Members

Developer Username Role/Position
Hans Rönnbäck hansro Admin
Johan Ekblad johanekblad Admin
Magnus Häggström m-haggstrom Admin
Olof Tångrot oloftangrot Admin
Rickard Lönneborg rlonneborg Admin
Skolbiblioteksservice Umeå sbsumea Admin
Thomas Kvist thomaskvist Admin
Andreas Jakobsson anteee Developer
Jon Hollström atteism Developer
Eskil Bylund cebylund Developer
Dennis Olsson cyberdo Developer
sigrid Lindholm sigglet Developer