Learn how easy it is to sync an existing GitHub or Google Code repo to a SourceForge project! See Demo

Close

Home

Bartosz Kopańczyk

MEtadata Editor (MEE™) jest aplikacją służącą tworzeniu oraz edycji metadanych, zgodnych z normą ISO19115 oraz ISO19139.

MEtadata Editor (MEE™) is a powerful tool that create, edit and optimize metadata files in ISO19115, ISO19139 standard.


Project Members: