--- a/src/unetbootin/unetbootin_gl.ts
+++ b/src/unetbootin/unetbootin_gl.ts
@@ -37,35 +37,35 @@
   <name>unetbootin</name>
   <message>
     <location filename="unetbootin.cpp" line="205"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="299"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="300"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="367"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="523"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3285"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3298"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3477"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="4075"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="303"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="304"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="371"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="527"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3289"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3302"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3481"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="4085"/>
     <source>Hard Disk</source>
     <translation>Disco r��xido</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="unetbootin.cpp" line="207"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="296"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="297"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="369"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="527"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="692"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="712"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="966"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1497"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1559"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2488"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2531"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3289"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3315"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3481"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3805"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="4079"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="300"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="301"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="373"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="531"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="696"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="716"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="970"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1501"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1563"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2492"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2535"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3293"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3319"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3485"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3809"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="4089"/>
     <source>USB Drive</source>
     <translation>Unidade USB</translation>
   </message>
@@ -73,10 +73,10 @@
     <location filename="unetbootin.cpp" line="208"/>
     <location filename="unetbootin.cpp" line="225"/>
     <location filename="unetbootin.cpp" line="226"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="335"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="643"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="644"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3371"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="339"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="647"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="648"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3375"/>
     <source>ISO</source>
     <translation>ISO</translation>
   </message>
@@ -84,10 +84,10 @@
     <location filename="unetbootin.cpp" line="209"/>
     <location filename="unetbootin.cpp" line="221"/>
     <location filename="unetbootin.cpp" line="222"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="340"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="648"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="649"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3363"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="344"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="652"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="653"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3367"/>
     <source>Floppy</source>
     <translation>Disquete</translation>
   </message>
@@ -96,359 +96,360 @@
     <location filename="unetbootin.cpp" line="248"/>
     <location filename="unetbootin.cpp" line="252"/>
     <location filename="unetbootin.cpp" line="256"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="262"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="290"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="260"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="266"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="294"/>
     <source>either</source>
     <translation>calquera</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="269"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="273"/>
     <source>LiveUSB persistence</source>
     <translation>LiveUSB persistente</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="284"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="288"/>
     <source>FAT32-formatted USB drive</source>
     <translation>Dispositivo USBcon formato FAT32</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="288"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="292"/>
     <source>EXT2-formatted USB drive</source>
     <translation>Dispositivo USB con formato EXT2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="640"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="644"/>
     <source>Open Disk Image File</source>
     <translation>Abrir o ficheiro de imaxe de disco</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="640"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="644"/>
     <source>All Files</source>
     <translation>Todos os ficheiros</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="658"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="666"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="674"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="662"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="670"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="678"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Todos os ficheiros (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="658"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="662"/>
     <source>Open Kernel File</source>
     <translation>Abrir o ficheiro do kernel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="666"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="670"/>
     <source>Open Initrd File</source>
     <translation>Abrir o ficheiro initrd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="674"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="678"/>
     <source>Open Bootloader Config File</source>
     <translation>Abrir o ficheiro de configuraci��n do cargador de arranque</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="696"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="700"/>
     <source>Insert a USB flash drive</source>
     <translation>Insira unha unidade flash USB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="697"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="701"/>
     <source>No USB flash drives were found. If you have already inserted a USB drive, try reformatting it as FAT32.</source>
     <translation>Non se atoparon unidades USB, se xa inseriu unha unidade USB, tente formatala como FAT32.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="716"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="720"/>
     <source>%1 not mounted</source>
     <translation>%1 non esta montada</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="717"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="721"/>
     <source>You must first mount the USB drive %1 to a mountpoint. Most distributions will do this automatically after you remove and reinsert the USB drive.</source>
     <translation>En primeiro lugar, debe montar a unidade USB %1 nun punto de montaxe. A maior��a das distribuci��ns farao automaticamente despois de quitar e volver a inserir a unidade USB.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="732"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="736"/>
     <source>Select a distro</source>
     <translation>Escolla a distribuci��n</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="733"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="737"/>
     <source>You must select a distribution to load.</source>
     <translation>Debe escoller unha distribuci��n a cargar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="747"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="751"/>
     <source>Select a disk image file</source>
     <translation>Escolla o ficheiro de imaxe de disco</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="748"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="752"/>
     <source>You must select a disk image file to load.</source>
     <translation>Debe escoller un ficheiro de imaxe de disco a cargar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="762"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="766"/>
     <source>Select a kernel and/or initrd file</source>
     <translation>Escolla o kernel e/ou un ficheiro initrd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="763"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="767"/>
     <source>You must select a kernel and/or initrd file to load.</source>
     <translation>Debe escoller un kernel e/ou un ficheiro initrd a cargar.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="777"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="781"/>
     <source>Diskimage file not found</source>
     <translation>Non se atopa o ficheiro de imaxe de disco</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="778"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="782"/>
     <source>The specified diskimage file %1 does not exist.</source>
     <translation>O ficheiro de imaxe de disco %1 non existe.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="792"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="796"/>
     <source>Kernel file not found</source>
     <translation>Non se atopa o ficheiro de kernel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="793"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="797"/>
     <source>The specified kernel file %1 does not exist.</source>
     <translation>O ficheiro de kernel %1 non existe.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="807"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="811"/>
     <source>Initrd file not found</source>
     <translation>Non se atopa o ficheiro initrd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="808"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="812"/>
     <source>The specified initrd file %1 does not exist.</source>
     <translation>O ficheiro initrd %1 non existe.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="912"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="916"/>
     <source>%1 exists, overwrite?</source>
     <translation>%1 xa existe, sobrescribilo?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="913"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="917"/>
     <source>The file %1 already exists. Press &apos;Yes to All&apos; to overwrite it and not be prompted again, &apos;Yes&apos; to overwrite files on an individual basis, and &apos;No&apos; to retain your existing version. If in doubt, press &apos;Yes to All&apos;.</source>
     <translation>O ficheiro %1 xa existe. Prema ��Si a todo�� para sobrescribilo e que non sexa solicitado de novo, ��Si�� para sobrescribir os ficheiros de forma individual, e ��Non�� para conservar a versi��n existente. En caso de dubida, prema ��Si a todo��.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="939"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="943"/>
     <source>%1 is out of space, abort installation?</source>
     <translation>%1 non dispon de espazo, cancelar a instalaci��n?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="940"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="944"/>
     <source>The directory %1 is out of space. Press &apos;Yes&apos; to abort installation, &apos;No&apos; to ignore this error and attempt to continue installation, and &apos;No to All&apos; to ignore all out-of-space errors.</source>
     <translation>O directorio %1 non dispon de espazo. Prema ��S���� para interrumpir a instalaci��n, ��Non�� para ignorar este erro e tratar de continuar a instalaci��n, e ��Non a todos�� para facer caso omiso de todas as mensaxes de erro sobre o espazo dispo��ible.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1034"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1038"/>
     <source>Locating kernel file in %1</source>
     <translation>Localizando o ficheiro do kernel en %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1075"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1079"/>
     <source>Copying kernel file from %1</source>
     <translation>Copiando o ficheiro do kernel desde %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1081"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1085"/>
     <source>Locating initrd file in %1</source>
     <translation>Localizando o ficheiro initrd en %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1122"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1126"/>
     <source>Copying initrd file from %1</source>
     <translation>Copiando o ficheiro initrd desde %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1128"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1188"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1132"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1192"/>
     <source>Extracting bootloader configuration</source>
     <translation>Extraendo a configuraci��n do cargador de inicio (bootloader)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1403"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1429"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1407"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1433"/>
     <source>&lt;b&gt;Extracting compressed iso:&lt;/b&gt; %1</source>
     <translation>&lt;b&gt;Extraendo iso comprimida:&lt;/b&gt; %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1658"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1662"/>
     <source>Copying file, please wait...</source>
     <translation>Copiando o ficheiro, agarde...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1659"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2473"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1663"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2477"/>
     <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Orixe:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1660"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2474"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1664"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2478"/>
     <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1</source>
     <translation>&lt;b&gt;Destino:&lt;/b&gt; %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1661"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1665"/>
     <source>&lt;b&gt;Copied:&lt;/b&gt; 0 bytes</source>
     <translation>&lt;b&gt;Copiado:&lt;/b&gt; 0 bytes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1699"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1703"/>
     <source>Extracting files, please wait...</source>
     <translation>Extraendo ficheiros, agarde...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1700"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1704"/>
     <source>&lt;b&gt;Archive:&lt;/b&gt; %1</source>
     <translation>&lt;b&gt;Archivo:&lt;/b&gt; %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1701"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1705"/>
     <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Orixe:&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1702"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1706"/>
     <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Destino:&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1703"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1707"/>
     <source>&lt;b&gt;Extracted:&lt;/b&gt; 0 of %1 files</source>
     <translation>&lt;b&gt;Extraido:&lt;/b&gt; 0 de %1 ficheiros</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1706"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1710"/>
     <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; %1 (%2)</source>
     <translation>&lt;b&gt;Orixe:&lt;/b&gt; %1 (%2)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1707"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1711"/>
     <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1%2</source>
     <translation>&lt;b&gt;Destino:&lt;/b&gt; %1%2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="1708"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="1712"/>
     <source>&lt;b&gt;Extracted:&lt;/b&gt; %1 of %2 files</source>
     <translation>&lt;b&gt;Extraido:&lt;/b&gt; %1 de %2 ficheiros</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2472"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2476"/>
     <source>Downloading files, please wait...</source>
     <translation>Descargando ficheiros, agarde...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2475"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2479"/>
     <source>&lt;b&gt;Downloaded:&lt;/b&gt; 0 bytes</source>
     <translation>&lt;b&gt;Descargados:&lt;/b&gt; 0 bytes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2561"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2565"/>
     <source>Download of %1 %2 from %3 failed. Please try downloading the ISO file from the website directly and supply it via the diskimage option.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2584"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2599"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2588"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2603"/>
     <source>&lt;b&gt;Downloaded:&lt;/b&gt; %1 of %2</source>
     <translation>&lt;b&gt;Descargados:&lt;/b&gt; %1 de %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2614"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2618"/>
     <source>&lt;b&gt;Copied:&lt;/b&gt; %1 of %2</source>
     <translation>&lt;b&gt;Copiado:&lt;/b&gt; %1 de %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2705"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2709"/>
     <source>Searching in &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</source>
     <translation>Buscando en &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2709"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2713"/>
     <source>%1/%2 matches in &lt;a href=&quot;%3&quot;&gt;%3&lt;/a&gt;</source>
     <translation>%1/%2 coincidencias en &lt;a href=&quot;%3&quot;&gt;%3&lt;/a&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2982"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2986"/>
     <source>%1 not found</source>
     <translation>%1 non atopado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="2983"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="2987"/>
     <source>%1 not found. This is required for %2 install mode.
 Install the &quot;%3&quot; package or your distribution&apos;s equivalent.</source>
     <translation>%1 non atopado. �� preciso para instalar en modo %2.
 Instale o paquete ��%3�� ou o equivalente na sua distribuci��n.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3266"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3270"/>
     <source>(Current)</source>
     <translation>(Actual)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3267"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3271"/>
     <source>(Done)</source>
     <translation>(Feito)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3556"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3560"/>
     <source>Configuring grub2 on %1</source>
     <translation>Configurando grub2 en %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3568"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3572"/>
     <source>Configuring grldr on %1</source>
     <translation>Configurando grldr en %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3596"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3600"/>
     <source>Configuring grub on %1</source>
     <translation>Configurando grub en %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3834"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3838"/>
     <source>Installing syslinux to %1</source>
     <translation>Instalando syslinux en %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="3869"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="3873"/>
     <source>Installing extlinux to %1</source>
     <translation>Instalando extlinux en %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="4034"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="4044"/>
     <source>Syncing filesystems</source>
     <translation>Sincronizando o sistema de ficheiros</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="4039"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="4049"/>
     <source>Setting up persistence</source>
     <translation>Configuraci��n da persistencia</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="4077"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="4087"/>
     <source>After rebooting, select the </source>
     <translation>Despois de reiniciar, elixa o </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="4082"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="4092"/>
     <source>After rebooting, select the USB boot option in the BIOS boot menu.%1
 Reboot now?</source>
     <translation>Despois de reiniciar, elixa a opci��n de arranque desde USB no men�� de arranque da BIOS.%1
 Reiniciar agora?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="4085"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="4095"/>
     <source>The created USB device will not boot off a Mac. Insert it into a PC, and select the USB boot option in the BIOS boot menu.%1</source>
     <translation>Os dispositivos USB creados non arrancan en Mac. Insirao nun PC e escolla a opci��n de arranque USB no men�� do BIOS.%1</translation>
   </message>
@@ -503,7 +504,7 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="distrover.cpp" line="21"/>
-    <location filename="unetbootin.cpp" line="728"/>
+    <location filename="unetbootin.cpp" line="732"/>
     <source>== Select Distribution ==</source>
     <translation>== Seleccionar a distribucion ==</translation>
   </message>