*addon skin.BOX
*version 2.1.1
*url - https://github.com/DjCisco/skin.BOX
*revsion c57e56c0b1
*branch - master
*xbmc version - gotham

For skin development repo