Mùa Tóc Rối Icon

Mùa Tóc Rối

alpha

Dự án Mùa Tóc Rối

5.0 Stars (1)
0 Downloads (This Week)
Last Update:
  Browse Code Code Repositories

Screenshots

Description

Dành cho những phát triển về blog Mùa Tóc Rối.

Mùa Tóc Rối Web Site

Features

 • New menu color
 • Recent post by category
 • Header image by time
 • New base color

KEEP ME UPDATED

User Ratings

★★★★★
★★★★
★★★
★★
1
0
0
0
0
ease 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
features 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
design 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
support 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
Write a Review

User Reviews

 • nguyenvanduoc
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  Mùa Tóc Rối không chọn hướng đi là viết child theme mà chọn cách sửa trên chính theme gốc, đây không phải là lựa chọn tốt, vì mỗi lần theme gốc cập nhât, Mùa Tóc Rối lại phải sửa lại tất cả những gì mà việc cập nhật làm ảnh hưởng. Tuy nhiên đây là cách mà Mùa Tóc Rối thích.

  Posted 02/12/2012
Read more reviews

Additional Project Details

Languages

Vietnamese

Intended Audience

Developers

Registered

2012-02-12
Screenshots can attract more users to your project.
Features can attract more users to your project.