Commit [r37]  Maximize  Restore  History

odwolanie do kodu CNotacjaCDE.nazwaDzwieku, gdy

harmonijka nie obsluguje danego dzwieku;
to po to, zeby na pewno dawal ten sam efekt, nawet przy
ewentualnych zmianach w nazwaDzwieku (np. czy pisac numer
piatej oktawy)

jarekczek 2014-02-08

changed /junit-tests/AjaxTests.java
changed /transpozycje_harmonijki.java
/junit-tests/AjaxTests.java Diff Switch to side-by-side view
Loading...
/transpozycje_harmonijki.java Diff Switch to side-by-side view
Loading...