Report inappropriate content

Update Notifications

Teknologjia Informatike (IT) ne SHQIP

alpha

5.0 Stars (5)
4 Downloads (This Week)
Last Update:
Download prove.rar
Browse All Files
Windows

Description

Ky eshte nje projekt i HAPUR/FALAS per publikun Shqip-foles i cili permban nje seri Video-Kursesh, Udhezime, dhe Shembuj Kodi per gjuhe (web) si: XHTML, CSS, JS, PHP, AS3 etj. si dhe per Desktop: C++, Java, Adobe Air etj. + programe/praktika te ndryshme.

Teknologjia Informatike (IT) ne SHQIP Web Site

Screenshots can attract more users to your project.
Features can attract more users to your project.

Icons must be PNG, GIF, or JPEG and less than 1 MiB in size. They will be displayed as 48x48 images.