Patches Maximize Restore

Showing 7 results of 7

# Summary Milestone Status Owner Created Updated
7 Kilka drobnych usprawnień modułu poczty None open 2007-01-06 2007-01-06  
6 Spis Cechowy None open 2006-03-13 2006-03-13  
5 Panel edycji uzytkownikow 1.0 open 2006-02-05 2006-02-05  
4 Nowa silownia 1.0 open 2006-01-21 2006-01-21  
3 Wymiana vallarow 1.0 open 2006-01-19 2006-01-21  
2 Ulepszanie przedmiotow 1.0 open 2006-01-16 2006-01-21  
1 Wieza Druida 1.0 open 2005-12-30 2006-01-21