Learn how easy it is to sync an existing GitHub or Google Code repo to a SourceForge project! See Demo

Close

Commit [916da7] Maximize Restore History

generate-manpages.sh: dodanie --having-patches i poprawki

Dodanie opcji --having-patches do generate-manpages.sh,
pozwalającej na wygenerowanie tych manuali, dla których
istnieją patche w katalogu fixman. Ponadto łaty są aplikowane
od razu, podczas generowania danej strony podręcznika, chyba
że używana jest opcja --dist.

Poprawienie błędnego wyrażenia regularnego powodującego, że
do kilku starych stron nie była dodawana informacja o nieaktualnym
tłumaczeniu.

Robert Luberda Robert Luberda 2014-04-13

changed userscripts
changed userscripts/generate-manpages.sh
userscripts
Directory.
userscripts/generate-manpages.sh Diff Switch to side-by-side view
Loading...