--- a/es/documentation.xml
+++ b/es/documentation.xml
@@ -51,7 +51,7 @@
     <li><a href="/docs/tutorial/es/maxima-resolver.pdf"><img src="/i/pdf.png" alt="PDF" title="PDF" class="icon"/>&#x00a0;Resolver problemas con Máxima</a> por Robert Dodier</li>
     <li><a href="/docs/tutorial/es/maxima-programacion.pdf"><img src="/i/pdf.png" alt="PDF" title="PDF" class="icon"/>&#x00a0;Programación de Máxima</a> por Robert Dodier</li>
     <li><a href="http://vimeo.com/maximajaj"><img src="/i/video.png" alt="Video" title="Video" class="icon"/>&#x00a0;Introducción a Maxima</a> por Javier Arántegui</li>
-	<li><a href="http://www.megaupload.com/?d=JX9QDM8D"><img src="/i/tgz.png" alt="TGZ" title="TGZ" class="icon"/>&#x00a0;Breve manual de Maxima</a> por Robert Ipanaqué Chero</li>
+	<li><a href="http://www.unp.edu.pe/pers/ripanaque/download/manual.pdf"><img src="/i/tgz.png" alt="TGZ" title="TGZ" class="icon"/>&#x00a0;Breve manual de Maxima</a> por Robert Ipanaqué Chero</li>
   </ul>
 
   <h3>Tutoriales en Portugués</h3>