Work at SourceForge, help us to make it a better place! We have an immediate need for a Support Technician in our San Francisco or Denver office.

Close

#118 Summa antal lådor

closed
nobody
None
5
2012-11-15
2012-09-11
No

I dagsläget har vi 1055 boklådor registrerade. Denna siffra är i verkligheten mindre eftersom varje ny låda får högsta lediga nummer. De lådor som är gallrade försvinner och det blir luckor i låd-listan. Just nu har vi 105 luckor, så det verkliga beståndet är 950 lådor. Det skulle underlätta (för statistik och annat) om systemet kan visa den exakta siffran på beståndet. Som det är nu ser vi bara siffran 1055, men vi kan inte se totalsumman på beståndet. Det skulle vara skönt att slippa hålla reda på den verkliga siffran manuellt. Går detta att åtgärda??

Discussion

 • Uppskattad tid för att införa en räknare som visar antal träffar i sökresultat (dvs totalt antal böcker om man inte filtrerar) ligger på 4 timmar.

   
 • Det låter bra med en räknare! Och det är alltså totalt antal lådor (inte böcker) som det handlar om i detta fall.

   
  • status: open --> closed
   
 • Funktionen är nu implementerad. Ovanför resultatlistan på söksidan visas nu totala antal matchningar på gjord sökning. Dvs används inget filter så motsvarar det totala antalet boklådor i systemet.

   
 • Det blev jättebra!!! Toppen att man kan se vårt totala antal lådor men även antal träffar för en specifik sökning! M v h Katarina B

   
  • status: closed --> open
   
  • status: open --> closed