Bugs Maximize Restore

Showing results of 38

# Summary Milestone Status Owner Created Updated
45 Lỗi cài đặt gõ tắt trên UniKey v1.0_(example) open Pham Kim Long 5 days ago 4 days ago  
44 Language select button (vietnamese language) appears when start unikey v1.0_(example) open 6 days ago 6 days ago  
43 Unikey 4.2 RC4 vẫn còn lỗi trong Metro app v1.0_(example) open 6 days ago 6 days ago  
42 Phần mềm diệt virus nhận diện nhầm Unikey v1.0_(example) open 2014-08-20 2014-08-20  
41 Phím tắt chuyển chế độ gõ Anh - Việt v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-08-20 2014-08-20  
39 Lỗi viết hoa và đánh dấu chấm than v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-08-16 2014-08-18  
38 Lỗi gõ chữ DD v1.0_(example) open 2014-08-16 2014-08-18  
35 Lỗi khi gõ chử ỏ trên chrome v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-08-04 2014-08-18  
34 Cannot install Unikey again v1.0_(example) open 2014-08-01 2014-08-02  
33 Can not typing after wakeup from sleep mode v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-07-31 2014-08-02  
32 Unikey hơi thiếu cái này v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-07-25 7 days ago  
31 Lỗi khi nhấn Shift và gõ tiếng việt các chữ Đ, Ô, Â v1.0_(example) open 2014-07-23 2014-08-19  
30 Avast deleted UnikeyNT.exe v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-07-16 2014-07-16  
29 Lỗi Unikey trên Windows 8.1 v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-07-03 2014-08-02  
28 Không thể gõ tiếng Việt trong Word 2007 v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-07-01 2014-08-15  
27 Unikey làm touch keyboard không đánh được tiếng việt v1.0_(example) open 2014-06-26 2014-07-20  
26 Lỗi trong bảng viết tắt của UNIKEY v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-06-11 2014-06-26  
25 Khởi động cùng win 8.1 khi chạy với quyền Admin? v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-06-08 2014-06-20  
24 Unikey bị lỗi v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-06-03 2014-07-22  
23 Không gõ được chữ "kíu" v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-05-29 2014-08-12  
22 Unikey bi5 lỗi khi gõ nhanh v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-05-28 2014-05-28  
20 Hỏi về mã nguồn của UniKey 3.02 v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-05-28 2014-08-18  
19 Need help type Vietnamese on VISIO v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-05-27 2014-08-18  
18 Nên mở lại diễn đàn v1.0_(example) open 2014-05-27 2014-05-27  
17 Chữ không in hoa khi gõ tắt v1.0_(example) open 2014-05-25 2014-05-26  
  • Ticket Number
  • Summary
  • Milestone
  • Status
  • Owner
  • Creator
  • Created
  • Updated
  • Labels
 
(applies to this page only)
1 2 > >> (Page 1 of 2)