Gnu Video Effects

planning
Add a Review
0 Downloads (This Week)
Last Update:

User Ratings

★★★★★
★★★★
★★★
★★
32
2
2
0
0
ease 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
features 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
design 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
support 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 4 / 5
Write a Review

User Reviews

 • letuanqt1
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  Phím tắt chuyển từ E-V và ngược lại rất hữu dụng. Anh Phạm Kim Long có thể thêm phần phím tắt cho phần chuyển 2 bảng mã thường dùng (ví dụ Unicode và Vni) được không. Vì ở Việt Nam hiện tại vẫn còn nhiều phần mềm phải nhập không phải mã Unicode nên mỗi lần chuyển phải bật phần mềm lên. Nếu có phím tắt thì rút ngắn thời gian hơn. 1 người Việt tốn vài cho việc chuyển này mỗi lần chuyển, nếu tiết kiệm được thì tổng thời gian/ hầu hết VN đều dùng Unikey sẽ rất lớn. Xin chân thành cảm ơn tác giả - letuanqt@gmail.com.

  Posted 11/30/2014
 • greyjr
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  Cuối cùng thì cũng có bản fix lỗi trong lần update tháng 8 của Windows 8.1

  Posted 08/29/2014
 • tdangkhoa
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  The best Vietnamese input program!

  Posted 08/18/2014
 • voitrang
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  Không hiểu tại sao máy tôi Os Win 8.1, Office 2013, khi dùng bản mới nhất RC4 vẫn bị lỗi khi đánh chữ Đ (hoa) bằng cách nhấn shift + d +d (kiểu Telex): chữ Đ không hiện ra nhưng biến mất sau khi đánh chữ d lần thứ hai?

  Posted 08/18/2014
 • truongtuananhha
  1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

  Great job!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! simple comfortable easy to use easy to use shortcut

  Posted 08/15/2014
Read more reviews

Additional Project Details

Intended Audience

Developers

User Interface

X Window System (X11), Win32 (MS Windows)

Programming Language

C++

Registered

2001-06-16

Update Notifications

Write a Review

User Reviews

Be the first to post a review of Gnu Video Effects !

Additional Project Details

Languages

English, Spanish

Intended Audience

Developers, Education, End Users/Desktop, Information Technology, Non-Profit Organizations, Other Audience

User Interface

Project is a templating system

Programming Language

Python

Registered

2008-08-02
Screenshots can attract more users to your project.
Features can attract more users to your project.

Icons must be PNG, GIF, or JPEG and less than 1 MiB in size. They will be displayed as 48x48 images.