[PyMOL] resize to span 2 outputs on OS X


Thread view