Bugs Maximize Restore

Showing results of 69

# Summary Milestone Status Owner Created Updated
81 Chức năng nhấn đồng thời (left shift + right shift) không hoạt động v1.0_(example) open Pham Kim Long 7 days ago 7 days ago  
80 Lỗi khi cài đặt Unikey v1.0_(example) open 2014-12-02 2014-12-02  
79 Lỗi khi gõ *^ v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-11-28 2014-12-05  
78 Cách tắt chức năng gõ w biến thành ư ? v1.0_(example) open 2014-11-26 2014-11-26  
77 RDP / ICA Session v1.0_(example) open 2014-11-20 2014-11-20  
76 Gõ nhanh cặp dấu ươ và macro gõ tắt v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-11-18 2014-11-20  
75 Virustotal báo có virus v1.0_(example) open 2014-11-11 2014-11-11  
74 Mình không thể gõ được Tiếng Việt có dấu trong Kingsoft Writer v1.0_(example) open 2014-11-05 2014-11-05  
73 Đề xuất tính năng v1.0_(example) open 2014-11-05 2014-11-15  
68 Unikey không gõ được tiếng việt trên win 8 v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-10-27 2014-10-27  
67 Bản Unikey RC4 bị lỗi trên Windows 8.1 64 bit v1.0_(example) open 2014-10-14 2014-11-08  
66 Bị treo 1 lúc khi nhấp vào close [X] trên unikey RC4 (Build 140823) 64bit v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-10-10 2014-10-10  
65 Không gõ được Tha7m v1.0_(example) open 2014-10-09 2014-10-09  
64 Khong go duoc tieng Viet co dau tren IE vaf FF. v1.0_(example) open 2014-10-09 2014-10-09  
63 Lỗi chuyển chế độ type giữa Eng Việt bằng Ctrl+Shift v1.0_(example) open 2014-10-09 2014-11-13  
62 Tổ hợp Shift+Shift không còn hoạt động v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-10-02 2014-11-18  
61 Chế độ bỏ dấu tiếng việt bất tiện. v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-10-01 2014-10-08  
60 Problem entering oá as in khoá v1.0_(example) open Nien Lam 2014-09-27 2014-09-29  
58 Vấn đề khi bật UAC v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-09-16 2014-10-07  
57 Unikey 4.2 RC4 bị Norton xóa (32 bit) v1.0_(example) open 2014-09-16 2014-09-29  
56 Error trong bản RC3 64B trên nền Win 8.1 64b v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-09-15 2014-09-29  
55 Bộ gõ sắc tộc v1.0_(example) open 2014-09-12 2014-09-29  
54 Đề nghị giữ gõ tắt như bản 3.63 v1.0_(example) open 2014-09-09 2014-09-12  
53 Vài góp ý và thắc mắc về quyền Administrator và phím tắt chuyển ngôn ngữ v1.0_(example) open 2014-09-07 2014-09-29  
  • Ticket Number
  • Summary
  • Milestone
  • Status
  • Owner
  • Creator
  • Created
  • Updated
  • Labels
 
(applies to this page only)
1 2 3 > >> (Page 1 of 3)