#86 Utred rotorsaken till problemen i ärende ID: 3514852

open
nobody
None
1
2012-04-23
2012-04-23
Olof Tångrot
No

Föreslå korrigerande åtgärder om Skolbiblioteks-serverns tidsättning i framtiden åter riskerar att komma ur synk med autentieringssystemet.

Följande frågor bör beaktas:
1) Vilken tidsnorm använder Ticknet-servern?
2) Används sommartid/normaltid?
3) Använder Skolbiblitek-servern en tidsnormal som matchar Ticknet serverns?
4) Har Skolbiblioteks-servern en fungerande mekanism för att korrigera för drift i systemklockan mha extern tidsnormal?
5) Annat som kan påverka funktionen? ...

Discussion