[saxon] Using Saxon 9006 - Method to detect Namespace


Thread view