Home

Andrzej Raczkowski

Zmiana mechanizmu transformującego komunikaty wykorzystywanego w systemie x wymaga zmian w szablonach generujących i inserujących komunikaty. Automatyzacja tego procesu przez zastosowanie transformacji xslt jest celem tego projektu.


Project Admins: