#21 Join words exceeding line

open
nobody
None
5
2007-10-04
2007-10-04
borneq
No

In http://www.staff.amu.edu.pl/~insfil/problemy-dyskusje/tom3/7.pdf
we have "konsek-" at end line, "wencje" at start next line, must be "konsekwencje"
"sprzecz-" + "ności" must be "sprzeczności"

Discussion