' => 'Čas',
'Event' => 'Událost',
'Name' => 'Název',
'select' => 'vypsat',
'Select' => 'Vypsat',
'Select data' => 'Vypsat data',
'Functions' => 'Funkce',
'Aggregation' => 'Agregace',
'Search' => 'Vyhledat',
'anywhere' => 'kdekoliv',
'Search data in tables' => 'Vyhledat data v tabulkách',
'Sort' => 'Seřadit',
'descending' => 'sestupně',
'Limit' => 'Limit',
'Text length' => 'Délka textů',
'Action' => 'Akce',
'Unable to select the table' => 'Nepodařilo se vypsat tabulku',
'No rows.' => 'Žádné řádky.',
'%d row(s)' => array('%d řádek', '%d řádky', '%d řádků'),
'Page' => 'Stránka',
'last' => 'poslední',
'Last page' => 'Poslední stránka',
'whole result' => 'celý výsledek',
'%d byte(s)' => array('%d bajt', '%d bajty', '%d bajtů'),
'CSV Import' => 'Import CSV',
'Import' => 'Import',
'%d row(s) have been imported.' => array('Byl importován %d záznam.', 'Byly importovány %d záznamy.', 'Bylo importováno %d záznamů.'),
// in-place editing in select
'Double click on a value to modify it.' => 'Dvojklikněte na políčko, které chcete změnit.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Ke změně této hodnoty použijte odkaz upravit.',
// %s can contain auto-increment value
'Item%s has been inserted.' => 'Položka%s byla vložena.',
'Item has been deleted.' => 'Položka byla smazána.',
'Item has been updated.' => 'Položka byla aktualizována.',
'%d item(s) have been affected.' => array('Byl ovlivněn %d záznam.', 'Byly ovlivněny %d záznamy.', 'Bylo ovlivněno %d záznamů.'),
'New item' => 'Nová položka',
'original' => 'původní',
// label for value '' in enum data type
'empty' => 'prázdné',
'edit' => 'upravit',
'Edit' => 'Upravit',
'Insert' => 'Vložit',
'Save' => 'Uložit',
'Save and continue edit' => 'Uložit a pokračovat v editaci',
'Save and insert next' => 'Uložit a vložit další',
'Clone' => 'Klonovat',
'Delete' => 'Smazat',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Odesílatel',
'Subject' => 'Předmět',
'Attachments' => 'Přílohy',
'Send' => 'Odeslat',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Byl odeslán %d e-mail.', 'Byly odeslány %d e-maily.', 'Bylo odesláno %d e-mailů.'),
// data type descriptions
'Numbers' => 'Čísla',
'Date and time' => 'Datum a čas',
'Strings' => 'Řetězce',
'Binary' => 'Binární',
'Lists' => 'Seznamy',
'Network' => 'Síť',
'Geometry' => 'Geometrie',
'Relations' => 'Vztahy',
'Editor' => 'Editor',
// date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
// hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
'now' => 'teď',
// general SQLite error in create, drop or rename database
'File exists.' => 'Soubor existuje.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Prosím použijte jednu z koncovek %s.',
// PostgreSQL and MS SQL schema support
'Alter schema' => 'Pozměnit schéma',
'Create schema' => 'Vytvořit schéma',
'Schema has been dropped.' => 'Schéma bylo odstraněno.',
'Schema has been created.' => 'Schéma bylo vytvořeno.',
'Schema has been altered.' => 'Schéma bylo změněno.',
'schema' => 'schéma',
'Schema' => 'Schéma',
'Invalid schema.' => 'Nesprávné schéma.',
// PostgreSQL sequences support
'Sequences' => 'Sekvence',
'Create sequence' => 'Vytvořit sekvenci',
'Sequence has been dropped.' => 'Sekvence byla odstraněna.',
'Sequence has been created.' => 'Sekvence byla vytvořena.',
'Sequence has been altered.' => 'Sekvence byla změněna.',
'Alter sequence' => 'Pozměnit sekvenci',
// PostgreSQL user types support
'User types' => 'Uživatelské typy',
'Create type' => 'Vytvořit typ',
'Type has been dropped.' => 'Typ byl odstraněn.',
'Type has been created.' => 'Typ byl vytvořen.',
'Alter type' => 'Pozměnit typ',
);

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

JavaScript is required for this form.

No, thanks