Astronomy Software

OS OS

 • More...

Category Category

License License

Translations Translations

Programming Language Programming Language

Status Status

Audience Audience

User Interface User Interface

Database Environment Database Environment

Astronomy Software

 • Pyramid - The Complete Self-Service Analytics Platform Pyramid - The Complete Self-Service Analytics Platform Icon
  Pyramid - The Complete Self-Service Analytics Platform Icon

  Easily combine data from multiple sources to build dashboards and reports with our scalable solution built for mid-size to enterprise companies.

  Pyramid combines analytic tools often found in separate applications. It features a graphically based ETL to model data and incorporate machine learning algorithms, intuitive data discovery tools that produce simple and advanced visualizations, a presentation builder for creating analytic applications and presentations, and an enterprise-grade report builder—all in a single, integrated platform that can be accessed from any browser or device.
 • Identify and respond to threats before damage is done Identify and respond to threats before damage is done Icon
  Identify and respond to threats before damage is done Icon

  A SIEM that makes it easy to use logs for security, compliance, and troubleshooting.

  SolarWinds® Log & Event Manager (LEM) delivers comprehensive Security Information and Event Management (SIEM) capabilities in a highly affordable, easy-to-use, and quick-to-deploy virtual appliance. LEM provides the visibility, security, and control that IT professionals need to alert on and respond to security threats, and assist in meeting the regulatory compliance guidelines of HIPAA, PCI DSS, SOX, and more. Try it free for 30 days!
 • Slnečné škvrny Icon

  Slnečné škvrny

  Program na spracovanie pozorovaní slnečných škvŕn

  Program vznikol ako ročníková práca z informatiky na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove. Vznikol na základe programu PC – Sun (autor: V. Feik), ktorý slúži na digitalizáciu pozorovaní Slnka na Hvezdárni Františka Pešty v Sezimovom Ústí (ČR). Program Slnečné škvrny slúži na digitalizáciu pozorovaní slnečných škvŕn a fakulových polí. Pozorovania sú následne štatisticky spracované do tabuliek a grafov popisujúcich aktivitu Slnka. Program taktiež umožňuje výpočet fyzikálnych súradníc Slnka, Carringtonovej otočky a juliánskeho dátumu. Program je určený pre astronómov – amatérov aj profesionálnych astronómov. Program rieši komplexne problém pozorovania slnečných škvŕn. Taktiež realizuje kontrolu vstupných dát od užívateľa. Pre správne fungovanie programu je potrebné dať užívateľovi právo zapisovať do priečinku "C:\Program Files\Slnecne skvrny".

  Downloads: 0 This Week Last Update: See Project
 • Previous
 • You're on page 1
 • Next

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

No, Thank you