#171 Chyba v pluginu Slugify

closed-fixed
Common (150)
5
2011-07-14
2011-07-13
Anonymous
No

Ahoj, nevim jestli na sourceforge funguje něco jako pull-request, tak opravu hodím sem:

V pluginu AdminerSlugify je potřeba změnit řádek
23. if (!$_GET["select"] && !$_GET["where"]) {

za
23. if (!$_GET["select"]) {

Jinak se nahrazení neprovede. Díky.

Discussion

 • Michal Mikoláš

  Tak jsem si s tím teď hrál a přišel jsem na další problémy. Celý ten if se musí zrušit, protože pak to nefunguje při přidávání nové položky. A taky, nevím přesně proč, ale kvůli tomu foreach se mi na localhostu (PHP 5.3) zruší proměnná $field, původně předaná jako argument metody. No, celé to mám takto, a teď už mi to funguje (Adminer Editor 3.3.0-dev) bez problému:

  <?php

  /** Prefill field containing "_slug" with slugified value of a previous field (JavaScript)
  * @author Jakub Vrana, http://www.vrana.cz/
  * @license http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Apache License, Version 2.0
  * @license http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU General Public License, version 2 (one or other)
  */
  class AdminerSlugify {
  /** @var string @access protected */
  var $from, $to;

  /**
  * @param string find these characters ...
  * @param string ... and replace them by these
  */
  function AdminerSlugify($from = 'áčďéěíňóřšťúůýž', $to = 'acdeeinorstuuyz') {
  $this->from = $from;
  $this->to = $to;
  }

  function editInput($table, $field, $attrs, $value) {
  static $slugify;

  if (!isset($slugify)) {
  $slugify = array();
  $prev = null;
  foreach (fields($table) as $name => $_field) {
  if ($prev && ereg('(^|_)slug(_|$)', $name)) {
  $slugify[$prev] = $name;
  }
  $prev = $name;
  }
  }

  $slug = $slugify[$field["field"]];
  if (isset($slug)) {
  return "<input value='" . h($value) . "' maxlength='$field[length]' size='40'$attrs onchange=\"var find = '$this->from'; var repl = '$this->to'; this.form['fields[$slug]'].value = this.value.toLowerCase().replace(new RegExp('[' + find + ']', 'g'), function (str) { return repl[find.indexOf(str)]; }).replace(/[^a-z0-9_]+/g, '-').replace(/^-|-\$/g, '').substr(0, $field[length]);\">";
  }
  }

  }

  Kdyžtak kontakt na mě: nanuqcz@gmail.com
  Díky, Michal Mikoláš

   
 • Jakub Vrána

  Jakub Vrána - 2011-07-14
  • status: open --> closed-fixed
   
 • Jakub Vrána

  Jakub Vrána - 2011-07-14

  Podmínka je tam proto, že při editaci je slug obvykle nežádoucí měnit. Ten se předvyplňuje jen při vytváření nové položky.

   
 • Jakub Vrána

  Jakub Vrána - 2011-07-14

  Thank you for the report, I've fixed it in Git. You can download the "Current development version" from http://www.adminer.org/#download

   

Log in to post a comment.