Commit [r40] Maximize Restore History

doc update - o trybie zdalnym i lokalnym

jarekczek 2014-02-11

changed /transpozycje_harmonijki_pomoc.html
/transpozycje_harmonijki_pomoc.html Diff Switch to side-by-side view
Loading...