[ff23f8]: wavelets / wfilt_dgrid.m Maximize Restore History

Download this file

wfilt_dgrid.m    64 lines (59 with data), 2.4 kB

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
function [h,g,a,info] = wfilt_dgrid(N)
%WFILT_DGRID Dense GRID framelets (tight frame, symmetric)
% Usage: [h,g,a] = wfilt_dgrid(N);
%
% `[h,g,a]=wfilt_dgrid(N)` computes Dense GRID framelets. Redundancy
% equal to 2.
%
% Examples:
% ---------
%
% wfiltinfo('dgrid3');
%
% References: abdelnour2007dense
%
%
switch(N)
case 1
harr = [
0 0 0 0
-sqrt(2)/32 -sqrt(2)/32 0.0104677975 0
0 -2*sqrt(2)/32 0.0370823430 0.0104677975
9*sqrt(2)/32 7*sqrt(2)/32 0.0651503417 0.0370823430
16*sqrt(2)/32 0 0.0897493772 0.0651503417
9*sqrt(2)/32 -7*sqrt(2)/32 -0.575618139 0.0897493772
0 2*sqrt(2)/32 0.3731682798 -0.575618139
-sqrt(2)/32 sqrt(2)/32 0 0.3731682798
];
case 2
harr = [
-5*sqrt(2)/256 -5*sqrt(2)/256 0.0422028267 0
-7*sqrt(2)/256 23*sqrt(2)/256 0.0784808462 0.0422028267
35*sqrt(2)/256 -13*sqrt(2)/256 0.0274495253 0.0784808462
105*sqrt(2)/256 -41*sqrt(2)/256 -0.1272844093 0.0274495253
105*sqrt(2)/256 41*sqrt(2)/256 -0.4611848140 -0.1272844093
35*sqrt(2)/256 13*sqrt(2)/256 0.5488035631 -0.4611848140
-7*sqrt(2)/256 -23*sqrt(2)/256 -0.1084675382 0.5488035631
-5*sqrt(2)/256 5*sqrt(2)/256 0 -0.1084675382
];
case 3
harr = [
-7*sqrt(2)/1024 -7*sqrt(2)/1024 0.0019452732 0
-27*sqrt(2)/1024 43*sqrt(2)/1024 -0.0020062621 0.0019452732
0 -80*sqrt(2)/1024 0.0070362139 -0.0020062621
168*sqrt(2)/1024 8*sqrt(2)/1024 -0.0305577537 0.0070362139
378*sqrt(2)/1024 138*sqrt(2)/1024 -0.1131305218 -0.0305577537
378*sqrt(2)/1024 -138*sqrt(2)/1024 -0.0700905154 -0.1131305218
168*sqrt(2)/1024 -8*sqrt(2)/1024 0.0845961181 -0.0700905154
0 80*sqrt(2)/1024 0.6026545312 0.0845961181
-27*sqrt(2)/1024 -43*sqrt(2)/1024 -0.4804470835 0.6026545312
-7*sqrt(2)/1024 7*sqrt(2)/1024 0 -0.4804470835
];
otherwise
error('%s: No such Dense Grid Framelet filters.',upper(mfilename));
end;
garr = flipud(harr);
g=mat2cell(garr,size(garr,1),ones(1,size(garr,2)));
h = g;
a = [2;2;2;2];
info.istight=1;