Bugs Maximize Restore

Showing 3 results of 3

# Summary Milestone Status Owner Created Updated Priority
138 Java 8 Orbada_IDE open Andrzej Kałuża 2014-10-07 2014-10-07 7  
135 Próba zaznaczenia szerokiej kolumny zawiesza Orbadę Orbada_IDE open 2014-09-05 2014-09-05 5  
104 Błąd podążający za obiektem Orbada_IDE open 2013-06-11 2014-09-04 7  
  • Ticket Number
  • Summary
  • Milestone
  • Status
  • Owner
  • Creator
  • Created
  • Updated
  • Labels
  • Priority
 
(applies to this page only)