#100 Dokumentation ska skapas och publiceras

Sprint 5
open
nobody
None
5
2010-09-16
2010-09-16
Thomas Kvist
No

Leverantören ska dokumentera såväl egen framtagen mjukvara samt hur
inställningar/konfigurationer etc i programvaror som nyttjas i lösningen men som inte tagits fram i projektet. Även driftrutiner, databasmodeller och liknande ska dokumenteras på svenska i ett öppet dokumentationsformat som kan hanteras av Open Office.

Discussion

 • Thomas Kvist
  Thomas Kvist
  2010-09-20

  Dokumentet ska bl a innehålla:

  * Beskrivning av hur skapande, ändring och borttagande av användare går till

  *Hur en användare som bara blivit upplagd i drupal men inte i SBS-systemet tas bort

  *Hur ett PDF-dokument överförs till servern och hur man refererar till detta i en artikel.