[saxon] how to tell Saxon to ignore DTD?


Thread view