[ scummvm-Simon Bugs-934343 ] Simon1(DOS) crashes on PocketPC on specific game screen.


Thread view