Home

cyber aka pl

Plotgear to narzędzie matematyczne umożliwiające proste i bardzo intuicyjne generowanie wykresów oraz tablicowanie funkcji matematycznych. Posiada również możliwość eksportowania utworzonych danych do różnorakich formatów plikowych.

Screenshot thumbnail
Przykładowe użycie formuł
Screenshot thumbnail
Przykładowy wygenerowany wykres
Screenshot thumbnail
Główne okno programu


Project Admins: