Phan mem hoc tu vung VFRIEND Icon

User Ratings

★★★★★
★★★★
★★★
★★
3
0
0
0
0
ease 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
features 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
design 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
support 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
Write a Review

User Reviews

 • tfileme
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  very good project, thanks!

  Posted 05/19/2013
 • codeprese
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  Very useful project!

  Posted 06/01/2012
 • trankhuongtuan
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  VFriend - Vocabulary Friend - Sản phẩm đạt giải ba cuộc thi nhân tài đất việt 2010 và được báo chí đánh giá cao. VFriend - The best software to study vocabulary and sentense whenever we are using our computer. Vfriend - Phần mềm học từ vựng hiện đại nhất thế giới.

  Posted 12/27/2010