[saxon] Performance saxon:evaluate()


Thread view