[b569c0]: man / pl / man.conf.man Maximize Restore History

Download this file

man.conf.man    42 lines (41 with data), 1.0 kB

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
.\" @(#)man.conf
.\" Tłumaczenie: 950322 Rafał Maszkowski <rzm@pdi.net>
.TH MAN.CONF 5 "30 marca 1994"
.SH NAZWA
man.conf \- zawiera konfigurację programu man
.SH OPIS
.LP
Ten plik jest czytany przez
.BR man (1)
i zawiera (a) informację jak utworzyć ścieżkę przeszukiwaną przez man,
(b) pełne ścieżki do różnych programów jak nroff, eqn, tbl itd., które
są używane przez man oraz (c) listę programów rozpakowujących pliki z
podanymi rozszerzeniami.
Alternatywna wersja pliku man.conf może być podana przez
.LP
.RS
man -C prywatny_man.conf ...
.RE
.LP
Nazwy komend mogą być podane z opcjami.
Użyteczne opcje nroff można znaleźć w grotty(1).
Na przyklad zamiast domyslnej linii
.LP
.RS
.nf
NROFF /usr/bin/groff -mandoc -Tlatin1
.fi
.RE
.LP
można napisać
.LP
.RS
.nf
NROFF /usr/bin/groff -mandoc -Tlatin1 -P-u -P-b
.fi
.RE
.LP
żeby wyłączyć podkreślanie i wytluszczanie.
.SH "ZOBACZ TAKŻE"
col(1), (g)eqn(1), (g)pic(1), groff(1), grotty(1), (g)refer(1), (g)tbl(1),
less(1), man (1) i compress(1), gzip(1).