VietOCR

4.5 Stars (19)
1,040 Downloads (This Week)
Last Update:
Download VietOCR-4.0.zip
Browse All Files
Windows BSD Mac Linux

Screenshots

Description

Provides optical character recognition (OCR) solutions for Vietnamese language.

VietOCR Web Site

Features

 • Java & .NET GUI frontends for Tesseract OCR engine
 • Supports all languages provided by Tesseract
 • Supports automatic download and installation of language packs
 • PDF, TIFF, JPEG, GIF, PNG, BMP image formats
 • Paste image from clipboard
 • Selection box for Region of Interest (ROI)
 • File drag-and-drop
 • Bulk & batch operations
 • Text replacement postprocessing
 • Integrated scanning support
 • Spellcheck with Hunspell

KEEP ME UPDATED

User Ratings

★★★★★
★★★★
★★★
★★
15
2
0
0
2
ease 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 5 / 5
features 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
design 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
support 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
Write a Review

User Reviews

 • nguyenvanuyn96
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  Tôi không thể sử dụng VietOCR khi dùng gói ngôn ngữ OCR là Vietnamese. Khi tôi tiến hành chụp hình Screenshot cửa sổ Help của chính VietOCR rồi load lên bằng VietOCR nhưng phần mềm xuất ra các chữ không thể đọc được. Tôi không biết tôi đã sai bước nào hay là do lỗi của VietOCR. Tôi cũng có thử trên một máy tính khác thì cũng không có kết quả tốt hơn mặc dù theo VietOCR thì hỗ trợ tiếng Việt đúng đến 97%. Font chữ của văn bản là font "Time News Roman" với size = 13. Rất mong nhận được phản hồi của tác giả qua mail: nguyenvanuyn96@gmail.com để hướng dẫn tôi cách sử dụng tốt hơn. Cảm ơn tác giả rất nhiều.

  Posted 04/20/2015
 • damaslover
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  i like the Software but still the Arabic language have a problem, also it would be nice to have multiple language detection & document structure recognize such as tables along with to choose what to OCR and not. Br

  Posted 03/12/2015
Read more reviews

Additional Project Details

Languages

Dutch, Persian, Lithuanian, Czech, Italian, Catalan, Vietnamese, English, Slovak, Turkish, Japanese

Intended Audience

Developers, End Users/Desktop

User Interface

Java Swing, .NET/Mono

Programming Language

C#, Java

Registered

2008-06-09
Screenshots can attract more users to your project.
Features can attract more users to your project.