[PlayerStage-Gazebo] wxgazebo: no rendering context


Thread view