#9 Chú l

v1.0_(example)
wont-fix
Pham Kim Long
None
5
2014-05-22
2014-05-12
Anonymous
No

Chú Long ơi lỗi này xảy ra trên trình duyệt chrome. Khi con đánh chữ đ bằng VNI thì nó hiện thành dđ đó chú. VD con muốn gõ chữ đi. thì bấm d+9+i nó ra thành dđi đó chú. Lỗi này xảy ra lấu lắm rồi chú fix lại nha

Discussion

 • Pham Kim Long
  Pham Kim Long
  2014-05-15

  Lỗi này hiện tại chưa thể khắc phục được bạn nhé. UniKey không tương thích với tính năng auto-complete của Chrome. Thực ra, bạn có thể gõ tiếng Việt không dấu trong Chrome, vì đối với Google thì kết quả tìm kiếm có dấu và không dấu là gần như nhau.

   
 • Pham Kim Long
  Pham Kim Long
  2014-05-22

  • status: open --> wont-fix
  • assigned_to: Pham Kim Long
   


Anonymous


Cancel   Add attachments