Obeliks

Obeliks: Oblikoslovni označevalnik za slovenski jezik

Add a Review
1 Download (This Week)
Last Update:
Download ObeliksMar2013.zip
Browse All Files
Windows

Description

Dolgoročni cilj projekta Obeliks je izdelava in nadgrajevanje najbolj natančnega statističnega označevalnika za slovenski jezik. Oblikoskladenjsko označevanje je proces pripisovanja oblikoslovnih (in deloma skladenjskih) lastnosti besedam v poljubnem besedilu. Tako označeno besedilo je predpogoj za delovanje večine aplikacij, ki temeljijo na analizi naravnega jezika. Označevanje slovenskih besedil je zelo težak problem, saj mora algoritem za označevanje pravilno izbirati med skoraj dva tisoč oznakami (število različnih oznak za označevanje angleškega besedila je zgolj okoli šestdeset). // The aim of the Obeliks project is to develop the most accurate statistical tagger for the Slovene language. Morphosyntactic tagging is the process of categorizing a word in a text into a particular part of speech category and describing it with various morphological features related to that category.

Obeliks Web Site

KEEP ME UPDATED

Write a Review

User Reviews

Be the first to post a review of Obeliks!

Additional Project Details

Intended Audience

Advanced End Users, Developers, End Users/Desktop, Information Technology, Science/Research

User Interface

.NET/Mono, Command-line, Web-based

Programming Language

C#

Registered

2012-05-05
Screenshots can attract more users to your project.
Features can attract more users to your project.

Icons must be PNG, GIF, or JPEG and less than 1 MiB in size. They will be displayed as 48x48 images.