Learn how easy it is to sync an existing GitHub or Google Code repo to a SourceForge project! See Demo

Close

Home

Patryk

Niniejszy system ma za zadanie ułatwienie funkcjonowania serwisu
komputerowego poprzez udostępnienie niezbędnych do tego
funkcjonalności. System dzieli się na trzy główne elementy: bazę danych,
aplikację desktopową oraz stronę sieci web.


Project Admins: