Members

Developer Username Role/Position
Oleg Pudeyev armco Admin
Daniel Stenberg bagder Admin
Eric S. Raymond esr Admin
Kjetil Jacobsen kjetilja Admin
Markus F.X.J. Oberhumer mfx Admin
d_r_a_g_o_s utsavsabharwal Admin
Wim Lewis wiml Admin
dbp dbprice1 Developer
Jim Patterson jim_patterson Developer
Christopher Warner zanee Developer