Re: [saxon] saxon 7.4, empty() function.


Thread view