Learn how easy it is to sync an existing GitHub or Google Code repo to a SourceForge project! See Demo

Close

Home

Mikołaj Porczyński

Program narzędziowy, który służy do przypominania o ważnych datach. Rezyduje w zasobniku systemowym.

Screenshot thumbnail
Okno gwne programu mPrzypominajka


Project Admins: