Aktualizovaná Slovenčina do verzie 4.2.4

2012-07-04
2013-05-29