Unikey Vietnamese Input Method

A Vietnamese keyboard for Windows and Linux

4.8 Stars (38)
20,530 Downloads (This Week)
Last Update:
Download unikey42RC4-140823-win32.zip
Browse All Files
BSD Windows Linux

Description

A Vietnamese keyboard for Windows and Linux

Unikey Vietnamese Input Method Web Site

KEEP ME UPDATED

User Ratings

★★★★★
★★★★
★★★
★★
34
2
2
0
0
ease 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
features 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
design 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
support 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
Write a Review

User Reviews

 • thanhcivil
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  Mong phần mềm có thêm tính năng như sau: khi đang trong trình duyệt thì ở Eng Mode, khi chuyển sang cửa sổ Word thì tự động chuyển sang Vie Mode, ở mỗi cửa sổ sẽ tư ghi nhớ Mode mình chọn giống như Keyboard của Windows 7 vậy.

  Posted 02/27/2015
 • rednql
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  Em có một chút góp ý về phần Default Setting khi chọn Mở rộng, nên đổi lại như sau: - Chọn bỏ dấu kiểu mới (oà, uý ...) vì cái này hiện nay VN đã quy định thống nhất. - Tắt kiểm tra chính tả. - Bỏ chọn phần "bật hộp thoại này khi khởi động". Đây là góp ý nho nhỏ mong anh Long sẽ cho thay đổi ở các bản update tiếp theo!

  Posted 02/20/2015
 • letuanqt1
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  Phím tắt chuyển từ E-V và ngược lại rất hữu dụng. Anh Phạm Kim Long có thể thêm phần phím tắt cho phần chuyển 2 bảng mã thường dùng (ví dụ Unicode và Vni) được không. Vì ở Việt Nam hiện tại vẫn còn nhiều phần mềm phải nhập không phải mã Unicode nên mỗi lần chuyển phải bật phần mềm lên. Nếu có phím tắt thì rút ngắn thời gian hơn. 1 người Việt tốn vài cho việc chuyển này mỗi lần chuyển, nếu tiết kiệm được thì tổng thời gian/ hầu hết VN đều dùng Unikey sẽ rất lớn. Xin chân thành cảm ơn tác giả - letuanqt@gmail.com.

  Posted 11/30/2014
 • greyjr
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  Cuối cùng thì cũng có bản fix lỗi trong lần update tháng 8 của Windows 8.1

  Posted 08/29/2014
 • tdangkhoa
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  The best Vietnamese input program!

  Posted 08/18/2014
Read more reviews

Additional Project Details

Intended Audience

Developers

User Interface

X Window System (X11), Win32 (MS Windows)

Programming Language

C++

Registered

2001-06-16
Screenshots can attract more users to your project.
Features can attract more users to your project.