--- a/src/unetbootin/unetbootin_da.ts
+++ b/src/unetbootin/unetbootin_da.ts
@@ -36,420 +36,420 @@
 <context>
   <name>unetbootin</name>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="208"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="306"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="209"/>
     <location filename="unetbootin.cpp" line="307"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="374"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="530"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3344"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3357"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3536"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="4147"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="308"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="375"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="542"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3409"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3422"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3604"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="4215"/>
     <source>Hard Disk</source>
     <translation>Harddisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="210"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="303"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="211"/>
     <location filename="unetbootin.cpp" line="304"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="376"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="534"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="699"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="719"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="973"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1534"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1618"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2547"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2590"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3348"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3374"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3540"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3864"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="4151"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="305"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="377"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="546"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="712"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="732"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="986"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1561"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1645"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2574"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2617"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3413"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3439"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3608"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3932"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="4219"/>
     <source>USB Drive</source>
     <translation>USB-drev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="211"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="228"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="212"/>
     <location filename="unetbootin.cpp" line="229"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="342"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="650"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="651"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3430"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="230"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="343"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="663"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="664"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3498"/>
     <source>ISO</source>
     <translation>ISO</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="212"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="224"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="213"/>
     <location filename="unetbootin.cpp" line="225"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="347"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="655"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="656"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3422"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="226"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="348"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="668"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="669"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3490"/>
     <source>Floppy</source>
     <translation>Diskette</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="245"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="251"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="255"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="259"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="263"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="269"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="297"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="246"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="252"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="256"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="260"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="264"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="270"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="298"/>
     <source>either</source>
     <translation>enten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="276"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="277"/>
     <source>LiveUSB persistence</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="291"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="292"/>
     <source>FAT32-formatted USB drive</source>
     <translation>FAT32-formateret USB drev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="295"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="296"/>
     <source>EXT2-formatted USB drive</source>
     <translation>EXT2-formateret USB drev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="647"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="660"/>
     <source>Open Disk Image File</source>
     <translation>��ben Disk Billede Fil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="647"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="660"/>
     <source>All Files</source>
     <translation>Alle filer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="665"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="673"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="681"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="678"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="686"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="694"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Alle Filer (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="665"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="678"/>
     <source>Open Kernel File</source>
     <translation>��ben Kernel Fil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="673"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="686"/>
     <source>Open Initrd File</source>
     <translation>��ben Initrd Fil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="681"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="694"/>
     <source>Open Bootloader Config File</source>
     <translation>��ben Bootloaderens Konfigurationsfil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="703"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="716"/>
     <source>Insert a USB flash drive</source>
     <translation>Ins��t et USB flash drev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="704"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="717"/>
     <source>No USB flash drives were found. If you have already inserted a USB drive, try reformatting it as FAT32.</source>
     <translation>Der blev ikke fundet noget USB flash drev. Hvis du allerede har indsat et USB drev, s�� pr��v at genformatere det i FAT32 filsystemet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="723"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="736"/>
     <source>%1 not mounted</source>
     <translation>%1 ikke monteret</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="724"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="737"/>
     <source>You must first mount the USB drive %1 to a mountpoint. Most distributions will do this automatically after you remove and reinsert the USB drive.</source>
     <translation>Du skal f��rst montere USB drevet %1 til et monteringspunkt. De fleste distributioner vil g��re dette automatisk efter at du har fjernet og genindsat USB drevet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="739"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="752"/>
     <source>Select a distro</source>
     <translation>V��lg en distribution</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="740"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="753"/>
     <source>You must select a distribution to load.</source>
     <translation>Du skal v��lge en distribution til indl��sning.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="754"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="767"/>
     <source>Select a disk image file</source>
     <translation>V��lg en disk billede fil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="755"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="768"/>
     <source>You must select a disk image file to load.</source>
     <translation>Du skal v��lge en disk billede fil til indl��sning.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="769"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="782"/>
     <source>Select a kernel and/or initrd file</source>
     <translation>V��lg en kernel og/eller initrd fil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="770"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="783"/>
     <source>You must select a kernel and/or initrd file to load.</source>
     <translation>Du skal v��lge en kernel og/eller initrd fil til indl��sning.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="784"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="797"/>
     <source>Diskimage file not found</source>
     <translation>Disk billede filen blev ikke fundet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="785"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="798"/>
     <source>The specified diskimage file %1 does not exist.</source>
     <translation>Den valgte disk billede fil %1 eksisterer ikke.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="799"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="812"/>
     <source>Kernel file not found</source>
     <translation>Kernel fil blev ikke fundet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="800"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="813"/>
     <source>The specified kernel file %1 does not exist.</source>
     <translation>Den valgte kernel fil %1 eksisterer ikke.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="814"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="827"/>
     <source>Initrd file not found</source>
     <translation>Initrd fil blev ikke fundet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="815"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="828"/>
     <source>The specified initrd file %1 does not exist.</source>
     <translation>Den valgte initrd fil %1 eksisterer ikke.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="919"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="932"/>
     <source>%1 exists, overwrite?</source>
     <translation>%1 findes allerede, overskriv?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="920"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="933"/>
     <source>The file %1 already exists. Press &apos;Yes to All&apos; to overwrite it and not be prompted again, &apos;Yes&apos; to overwrite files on an individual basis, and &apos;No&apos; to retain your existing version. If in doubt, press &apos;Yes to All&apos;.</source>
     <translation>Filen %1 eksisterer allerede. Tryk &apos;Ja til alt&apos; for at overskrive uden at blive spurgt igen, &apos;Ja&apos; for at overskrive filer p�� individuel basis, og &apos;Nej&apos; for at beholde den eksisterende version. Er du i tvivl, s�� tryk &apos;Ja til alt&apos;.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="946"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="959"/>
     <source>%1 is out of space, abort installation?</source>
     <translation>%1 har ikke mere plads, afbryd installation?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="947"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="960"/>
     <source>The directory %1 is out of space. Press &apos;Yes&apos; to abort installation, &apos;No&apos; to ignore this error and attempt to continue installation, and &apos;No to All&apos; to ignore all out-of-space errors.</source>
     <translation>Biblioteket %1 har ikke mere plads. Tryk &apos;Ja&apos; for at afslutte installationen, &apos;Nej&apos; for at ignorere denne fejl og fors��g at forts��tte installationen, og &apos;Nej til alt&apos; for at ignorere alle pladsmangel fejl.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1041"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1054"/>
     <source>Locating kernel file in %1</source>
     <translation>Lokaliserer kernefil i %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1092"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1105"/>
     <source>Copying kernel file from %1</source>
     <translation>Kopierer kernefil fra %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1098"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1111"/>
     <source>Locating initrd file in %1</source>
     <translation>Lokaliserer initrd-fil i %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1139"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1152"/>
     <source>Copying initrd file from %1</source>
     <translation>Kopierer initrd-fil fra %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1145"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1225"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1158"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1238"/>
     <source>Extracting bootloader configuration</source>
     <translation>Udtr��kker bootloader-konfiguration</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1440"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1466"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1467"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1493"/>
     <source>&lt;b&gt;Extracting compressed iso:&lt;/b&gt; %1</source>
     <translation>&lt;b&gt;Udpakker komprimeret iso:&lt;/b&gt; %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1717"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1744"/>
     <source>Copying file, please wait...</source>
     <translation>Kopierer fil, vent venligst...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1718"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2532"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1745"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2559"/>
     <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kilde:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1719"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2533"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1746"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2560"/>
     <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1</source>
     <translation>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1720"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1747"/>
     <source>&lt;b&gt;Copied:&lt;/b&gt; 0 bytes</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kopieret:&lt;/b&gt; 0 bytes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1758"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1785"/>
     <source>Extracting files, please wait...</source>
     <translation>Udpakker filer, vent venligst...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1759"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1786"/>
     <source>&lt;b&gt;Archive:&lt;/b&gt; %1</source>
     <translation>&lt;b&gt;Arkiv:&lt;/b&gt; %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1760"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1787"/>
     <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kilde:&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1761"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1788"/>
     <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1762"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1789"/>
     <source>&lt;b&gt;Extracted:&lt;/b&gt; 0 of %1 files</source>
     <translation>&lt;b&gt;Udpakket:&lt;/b&gt; 0 ud af %1 filer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1765"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1792"/>
     <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; %1 (%2)</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kilde:&lt;/b&gt; %1 (%2)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1766"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1793"/>
     <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1%2</source>
     <translation>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1%2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1767"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1794"/>
     <source>&lt;b&gt;Extracted:&lt;/b&gt; %1 of %2 files</source>
     <translation>&lt;b&gt;Udpakket:&lt;/b&gt; %1 ud af %2 filer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2531"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2558"/>
     <source>Downloading files, please wait...</source>
     <translation>Henter filer, vent venligst....</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2534"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2561"/>
     <source>&lt;b&gt;Downloaded:&lt;/b&gt; 0 bytes</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hentet:&lt;/b&gt; 0 bytes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2620"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2685"/>
     <source>Download of %1 %2 from %3 failed. Please try downloading the ISO file from the website directly and supply it via the diskimage option.</source>
     <translation>Download af %1 %2 fra %3 mislykkedes. Pr��v venligst at downloade ISO filen direkte fra hjemmesiden, og tilf��j den via &quot;diskimage&quot; valgmuligheden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2643"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2658"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2708"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2723"/>
     <source>&lt;b&gt;Downloaded:&lt;/b&gt; %1 of %2</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hentet:&lt;/b&gt; %1 of %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2673"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2738"/>
     <source>&lt;b&gt;Copied:&lt;/b&gt; %1 of %2</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kopieret:&lt;/b&gt; %1 af %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2764"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2829"/>
     <source>Searching in &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</source>
     <translation>S��ger i &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2768"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2833"/>
     <source>%1/%2 matches in &lt;a href=&quot;%3&quot;&gt;%3&lt;/a&gt;</source>
     <translation>%1/%2 fundet i &lt;a href=&quot;%3&quot;&gt;%3&lt;/a&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3041"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3106"/>
     <source>%1 not found</source>
     <translation>%1 ikke fundet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3042"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3107"/>
     <source>%1 not found. This is required for %2 install mode.
 Install the &quot;%3&quot; package or your distribution&apos;s equivalent.</source>
     <translation>%1 ikke fundet. Denne er kr��vet for %2 kunne installere.
 Installer &quot;%3&quot; pakken eller den tilsvarende for din distribution.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3325"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3390"/>
     <source>(Current)</source>
     <translation>(Nuv��rende)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3326"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3391"/>
     <source>(Done)</source>
     <translation>(F��rdig)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3615"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3683"/>
     <source>Configuring grub2 on %1</source>
     <translation>Konfigurerer grub2 p�� %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3627"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3695"/>
     <source>Configuring grldr on %1</source>
     <translation>Konfigurerer grldr p�� %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3655"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3723"/>
     <source>Configuring grub on %1</source>
     <translation>Konfigurerer grub p�� %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3893"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3961"/>
     <source>Installing syslinux to %1</source>
     <translation>Installerer syslinux p�� %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3928"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3996"/>
     <source>Installing extlinux to %1</source>
     <translation>Installerer extlinux p�� %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="4099"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="4167"/>
     <source>Syncing filesystems</source>
     <translation>Synkroniserer filsystemer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="4104"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="4172"/>
     <source>Setting up persistence</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="4149"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="4217"/>
     <source>After rebooting, select the </source>
     <translation>Efter genstart, v��lg </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="4154"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="4222"/>
     <source>After rebooting, select the USB boot option in the BIOS boot menu.%1
 Reboot now?</source>
     <translation>Efter genstart, v��lg USB opstarts muligheden i BIOS boot menuen.%1
 Genstart nu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="4157"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="4225"/>
     <source>The created USB device will not boot off a Mac. Insert it into a PC, and select the USB boot option in the BIOS boot menu.%1</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -461,42 +461,42 @@
 *VIGTIGT* F��r du genstarter, bedes du placere en Ubuntu alternate (ikke desktop) installations-iso-fil i rodkataloget p�� din harddisk eller USB drev. En s��dan kan hentes fra cdimage.ubuntu.com</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="distrolst.cpp" line="242"/>
+    <location filename="distrolst.cpp" line="257"/>
     <source>
 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;mirrors.kernel.org&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/centos/%1/os/%2&apos; when asked for the folder.</source>
     <translation>
 *VIGTIGT* Efter genstart, skal du ignorer eventuelle fejlbeskeder og v��lge &apos;tilbage&apos; hvis du bliver spurgt efter en CD. G�� til hovedmenuen, v��lg &apos;Start installation&apos;, v��lg &apos;Netv��rk&apos; som kilde, v��lg &apos;HTTP&apos; som protokol, indtast &apos;mirrors.kernel.org&apos; n��r du bliver spurgt efter server, og indtast &apos;/centos/%1/os/%2&apos; n��r du bliver spurgt efter mappe.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="distrolst.cpp" line="298"/>
+    <location filename="distrolst.cpp" line="314"/>
     <source>
 *IMPORTANT* Before rebooting, place a Debian install iso file on the root directory of your hard drive or USB drive. These can be obtained from cdimage.debian.org</source>
     <translation>
 *VIGTIGT* F��r du genstarter, bedes du placere en Debian installations-iso-fil i rodkataloget p�� din harddisk eller USB drev. En s��dan kan hentes fra cdimage.debian.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="distrolst.cpp" line="391"/>
+    <location filename="distrolst.cpp" line="407"/>
     <source>
 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.fedora.redhat.com&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/pub/fedora/linux/development/%1/os&apos; when asked for the folder.</source>
     <translation>
 *VIGTIGT* Efter genstart, skal du ignorer eventuelle fejlbeskeder og v��lge &apos;tilbage&apos; hvis du bliver spurgt efter en CD. G�� til hovedmenuen, v��lg &apos;Start installation&apos;, v��lg &apos;Netv��rk&apos; som kilde, v��lg &apos;HTTP&apos; som protokol, indtast &apos;download.fedora.redhat.com&apos; n��r du bliver spurgt efter server, og indtast &apos;/pub/fedora/linux/development/%1/os&apos; n��r du bliver spurgt efter mappe.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="distrolst.cpp" line="397"/>
+    <location filename="distrolst.cpp" line="413"/>
     <source>
 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.fedora.redhat.com&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/pub/fedora/linux/releases/%1/Fedora/%2/os&apos; when asked for the folder.</source>
     <translation>
 *VIGTIGT* Efter genstart, skal du ignorer eventuelle fejlbeskeder og v��lge &apos;tilbage&apos; hvis du bliver spurgt efter en CD. G�� til hovedmenuen, v��lg &apos;Start installation&apos;, v��lg &apos;Netv��rk&apos; som kilde, v��lg &apos;HTTP&apos; som protokol, indtast &apos;download.fedora.redhat.com&apos; n��r du bliver spurgt efter server, og indtast &apos;/pub/fedora/linux/releases/%1/Fedora/%2/os&apos; n��r du bliver spurgt efter mappe.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="distrolst.cpp" line="769"/>
+    <location filename="distrolst.cpp" line="785"/>
     <source>
 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.opensuse.org&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/factory/repo/oss&apos; when asked for the folder.</source>
     <translation>
 *VIGTIGT* Efter genstart, skal du ignorer eventuelle fejlbeskeder og v��lge &apos;tilbage&apos; hvis du bliver spurgt efter en CD. G�� til hovedmenuen, v��lg &apos;Start installation&apos;, v��lg &apos;Netv��rk&apos; som kilde, v��lg &apos;HTTP&apos; som protokol, indtast &apos;download.opensuse.org&apos; n��r du bliver spurgt efter server, og indtast &apos;/factory/repo/oss&apos; n��r du bliver spurgt efter mappe.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="distrolst.cpp" line="775"/>
+    <location filename="distrolst.cpp" line="791"/>
     <source>
 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.opensuse.org&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/distribution/%1/repo/oss&apos; when asked for the folder.</source>
     <translation>
@@ -504,7 +504,7 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="distrover.cpp" line="26"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="735"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="748"/>
     <source>== Select Distribution ==</source>
     <translation>== V��lg Distribution ==</translation>
   </message>