Home

Miklos Nováky

Detta är en del av kursen Projektarbete 100p som Samuel Nilsson och Miklos Novaky går på Rosendalsgymnasiet, Uppsala. Projektets syfte är att planera, strukturera och utveckla ett intern nät i form av en webbapplikation utveklad i Ruby on Rails.


Project Members: