Astronomy Software

OS OS

 • More...

Category Category

License License

Translations Translations

Programming Language Programming Language

Status Status

Audience Audience

User Interface User Interface

Database Environment Database Environment

Astronomy Software

 • DigitalOcean - The Total Cloud Computing Platform Icon
  DigitalOcean - The Total Cloud Computing Platform Icon

  Our platform was built with simplicity at the forefront, so developers can build and deploy with ease.

  DigitalOcean's predictable format removes infrastructure friction and allows developers more time to build software customers love. Easily deploy, manage, and scale applications of any size. DigitalOcean also provides the support you need with hundreds of in-depth tutorials and an active online community.
 • Identify and respond to threats before damage is done Icon
  Identify and respond to threats before damage is done Icon

  A SIEM that makes it easy to use logs for security, compliance, and troubleshooting.

  SolarWinds® Log & Event Manager (LEM) delivers comprehensive Security Information and Event Management (SIEM) capabilities in a highly affordable, easy-to-use, and quick-to-deploy virtual appliance. LEM provides the visibility, security, and control that IT professionals need to alert on and respond to security threats, and assist in meeting the regulatory compliance guidelines of HIPAA, PCI DSS, SOX, and more. Try it FREE for 30 days!
 • Slnečné škvrny Icon

  Slnečné škvrny

  Program na spracovanie pozorovaní slnečných škvŕn

  Program vznikol ako ročníková práca z informatiky na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove. Vznikol na základe programu PC – Sun (autor: V. Feik), ktorý slúži na digitalizáciu pozorovaní Slnka na Hvezdárni Františka Pešty v Sezimovom Ústí (ČR). Program Slnečné škvrny slúži na digitalizáciu pozorovaní slnečných škvŕn a fakulových polí. Pozorovania sú následne štatisticky spracované do tabuliek a grafov popisujúcich aktivitu Slnka. Program taktiež umožňuje výpočet fyzikálnych súradníc Slnka, Carringtonovej otočky a juliánskeho dátumu. Program je určený pre astronómov – amatérov aj profesionálnych astronómov. Program rieši komplexne problém pozorovania slnečných škvŕn. Taktiež realizuje kontrolu vstupných dát od užívateľa. Pre správne fungovanie programu je potrebné dať užívateľovi právo zapisovať do priečinku "C:\Program Files\Slnecne skvrny".

  Downloads: 0 This Week Last Update: See Project
 • Previous
 • You're on page 1
 • Next

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

No, Thank you