Diff of /branches/1.3.x/po/uk.po [r1130] .. [r1131] Maximize Restore

  Switch to side-by-side view

--- a/branches/1.3.x/po/uk.po
+++ b/branches/1.3.x/po/uk.po
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: lives\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://www.sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=64341&atid=507139\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-02-21 06:15-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-10 21:21-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-12-21 19:53+0000\n"
 "Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <translation@linux.org.ua>\n"
@@ -109,23 +109,23 @@
 msgid "**The current layout**"
 msgstr "**Поточне компонування**"
 
-#: src/main.c:1169
+#: src/main.c:1174
 msgid "Loading realtime effect plugins..."
 msgstr "Завантаження додатків ефектів реального часу…"
 
-#: src/main.c:1222
+#: src/main.c:1227
 msgid "Starting jack audio server..."
 msgstr "Запуск звукового сервера jack…"
 
-#: src/main.c:1224
+#: src/main.c:1229
 msgid "Starting jack transport server..."
 msgstr "Запуск сервера передавання даних jack…"
 
-#: src/main.c:1225
+#: src/main.c:1230
 msgid "Connecting to jack transport server..."
 msgstr "Встановлення з’єднання з сервером передавання даних jack…"
 
-#: src/main.c:1252
+#: src/main.c:1257
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -143,95 +143,95 @@
 "\n"
 "Alternatively, try to start lives with either \"lives -jackopts 16\", or "
 
-#: src/main.c:1276
+#: src/main.c:1281
 msgid "Starting pulse audio server..."
 msgstr "Запуск звукового сервера PulseAudio…"
 
-#: src/main.c:1337
+#: src/main.c:1342
 msgid "Checking optional dependencies:"
 msgstr "Пошук додаткових залежностей:"
 
-#: src/main.c:1338
+#: src/main.c:1343
 msgid "mplayer...detected..."
 msgstr "mplayer… виявлено…"
 
-#: src/main.c:1339
+#: src/main.c:1344
 msgid "mplayer...NOT DETECTED..."
 msgstr "mplayer…НЕ ВИЯВЛЕНО…"
 
-#: src/main.c:1340
+#: src/main.c:1345
 msgid "convert...detected..."
 msgstr "convert…виявлено…"
 
-#: src/main.c:1341
+#: src/main.c:1346
 msgid "convert...NOT DETECTED..."
 msgstr "convert...НЕ ВИЯВЛЕНО…"
 
-#: src/main.c:1342
+#: src/main.c:1347
 msgid "composite...detected..."
 msgstr "composite…виявлено…"
 
-#: src/main.c:1343
+#: src/main.c:1348
 msgid "composite...NOT DETECTED..."
 msgstr "composite…НЕ ВИЯВЛЕНО…"
 
-#: src/main.c:1344
+#: src/main.c:1349
 msgid "sox...detected\n"
 msgstr "sox…виявлено\n"
 
-#: src/main.c:1345
+#: src/main.c:1350
 msgid "sox...NOT DETECTED\n"
 msgstr "sox…НЕ ВИЯВЛЕНО\n"
 
-#: src/main.c:1346
+#: src/main.c:1351
 msgid "cdda2wav...detected..."
 msgstr "cdda2wav...виявлено..."
 
-#: src/main.c:1347
+#: src/main.c:1352
 msgid "cdda2wav...NOT DETECTED..."
 msgstr "cdda2wav...НЕ ВИЯВЛЕНО..."
 
-#: src/main.c:1348
+#: src/main.c:1353
 msgid "jackd...detected..."
 msgstr "jackd…виявлено…"
 
-#: src/main.c:1349
+#: src/main.c:1354
 msgid "jackd...NOT DETECTED..."
 msgstr "jackd…НЕ ВИЯВЛЕНО…"
 
-#: src/main.c:1350
+#: src/main.c:1355
 msgid "pulse audio...detected..."
 msgstr "pulse audio…виявлено…"
 
-#: src/main.c:1351
+#: src/main.c:1356
 msgid "pulse audio...NOT DETECTED..."
 msgstr "pulse audio…НЕ ВИЯВЛЕНО…"
 
-#: src/main.c:1352
+#: src/main.c:1357
 msgid "python...detected..."
 msgstr "python…виявлено…"
 
-#: src/main.c:1353
+#: src/main.c:1358
 msgid "python...NOT DETECTED..."
 msgstr "python…НЕ ВИЯВЛЕНО…"
 
-#: src/main.c:1354
+#: src/main.c:1359
 msgid "dvgrab...detected..."
 msgstr "dvgrab…виявлено…"
 
-#: src/main.c:1355
+#: src/main.c:1360
 msgid "dvgrab...NOT DETECTED..."
 msgstr "dvgrab…НЕ ВИЯВЛЕНО…"
 
-#: src/main.c:1356
+#: src/main.c:1361
 msgid "xwininfo...detected..."
 msgstr "xwininfo…виявлено…"
 
-#: src/main.c:1357
+#: src/main.c:1362
 msgid "xwininfo...NOT DETECTED..."
 msgstr "xwininfo…НЕ ВИЯВЛЕНО…"
 
-#: src/main.c:1360
+#: src/main.c:1365
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -242,17 +242,17 @@
 "\n"
 "Інструмент керування вікнами — «%s»; "
 
-#: src/main.c:1363
+#: src/main.c:1368
 #, c-format
 msgid "number of monitors detected: %d\n"
 msgstr "виявлена кількість моніторів: %d\n"
 
-#: src/main.c:1366
+#: src/main.c:1371
 #, c-format
 msgid "Temp directory is %s\n"
 msgstr "Каталог тимчасових файлів — %s\n"
 
-#: src/main.c:1370
+#: src/main.c:1375
 msgid ""
 "WARNING - this version of LiVES was compiled without either\n"
 "jack or pulse audio support.\n"
@@ -262,15 +262,15 @@
 "jack або PulseAudio.\n"
 "Ви не зможете скористатися багатьма можливостями з обробки звуку.\n"
 
-#: src/main.c:1373
+#: src/main.c:1378
 msgid "Compiled with jack support, good !\n"
 msgstr "Зібрано з підтримкою jack, добре!\n"
 
-#: src/main.c:1376
+#: src/main.c:1381
 msgid "Compiled with pulse audio support, wonderful !\n"
 msgstr "Зібрано з підтримкою PulseAudio, чудово!\n"
 
-#: src/main.c:1380
+#: src/main.c:1385
 #, c-format
 msgid ""
 "Welcome to LiVES version %s.\n"
@@ -279,7 +279,7 @@
 "Вітаємо у LiVES версії %s.\n"
 "\n"
 
-#: src/main.c:1684
+#: src/main.c:1689
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -289,75 +289,75 @@
 "Синтаксис команди запуску: %s [параметри] [назва файла [початок_за_часом] "
 "[кількість кадрів]]\n"
 
-#: src/main.c:1685
+#: src/main.c:1690
 msgid "Where: filename is the name of a media file or backup file.\n"
 msgstr ""
 "де «назва файла» — назва файла мультимедійних даних або резервної копії.\n"
 
-#: src/main.c:1686
+#: src/main.c:1691
 msgid "start_time : filename start time in seconds\n"
 msgstr ""
 "початок_за_часом: початок за часом у файлі з вказаною назвою у секундах\n"
 
-#: src/main.c:1687
+#: src/main.c:1692
 msgid "frames : maximum number of frames to open\n"
 msgstr "кількість кадрів: максимальна кількість кадрів, які слід відкрити\n"
 
-#: src/main.c:1689
+#: src/main.c:1694
 msgid "opts can be:\n"
 msgstr "параметри можуть бути такими:\n"
 
-#: src/main.c:1690
+#: src/main.c:1695
 msgid "-help      : show this help text and exit\n"
 msgstr "-help        : показати текст цієї довідки і завершити роботу\n"
 
-#: src/main.c:1691
+#: src/main.c:1696
 msgid "-set <setname>  : autoload clip set setname\n"
 msgstr ""
 "-set <назва_набору> : автоматично завантажити набір кліпів з вказаною "
 "назвою\n"
 
-#: src/main.c:1692
+#: src/main.c:1697
 msgid "-noset      : do not load any set on startup\n"
 msgstr "-noset       : не завантажувати жодного набору після запуску\n"
 
-#: src/main.c:1693
+#: src/main.c:1698
 msgid "-norecover    : force no-loading of crash recovery\n"
 msgstr ""
 "-norecover     : не завантажувати відновлені дані під час перезапуску "
 "після аварії\n"
 
-#: src/main.c:1694
+#: src/main.c:1699
 msgid "-recover     : force loading of crash recovery\n"
 msgstr ""
 "-recover      : завантажити відновлені дані під час перезапуску після "
 "аварії\n"
 
-#: src/main.c:1695
+#: src/main.c:1700
 msgid "-nothreaddialog : avoid threaded dialogs\n"
 msgstr "-nothreaddialog : уникати створення ланцюжків діалогових вікон\n"
 
-#: src/main.c:1696
+#: src/main.c:1701
 msgid "-nogui      : do not show the gui\n"
 msgstr "-nogui       : не показувати графічного інтерфейсу\n"
 
-#: src/main.c:1697
+#: src/main.c:1702
 msgid "-nosplash    : do not show the splash window\n"
 msgstr "-nosplash    : не показувати вікна вітання\n"
 
-#: src/main.c:1698
+#: src/main.c:1703
 msgid "-noplaywin    : do not show the play window\n"
 msgstr "-noplaywin    : не показувати вікна відтворення\n"
 
-#: src/main.c:1699
+#: src/main.c:1704
 msgid "-startup-ce   : start in clip editor mode\n"
 msgstr "-startup-ce   : запустити у режимі редактора кліпів\n"
 
-#: src/main.c:1700
+#: src/main.c:1705
 msgid "-startup-mt   : start in multitrack mode\n"
 msgstr "-startup-mt   : запустити у режимі роботи з декількома доріжками\n"
 
-#: src/main.c:1701
+#: src/main.c:1706
 msgid ""
 "-fxmodesmax <n> : allow <n> modes per effect key (minimum is 1, default is "
 "8)\n"
@@ -365,32 +365,32 @@
 "-fxmodesmax <n> : надати змогу використовувати <n> режимів на клавішу "
 "ефекту (мінімальне значення — 1, типове — 8)\n"
 
-#: src/main.c:1703
+#: src/main.c:1708
 msgid "-oscstart <port> : start OSC listener on UDP port <port>\n"
 msgstr ""
 "-oscstart <порт>  : запустити програму очікування на дані OSC на вказаному "
 "порті UDP\n"
 
-#: src/main.c:1704
+#: src/main.c:1709
 msgid "-nooscstart   : do not start OSC listener\n"
 msgstr "-nooscstart     : не запускати програми очікування на дані OSC\n"
 
-#: src/main.c:1706
+#: src/main.c:1711
 msgid ""
 "-aplayer <ap>  : start with selected audio player. <ap> can be mplayer"
 msgstr ""
 "-aplayer <ap>    : запустити з вказаним програвачем звукових даних. "
 "Програвачем <ap> може бути, наприклад, mplayer"
 
-#: src/main.c:1708
+#: src/main.c:1713
 msgid ", pulse"
 msgstr ", pulse"
 
-#: src/main.c:1711
+#: src/main.c:1716
 msgid ", sox or jack\n"
 msgstr ", sox або jack\n"
 
-#: src/main.c:1712
+#: src/main.c:1717
 msgid ""
 "-jackopts <opts>  : opts is a bitmap of jack startup options [1 = jack "
 "transport client, 2 = jack transport master, 4 = start jack transport "
@@ -401,26 +401,26 @@
 "запуск сервера передавання даних jack, 8 = призупинка відтворення звуку, "
 "якщо призупинено відтворення відео, 16 = запуск звукового сервера jack] \n"
 
-#: src/main.c:1714
+#: src/main.c:1719
 msgid " or sox\n"
 msgstr " або sox\n"
 
-#: src/main.c:1716
+#: src/main.c:1721
 msgid "-devicemap <mapname>     : autoload devicemap\n"
 msgstr ""
 "-devicemap <назва карти>     : автоматично завантажити карту пристроїв\n"
 
-#: src/main.c:1717
+#: src/main.c:1722
 msgid "-debug      : try to debug crashes (requires 'gdb' installed)\n"
 msgstr ""
 "-debug        : спробувати виконати діагностику аварії (доведеться "
 "встановити «gdb»)\n"
 
-#: src/main.c:1734 src/gui.c:1008
+#: src/main.c:1739 src/gui.c:1007
 msgid "Starting GUI..."
 msgstr "Запуск графічного інтерфейсу..."
 
-#: src/main.c:1744
+#: src/main.c:1749
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -438,7 +438,7 @@
 "(Можливо, вам доведеться змінити значення параметра <prefix_dir> у вашому "
 "файлі ~/.lives)\n"
 
-#: src/main.c:1757
+#: src/main.c:1762
 msgid ""
 "\n"
 "LiVES was unable to write a small file to /tmp\n"
@@ -449,7 +449,7 @@
 "Будь ласка, переконайтеся, що маєте права доступу на запис до /tmp і "
 "повторіть спробу.\n"
 
-#: src/main.c:1761
+#: src/main.c:1766
 msgid ""
 "\n"
 "`smogrify` must be in your path, and be executable\n"
@@ -464,7 +464,7 @@
 "Будь ласка, ознайомтеся з файлом README, який постачається\n"
 "разом з цим пакунком, перед запуском LiVES.\n"
 
-#: src/main.c:1767
+#: src/main.c:1772
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -479,7 +479,7 @@
 "\n"
 "Будь ласка, перевірте права доступу до файла і повторіть спробу.\n"
 
-#: src/main.c:1774
+#: src/main.c:1779
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -496,7 +496,7 @@
 "Будь ласка, перевірте права доступу на цей файл і каталог,\n"
 "а потім повторіть спробу.\n"
 
-#: src/main.c:1781
+#: src/main.c:1786
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -515,7 +515,7 @@
 "%s/.lives\n"
 "і повторіть спробу.\n"
 
-#: src/main.c:1788
+#: src/main.c:1793
 msgid ""
 "\n"
 "An incorrect version of smogrify was found in your path.\n"
@@ -533,7 +533,7 @@
 "\n"
 "Дякуємо.\n"
 
-#: src/main.c:1792 src/dialogs.c:1240
+#: src/main.c:1797 src/dialogs.c:1240
 msgid ""
 "\n"
 "LiVES currently requires either 'mplayer' or 'sox' to function. Please "
@@ -544,7 +544,7 @@
 "програма «sox». Будь ласка, встановіть одну з цих програм і повторіть "
 "спробу.\n"
 
-#: src/main.c:1801
+#: src/main.c:1806
 msgid ""
 "\n"
 "LiVES was unable to locate 'mplayer'. You may wish to install mplayer to use "
@@ -554,7 +554,7 @@
 "LiVES не вдалося виявити програму «mplayer». Вам варто встановити mplayer, "
 "щоб скористатися усіма можливостями LiVES.\n"
 
-#: src/main.c:1804
+#: src/main.c:1809
 msgid ""
 "\n"
 "LiVES was unable to locate 'convert'. You should install convert and image-"
@@ -564,7 +564,7 @@
 "LiVES не вдалося виявити програми «convert». Якщо ви маєте намір "
 "користуватися ефектами показу, вам слід встановити convert і image-magick.\n"
 
-#: src/main.c:1807
+#: src/main.c:1812
 msgid ""
 "\n"
 "LiVES was unable to locate 'composite'. You should install composite and "
@@ -575,7 +575,7 @@
 "користуватися функціональними можливостями об’єднання, вам слід встановити "
 "composite і image-magick.\n"
 
-#: src/main.c:1810
+#: src/main.c:1815
 msgid ""
 "\n"
 "LiVES was unable to locate 'sox'. Some audio features may not work. You "
@@ -586,7 +586,7 @@
 "програму, програма не зможе виконувати деякі з функцій обробки звуку. Вам "
 "слід встановити «sox».\n"
 
-#: src/main.c:1813
+#: src/main.c:1818
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -603,52 +603,52 @@
 "Без цих додатків ви не зможете скористатися пунктом «Зберегти».\n"
 "Можливо, вам слід змінити значення параметра <lib_dir> у ~/.lives\n"
 
-#: src/main.c:1895
+#: src/main.c:1900
 #, c-format
 msgid "Autoloading set %s..."
 msgstr "Автоматичне завантаження набору %s..."
 
-#: src/main.c:2083
+#: src/main.c:2089
 #, c-format
 msgid "Invalid audio player %s\n"
 msgstr "Помилковий аудіопрогравач %s\n"
 
-#: src/main.c:2190
+#: src/main.c:2196
 #, c-format
 msgid "LiVES-%s: <Untitled%d> %dx%d : %d frames %d bpp %.3f fps"
 msgstr "LiVES-%s: <Untitled%d> %dx%d : %d кадрів %d бітів/пк %.3f кд/с"
 
-#: src/main.c:2194
+#: src/main.c:2200
 #, c-format
 msgid "LiVES-%s: <%s> %dx%d : ??? frames ??? bpp %.3f fps"
 msgstr "LiVES-%s: <%s> %dx%d : ??? кадрів ??? бітів/пк %.3f кд/с"
 
-#: src/main.c:2197
+#: src/main.c:2203
 #, c-format
 msgid "LiVES-%s: <%s> %dx%d : %d frames %d bpp %.3f fps"
 msgstr "LiVES-%s: <%s> %dx%d : %d кадрів %d бітів/пк %.3f кд/с"
 
-#: src/main.c:2203
+#: src/main.c:2209
 #, c-format
 msgid "LiVES-%s: <No File>"
 msgstr "LiVES-%s: <файла не вказано>"
 
-#: src/main.c:3443
+#: src/main.c:3449
 #, c-format
 msgid "rec %9d/%d"
 msgstr "зап %9d/%d"
 
-#: src/main.c:3445
+#: src/main.c:3451
 #, c-format
 msgid "!rec %9d/%d"
 msgstr "!зап %9d/%d"
 
-#: src/main.c:3657 src/main.c:3658 src/gui.c:1954 src/gui.c:2940
-#: src/saveplay.c:1652
+#: src/main.c:3663 src/main.c:3664 src/gui.c:1951 src/gui.c:2937
+#: src/saveplay.c:1654
 msgid "Play"
 msgstr "Пуск"
 
-#: src/main.c:4023
+#: src/main.c:4029
 msgid ""
 "LiVES was unable to capture this image\n"
 "\n"
@@ -656,35 +656,35 @@
 "LiVES не вдалося захопити це зображення.\n"
 "\n"
 
-#: src/main.c:4107
+#: src/main.c:4113
 #, c-format
 msgid "Closed file %s\n"
 msgstr "Закритий файл %s\n"
 
-#: src/main.c:4273 src/gui.c:546 src/utils.c:2572 src/utils.c:2598
-#: src/saveplay.c:2615 src/multitrack.c:3806 src/multitrack.c:5313
+#: src/main.c:4279 src/gui.c:545 src/utils.c:2572 src/utils.c:2598
+#: src/saveplay.c:2614 src/multitrack.c:3825 src/multitrack.c:5336
 msgid "_Undo"
 msgstr "В_ернути"
 
-#: src/main.c:4274 src/gui.c:559 src/utils.c:2573 src/utils.c:2599
-#: src/saveplay.c:2616 src/multitrack.c:3827 src/multitrack.c:5336
+#: src/main.c:4280 src/gui.c:558 src/utils.c:2573 src/utils.c:2599
+#: src/saveplay.c:2615 src/multitrack.c:3846 src/multitrack.c:5359
 msgid "_Redo"
 msgstr "Повт_орити"
 
-#: src/main.c:4300 src/interface.c:639 src/gui.c:2112 src/preferences.c:2214
-#: src/resample.c:1744
+#: src/main.c:4306 src/interface.c:639 src/gui.c:2109 src/preferences.c:2214
+#: src/resample.c:1748
 msgid "Video"
 msgstr "Відео"
 
-#: src/main.c:4301 src/interface.c:658 src/gui.c:2131
+#: src/main.c:4307 src/interface.c:658 src/gui.c:2128
 msgid "Left Audio"
 msgstr "Лівий канал звуку"
 
-#: src/main.c:4302 src/gui.c:2149
+#: src/main.c:4308 src/gui.c:2146
 msgid "Right Audio"
 msgstr "Правий канал звуку"
 
-#: src/main.c:4347
+#: src/main.c:4353
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -728,11 +728,11 @@
 "\n"
 "(Вільного місця = %.2f ГБ)"
 
-#: src/startup.c:63
+#: src/startup.c:62
 msgid "Directory name is too long !"
 msgstr "Назва каталогу занадто довга!"
 
-#: src/startup.c:155
+#: src/startup.c:154
 msgid ""
 "LiVES FAILED TO START YOUR SELECTED AUDIO PLAYER !\n"
 "\n"
@@ -740,7 +740,7 @@
 "LiVES НЕ ВДАЛОСЯ ЗАПУСТИТИ ВКАЗАНИЙ ВАМИ АУДІОПРОГРАВАЧ!\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:162
+#: src/startup.c:161
 msgid ""
 "Before starting LiVES, you need to choose an audio player.\n"
 "\n"
@@ -750,7 +750,7 @@
 "\n"
 "Звичайним користувачам ми рекомендуємо скористатися PulseAudio"
 
-#: src/startup.c:165
+#: src/startup.c:164
 msgid ""
 ", but this version of LiVES was not compiled with pulse audio support.\n"
 "\n"
@@ -758,7 +758,7 @@
 ", але цю версію LiVES було зібрано без підтримки PulseAudio.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:168
+#: src/startup.c:167
 msgid ""
 ", but you do not have pulse audio installed on your system.\n"
 " You are advised to install pulse audio first before running LiVES.\n"
@@ -768,11 +768,11 @@
 " Радимо вам встановити PulseAudio, перед запуском LiVES.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:173
+#: src/startup.c:172
 msgid "JACK audio is recommended for pro users"
 msgstr "Сервер JACK варто використовувати користувачам-професіоналам"
 
-#: src/startup.c:176
+#: src/startup.c:175
 msgid ""
 ", but this version of LiVES was not compiled with jack audio support.\n"
 "\n"
@@ -780,7 +780,7 @@
 ", але цю версію LiVES було зібрано без підтримки Jack.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:179
+#: src/startup.c:178
 msgid ""
 ", but you do not have jackd installed. You may wish to install jackd first "
 "before running LiVES.\n"
@@ -790,7 +790,7 @@
 "ніж ви запустите LiVES.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:182
+#: src/startup.c:181
 msgid ""
 ", but may prevent LiVES from starting on some systems.\n"
 "If LiVES will not start with jack, you can restart and try with another "
@@ -802,13 +802,13 @@
 "спробувати якийсь інший аудіопрогравач.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:186
+#: src/startup.c:185
 msgid "SOX may be used if neither of the preceding players work, "
 msgstr ""
 "SOX можна скористатися, якщо не працюватиме жоден з запропонованих вище "
 "програвачів, "
 
-#: src/startup.c:189
+#: src/startup.c:188
 msgid ""
 "but some audio features will be disabled.\n"
 "\n"
@@ -816,7 +816,7 @@
 "але деякі з можливостей роботи зі звуком буде вимкнено.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:192
+#: src/startup.c:191
 msgid ""
 "but you do not have sox installed.\n"
 "You are advised to install it before running LiVES.\n"
@@ -826,7 +826,7 @@
 "Радимо вам встановити його до того, як ви почнете користуватися LiVES.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:196
+#: src/startup.c:195
 msgid ""
 "The MPLAYER audio player is only recommended for testing purposes.\n"
 "\n"
@@ -834,78 +834,78 @@
 "Звуковий програвач Mplayer варто використовувати лише з метою тестування.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:214
+#: src/startup.c:213
 msgid "LiVES: - Choose an audio player"
 msgstr "LiVES: - Вибір звукового програвача"
 
-#: src/startup.c:243
+#: src/startup.c:242
 msgid "Use _pulse audio player"
 msgstr "Вик_ористовувати програвач PulseAudio"
 
-#: src/startup.c:277
+#: src/startup.c:276
 msgid "Use _jack audio player"
 msgstr "Ви_користовувати звуковий програвач Jack"
 
-#: src/startup.c:314
+#: src/startup.c:313
 msgid "Use _sox audio player"
 msgstr "Вико_ристовувати звуковий програвач Sox"
 
-#: src/startup.c:349
+#: src/startup.c:348
 msgid "Use _mplayer audio player"
 msgstr "В_икористовувати звуковий програвач mplayer"
 
-#: src/startup.c:402 src/startup.c:591 src/interface.c:1892
+#: src/startup.c:401 src/startup.c:590 src/interface.c:1892
 msgid "_Next"
 msgstr "_Далі"
 
-#: src/startup.c:446
+#: src/startup.c:445
 msgid "Skipped"
 msgstr "Пропущено"
 
-#: src/startup.c:463
+#: src/startup.c:462
 msgid "Passed"
 msgstr "Пройдено"
 
-#: src/startup.c:495
+#: src/startup.c:494
 msgid "Failed"
 msgstr "Невдача"
 
-#: src/startup.c:557
+#: src/startup.c:556
 msgid "LiVES: - Testing Configuration"
 msgstr "LiVES: - перевірка налаштувань"
 
-#: src/startup.c:560
+#: src/startup.c:559
 msgid "LiVES: - Troubleshoot"
 msgstr "LiVES: - усування вад"
 
-#: src/startup.c:575
+#: src/startup.c:574
 msgid "LiVES will now run some basic configuration tests\n"
 msgstr "Зараз LiVES виконає декілька перевірок основних налаштувань\n"
 
-#: src/startup.c:614
+#: src/startup.c:613
 msgid "Checking for \"sox\" presence"
 msgstr "Перевірка наявності «sox»"
 
-#: src/startup.c:618
+#: src/startup.c:617
 msgid ""
 "You should install sox to be able to use all the audio features in LiVES"
 msgstr ""
 "Щоб мати змогу скористатися всіма можливостями з обробки звуку у LiVES, вам "
 "слід встановити sox"
 
-#: src/startup.c:626
+#: src/startup.c:625
 msgid "Checking if sox can convert audio"
 msgstr "Перевірка можливості перетворення звукових даних sox"
 
-#: src/startup.c:667
+#: src/startup.c:666
 msgid "You should install sox_fmt_all or similar"
 msgstr "Вам слід встановити sox_fmt_all або подібну програму"
 
-#: src/startup.c:693
+#: src/startup.c:692
 msgid "Checking for \"mplayer\" presence"
 msgstr "Перевірка наявності «mplayer»"
 
-#: src/startup.c:697
+#: src/startup.c:696
 msgid ""
 "You should install mplayer to be able to use all the decoding features in "
 "LiVES"
@@ -913,45 +913,45 @@
 "Щоб мати змогу скористатися всіма можливостями з декодування звуку у LiVES, "
 "вам слід встановити mplayer"
 
-#: src/startup.c:723
+#: src/startup.c:722
 msgid "Checking if mplayer can convert audio"
 msgstr "Перевірка можливості перетворення звуку за допомогою mplayer"
 
-#: src/startup.c:733
+#: src/startup.c:732
 msgid "You should install mplayer with pcm/wav support"
 msgstr "Щоб скористатися підтримкою pcm/wav, вам слід встановити mplayer"
 
-#: src/startup.c:750
+#: src/startup.c:749
 msgid "Checking if mplayer can decode to png/alpha"
 msgstr "Перевірка можливості декодування png/alpha за допомогою mplayer"
 
-#: src/startup.c:783
+#: src/startup.c:782
 msgid "You may wish to upgrade mplayer to a newer version"
 msgstr "Вам варто оновити пакунок mplayer"
 
-#: src/startup.c:809
+#: src/startup.c:808
 msgid "Checking if mplayer can decode to jpeg"
 msgstr "Перевірка можливості декодування jpeg за допомогою mplayer"
 
+#: src/startup.c:822
+msgid "You should install mplayer with either png/alpha or jpeg support"
+msgstr ""
+"Щоб скористатися підтримкою png/alpha або jpeg, вам слід встановити mplayer"
+
 #: src/startup.c:823
-msgid "You should install mplayer with either png/alpha or jpeg support"
-msgstr ""
-"Щоб скористатися підтримкою png/alpha або jpeg, вам слід встановити mplayer"
-
-#: src/startup.c:824
 msgid "You may wish to add jpeg output support to mplayer"
 msgstr "Вам варто додати підтримку виведення у форматі jpeg до пакунка mplayer"
 
-#: src/startup.c:840
+#: src/startup.c:839
 msgid "Checking for \"convert\" presence"
 msgstr "Перевірка наявності «convert»"
 
-#: src/startup.c:844
+#: src/startup.c:843
 msgid "Install imageMagick to be able to use all of the rendered effects"
 msgstr ""
 "Щоб мати змогу скористатися усіма ефектами обробки, встановіть imageMagick"
 
-#: src/startup.c:859
+#: src/startup.c:858
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -964,17 +964,17 @@
 "додаткові компоненти, а бо натисніть кнопку «Далі», щоб продовжити "
 "роботу  \n"
 
+#: src/startup.c:899
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Finally, you can choose the default startup interface for LiVES.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Нарешті, ви можете вибрати типовий інтерфейс запуску LiVES.\n"
+
 #: src/startup.c:900
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Finally, you can choose the default startup interface for LiVES.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Нарешті, ви можете вибрати типовий інтерфейс запуску LiVES.\n"
-
-#: src/startup.c:901
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -985,7 +985,7 @@
 "У LiVES передбачено два основних інтерфейси, ви можете запускати програму з "
 "будь-яким з цих інтерфейсів.\n"
 
-#: src/startup.c:902
+#: src/startup.c:901
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -996,32 +996,32 @@
 "Типовий інтерфейс згодом можна змінити за допомогою діалогового вікна "
 "«Параметри».\n"
 
-#: src/startup.c:913
+#: src/startup.c:912
 msgid "LiVES: - Choose the startup interface"
 msgstr "LiVES: - вибір інтерфейсу запуску"
 
-#: src/startup.c:942
+#: src/startup.c:941
 msgid "Start in _Clip Edit mode"
 msgstr "Запускати у режимі редагування _кліпів"
 
-#: src/startup.c:966
+#: src/startup.c:965
 msgid "This is the best choice for simple editing tasks or for VJs\n"
 msgstr ""
 "Цей режим є найкращим вибором для простих завдань з редагування або для ві-"
 "джеїв\n"
 
-#: src/startup.c:981
+#: src/startup.c:980
 msgid "Start in _Multitrack mode"
 msgstr "Запускати у _багатодоріжковому режимі"
 
-#: src/startup.c:1001
+#: src/startup.c:1000
 msgid ""
 "This is a better choice for complex editing tasks involving multiple clips.\n"
 msgstr ""
 "Цей режим буде кращим вибором для складних завдань з одночасного редагування "
 "декількох кліпів.\n"
 
-#: src/startup.c:1018
+#: src/startup.c:1017
 msgid "_Finish"
 msgstr "_Завершити"
 
@@ -1039,10 +1039,10 @@
 "Якщо позначити цей пункт, програма усуватиме черезрядковість з кадрів під "
 "час імпортування."
 
-#: src/interface.c:188 src/callbacks.c:7769 src/gui.c:2943 src/gui.c:3483
-#: src/saveplay.c:1655 src/saveplay.c:2278 src/dialogs.c:827 src/dialogs.c:828
+#: src/interface.c:188 src/callbacks.c:7781 src/gui.c:2940 src/gui.c:3480
+#: src/saveplay.c:1657 src/saveplay.c:2280 src/dialogs.c:827 src/dialogs.c:828
 #: src/dialogs.c:995 src/dialogs.c:996 src/framedraw.c:189
-#: src/multitrack.c:6859
+#: src/multitrack.c:6882
 msgid "Preview"
 msgstr "Перегляд"
 
@@ -1060,7 +1060,7 @@
 msgid "Click here to _Preview the video"
 msgstr "Натисніть, щоб _переглянути відео"
 
-#: src/interface.c:294 src/dialogs.c:1771
+#: src/interface.c:294 src/dialogs.c:1772
 msgid "LiVES: - Processing..."
 msgstr "LiVES: - Обробка…"
 
@@ -1078,8 +1078,8 @@
 "\n"
 "Не забудьте потім вимкнути ефекти (ctrl-0)!"
 
-#: src/interface.c:336 src/callbacks.c:7541 src/callbacks.c:7573
-#: src/dialogs.c:1804
+#: src/interface.c:336 src/callbacks.c:7553 src/callbacks.c:7585
+#: src/dialogs.c:1805
 msgid ""
 "\n"
 "Please Wait"
@@ -1091,7 +1091,7 @@
 msgid "Show details"
 msgstr "Показати подробиці"
 
-#: src/interface.c:402 src/dialogs.c:1822
+#: src/interface.c:402 src/dialogs.c:1823
 msgid "_Enough"
 msgstr "_Досить"
 
@@ -1103,7 +1103,7 @@
 msgid "Paus_e"
 msgstr "Приз_упинити"
 
-#: src/interface.c:406 src/callbacks.c:7570
+#: src/interface.c:406 src/callbacks.c:7582
 msgid "Pause/_Enough"
 msgstr "Призупинити/_Досить"
 
@@ -1143,7 +1143,7 @@
 msgid "Events"
 msgstr "Події"
 
-#: src/interface.c:661 src/resample.c:1699
+#: src/interface.c:661 src/resample.c:1703
 msgid "Audio"
 msgstr "Звук"
 
@@ -1661,20 +1661,20 @@
 "LiVES було виявлено багатодоріжкове компонування з попереднього сеансу.\n"
 "Бажаєте, щоб програма спробувала його відновити?\n"
 
-#: src/callbacks.c:143
+#: src/callbacks.c:144
 #, c-format
 msgid "Saving as set %s..."
 msgstr "Зберігання набору %s…"
 
-#: src/callbacks.c:464 src/callbacks.c:494 src/callbacks.c:707
+#: src/callbacks.c:469 src/callbacks.c:499 src/callbacks.c:712
 msgid "Select File"
 msgstr "Вибрати файл"
 
-#: src/callbacks.c:763 src/callbacks.c:797
+#: src/callbacks.c:768 src/callbacks.c:802
 msgid "This file"
 msgstr "Поточний файл"
 
-#: src/callbacks.c:764
+#: src/callbacks.c:769
 msgid ""
 ",\n"
 " - including the current layout - "
@@ -1682,7 +1682,7 @@
 ",\n"
 " - разом з поточним компонуванням - "
 
-#: src/callbacks.c:766
+#: src/callbacks.c:771
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1697,7 +1697,7 @@
 "\n"
 "Ви справді бажаєте його закрити?"
 
-#: src/callbacks.c:767
+#: src/callbacks.c:772
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1712,7 +1712,7 @@
 "\n"
 "Ви справді бажаєте його закрити?"
 
-#: src/callbacks.c:798
+#: src/callbacks.c:803
 #, c-format
 msgid ""
 "The current copy of\n"
@@ -1727,7 +1727,7 @@
 "\n"
 "Закрити попри це?"
 
-#: src/callbacks.c:916
+#: src/callbacks.c:921
 msgid ""
 "\n"
 "Invalid project file.\n"
@@ -1735,7 +1735,7 @@
 "\n"
 "Некоректний файл проекту.\n"
 
-#: src/callbacks.c:927
+#: src/callbacks.c:932
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1758,33 +1758,33 @@
 "нову назву або відкинути набір.\n"
 "Після завершення цих дій ви зможете імпортувати новий проект.\n"
 
-#: src/callbacks.c:937
+#: src/callbacks.c:942
 #, c-format
 msgid "Importing the project %s as set %s..."
 msgstr "Імпортування проекту %s як набору %s…"
 
-#: src/callbacks.c:951
+#: src/callbacks.c:956
 msgid "Importing project"
 msgstr "Імпортування проекту"
 
-#: src/callbacks.c:1033
+#: src/callbacks.c:1038
 #, c-format
 msgid "Exporting project %s..."
 msgstr "Експортування проекту %s…"
 
-#: src/callbacks.c:1040
+#: src/callbacks.c:1045
 msgid "Exporting project"
 msgstr "Експортування проекту"
 
-#: src/callbacks.c:1056
+#: src/callbacks.c:1061
 msgid "Restore .lv1 file"
 msgstr "Відновити файл .lv1"
 
-#: src/callbacks.c:1073
+#: src/callbacks.c:1078
 msgid "Backup as .lv1 file"
 msgstr "Створити резервну копію у файлі .lv1"
 
-#: src/callbacks.c:1250
+#: src/callbacks.c:1255
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1796,86 +1796,86 @@
 "Набір буде вилучено з диска.\n"
 "Ви справді цього бажаєте?\n"
 
-#: src/callbacks.c:1306
+#: src/callbacks.c:1311
 msgid "Deleting set..."
 msgstr "Вилучення набору…"
 
-#: src/callbacks.c:1307
+#: src/callbacks.c:1312
 msgid "Deleting set"
 msgstr "Вилучення набору"
 
-#: src/callbacks.c:1313
+#: src/callbacks.c:1318
 #, c-format
 msgid "Set %s was permanently deleted from the disk.\n"
 msgstr "Набір %s було остаточно вилучено з диска.\n"
 
-#: src/callbacks.c:1361 src/callbacks.c:9662
+#: src/callbacks.c:1366 src/callbacks.c:9674
 msgid "Insert Silence"
 msgstr "Вставити тишу"
 
-#: src/callbacks.c:1401 src/callbacks.c:1451 src/callbacks.c:1577
+#: src/callbacks.c:1406 src/callbacks.c:1456 src/callbacks.c:1582
 msgid "Undoing"
 msgstr "Скасування"
 
-#: src/callbacks.c:1461 src/callbacks.c:1619
+#: src/callbacks.c:1466 src/callbacks.c:1624
 msgid "Restoring audio..."
 msgstr "Відновлення звуку…"
 
-#: src/callbacks.c:1472
+#: src/callbacks.c:1477
 msgid "Clearing frame images"
 msgstr "Спорожнення зображень кадрів"
 
-#: src/callbacks.c:1496
+#: src/callbacks.c:1501
 msgid "Deleting excess frames"
 msgstr "Вилучення зайвих кадрів"
 
-#: src/callbacks.c:1680
+#: src/callbacks.c:1685
 #, c-format
 msgid "Length of video is now %d frames at %.3f frames per second.\n"
 msgstr ""
 "Поточна тривалість відео — %d кадрів на швидкості %.3f кадрів на секунду.\n"
 
-#: src/callbacks.c:1684 src/resample.c:608 src/resample.c:2437
+#: src/callbacks.c:1689 src/resample.c:612 src/resample.c:2441
 #, c-format
 msgid "Clipboard was resampled to %d frames.\n"
 msgstr "Вміст буфера обміну даних було розбито на %d кадрів.\n"
 
-#: src/callbacks.c:1832 src/callbacks.c:1846
+#: src/callbacks.c:1837 src/callbacks.c:1851
 msgid "Redoing"
 msgstr "Повторення"
 
-#: src/callbacks.c:1887
+#: src/callbacks.c:1892
 #, c-format
 msgid "Copying frames %d to %d%s to the clipboard..."
 msgstr "Копіювання кадрів з %d до %d%s до буфера даних…"
 
-#: src/callbacks.c:1907 src/saveplay.c:1023 src/saveplay.c:1141
-#: src/saveplay.c:1198 src/saveplay.c:2969
+#: src/callbacks.c:1912 src/saveplay.c:1027 src/saveplay.c:1145
+#: src/saveplay.c:1202 src/saveplay.c:2968
 msgid "Pulling frames from clip"
 msgstr "Отримання кадрів з кліпу"
 
-#: src/callbacks.c:1933
+#: src/callbacks.c:1938
 msgid "Copying to the clipboard"
 msgstr "Копіювання до буфера"
 
-#: src/callbacks.c:1994
+#: src/callbacks.c:1999
 msgid "Cut"
 msgstr "Вирізати"
 
-#: src/callbacks.c:2031
+#: src/callbacks.c:2036
 #, c-format
 msgid "Pasting %d frames to new clip %s..."
 msgstr "Вставлення %d кадрів до нового кліпу %s…"
 
-#: src/callbacks.c:2041
+#: src/callbacks.c:2046
 msgid "Pasting"
 msgstr "Вставка"
 
-#: src/callbacks.c:2056
+#: src/callbacks.c:2062
 msgid "...added audio..."
 msgstr "…додано звукові дані…"
 
-#: src/callbacks.c:2129
+#: src/callbacks.c:2135
 msgid ""
 "This operation requires resizing or converting of frames.\n"
 "Please install 'convert' from the Image-magick package, and then restart "
@@ -1885,7 +1885,7 @@
 "Будь ласка, встановіть програму «convert» з пакунка Imagemagick, а потім "
 "перезапустіть LiVES.\n"
 
-#: src/callbacks.c:2146
+#: src/callbacks.c:2152
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1899,7 +1899,7 @@
 "Спробуйте позначити всі кадри, а потім скористайтеся пунктом \n"
 "«Обрізати/Доповнити звукову доріжку» з меню «Звук»."
 
-#: src/callbacks.c:2166
+#: src/callbacks.c:2172
 msgid ""
 "LiVES cannot insert because the audio rates do not match.\n"
 "Please install 'sox', and try again."
@@ -1908,7 +1908,7 @@
 "дискретизації.\n"
 "Будь ласка, встановіть «sox», а потім повторіть спробу."
 
-#: src/callbacks.c:2184
+#: src/callbacks.c:2190
 msgid ""
 "\n"
 "Insertion will cause frames to shift in some multitrack layouts.\n"
@@ -1919,7 +1919,7 @@
 "компонувань.\n"
 "Ви саме цього і хотіли?\n"
 
-#: src/callbacks.c:2228 src/callbacks.c:9615
+#: src/callbacks.c:2234 src/callbacks.c:9627
 msgid ""
 "\n"
 "Insertion will cause audio to shift in some multitrack layouts.\n"
@@ -1930,11 +1930,11 @@
 "компонувань.\n"
 "Ви саме цього і хотіли?\n"
 
-#: src/callbacks.c:2315 src/callbacks.c:2329
+#: src/callbacks.c:2321 src/callbacks.c:2335
 msgid "Resampling clipboard audio"
 msgstr "Повторна дискретизація звукових даних буфера"
 
-#: src/callbacks.c:2339
+#: src/callbacks.c:2345
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1946,7 +1946,7 @@
 "LiVES не вдалося змінити частоту дискретизації звукових даних у буфері. \n"
 "Звукові дані у буфері вилучено.\n"
 
-#: src/callbacks.c:2352
+#: src/callbacks.c:2358
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1960,30 +1960,30 @@
 "Бажаєте продовжувати процедуру вставлення \n"
 "на основі незмінених звукових даних?\n"
 
-#: src/callbacks.c:2396 src/callbacks.c:2528
+#: src/callbacks.c:2402 src/callbacks.c:2534
 #, c-format
 msgid "Inserting %d%s frames from the clipboard..."
 msgstr "Вставка %d%s кадрів з буфера обміну даними…"
 
-#: src/callbacks.c:2407 src/callbacks.c:2460 src/callbacks.c:2539
+#: src/callbacks.c:2413 src/callbacks.c:2466 src/callbacks.c:2545
 msgid "Inserting"
 msgstr "Вставлення"
 
-#: src/callbacks.c:2434
+#: src/callbacks.c:2440
 #, c-format
 msgid "Inserting %d times from the clipboard%s..."
 msgstr "Вставка %d копій даних з буфера%s…"
 
-#: src/callbacks.c:2440
+#: src/callbacks.c:2446
 #, c-format
 msgid "Inserting %d frames from the clipboard%s..."
 msgstr "Вставка %d кадрів з буфера обміну даними%s…"
 
-#: src/callbacks.c:2606
+#: src/callbacks.c:2612
 msgid "Insert"
 msgstr "Вставити"
 
-#: src/callbacks.c:2668
+#: src/callbacks.c:2674
 msgid ""
 "\n"
 "Deleting all frames will close this file.\n"
@@ -1993,7 +1993,7 @@
 "Вилучення всіх кадрів призведе до закриття цього файла.\n"
 "Чи впевнені ви у своїх діях?"
 
-#: src/callbacks.c:2676
+#: src/callbacks.c:2682
 msgid ""
 "\n"
 "Deletion will cause missing frames in some multitrack layouts.\n"
@@ -2004,8 +2004,8 @@
 "компонувань.\n"
 "Ви справді бажаєте продовжувати?\n"
 
-#: src/callbacks.c:2692 src/callbacks.c:8961 src/callbacks.c:9165
-#: src/callbacks.c:9225
+#: src/callbacks.c:2698 src/callbacks.c:8974 src/callbacks.c:9178
+#: src/callbacks.c:9238
 msgid ""
 "\n"
 "Deletion will cause missing audio in some multitrack layouts.\n"
@@ -2016,7 +2016,7 @@
 "компонувань.\n"
 "Ви справді бажаєте продовжувати?\n"
 
-#: src/callbacks.c:2708
+#: src/callbacks.c:2714
 msgid ""
 "\n"
 "Deletion will cause frames to shift in some multitrack layouts.\n"
@@ -2026,7 +2026,7 @@
 "Вилучення призведе до зсуву кадрів у деяких з багатодоріжкових компонувань.\n"
 "Ви справді бажаєте продовжувати?\n"
 
-#: src/callbacks.c:2724 src/callbacks.c:9209
+#: src/callbacks.c:2730 src/callbacks.c:9222
 msgid ""
 "\n"
 "Deletion will cause audio to shift in some multitrack layouts.\n"
@@ -2037,20 +2037,20 @@
 "компонувань.\n"
 "Ви справді бажаєте продовжувати?\n"
 
-#: src/callbacks.c:2777
+#: src/callbacks.c:2783
 #, c-format
 msgid "Deleting frames %d to %d%s..."
 msgstr "Вилучення кадрів від %d до %d%s…"
 
-#: src/callbacks.c:2791
+#: src/callbacks.c:2797
 msgid "Deleting"
 msgstr "Вилучення"
 
-#: src/callbacks.c:2866
+#: src/callbacks.c:2872
 msgid "Delete"
 msgstr "Вилучити"
 
-#: src/callbacks.c:2887
+#: src/callbacks.c:2893
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -2060,7 +2060,7 @@
 "\n"
 "Позначення заблоковано.\n"
 
-#: src/callbacks.c:3187
+#: src/callbacks.c:3193
 msgid ""
 "Ready to record. Use 'control' and cursor keys during playback to record "
 "your performance.\n"
@@ -2072,11 +2072,11 @@
 "(Щоб скасувати запис, натисніть клавішу «r» або скористайтеся пунктом меню "
 "«Відтворення|Виконати запис» ще раз перед початком запису.)\n"
 
-#: src/callbacks.c:3192
+#: src/callbacks.c:3198
 msgid "Record cancelled.\n"
 msgstr "Запис скасовано.\n"
 
-#: src/callbacks.c:3315
+#: src/callbacks.c:3321
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2089,7 +2089,7 @@
 "Повідомлення додатка «%s»:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/callbacks.c:3318
+#: src/callbacks.c:3324
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2102,7 +2102,7 @@
 "У додатку %s не вдалося виявити методу «init».\n"
 "Ймовірно, файли додатка пошкоджено або встановлено неналежним чином."
 
-#: src/callbacks.c:3682
+#: src/callbacks.c:3688
 #, c-format
 msgid ""
 "Saving the set will cause copies of all loaded clips to remain on the disk"
@@ -2115,27 +2115,27 @@
 "\n"
 "Будь ласка, натисніть «Скасувати», якщо це суперечить вашим планам.\n"
 
-#: src/callbacks.c:3748
+#: src/callbacks.c:3754
 #, c-format
 msgid "Saving set %s"
 msgstr "Зберігання набору %s"
 
-#: src/callbacks.c:3965
+#: src/callbacks.c:3971
 #, c-format
 msgid "Loading clips from set %s"
 msgstr "Завантаження кліпів з набору %s"
 
-#: src/callbacks.c:4029
+#: src/callbacks.c:4035
 #, c-format
 msgid "No clips were recovered for set (%s).\n"
 msgstr "З набору не було відновлено жодного кліпу (%s).\n"
 
-#: src/callbacks.c:4039
+#: src/callbacks.c:4045
 #, c-format
 msgid "%d clips were recovered from set (%s).\n"
 msgstr "%d кліпів було відновлено з набору (%s).\n"
 
-#: src/callbacks.c:4270
+#: src/callbacks.c:4276
 msgid ""
 "LiVES will attempt to recover some disk space.\n"
 "You should ONLY run this if you have no other copies of LiVES running on "
@@ -2147,24 +2147,24 @@
 "запущено жодної іншої копії LiVES.\n"
 "Натисніть кнопку «Гаразд», щоб продовжити виконання дії.\n"
 
-#: src/callbacks.c:4272
+#: src/callbacks.c:4278
 msgid "Cleaning up disk space..."
 msgstr "Спорожнення простору на диску…"
 
-#: src/callbacks.c:4307
+#: src/callbacks.c:4313
 msgid "Clearing disk space"
 msgstr "Спорожнення місця на диску"
 
-#: src/callbacks.c:4342
+#: src/callbacks.c:4348
 #, c-format
 msgid "%d MB of disk space was recovered.\n"
 msgstr "На диску було спорожнено %d МБ простору.\n"
 
-#: src/callbacks.c:4363
+#: src/callbacks.c:4369
 msgid "Resetting frame rates and frame values..."
 msgstr "Відновлення частоти кадрів та параметрів кадрів…"
 
-#: src/callbacks.c:4408
+#: src/callbacks.c:4414
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2175,12 +2175,12 @@
 "Зовнішня: %s\n"
 "Внутрішня: %s (%d bpp)\n"
 
-#: src/callbacks.c:4408
+#: src/callbacks.c:4414
 msgid "buffered"
 msgstr "буферизовано"
 
-#: src/callbacks.c:4420 src/callbacks.c:4439 src/callbacks.c:4453
-#: src/callbacks.c:4487
+#: src/callbacks.c:4426 src/callbacks.c:4445 src/callbacks.c:4459
+#: src/callbacks.c:4493
 msgid ""
 "\n"
 " Opening..."
@@ -2188,7 +2188,7 @@
 "\n"
 " Відкриття…"
 
-#: src/callbacks.c:4427
+#: src/callbacks.c:4433
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2197,7 +2197,7 @@
 "\n"
 "(%d віртуальних)"
 
-#: src/callbacks.c:4430
+#: src/callbacks.c:4436
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2206,7 +2206,7 @@
 "\n"
 "(%d декодовано)"
 
-#: src/callbacks.c:4442 src/callbacks.c:4456 src/callbacks.c:4490
+#: src/callbacks.c:4448 src/callbacks.c:4462 src/callbacks.c:4496
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2215,7 +2215,7 @@
 "\n"
 " %.2f с"
 
-#: src/callbacks.c:4447
+#: src/callbacks.c:4453
 msgid ""
 "\n"
 " Unknown"
@@ -2223,23 +2223,23 @@
 "\n"
 " Невідомо"
 
-#: src/callbacks.c:4460 src/callbacks.c:4474
+#: src/callbacks.c:4466 src/callbacks.c:4480
 msgid "unsigned"
 msgstr "unsigned"
 
-#: src/callbacks.c:4461 src/callbacks.c:4475
+#: src/callbacks.c:4467 src/callbacks.c:4481
 msgid "signed"
 msgstr "signed"
 
-#: src/callbacks.c:4463 src/callbacks.c:4477
+#: src/callbacks.c:4469 src/callbacks.c:4483
 msgid "big-endian"
 msgstr "big-endian"
 
-#: src/callbacks.c:4464 src/callbacks.c:4478
+#: src/callbacks.c:4470 src/callbacks.c:4484
 msgid "little-endian"
 msgstr "little-endian"
 
-#: src/callbacks.c:4466 src/callbacks.c:4480
+#: src/callbacks.c:4472 src/callbacks.c:4486
 #, c-format
 msgid ""
 " %d Hz %d bit\n"
@@ -2248,7 +2248,7 @@
 " %d Гц %d бітів\n"
 "%s %s"
 
-#: src/callbacks.c:4550
+#: src/callbacks.c:4556
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
@@ -2277,11 +2277,11 @@
 "Якщо ви її не отримали, повідомте про це на адресу Free Software\n"
 "Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
 
-#: src/callbacks.c:4564
+#: src/callbacks.c:4570
 msgid "A video editor and VJ program."
 msgstr "Відеоредактор та програма для ві-джеїв."
 
-#: src/callbacks.c:4586
+#: src/callbacks.c:4592
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "LiVES Version %s\n"
@@ -2305,7 +2305,7 @@
 "salsaman@xs4all.nl\n"
 "Домашня сторінка проекту: http://lives.sourceforge.net"
 
-#: src/callbacks.c:4753
+#: src/callbacks.c:4759
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -2315,7 +2315,7 @@
 "\n"
 "Вам слід встановити mplayer, щоб мати змогу переглянути цей файл.\n"
 
-#: src/callbacks.c:5029 src/callbacks.c:6624
+#: src/callbacks.c:5035 src/callbacks.c:6636
 msgid ""
 "\n"
 "Loading new audio may cause missing audio in some multitrack layouts.\n"
@@ -2328,170 +2328,170 @@
 "Бажаєте продовжити завантаження?\n"
 "."
 
-#: src/callbacks.c:5110
+#: src/callbacks.c:5116
 #, c-format
 msgid "Opening audio %s, type %s..."
 msgstr "Відкриття звукових даних %s, тип %s…"
 
-#: src/callbacks.c:5127 src/saveplay.c:348
+#: src/callbacks.c:5133 src/saveplay.c:348
 msgid "Opening audio"
 msgstr "Відкриття звукових даних"
 
-#: src/callbacks.c:5132 src/callbacks.c:5163 src/callbacks.c:6694
-#: src/callbacks.c:6725 src/callbacks.c:6763 src/callbacks.c:8901
+#: src/callbacks.c:5138 src/callbacks.c:5169 src/callbacks.c:6706
+#: src/callbacks.c:6737 src/callbacks.c:6775 src/callbacks.c:8914
 msgid "Cancelling"
 msgstr "Скасування"
 
-#: src/callbacks.c:5182 src/callbacks.c:6798
+#: src/callbacks.c:5188 src/callbacks.c:6810
 #, c-format
 msgid "New audio: %d Hz %d channel(s) %d bps\n"
 msgstr "Нові звукові дані: %d Гц %d каналів %d б/с\n"
 
-#: src/callbacks.c:5188 src/callbacks.c:6784 src/callbacks.c:8918
-#: src/callbacks.c:9533
+#: src/callbacks.c:5194 src/callbacks.c:6796 src/callbacks.c:8931
+#: src/callbacks.c:9546
 msgid "Committing audio"
 msgstr "Додавання звукових даних"
 
-#: src/callbacks.c:5195 src/callbacks.c:6805
+#: src/callbacks.c:5201 src/callbacks.c:6817
 msgid "New Audio"
 msgstr "Новий звук"
 
-#: src/callbacks.c:5410
+#: src/callbacks.c:5416
 #, c-format
 msgid "%d frames are enough !\n"
 msgstr "Достатньо %d кадрів!\n"
 
-#: src/callbacks.c:5499
+#: src/callbacks.c:5505
 msgid "LiVES: - Encoder debug output"
 msgstr "LiVES: - Дані зневаджування інструменту кодування"
 
-#: src/callbacks.c:5534 src/gui.c:1796
+#: src/callbacks.c:5540 src/gui.c:1793
 msgid "Fullscreen playback (f)"
 msgstr "Повноекранне відтворення (f)"
 
-#: src/callbacks.c:5536
+#: src/callbacks.c:5542
 msgid "Fullscreen playback off (f)"
 msgstr "Вимкнути повноекранне відтворення (f)"
 
-#: src/callbacks.c:5731 src/gui.c:1783
+#: src/callbacks.c:5740 src/gui.c:1780
 msgid "Double size (d)"
 msgstr "Подвійний розмір (d)"
 
-#: src/callbacks.c:5736
+#: src/callbacks.c:5745
 msgid "Single size (d)"
 msgstr "Одинарний розмір (d)"
 
-#: src/callbacks.c:5853 src/callbacks.c:5854
+#: src/callbacks.c:5863 src/callbacks.c:5864
 msgid "Hide the play window (s)"
 msgstr "Сховати вікно відтворення (s)"
 
-#: src/callbacks.c:5863 src/gui.c:1630
+#: src/callbacks.c:5873 src/gui.c:1629
 msgid "Show the play window (s)"
 msgstr "Показати вікно відтворення (s)"
 
-#: src/callbacks.c:5864 src/gui.c:1774
+#: src/callbacks.c:5874 src/gui.c:1771
 msgid "Play in separate window (s)"
 msgstr "Відтворити у окремому вікні (s)"
 
-#: src/callbacks.c:5937 src/gui.c:3697 src/saveplay.c:1794
+#: src/callbacks.c:5947 src/gui.c:3694 src/saveplay.c:1796
 msgid "LiVES: - Streaming"
 msgstr "LiVES — Обробка потокових даних"
 
-#: src/callbacks.c:6066 src/gui.c:3465 src/saveplay.c:1795 src/plugins.c:1231
+#: src/callbacks.c:6078 src/gui.c:3462 src/saveplay.c:1797 src/plugins.c:1228
 msgid "LiVES: - Play Window"
 msgstr "LiVES: - Вікно відтворення"
 
-#: src/callbacks.c:6153
+#: src/callbacks.c:6165
 msgid "Switch continuous looping off (o)"
 msgstr "Вимикання неперервного циклічного відтворення (o)"
 
-#: src/callbacks.c:6160 src/gui.c:1677
+#: src/callbacks.c:6172 src/gui.c:1676
 msgid "Switch continuous looping on (o)"
 msgstr "Вмикання неперервного циклічного відтворення (o)"
 
-#: src/callbacks.c:6228
+#: src/callbacks.c:6240
 #, c-format
 msgid "Audio volume (%.2f)"
 msgstr "Гучність (%.2f)"
 
-#: src/callbacks.c:6269 src/callbacks.c:6270 src/gui.c:3389
+#: src/callbacks.c:6281 src/callbacks.c:6282 src/gui.c:3386
 msgid "Unmute the audio (z)"
 msgstr "Увімкнути звук (z)"
 
-#: src/callbacks.c:6281 src/callbacks.c:6282 src/gui.c:1688 src/gui.c:3388
+#: src/callbacks.c:6293 src/callbacks.c:6294 src/gui.c:1687 src/gui.c:3385
 msgid "Mute the audio (z)"
 msgstr "Вимкнути звук (z)"
 
-#: src/callbacks.c:6415
+#: src/callbacks.c:6427
 msgid "Reversing clipboard..."
 msgstr "Обернення за часом даних з буфера…"
 
-#: src/callbacks.c:6424
+#: src/callbacks.c:6436
 msgid "Reversing clipboard"
 msgstr "Обернення за часом даних з буфера"
 
-#: src/callbacks.c:6489 src/saveplay.c:695
+#: src/callbacks.c:6501 src/saveplay.c:699
 #, c-format
 msgid "Loaded subtitle file: %s\n"
 msgstr "Завантажений файл субтитрів: %s\n"
 
-#: src/callbacks.c:6557
+#: src/callbacks.c:6569
 msgid "Subtitles were erased.\n"
 msgstr "Субтитри було вилучено.\n"
 
-#: src/callbacks.c:6569 src/callbacks.c:6841
+#: src/callbacks.c:6581 src/callbacks.c:6853
 msgid "Select Audio File"
 msgstr "Вибір звукового файла"
 
-#: src/callbacks.c:6585
+#: src/callbacks.c:6597
 msgid "Please set your CD play device in Tools | Preferences | Misc\n"
 msgstr ""
 "Будь ласка, вкажіть ваш пристрій відтворення КД у меню «Інструменти | "
 "Параметри | Інше»\n"
 
-#: src/callbacks.c:6653
+#: src/callbacks.c:6665
 #, c-format
 msgid "Opening CD track %d from %s..."
 msgstr "Відкриття доріжки КД №%d з %s…"
 
-#: src/callbacks.c:6658
+#: src/callbacks.c:6670
 #, c-format
 msgid "CD track %d"
 msgstr "Доріжка КД %d"
 
-#: src/callbacks.c:6687
+#: src/callbacks.c:6699
 msgid "Opening CD track..."
 msgstr "Відкриття доріжки КД…"
 
-#: src/callbacks.c:6717 src/callbacks.c:6758
+#: src/callbacks.c:6729 src/callbacks.c:6770
 msgid "Error loading CD track\n"
 msgstr "Помилка під час завантаження доріжки КД\n"
 
-#: src/callbacks.c:6893
+#: src/callbacks.c:6905
 msgid "Selecting tracks"
 msgstr "Вибір доріжок"
 
-#: src/callbacks.c:6949
+#: src/callbacks.c:6961
 msgid "layout errors"
 msgstr "помилки компонування"
 
-#: src/callbacks.c:6958
+#: src/callbacks.c:6970
 msgid "Close _Window"
 msgstr "Закрити в_ікно"
 
-#: src/callbacks.c:6969
+#: src/callbacks.c:6981
 msgid "Clear _Errors"
 msgstr "Вилучити записи про п_омилки"
 
-#: src/callbacks.c:6980
+#: src/callbacks.c:6992
 msgid "_Delete affected layouts"
 msgstr "Ви_лучити відповідні компонування"
 
-#: src/callbacks.c:7529 src/callbacks.c:7555
+#: src/callbacks.c:7541 src/callbacks.c:7567
 msgid "Resume"
 msgstr "Поновити"
 
-#: src/callbacks.c:7530
+#: src/callbacks.c:7542
 msgid ""
 "\n"
 "Paused\n"
@@ -2501,27 +2501,27 @@
 "Призупинено\n"
 "(натисніть «Поновити», щоб продовжити обробку)"
 
-#: src/callbacks.c:7531 src/callbacks.c:7561
+#: src/callbacks.c:7543 src/callbacks.c:7573
 msgid "paused..."
 msgstr "призупинено…"
 
-#: src/callbacks.c:7540 src/callbacks.c:7571
+#: src/callbacks.c:7552 src/callbacks.c:7583
 msgid "Pause"
 msgstr "Призупинити"
 
-#: src/callbacks.c:7542 src/callbacks.c:7574
+#: src/callbacks.c:7554 src/callbacks.c:7586
 msgid "resumed..."
 msgstr "поновлено…"
 
-#: src/callbacks.c:7557
+#: src/callbacks.c:7569
 msgid "Keep"
 msgstr "Залишити"
 
-#: src/callbacks.c:7558
+#: src/callbacks.c:7570
 msgid "Enough"
 msgstr "Досить"
 
-#: src/callbacks.c:7559
+#: src/callbacks.c:7571
 msgid ""
 "\n"
 "Paused\n"
@@ -2533,22 +2533,22 @@
 "(натисніть «Залишити», щоб зупинитися на поточному стані)\n"
 "(натисніть «Поновити», щоб продовжити обробку)"
 
-#: src/callbacks.c:7572
+#: src/callbacks.c:7584
 msgid "Cancel"
 msgstr "Скасувати"
 
-#: src/callbacks.c:8125
+#: src/callbacks.c:8137
 #, c-format
 msgid "Save Frame as %s..."
 msgstr "Зберегти кадр як %s…"
 
-#: src/callbacks.c:8385
+#: src/callbacks.c:8398
 #, c-format
 msgid "Audio is ahead of video by %.4f secs. at frame %d, with fps %.4f\n"
 msgstr ""
 "Звук випереджає відео на %.4f секунд у кадрі %d, частота кадрів — %.4f\n"
 
-#: src/callbacks.c:8459
+#: src/callbacks.c:8472
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -2561,7 +2561,7 @@
 "програму «xwininfo».\n"
 "\n"
 
-#: src/callbacks.c:8530 src/callbacks.c:9451
+#: src/callbacks.c:8543 src/callbacks.c:9464
 msgid ""
 "\n"
 "Record time must be greater than 0.\n"
@@ -2569,7 +2569,7 @@
 "\n"
 "Час запису має бути більшим за 0.\n"
 
-#: src/callbacks.c:8541
+#: src/callbacks.c:8554
 msgid ""
 "Capture an External Window:\n"
 "\n"
@@ -2584,11 +2584,11 @@
 "Натисніть «Скасувати», щоб скасувати дію.\n"
 "\n"
 
-#: src/callbacks.c:8546
+#: src/callbacks.c:8559
 msgid "External window was released.\n"
 msgstr "Зовнішнє вікно було закрито.\n"
 
-#: src/callbacks.c:8567
+#: src/callbacks.c:8580
 msgid ""
 "Click on a Window to Capture it\n"
 "Press 'q' to stop recording"
@@ -2596,7 +2596,7 @@
 "Клацніть кнопкою миші у вікні, щоб почати захоплення зображення.\n"
 "Натисніть клавішу «q», щоб припинити запис."
 
-#: src/callbacks.c:8587
+#: src/callbacks.c:8600
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2612,19 +2612,19 @@
 "Натисніть «Зупинити» або клавішу «q», щоб завершити захоплення.\n"
 "(Типово, буде використано швидкість захоплення у %.3f кадрів на секунду.)\n"
 
-#: src/callbacks.c:8609
+#: src/callbacks.c:8622
 msgid "LiVES was unable to capture this window. Sorry.\n"
 msgstr "LiVES не вдалося захопити дані з цього вікна. Вибачте.\n"
 
-#: src/callbacks.c:8752
+#: src/callbacks.c:8765
 msgid "Export Selected Audio as..."
 msgstr "Експортувати позначені звукові дані як…"
 
-#: src/callbacks.c:8755
+#: src/callbacks.c:8768
 msgid "Export Audio as..."
 msgstr "Експортувати звукові дані як…"
 
-#: src/callbacks.c:8794
+#: src/callbacks.c:8807
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -2638,81 +2638,81 @@
 "Натисніть кнопку «Гаразд», щоб експорт було виконано на новій швидкості, або "
 "кнопку «Скасувати», щоб експортувати його з початковою швидкістю.\n"
 
-#: src/callbacks.c:8800
+#: src/callbacks.c:8813
 #, c-format
 msgid "Exporting audio frames %d to %d as %s..."
 msgstr "Експортування звуку кадрів від %d до %d як %s…"
 
-#: src/callbacks.c:8805
+#: src/callbacks.c:8818
 #, c-format
 msgid "Exporting audio as %s..."
 msgstr "Експортування звуку як %s…"
 
-#: src/callbacks.c:8817
+#: src/callbacks.c:8830
 msgid "Exporting audio"
 msgstr "Експортування звукових даних"
 
-#: src/callbacks.c:8849
+#: src/callbacks.c:8862
 msgid "Append Audio File..."
 msgstr "Долучити звуковий файл…"
 
-#: src/callbacks.c:8888
+#: src/callbacks.c:8901
 #, c-format
 msgid "Appending audio file %s..."
 msgstr "Долучення звукового файла %s…"
 
-#: src/callbacks.c:8895
+#: src/callbacks.c:8908
 msgid "Appending audio"
 msgstr "Долучення звукових даних"
 
-#: src/callbacks.c:8934
+#: src/callbacks.c:8947
 msgid "Append Audio"
 msgstr "Долучення звуку"
 
-#: src/callbacks.c:8989
+#: src/callbacks.c:9002
 #, c-format
 msgid "Trimming audio from %.2f to %.2f seconds..."
 msgstr "Обрізання звукових даних від позиції %.2f с до позиції %.2f с…"
 
-#: src/callbacks.c:8996
+#: src/callbacks.c:9009
 msgid "Trimming/Padding audio"
 msgstr "Обрізання/Доповнення звукових даних"
 
-#: src/callbacks.c:9000
+#: src/callbacks.c:9013
 msgid "Trim/Pad Audio"
 msgstr "Обрізати/Доповнити звукові дані"
 
-#: src/callbacks.c:9074
+#: src/callbacks.c:9087
 msgid "Fading audio in"
 msgstr "Наростання звуку"
 
-#: src/callbacks.c:9075
+#: src/callbacks.c:9088
 msgid "Fade audio in"
 msgstr "Наростання звуку"
 
-#: src/callbacks.c:9080
+#: src/callbacks.c:9093
 msgid "Fading audio out"
 msgstr "Поступове зменшення гучності"
 
-#: src/callbacks.c:9081
+#: src/callbacks.c:9094
 msgid "Fade audio out"
 msgstr "Поступове зменшення гучності"
 
-#: src/callbacks.c:9102
+#: src/callbacks.c:9115
 #, c-format
 msgid "%s over %.1f seconds..."
 msgstr "%s після %.1f секунд…"
 
-#: src/callbacks.c:9104
+#: src/callbacks.c:9117
 #, c-format
 msgid "%s from time %.2f seconds to %.2f seconds..."
 msgstr "%s від часу %.2f секунд до часу %.2f секунд…"
 
-#: src/callbacks.c:9111
+#: src/callbacks.c:9124
 msgid "Fading audio..."
 msgstr "Зміна гучності…"
 
-#: src/callbacks.c:9194
+#: src/callbacks.c:9207
 msgid ""
 "\n"
 "Deleting all audio will close this file.\n"
@@ -2722,37 +2722,37 @@
 "Вилучення всіх звукових даних призведе до закриття цього файла.\n"
 "Ви бажаєте саме цього?"
 
-#: src/callbacks.c:9197
+#: src/callbacks.c:9210
 msgid "Deleting all audio..."
 msgstr "Вилучення всіх звукових даних…"
 
-#: src/callbacks.c:9203
+#: src/callbacks.c:9216
 #, c-format
 msgid "Deleting audio from %.2f to %.2f seconds..."
 msgstr "Вилучення звукових даних від позиції %.2f с до позиції %.2f с…"
 
-#: src/callbacks.c:9274
+#: src/callbacks.c:9287
 msgid "Deleting Audio"
 msgstr "Вилучення звуку"
 
-#: src/callbacks.c:9277
+#: src/callbacks.c:9290
 msgid "Delete Audio"
 msgstr "Вилучити звук"
 
-#: src/callbacks.c:9561
+#: src/callbacks.c:9574
 msgid "Record new audio"
 msgstr "Запис нових звукових даних"
 
-#: src/callbacks.c:9643
+#: src/callbacks.c:9655
 #, c-format
 msgid "Inserting silence from %.2f to %.2f seconds..."
 msgstr "Вставка тиші від позиції %.2f с до позиції %.2f с…"
 
-#: src/callbacks.c:9659
+#: src/callbacks.c:9671
 msgid "Inserting Silence"
 msgstr "Вставка тиші"
 
-#: src/callbacks.c:9752
+#: src/callbacks.c:9761
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2833,548 +2833,548 @@
 msgid "Merge done.\n"
 msgstr "Об’єднання завершено.\n"
 
-#: src/gui.c:274 src/multitrack.c:5050
+#: src/gui.c:273 src/multitrack.c:5073
 msgid "_File"
 msgstr "_Файл"
 
-#: src/gui.c:285 src/multitrack.c:5073
+#: src/gui.c:284 src/multitrack.c:5096
 msgid "_Open File/Directory"
 msgstr "_Відкрити файл або каталог"
 
-#: src/gui.c:291 src/multitrack.c:5080
+#: src/gui.c:290 src/multitrack.c:5103
 msgid "O_pen File Selection..."
 msgstr "В_ідкрити частину файла…"
 
-#: src/gui.c:295 src/multitrack.c:5088
+#: src/gui.c:294 src/multitrack.c:5111
 msgid "Open _Location/Stream..."
 msgstr "Відкрити _адресу/потік…"
 
-#: src/gui.c:301 src/multitrack.c:5098
+#: src/gui.c:300 src/multitrack.c:5121
 msgid "Import Selection from _dvd/vcd..."
 msgstr "Імпортувати позна_чене з DVD/VCD…"
 
-#: src/gui.c:309 src/multitrack.c:5107
+#: src/gui.c:308 src/multitrack.c:5130
 msgid "Import Selection from _dvd"
 msgstr "Імпортувати познач_ене з DVD"
 
-#: src/gui.c:312 src/multitrack.c:5117
+#: src/gui.c:311 src/multitrack.c:5140
 msgid "Import Selection from _vcd"
 msgstr "Імпортувати позна_чене з VCD"
 
-#: src/gui.c:315 src/multitrack.c:5133
+#: src/gui.c:314 src/multitrack.c:5156
 msgid "_Import from Device"
 msgstr "_Імпортувати з пристрою"
 
-#: src/gui.c:323 src/multitrack.c:5142
+#: src/gui.c:322 src/multitrack.c:5165
 msgid "Import from _Firewire Device (dv)"
 msgstr "Імпортувати з п_ристрою Firewire (dv)"
 
-#: src/gui.c:324 src/multitrack.c:5150
+#: src/gui.c:323 src/multitrack.c:5173
 msgid "Import from _Firewire Device (hdv)"
 msgstr "Імпортувати з п_ристрою Firewire (hdv)"
 
-#: src/gui.c:348
+#: src/gui.c:347
 msgid "_Add Live Input..."
 msgstr "_Додати інтерактивне джерело…"
 
-#: src/gui.c:366
+#: src/gui.c:365
 msgid "Add Live _Unicap Device"
 msgstr "Додати інтера_ктивний пристрій Unicap"
 
-#: src/gui.c:376
+#: src/gui.c:375
 msgid "Add Live _Firewire Device"
 msgstr "Додати потік даних з п_ристрою firewire"
 
-#: src/gui.c:385
+#: src/gui.c:384
 msgid "Add Live _TV Device"
 msgstr "Додати потік телевізійних даних"
 
-#: src/gui.c:400 src/multitrack.c:5173
+#: src/gui.c:399 src/multitrack.c:5196
 msgid "_Recent Files..."
 msgstr "_Нещодавні файли…"
 
-#: src/gui.c:451 src/multitrack.c:5232
+#: src/gui.c:450 src/multitrack.c:5255
 msgid "_Reload Clip Set..."
 msgstr "П_ерезавантажити набір кліпів…"
 
-#: src/gui.c:455 src/multitrack.c:5240
+#: src/gui.c:454 src/multitrack.c:5263
 msgid "Close/Sa_ve All Clips"
 msgstr "Закрити/З_берегти всі кліпи"
 
-#: src/gui.c:468
+#: src/gui.c:467
 msgid "_Encode Clip As..."
 msgstr "За_кодувати кліп як…"
 
-#: src/gui.c:470
+#: src/gui.c:469
 msgid "Encode _Selection As..."
 msgstr "Закодувати _позначене як…"
 
-#: src/gui.c:477
+#: src/gui.c:476
 msgid "_Close This Clip"
 msgstr "_Закрити цей кліп"
 
-#: src/gui.c:490
+#: src/gui.c:489
 msgid "_Backup Clip as .lv1..."
 msgstr "Створити _резервну копію кліпу як .lv1…"
 
-#: src/gui.c:499
+#: src/gui.c:498
 msgid "_Restore Clip from .lv1..."
 msgstr "Ві_дновити кліп з .lv1…"
 
-#: src/gui.c:512
+#: src/gui.c:511
 msgid "Encode/Load/Backup _with Sound"
 msgstr "Кодування/Завантаження/Резервне копіювання з_і звуком"
 
-#: src/gui.c:517
+#: src/gui.c:516
 msgid "Auto load subtitles"
 msgstr "Автоматично завантажувати субтитри"
 
-#: src/gui.c:527 src/multitrack.c:5274
+#: src/gui.c:526 src/multitrack.c:5297
 msgid "Clean _up Diskspace"
 msgstr "Споро_жнити місце на диску"
 
-#: src/gui.c:535 src/multitrack.c:5303
+#: src/gui.c:534 src/multitrack.c:5326
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Правка"
 
-#: src/gui.c:577
+#: src/gui.c:576
 msgid "_MULTITRACK mode"
 msgstr "Режим _декількох доріжок"
 
-#: src/gui.c:590
+#: src/gui.c:589
 msgid "_Copy Selection"
 msgstr "_Копіювати позначене"
 
-#: src/gui.c:599
+#: src/gui.c:598
 msgid "Cu_t Selection"
 msgstr "Ви_різати позначене"
 
-#: src/gui.c:608
+#: src/gui.c:607
 msgid "_Insert from Clipboard..."
 msgstr "В_ставити з буфера обміну…"
 
-#: src/gui.c:621
+#: src/gui.c:620
 msgid "Paste as _New"
 msgstr "Вставити як _новий"
 
-#: src/gui.c:630
+#: src/gui.c:629
 msgid "_Merge Clipboard with Selection..."
 msgstr "_Об’єднати вміст буфера з позначеним…"
 
-#: src/gui.c:637
+#: src/gui.c:636
 msgid "_Delete Selection"
 msgstr "Ви_лучити позначене"
 
-#: src/gui.c:655
+#: src/gui.c:654
 msgid "Decouple _Video from Audio"
 msgstr "Розділити _відео і звук"
 
-#: src/gui.c:665
+#: src/gui.c:664
 msgid "_Select..."
 msgstr "По_значити…"
 
-#: src/gui.c:678
+#: src/gui.c:677
 msgid "Select _All Frames"
 msgstr "Позна_чити всі кадри"
 
-#: src/gui.c:686
+#: src/gui.c:685
 msgid "_Start Frame Only"
 msgstr "_Лише перший кадр"
 
-#: src/gui.c:694
+#: src/gui.c:693
 msgid "_End Frame Only"
 msgstr "Лише _останній кадр"
 
-#: src/gui.c:707
+#: src/gui.c:706
 msgid "Select from _First Frame"
 msgstr "Позначити від п_ершого кадру"
 
-#: src/gui.c:711
+#: src/gui.c:710
 msgid "Select to _Last Frame"
 msgstr "Позначити від _останнього кадру"
 
-#: src/gui.c:715
+#: src/gui.c:714
 msgid "Select Last Insertion/_Merge"
 msgstr "Позначити останню вставку/о_б’єднання"
 
-#: src/gui.c:719
+#: src/gui.c:718
 msgid "Select Last _Effect"
 msgstr "Позначити ділянку останнього _ефекту"
 
-#: src/gui.c:723
+#: src/gui.c:722
 msgid "_Invert Selection"
 msgstr "І_нвертувати позначення"
 
-#: src/gui.c:731
+#: src/gui.c:730
 msgid "_Lock Selection Width"
 msgstr "За_блокувати тривалість позначеного"
 
-#: src/gui.c:736 src/multitrack.c:5450
+#: src/gui.c:735 src/multitrack.c:5473
 msgid "_Play"
 msgstr "_Відтворення"
 
-#: src/gui.c:747
+#: src/gui.c:746
 msgid "_Play All"
 msgstr "_Відтворити все"
 
-#: src/gui.c:759
+#: src/gui.c:758
 msgid "Pla_y Selection"
 msgstr "Ві_дтворити позначене"
 
-#: src/gui.c:767
+#: src/gui.c:766
 msgid "Play _Clipboard"
 msgstr "Відтворити да_ні з буфера обміну"
 
-#: src/gui.c:784 src/multitrack.c:5479
+#: src/gui.c:783 src/multitrack.c:5502
 msgid "_Stop"
 msgstr "З_упинити"
 
-#: src/gui.c:797 src/multitrack.c:5489
+#: src/gui.c:796 src/multitrack.c:5512
 msgid "Re_wind"
 msgstr "На по_чаток"
 
-#: src/gui.c:827 src/multitrack.c:5504
+#: src/gui.c:826 src/multitrack.c:5527
 msgid "_Full Screen"
 msgstr "_Повноекранний режим"
 
-#: src/gui.c:836
+#: src/gui.c:835
 msgid "_Double Size"
 msgstr "Подв_ійний розмір"
 
-#: src/gui.c:844 src/multitrack.c:5511
+#: src/gui.c:843 src/multitrack.c:5534
 msgid "Play in _Separate Window"
 msgstr "Відтворити у _окремому вікні"
 
-#: src/gui.c:853
+#: src/gui.c:852
 msgid "_Blank Background"
 msgstr "Спо_рожнити тло"
 
-#: src/gui.c:860
+#: src/gui.c:859
 msgid "(Auto)_loop Video (to fit audio track)"
 msgstr "(Авто)з_ациклити відео (відповідно до звукової доріжки)"
 
-#: src/gui.c:869 src/multitrack.c:5519
+#: src/gui.c:868 src/multitrack.c:5542
 msgid "L_oop Continuously"
 msgstr "Неперервний _цикл"
 
-#: src/gui.c:878
+#: src/gui.c:877
 msgid "Pin_g Pong Loops"
 msgstr "Ци_кл з відбиттям"
 
-#: src/gui.c:886 src/multitrack.c:5527
+#: src/gui.c:885 src/multitrack.c:5550
 msgid "_Mute"
 msgstr "В_имкнути звук"
 
-#: src/gui.c:900 src/multitrack.c:5540
+#: src/gui.c:899 src/multitrack.c:5563
 msgid "Separate Window 'S_ticky' Mode"
 msgstr "Ре_жим «прилипання» окремих вікон"
 
-#: src/gui.c:908
+#: src/gui.c:907
 msgid "S_how Frame Counter"
 msgstr "По_казати лічильник кадрів"
 
-#: src/gui.c:918
+#: src/gui.c:917
 msgid "Show Subtitles"
 msgstr "Показати субтитри"
 
-#: src/gui.c:928 src/multitrack.c:5555
+#: src/gui.c:927 src/multitrack.c:5578
 msgid "Effect_s"
 msgstr "Е_фекти"
 
-#: src/gui.c:931
+#: src/gui.c:930
 msgid "Effects are applied to the current selection."
 msgstr "Ефекти застосовують до поточного позначеного фрагмента."
 
-#: src/gui.c:941
+#: src/gui.c:940
 msgid "_Custom Effects"
 msgstr "_Нетипові ефекти"
 
-#: src/gui.c:944
+#: src/gui.c:943
 msgid "_Run Test Rendered Effect/Tool/Generator..."
 msgstr "_Запустити тестовий ефект обробки/інструмент/породжувач…"
 
-#: src/gui.c:949 src/multitrack.c:6023
+#: src/gui.c:948 src/multitrack.c:6046
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Інструменти"
 
-#: src/gui.c:952
+#: src/gui.c:951
 msgid "Tools are applied to complete clips."
 msgstr "Інструменти застосовують до цілих кліпів."
 
-#: src/gui.c:961
+#: src/gui.c:960
 msgid "_Reverse Clipboard"
 msgstr "_Обернути порядок у буфері обміну даних"
 
-#: src/gui.c:970
+#: src/gui.c:969
 msgid "_Change Playback/Save Speed..."
 msgstr "З_мінити швидкість відтворення або збереження…"
 
-#: src/gui.c:975
+#: src/gui.c:974
 msgid "Resample _Video to New Frame Rate..."
 msgstr "_Змінити частоту кадрів відео…"
 
-#: src/gui.c:980
+#: src/gui.c:979
 msgid "_Utilities"
 msgstr "_Допоміжні програми"
 
-#: src/gui.c:984
+#: src/gui.c:983
 msgid "Custom _Tools"
 msgstr "Нетипові _інструменти"
 
-#: src/gui.c:987
+#: src/gui.c:986
 msgid "Custom _Utilities"
 msgstr "Нетипові _допоміжні програми"
 
-#: src/gui.c:993 src/multitrack.c:6062
+#: src/gui.c:992 src/multitrack.c:6085
 msgid "_Generate"
 msgstr "С_творити"
 
-#: src/gui.c:997
+#: src/gui.c:996
 msgid "Custom _Generators"
 msgstr "Нетипові і_нструменти створення"
 
-#: src/gui.c:1006
+#: src/gui.c:1005
 msgid "Loading rendered effect plugins..."
 msgstr "Завантаження додатків ефектів показу…"
 
-#: src/gui.c:1021
+#: src/gui.c:1020
 msgid "Load _Subtitles from File..."
 msgstr "Завантажити с_убтитри з файла…"
 
-#: src/gui.c:1026
+#: src/gui.c:1025
 msgid "Erase subtitles"
 msgstr "Вилучити субтитри"
 
-#: src/gui.c:1036 src/multitrack.c:6071
+#: src/gui.c:1035 src/multitrack.c:6094
 msgid "Capture _External Window... "
 msgstr "Захоплення відео з зовні_шнього вікна… "
 
-#: src/gui.c:1045 src/multitrack.c:6033
+#: src/gui.c:1044 src/multitrack.c:6056
 msgid "_Preferences..."
 msgstr "_Параметри…"
 
-#: src/gui.c:1056
+#: src/gui.c:1055
 msgid "_Audio"
 msgstr "_Звук"
 
-#: src/gui.c:1067
+#: src/gui.c:1066
 msgid "Load _New Audio for Clip..."
 msgstr "Завантажити _новий звук для кліпу…"
 
-#: src/gui.c:1073
+#: src/gui.c:1072
 msgid "Load _CD Track..."
 msgstr "Завантажити _композицію з КД…"
 
-#: src/gui.c:1074
+#: src/gui.c:1073
 msgid "E_ject CD"
 msgstr "Ви_штовхнути лоток КД"
 
-#: src/gui.c:1088
+#: src/gui.c:1087
 msgid "Record E_xternal Audio..."
 msgstr "Записати з_овнішній звук…"
 
-#: src/gui.c:1099
+#: src/gui.c:1098
 msgid "to New _Clip..."
 msgstr "до нового _кліпу…"
 
-#: src/gui.c:1103
+#: src/gui.c:1102
 msgid "to _Selection"
 msgstr "до _позначеного"
 
-#: src/gui.c:1113
+#: src/gui.c:1112
 msgid "Fade Audio _In..."
 msgstr "Поступове на_ростання гучності…"
 
-#: src/gui.c:1117
+#: src/gui.c:1116
 msgid "Fade Audio _Out..."
 msgstr "Поступове змен_шення гучності…"
 
-#: src/gui.c:1129
+#: src/gui.c:1128
 msgid "_Export Audio..."
 msgstr "_Експортувати звук…"
 
-#: src/gui.c:1141
+#: src/gui.c:1140
 msgid "Export _Selected Audio..."
 msgstr "Експортувати поз_начений звук…"
 
-#: src/gui.c:1145
+#: src/gui.c:1144
 msgid "Export _All Audio..."
 msgstr "Експорт_увати весь звук…"
 
-#: src/gui.c:1149
+#: src/gui.c:1148
 msgid "_Append Audio..."
 msgstr "Д_олучити звук…"
 
-#: src/gui.c:1154
+#: src/gui.c:1153
 msgid "_Trim/Pad Audio..."
 msgstr "_Обрізати/Доповнити звукову доріжку…"
 
-#: src/gui.c:1166
+#: src/gui.c:1165
 msgid "Trim/Pad Audio to _Selection"
 msgstr "Обрізати/Доповнити звукову доріжку до _позначеного"
 
-#: src/gui.c:1171
+#: src/gui.c:1170
 msgid "Trim/Pad Audio from Beginning to _Play Start"
 msgstr "Обрізати/Доповнити звукову доріжку від початку до позиції _відтворення"
 
-#: src/gui.c:1176
+#: src/gui.c:1175
 msgid "_Delete Audio..."
 msgstr "В_илучити звук…"
 
-#: src/gui.c:1188
+#: src/gui.c:1187
 msgid "Delete _Selected Audio"
 msgstr "Вилучити _позначений звук"
 
-#: src/gui.c:1192
+#: src/gui.c:1191
 msgid "Delete _All Audio"
 msgstr "Вилучити в_есь звук"
 
-#: src/gui.c:1196
+#: src/gui.c:1195
 msgid "Insert _Silence in Selection"
 msgstr "Вставити _тишу у позначене"
 
-#: src/gui.c:1201
+#: src/gui.c:1200
 msgid "_Resample Audio..."
 msgstr "Змінити _частоту звуку…"
 
-#: src/gui.c:1211
+#: src/gui.c:1210
 msgid "Play _Music Using xmms..."
 msgstr "Відтворити _музику за допомогою xmms…"
 
-#: src/gui.c:1215
+#: src/gui.c:1214
 msgid "Random Music _Using xmms..."
 msgstr "Випадковий звуковий суп_ровід з xmms…"
 
-#: src/gui.c:1219
+#: src/gui.c:1218
 msgid "Stop xmms _Playing"
 msgstr "Зупинити ві_дтворення у xmms"
 
-#: src/gui.c:1234
+#: src/gui.c:1233
 msgid "_Info"
 msgstr "І_нформація"
 
-#: src/gui.c:1245
+#: src/gui.c:1244
 msgid "Show Clip _Info"
 msgstr "Показати _відомості щодо кліпу"
 
-#: src/gui.c:1253
+#: src/gui.c:1252
 msgid "Show/_Edit File Comments"
 msgstr "Переглянути або _змінити коментарі у файлі"
 
-#: src/gui.c:1258
+#: src/gui.c:1257
 msgid "Show _Clipboard Info"
 msgstr "Показати відомості щодо _буфера даних"
 
-#: src/gui.c:1267 src/multitrack.c:6238
+#: src/gui.c:1266 src/multitrack.c:6261
 msgid "Show _Messages"
 msgstr "Показати _повідомлення"
 
-#: src/gui.c:1271 src/multitrack.c:6242
+#: src/gui.c:1270 src/multitrack.c:6265
 msgid "Show _Layout Errors"
 msgstr "Показати помилки _компонування"
 
-#: src/gui.c:1276 src/multitrack.c:6142
+#: src/gui.c:1275 src/multitrack.c:6165
 msgid "_Clips"
 msgstr "_Кліпи"
 
-#: src/gui.c:1287
+#: src/gui.c:1286
 msgid "_Rename Current Clip in Menu..."
 msgstr "П_ерейменувати поточний кліп у меню…"
 
-#: src/gui.c:1302
+#: src/gui.c:1301
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "Д_одаткові"
 
-#: src/gui.c:1314
+#: src/gui.c:1313
 msgid "_RFX Effects/Tools/Utilities"
 msgstr "_Ефекти/Інструменти/Допоміжні програми RFX"
 
-#: src/gui.c:1325
+#: src/gui.c:1324
 msgid "_New Test RFX Script..."
 msgstr "_Створити тестовий скрипт RFX…"
 
-#: src/gui.c:1329
+#: src/gui.c:1328
 msgid "_Copy RFX Script to Test..."
 msgstr "К_опіювати скрипт RFX до тестових…"
 
-#: src/gui.c:1333
+#: src/gui.c:1332
 msgid "_Edit Test RFX Script..."
 msgstr "_Змінити тестовий скрипт RFX…"
 
-#: src/gui.c:1337
+#: src/gui.c:1336
 msgid "Rena_me Test RFX Script..."
 msgstr "Пере_йментувати тестовий скрипт RFX…"
 
-#: src/gui.c:1341
+#: src/gui.c:1340
 msgid "_Delete Test RFX Script..."
 msgstr "_Вилучити тестовий скрипт RFX…"
 
-#: src/gui.c:1353
+#: src/gui.c:1352
 msgid "_Promote Test Rendered Effect/Tool/Generator..."
 msgstr "Підн_яти тестовий ефект обробки/інструмент/породжувач у списку…"
 
-#: src/gui.c:1362
+#: src/gui.c:1361
 msgid "_Import Custom RFX script..."
 msgstr "_Імпортувати нетиповий скрипт RFX…"
 
-#: src/gui.c:1366
+#: src/gui.c:1365
 msgid "E_xport Custom RFX script..."
 msgstr "Е_кспортувати нетиповий скрипт RFX…"
 
-#: src/gui.c:1370
+#: src/gui.c:1369
 msgid "De_lete Custom RFX Script..."
 msgstr "Ви_лучити нетиповий скрипт RFX…"
 
-#: src/gui.c:1379
+#: src/gui.c:1378
 msgid "Re_build all RFX plugins"
 msgstr "Перез_ібрати всі додатки RFX"
 
-#: src/gui.c:1384
+#: src/gui.c:1383
 msgid "Receive _LiVES stream from..."
 msgstr "_Отримати потік даних LiVES з…"
 
-#: src/gui.c:1392
+#: src/gui.c:1391
 msgid "_Send LiVES stream to..."
 msgstr "_Надіслати потік даних LiVES до…"
 
-#: src/gui.c:1399
+#: src/gui.c:1398
 #, c-format
 msgid "Open _yuv4mpeg stream on %sstream.yuv..."
 msgstr "Відкрити по_тік yuv4mpeg на %sstream.yuv..."
 
-#: src/gui.c:1423
+#: src/gui.c:1422
 msgid "_Import Project (.lv2)..."
 msgstr "_Імпортувати проект (.lv2)…"
 
-#: src/gui.c:1427
+#: src/gui.c:1426
 msgid "E_xport Project (.lv2)..."
 msgstr "Е_кспортувати проект (.lv2)…"
 
-#: src/gui.c:1432
+#: src/gui.c:1431
 msgid "_VJ"
 msgstr "Ві-д_жей"
 
-#: src/gui.c:1443
+#: src/gui.c:1442
 msgid "Real Time _Effect Mapping"
 msgstr "Відображення _ефектів реального часу"
 
-#: src/gui.c:1449
+#: src/gui.c:1448
 msgid "Bind real time effects to ctrl-number keys."
 msgstr "Пов’язати ефекти реального часу з комбінаціями клавіш ctrl-цифра."
 
-#: src/gui.c:1451
+#: src/gui.c:1450
 msgid "Set Real Time Effect _Defaults"
 msgstr "Встановити _типові параметри ефектів реального часу"
 
-#: src/gui.c:1453
+#: src/gui.c:1452
 msgid "Set default parameter values for real time effects."
 msgstr "Встановити типові значення параметрів ефектів реального часу."
 
-#: src/gui.c:1465
+#: src/gui.c:1464
 msgid "Save Real Time Effect _Defaults"
 msgstr "Зберегти _типові параметри ефектів реального часу"
 
-#: src/gui.c:1468
+#: src/gui.c:1467
 msgid ""
 "Save real time effect defaults so they will be restored each time you use "
 "LiVES."
@@ -3382,142 +3382,142 @@
 "Зберегти типові параметри ефектів реального часу, щоб програма завантажувала "
 "їх кожного разу, коли ви користуєтеся LiVES."
 
-#: src/gui.c:1475
+#: src/gui.c:1474
 msgid "_Reset all playback speeds and positions"
 msgstr "С_кинути всі швидкості та позиції відтворення"
 
-#: src/gui.c:1478
+#: src/gui.c:1477
 msgid ""
 "Reset all playback positions to frame 1, and reset all playback frame rates."
 msgstr ""
 "Перевести всі позиції відтворення на перший кадр та відновити початкові "
 "значення частоти кадрів відтворення."
 
-#: src/gui.c:1480
+#: src/gui.c:1479
 msgid "_MIDI/joystick interface"
 msgstr "_Інтерфейс MIDI/джойстика"
 
-#: src/gui.c:1494
+#: src/gui.c:1493
 msgid "_MIDI/joystick learner..."
 msgstr "_Навчання MIDI/джойстика…"
 
-#: src/gui.c:1499
+#: src/gui.c:1498
 msgid "_Save device mapping..."
 msgstr "З_берегти карту відображення пристроїв…"
 
-#: src/gui.c:1505
+#: src/gui.c:1504
 msgid "_Load device mapping..."
 msgstr "_Завантажити карту відображення пристроїв…"
 
-#: src/gui.c:1516
+#: src/gui.c:1515
 msgid "Show VJ _Keys"
 msgstr "Показати _клавіші ві-джея"
 
-#: src/gui.c:1520
+#: src/gui.c:1519
 msgid "To_ys"
 msgstr "За_бавки"
 
-#: src/gui.c:1531
+#: src/gui.c:1530
 msgid "_None"
 msgstr "_Жодних"
 
-#: src/gui.c:1541
+#: src/gui.c:1540
 msgid "_Mad Frames"
 msgstr "_Шалені кадри"
 
-#: src/gui.c:1546
+#: src/gui.c:1545
 msgid "_LiVES TV (broadband)"
 msgstr "_ТБ LiVES (широкосмугове)"
 
-#: src/gui.c:1556 src/multitrack.c:6264
+#: src/gui.c:1555 src/multitrack.c:6287
 msgid "_Help"
 msgstr "_Довідка"
 
-#: src/gui.c:1567 src/multitrack.c:6283
+#: src/gui.c:1566 src/multitrack.c:6306
 msgid "_Manual (opens in browser)"
 msgstr "_Підручник (буде відкрито у переглядачі)"
 
-#: src/gui.c:1576 src/multitrack.c:6292
+#: src/gui.c:1575 src/multitrack.c:6315
 msgid "_Donate to the project !"
 msgstr "Підтримати проект _фінансово!"
 
-#: src/gui.c:1580 src/multitrack.c:6296
+#: src/gui.c:1579 src/multitrack.c:6319
 msgid "_Email the author"
 msgstr "_Надіслати електронного листа авторові"
 
-#: src/gui.c:1584 src/multitrack.c:6300
+#: src/gui.c:1583 src/multitrack.c:6323
 msgid "Report a _bug"
 msgstr "Повідомити про _ваду"
 
-#: src/gui.c:1588 src/multitrack.c:6304
+#: src/gui.c:1587 src/multitrack.c:6327
 msgid "Suggest a _feature"
 msgstr "Запропонувати _можливість"
 
-#: src/gui.c:1592 src/multitrack.c:6308
+#: src/gui.c:1591 src/multitrack.c:6331
 msgid "Assist with _translating"
 msgstr "Допомогти з п_ерекладом"
 
-#: src/gui.c:1601 src/multitrack.c:6317
+#: src/gui.c:1600 src/multitrack.c:6340
 msgid "_Troubleshoot"
 msgstr "_Усування вад"
 
-#: src/gui.c:1605 src/multitrack.c:6321
+#: src/gui.c:1604 src/multitrack.c:6344
 msgid "_About"
 msgstr "_Про програму"
 
-#: src/gui.c:1636
+#: src/gui.c:1635
 msgid "Rewind to start (w)"
 msgstr "Повернутися на початок (w)"
 
-#: src/gui.c:1644 src/multitrack.c:14687
+#: src/gui.c:1643 src/multitrack.c:14714
 msgid "Play all (p)"
 msgstr "Відтворити все (p)"
 
-#: src/gui.c:1654 src/gui.c:1757
+#: src/gui.c:1653 src/gui.c:1754
 msgid "Stop playback (q)"
 msgstr "Зупинити відтворення (q)"
 
-#: src/gui.c:1663
+#: src/gui.c:1662
 msgid "Play selection (y)"
 msgstr "Відтворити позначене (y)"
 
-#: src/gui.c:1706
+#: src/gui.c:1703
 msgid "Volume"
 msgstr "Гучність"
 
-#: src/gui.c:1734
+#: src/gui.c:1731
 msgid "Audio volume (1.00)"
 msgstr "Гучність звуку (1.00)"
 
-#: src/gui.c:1763
+#: src/gui.c:1760
 msgid "Unblank background (b)"
 msgstr "Показати тло (b)"
 
-#: src/gui.c:1803
+#: src/gui.c:1800
 msgid "Play slower (ctrl-down)"
 msgstr "Уповільнити відтворення (ctrl-вниз)"
 
-#: src/gui.c:1809
+#: src/gui.c:1806
 msgid "Play faster (ctrl-up)"
 msgstr "Пришвидшити відтворення (ctrl-вгору)"
 
-#: src/gui.c:1816
+#: src/gui.c:1813
 msgid "Skip back (ctrl-left)"
 msgstr "Повернутися назад (ctrl-ліворуч)"
 
-#: src/gui.c:1822
+#: src/gui.c:1819
 msgid "Skip forward (ctrl-right)"
 msgstr "Перейти вперед (ctrl-праворуч)"
 
-#: src/gui.c:1828
+#: src/gui.c:1825
 msgid "Show clip info (i)"
 msgstr "Показати відомості щодо кліпу (i)"
 
-#: src/gui.c:1834
+#: src/gui.c:1831
 msgid "Hide this toolbar"
 msgstr "Приховати цю панель інструментів"
 
-#: src/gui.c:1836
+#: src/gui.c:1833
 msgid ""
 "Press \"s\" to toggle separate play window for improved performance, \"q\" "
 "to stop."
@@ -3526,113 +3526,113 @@
 "швидкодії, натискання «q» призведе до закриття вікна."
 
 #. TRANSLATORS: please keep the translated string the same length
-#: src/gui.c:1864
+#: src/gui.c:1861
 msgid "   Video playback speed (frames per second)    "
 msgstr "   Швидкість відтворення відео (у кадрах на секунду)    "
 
-#: src/gui.c:1883
+#: src/gui.c:1880
 msgid "Vary the video speed"
 msgstr "Змінювати швидкість відео"
 
-#: src/gui.c:1907
+#: src/gui.c:1904
 msgid "                              "
 msgstr "                              "
 
-#: src/gui.c:1938 src/gui.c:2938
+#: src/gui.c:1935 src/gui.c:2935
 msgid "First Frame"
 msgstr "Перший кадр"
 
-#: src/gui.c:2007 src/gui.c:2947
+#: src/gui.c:2004 src/gui.c:2944
 msgid "Last Frame"
 msgstr "Останній кадр"
 
-#: src/gui.c:2026
+#: src/gui.c:2023
 msgid "The first selected frame in this clip"
 msgstr "Перший позначений кадр цього кліпу"
 
-#: src/gui.c:2055
+#: src/gui.c:2052
 msgid "The last selected frame in this clip"
 msgstr "Останній позначений кадр цього кліпу"
 
-#: src/gui.c:2272
+#: src/gui.c:2269
 msgid "Starting...\n"
 msgstr "Запуск...\n"
 
-#: src/gui.c:2813
+#: src/gui.c:2810
 msgid "  Press 'q' to stop recording. DO NOT COVER THE PLAY WINDOW !  "
 msgstr ""
 "  Натисніть «q», щоб зупинити запис. НЕ ЗАКРИВАЙТЕ ВІКНО ВІДТВОРЕННЯ!  "
 
-#: src/gui.c:3190
+#: src/gui.c:3187
 msgid "Frame number to preview"
 msgstr "Кількість кадрів для перегляду"
 
-#: src/gui.c:3206
+#: src/gui.c:3203
 msgid "_Free"
 msgstr "Виві_льнити"
 
-#: src/gui.c:3211
+#: src/gui.c:3208
 msgid "Free choice of frame number"
 msgstr "Довільний вибір номера кадру"
 
-#: src/gui.c:3236
+#: src/gui.c:3233
 msgid "_Start"
 msgstr "П_очаток"
 
-#: src/gui.c:3241
+#: src/gui.c:3238
 msgid "Frame number is linked to start frame"
 msgstr "Кількість кадрів пов’язано з початковим кадром"
 
-#: src/gui.c:3267
+#: src/gui.c:3264
 msgid "_End"
 msgstr "_Кінець"
 
-#: src/gui.c:3272
+#: src/gui.c:3269
 msgid "Frame number is linked to end frame"
 msgstr "Кількість кадрів пов’язано з кінцевим кадром"
 
-#: src/gui.c:3298
+#: src/gui.c:3295
 msgid "_Pointer"
 msgstr "В_казівник"
 
-#: src/gui.c:3303
+#: src/gui.c:3300
 msgid "Frame number is linked to playback pointer"
 msgstr "Кількість кадрів пов’язано з позначкою позиції відтворення"
 
-#: src/gui.c:3336
+#: src/gui.c:3333
 msgid "Rewind"
 msgstr "Повний назад"
 
-#: src/gui.c:3347 src/dialogs.c:401 src/dialogs.c:403 src/dialogs.c:1052
+#: src/gui.c:3344 src/dialogs.c:401 src/dialogs.c:403 src/dialogs.c:1052
 #: src/dialogs.c:1054
 msgid "Play all"
 msgstr "Відтворити все"
 
-#: src/gui.c:3358
+#: src/gui.c:3355
 msgid "Play Selection"
 msgstr "Відтворити позначене"
 
-#: src/gui.c:3370
+#: src/gui.c:3367
 msgid "Loop On/Off"
 msgstr "Вмикання/Вимикання циклу"
 
-#: src/gui.c:3428
+#: src/gui.c:3425
 msgid "Start _recording"
 msgstr "Почати _запис"
 
-#: src/gui.c:3434
+#: src/gui.c:3431
 msgid "Stop _recording"
 msgstr "Зупинити _запис"
 
-#: src/gui.c:3440
+#: src/gui.c:3437
 msgid "_Record Performance"
 msgstr "_Виконати запис"
 
-#: src/gui.c:3511
+#: src/gui.c:3508
 msgid "Hide Play Window"
 msgstr "Приховати вікно відтворення"
 
-#: src/gui.c:3780
+#: src/gui.c:3777
 msgid "Show Play Window"
 msgstr "Показати вікно відтворення"
 
@@ -3872,12 +3872,12 @@
 "\n"
 "Перезаписати?\n"
 
-#: src/utils.c:2565 src/utils.c:2591 src/multitrack.c:3799
+#: src/utils.c:2565 src/utils.c:2591 src/multitrack.c:3818
 #, c-format
 msgid "_Undo %s"
 msgstr "В_ернути %s"
 
-#: src/utils.c:2566 src/utils.c:2592 src/multitrack.c:3821
+#: src/utils.c:2566 src/utils.c:2592 src/multitrack.c:3840
 #, c-format
 msgid "_Redo %s"
 msgstr "П_овторити %s"
@@ -3908,7 +3908,7 @@
 msgid "Opening %s start time %.2f sec. frames %d"
 msgstr "Відкриття %s час початку — %.2f с, %d кадрів"
 
-#: src/saveplay.c:197 src/saveplay.c:2957
+#: src/saveplay.c:197 src/saveplay.c:2956
 msgid " without sound"
 msgstr " без звуку"
 
@@ -3941,7 +3941,7 @@
 msgid " - please be patient."
 msgstr " - будь ласка, зачекайте."
 
-#: src/saveplay.c:672
+#: src/saveplay.c:676
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3953,7 +3953,7 @@
 "LiVES не вдалося видобути дані або зображення або звуку.\n"
 "Подробиці можна знайти на панелі термінала.\n"
 
-#: src/saveplay.c:675
+#: src/saveplay.c:679
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3963,7 +3963,7 @@
 "\n"
 "Ймовірно, для відкриття цього файла вам доведеться встановити mplayer.\n"
 
-#: src/saveplay.c:678
+#: src/saveplay.c:682
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3976,12 +3976,12 @@
 "меню\n"
 "«Інструменти|Параметри|Декодування»\n"
 
-#: src/saveplay.c:801
+#: src/saveplay.c:805
 #, c-format
 msgid "Subtitles were saved as %s\n"
 msgstr "Субтитри було збережено до %s\n"
 
-#: src/saveplay.c:950
+#: src/saveplay.c:954
 msgid ""
 "Saving your video could lead to a loss of quality !\n"
 "You are strongly advised to 'Save As' to a new file.\n"
@@ -3993,40 +3993,40 @@
 "\n"
 "Бажаєте зберегти дані до поточного файла?"
 
-#: src/saveplay.c:1005
+#: src/saveplay.c:1009
 msgid "selection"
 msgstr "позначене"
 
-#: src/saveplay.c:1064 src/saveplay.c:1168
+#: src/saveplay.c:1068 src/saveplay.c:1172
 msgid "Linking selection"
 msgstr "Пов’язування позначеного"
 
-#: src/saveplay.c:1215
+#: src/saveplay.c:1219
 msgid " (with no sound)\n"
 msgstr " (без звуку)\n"
 
-#: src/saveplay.c:1223
+#: src/saveplay.c:1227
 #, c-format
 msgid "Saving frames %d to %d%s as \"%s\" : encoder = %s : format = %s..."
 msgstr ""
 "Збереження кадрів від %d до %d%s як «%s»: програма кодування = %s: формат = "
 "%s…"
 
-#: src/saveplay.c:1226
+#: src/saveplay.c:1230
 #, c-format
 msgid "Saving frames 1 to %d%s as \"%s\" : encoder %s : format = %s..."
 msgstr ""
 "Збереження кадрів від 1 до %d%s як «%s»: програма кодування %s: формат = %s…"
 
-#: src/saveplay.c:1329
+#: src/saveplay.c:1333
 msgid "Saving [can take a long time]"
 msgstr "Збереження [може тривати досить довго]"
 
-#: src/saveplay.c:1365
+#: src/saveplay.c:1369
 msgid "error.\n"
 msgstr "помилка.\n"
 
-#: src/saveplay.c:1423
+#: src/saveplay.c:1427
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -4036,29 +4036,29 @@
 "\n"
 "Помилка кодування. Файл даних не було створено!\n"
 
-#: src/saveplay.c:1493
+#: src/saveplay.c:1497
 #, c-format
 msgid "File size was %.2fMB\n"
 msgstr "Розмір файла — %.2fМБ\n"
 
-#: src/saveplay.c:1580
+#: src/saveplay.c:1582
 msgid "recording aborted by preview.\n"
 msgstr "запис перервано переглядом.\n"
 
-#: src/saveplay.c:1584
+#: src/saveplay.c:1586
 msgid "recording aborted by clipboard playback.\n"
 msgstr "запис перервано відтворенням даних з буфера.\n"
 
-#: src/saveplay.c:1587
+#: src/saveplay.c:1589
 msgid "Recording performance..."
 msgstr "Виконання запису…"
 
-#: src/saveplay.c:2418
+#: src/saveplay.c:2420
 #, c-format
 msgid "Average FPS was %.4f\n"
 msgstr "Середня частота кадрів — %.4f\n"
 
-#: src/saveplay.c:2424
+#: src/saveplay.c:2426
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -4073,16 +4073,16 @@
 "кадрів»\n"
 "і змінити розміри всіх кадрів до поточного значення.\n"
 
-#: src/saveplay.c:2549
+#: src/saveplay.c:2548
 msgid "Unknown"
 msgstr "Невідомо"
 
-#: src/saveplay.c:2644
+#: src/saveplay.c:2643
 #, c-format
 msgid "Untitled%d"
 msgstr "Без_назви%d"
 
-#: src/saveplay.c:2761
+#: src/saveplay.c:2760
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4095,14 +4095,14 @@
 "Типову частоту кадрів можна встановити за допомогою пункту меню «Інструменти "
 "| Параметри | Інше».\n"
 
-#: src/saveplay.c:2773
+#: src/saveplay.c:2772
 #, c-format
 msgid "Playback speed was adjusted to %.3f frames per second to fit audio.\n"
 msgstr ""
 "Швидкість відтворення було скориговано до значення %.3f кадрів на секунду, "
 "щоб зберегти відповідність з звуковими даними.\n"
 
-#: src/saveplay.c:2789
+#: src/saveplay.c:2788
 #, c-format
 msgid ""
 "Frames=%d type=%s size=%dx%d *bpp=Greyscale* fps=%.3f\n"
@@ -4112,7 +4112,7 @@
 "%.3f\n"
 "Звукові дані:"
 
-#: src/saveplay.c:2793 src/saveplay.c:3414
+#: src/saveplay.c:2792 src/saveplay.c:3413
 #, c-format
 msgid ""
 "Frames=%d type=%s size=%dx%d bpp=%d fps=%.3f\n"
@@ -4121,49 +4121,49 @@
 "Кадрів=%d тип=%s розмір=%dx%d глибина кольорів=%d частота кадрів=%.3f\n"
 "Звукові дані:"
 
-#: src/saveplay.c:2797 src/saveplay.c:3418
+#: src/saveplay.c:2796 src/saveplay.c:3417
 #, c-format
 msgid "%s none\n"
 msgstr "%s немає\n"
 
-#: src/saveplay.c:2800 src/saveplay.c:3421
+#: src/saveplay.c:2799 src/saveplay.c:3420
 #, c-format
 msgid "%s %d Hz %d channel(s) %d bps\n"
 msgstr "%s %d Гц %d каналів %d б/с\n"
 
-#: src/saveplay.c:2808
+#: src/saveplay.c:2807
 #, c-format
 msgid " - Comment: %s\n"
 msgstr " - Коментар: %s\n"
 
-#: src/saveplay.c:2887
+#: src/saveplay.c:2886
 #, c-format
 msgid "Saving frame %d as %s..."
 msgstr "Збереження кадру %d як %s..."
 
-#: src/saveplay.c:2952
+#: src/saveplay.c:2951
 #, c-format
 msgid "Backing up %s to %s"
 msgstr "Створення резервної копії %s на %s"
 
-#: src/saveplay.c:2988
+#: src/saveplay.c:2987
 msgid "Backing up"
 msgstr "Створення резервної копії"
 
-#: src/saveplay.c:3019
+#: src/saveplay.c:3018
 msgid "performance data was backed up..."
 msgstr "було створено резервну копію записаних даних…"
 
-#: src/saveplay.c:3325
+#: src/saveplay.c:3324
 #, c-format
 msgid "Restoring %s..."
 msgstr "Відновлення %s…"
 
-#: src/saveplay.c:3344
+#: src/saveplay.c:3343
 msgid "Restoring"
 msgstr "Відновлення"
 
-#: src/saveplay.c:3366
+#: src/saveplay.c:3365
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4176,17 +4176,17 @@
 "Дані у файлі %s пошкоджено.\n"
 "LiVES не вдалося відновити їх.\n"
 
-#: src/saveplay.c:3787
+#: src/saveplay.c:3786
 #, c-format
 msgid "rec %.2f MB"
 msgstr "зап %.2f МБ"
 
-#: src/saveplay.c:3791
+#: src/saveplay.c:3790
 #, c-format
 msgid "!rec %.2f MB"
 msgstr "!зап %.2f МБ"
 
-#: src/saveplay.c:3814
+#: src/saveplay.c:3813
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4199,7 +4199,7 @@
 "Параметри призупинки запису можна встановити за допомогою діалогового вікна "
 "«Параметри».\n"
 
-#: src/saveplay.c:3931
+#: src/saveplay.c:3930
 msgid ""
 "\n"
 "Files from a previous run of LiVES were found.\n"
@@ -4209,11 +4209,11 @@
 "Було знайдено файли від попереднього запуску LiVES.\n"
 "Бажаєте, щоб програма спробувала їх відновити?\n"
 
-#: src/saveplay.c:3944
+#: src/saveplay.c:3943
 msgid "Recovering files"
 msgstr "Відновлення файлів"
 
-#: src/saveplay.c:3948
+#: src/saveplay.c:3947
 msgid "Recovering files..."
 msgstr "Відновлення файлів…"
 
@@ -4381,11 +4381,11 @@
 "LiVES рекомендує вам такі параметри:\n"
 "\n"
 
-#: src/dialogs.c:1284 src/dialogs.c:1381 src/resample.c:758
+#: src/dialogs.c:1284 src/dialogs.c:1381 src/resample.c:762
 msgid ", signed"
 msgstr ", signed"
 
-#: src/dialogs.c:1285 src/dialogs.c:1382 src/resample.c:761
+#: src/dialogs.c:1285 src/dialogs.c:1382 src/resample.c:765
 msgid ", unsigned"
 msgstr ", unsigned"
 
@@ -5051,23 +5051,23 @@
 "\n"
 "echo %d > /proc/sys/net/core/rmem_max\n"
 
-#: src/dialogs.c:2047
+#: src/dialogs.c:2051
 msgid "cancelled.\n"
 msgstr "скасовано.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2054
+#: src/dialogs.c:2058
 msgid "failed.\n"
 msgstr "невдало.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2061
+#: src/dialogs.c:2065
 msgid "done.\n"
 msgstr "виконано.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2065
+#: src/dialogs.c:2069
 msgid "error in file. Failed.\n"
 msgstr "помилка у файлі. Виконання перервано.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2070
+#: src/dialogs.c:2074
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5080,7 +5080,7 @@
 "%s\n"
 "Будь ласка, змініть права доступу до теки і повторіть спробу."
 
-#: src/dialogs.c:2077
+#: src/dialogs.c:2081
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5093,7 +5093,7 @@
 "%s\n"
 "Будь ласка, змініть права доступу до каталогу і повторіть спробу."
 
-#: src/dialogs.c:2085
+#: src/dialogs.c:2089
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5104,7 +5104,7 @@
 "%s не придатний для кодування кліпів з зображеннями типу %s.\n"
 "Будь ласка, вкажіть інший інструмент кодування зі списку.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2094
+#: src/dialogs.c:2098
 msgid ""
 "\n"
 "This card is already in use and cannot be opened multiple times.\n"
@@ -5113,7 +5113,7 @@
 "Дані цієї картки вже використовуються, потік даних не можна відкривати "
 "декілька разів.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2099
+#: src/dialogs.c:2103
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5128,7 +5128,7 @@
 "- Перевірте, чи не користується цим пристроєм стороння програма.\n"
 "- Перевірте, чи створено системою файл пристрою.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2106
+#: src/dialogs.c:2110
 msgid ""
 "\n"
 "This file already has subtitles loaded.\n"
@@ -5138,7 +5138,7 @@
 "Для цього файла вже завантажено субтитри.\n"
 "Бажаєте перезаписати поточні субтитри?\n"
 
-#: src/dialogs.c:2110
+#: src/dialogs.c:2114
 msgid ""
 "\n"
 "LiVES currently only supports subtitles of type .srt and .sub.\n"
@@ -5147,7 +5147,7 @@
 "У поточній версії LiVES передбачено підтримку субтитрів лише у форматах .srt "
 "і .sub.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2114
+#: src/dialogs.c:2118
 msgid ""
 "\n"
 "Erase all subtitles from this clip.\n"
@@ -5157,7 +5157,7 @@
 "Вилучення всіх субтитрів з цього кліпу.\n"
 "Ви впевнені у своїх діях?\n"
 
-#: src/dialogs.c:2120
+#: src/dialogs.c:2124
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5170,7 +5170,7 @@
 "Натисніть кнопку «Скасуват», щоб вказати файл з іншою назвою,\n"
 "або кнопку «Гаразд», щоб наказати програмі зберегти файл типу «%s»\n"
 
-#: src/dialogs.c:2127
+#: src/dialogs.c:2131
 msgid ""
 "\n"
 "Do you wish to move the current clip sets to the new directory ?\n"
@@ -5180,7 +5180,7 @@
 "Бажаєте пересунути поточні набори кліпів до нового каталогу?\n"
 "(Якщо непевні, натисніть кнопку «Так».)\n"
 
-#: src/dialogs.c:2131
+#: src/dialogs.c:2135
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5196,7 +5196,7 @@
 "Наполегливо рекомендуємо вам завершити роботу цього екземпляра до натискання "
 "кнопки «Гаразд»."
 
-#: src/dialogs.c:2137
+#: src/dialogs.c:2141
 msgid ""
 "\n"
 "No video input devices could be found.\n"
@@ -5204,7 +5204,7 @@
 "\n"
 "Не вдалося виявити жодного пристрою вхідних даних.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2141
+#: src/dialogs.c:2145
 msgid ""
 "\n"
 "All video input devices are already in use.\n"
@@ -5212,7 +5212,7 @@
 "\n"
 "Всі пристрої вхідних відеоданих вже використовуються.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2145
+#: src/dialogs.c:2149
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5269,7 +5269,7 @@
 msgid "%s frames %d to %d"
 msgstr "%s кадри від %d до %d"
 
-#: src/effects.c:354
+#: src/effects.c:351
 msgid ""
 "\n"
 "No frames were generated.\n"
@@ -5358,7 +5358,7 @@
 msgid "Video only Transitions"
 msgstr "Переходи лише зображення"
 
-#: src/effects-weed.c:271 src/multitrack.c:9307
+#: src/effects-weed.c:271 src/multitrack.c:9330
 msgid "audio only"
 msgstr "лише звук"
 
@@ -5366,7 +5366,7 @@
 msgid "Audio only Transitions"
 msgstr "Лише звук з переходами"
 
-#: src/effects-weed.c:274 src/effects-weed.c:277 src/multitrack.c:16601
+#: src/effects-weed.c:274 src/effects-weed.c:277 src/multitrack.c:16628
 msgid "audio"
 msgstr "звук"
 
@@ -5386,16 +5386,16 @@
 msgid "Audio Volume Controllers"
 msgstr "Регулятори гучності"
 
-#: src/effects-weed.c:285 src/plugins.c:1999
+#: src/effects-weed.c:285 src/plugins.c:1996
 msgid "unknown"
 msgstr "невідомий"
 
-#: src/effects-weed.c:2752
+#: src/effects-weed.c:2736
 #, c-format
 msgid "Error: plugin %s has no weed_setup() function.\n"
 msgstr "Помилка: у додатку %s не визначено функції weed_setup().\n"
 
-#: src/effects-weed.c:2838
+#: src/effects-weed.c:2822
 #, c-format
 msgid ""
 "Info: Unable to load plugin %s\n"
@@ -5404,27 +5404,27 @@
 "Інформація: не вдалося завантажити додаток %s\n"
 "Повідомлення про помилку: %s\n"
 
-#: src/effects-weed.c:2992
+#: src/effects-weed.c:2976
 #, c-format
 msgid "Successfully loaded %d Weed filters\n"
 msgstr "Успішно завантажено %d фільтрів Weed\n"
 
-#: src/effects-weed.c:3709
+#: src/effects-weed.c:3690
 #, c-format
 msgid "Failed to start instance %s, error code %d\n"
 msgstr "Не вдалося запустити екземпляр %s, код помилки: %d\n"
 
-#: src/effects-weed.c:3747
+#: src/effects-weed.c:3728
 #, c-format
 msgid "Unable to start generator %s\n"
 msgstr "Не вдалося запустити породжувач %s\n"
 
-#: src/effects-weed.c:4262
+#: src/effects-weed.c:4243
 #, c-format
 msgid "Failed to start generator %s\n"
 msgstr "Не вдалося запустити породжувач %s\n"
 
-#: src/effects-weed.c:4319
+#: src/effects-weed.c:4300
 #, c-format
 msgid "Failed to start generator %s, error %d\n"
 msgstr "Не вдалося запустити породжувач %s, помилка: %d\n"
@@ -5533,47 +5533,47 @@
 msgid "Set as default"
 msgstr "Зробити типовим"
 
-#: src/paramwindow.c:897 src/rte_window.c:1312 src/omc-learn.c:1366
+#: src/paramwindow.c:897 src/rte_window.c:1315 src/omc-learn.c:1366
 msgid "Close _window"
 msgstr "За_крити вікно"
 
-#: src/paramwindow.c:1224
+#: src/paramwindow.c:1229
 msgid "No parameters"
 msgstr "Без параметрів"
 
-#: src/paramwindow.c:1308
+#: src/paramwindow.c:1313
 msgid "Invalid parameter"
 msgstr "Некоректний параметр"
 
-#: src/paramwindow.c:1554
+#: src/paramwindow.c:1559
 msgid "LiVES: - Select Colour"
 msgstr "LiVES: - Вибір кольору"
 
-#: src/paramwindow.c:1558
+#: src/paramwindow.c:1563
 msgid "Click to set the colour"
 msgstr "Натисніть, щоб вказати колір"
 
-#: src/paramwindow.c:1573
+#: src/paramwindow.c:1578
 msgid "Red"
 msgstr "Червоний"
 
-#: src/paramwindow.c:1581
+#: src/paramwindow.c:1586
 msgid "The red value (0 - 255)"
 msgstr "Значення червоного (0-255)"
 
-#: src/paramwindow.c:1584
+#: src/paramwindow.c:1589
 msgid "Green"
 msgstr "Зелений"
 
-#: src/paramwindow.c:1591
+#: src/paramwindow.c:1596
 msgid "The green value (0 - 255)"
 msgstr "Значення зеленого (0-255)"
 
-#: src/paramwindow.c:1595
+#: src/paramwindow.c:1600
 msgid "Blue"
 msgstr "Синій"
 
-#: src/paramwindow.c:1601
+#: src/paramwindow.c:1606
 msgid "The blue value (0 - 255)"
 msgstr "Значення синього (0-255)"
 
@@ -5664,7 +5664,7 @@
 msgid "_Colourspace"
 msgstr "_Простір кольорів"
 
-#: src/plugins.c:995
+#: src/plugins.c:994
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5677,7 +5677,7 @@
 "Не вдалося відкрити додаток відтворення %s\n"
 "Помилка: %s\n"
 
-#: src/plugins.c:1030
+#: src/plugins.c:1029
 #, c-format
 msgid ""
 "Video playback plugin failed to initialise.\n"
@@ -5686,7 +5686,7 @@
 "Не вдалося ініціалізувати додаток відтворення.\n"
 "Помилка: %s\n"
 
-#: src/plugins.c:1041
+#: src/plugins.c:1040
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5701,7 +5701,7 @@
 "не передбачено обов’язкової функції.\n"
 "Його використання неможливе.\n"
 
-#: src/plugins.c:1197
+#: src/plugins.c:1196
 msgid ""
 "\n"
 "Warning ! Video playback plugin will not send key presses. Keyboard may be "
@@ -5712,7 +5712,7 @@
 "натискання клавіш. Під час користування додатком клавіатурні скорочення може "
 "бути вимкнено!\n"
 
-#: src/plugins.c:1201
+#: src/plugins.c:1200
 #, c-format
 msgid ""
 "*** Using %s plugin for fs playback, agreed to use palette type %d ( %s ). "
@@ -5721,7 +5721,7 @@
 "*** Використання додатка %s для повноекранного відтворення призведе до "
 "використання типу палітри %d ( %s ). ***\n"
 
-#: src/plugins.c:1244
+#: src/plugins.c:1241
 #, c-format
 msgid ""
 "LiVES was unable to find its encoder plugins. Please make sure you have the "
@@ -5734,7 +5734,7 @@
 "%s%s%s\n"
 "або змініть значення параметра <lib_dir> у ~/.lives\n"
 
-#: src/plugins.c:1251
+#: src/plugins.c:1248
 #, c-format
 msgid ""
 "LiVES did not receive a response from the encoder plugin called '%s'.\n"
@@ -5748,11 +5748,11 @@
 "або перемкніть програму на використання іншого додатка за допомогою вкладки "
 "«Інструменти|Параметри|Кодування»\n"
 
-#: src/plugins.c:1633
+#: src/plugins.c:1630
 msgid "Unable to resize, please install imageMagick\n"
 msgstr "Зміна розмірів неможлива, будь ласка, встановіть imageMagick\n"
 
-#: src/plugins.c:1943
+#: src/plugins.c:1940
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5765,7 +5765,7 @@
 "Не вдалося відкрити додаток декодування %s\n"
 "Помилка: %s\n"
 
-#: src/plugins.c:1964
+#: src/plugins.c:1961
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5780,16 +5780,16 @@
 "немає обов’язкової функції.\n"
 "Його використання неможливе.\n"
 
-#: src/plugins.c:2004
+#: src/plugins.c:2001
 msgid "/unknown"
 msgstr "/невідомо"
 
-#: src/plugins.c:2030
+#: src/plugins.c:2027
 #, c-format
 msgid "Failed to load %s, transitions may not resize.\n"
 msgstr "Не вдалося завантажити %s, при переходах зміна розмірів неможлива.\n"
 
-#: src/plugins.c:3034
+#: src/plugins.c:3031
 #, c-format
 msgid "%s advanced settings"
 msgstr "Додаткові параметри %s"
@@ -7566,26 +7566,26 @@
 msgstr ""
 "Параметри Jack набудуть чинності лише під час наступного запуску LiVES."
 
-#: src/osc.c:2030
+#: src/osc.c:2026
 #, c-format
 msgid "Syncing to external framerate of %.8f frames per second.\n"
 msgstr "Синхронізація зовнішньої частоти кадрів у %.8f кадрів на секунду.\n"
 
-#: src/osc.c:3174
+#: src/osc.c:3170
 msgid "Cannot initialize OSC receiver\n"
 msgstr "Не вдалося ініціалізувати отримувач даних OSC\n"
 
-#: src/osc.c:3198
+#: src/osc.c:3194
 #, c-format
 msgid "WARNING: Cannot start OSC server at UDP port %d\n"
 msgstr "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не вдалося запустити сервер OSC на порту UDP %d\n"
 
-#: src/osc.c:3203
+#: src/osc.c:3199
 #, c-format
 msgid "Started OSC server at UDP port %d\n"
 msgstr "Запущено сервер OSC на порту UDP %d\n"
 
-#: src/osc.c:3317
+#: src/osc.c:3310
 #, c-format
 msgid "Cannot start OSC/UDP server at port %d \n"
 msgstr "Не вдалося запустити сервер OSC/UDP на порту %d \n"
@@ -7603,12 +7603,12 @@
 msgid "Resample/Resize"
 msgstr "Зміна дискретизації/розмірів"
 
-#: src/resample.c:605
+#: src/resample.c:609
 #, c-format
 msgid "Length of video is now %d frames.\n"
 msgstr "Тепер відео складається з %d кадрів.\n"
 
-#: src/resample.c:670
+#: src/resample.c:674
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -7618,163 +7618,163 @@
 "\n"
 "Нове значення частоти має бути більшим за 0\n"
 
-#: src/resample.c:714 src/resample.c:722
+#: src/resample.c:718 src/resample.c:726
 msgid "Resampling audio"
 msgstr "Зміна дискретизації звукових даних"
 
-#: src/resample.c:739
+#: src/resample.c:743
 msgid "LiVES was unable to resample the audio as requested.\n"
 msgstr "LiVES не вдалося змінити дискретизацію звукових даних бажаним чином.\n"
 
-#: src/resample.c:741 src/resample.c:745
+#: src/resample.c:745 src/resample.c:749
 msgid "Resample Audio"
 msgstr "Зміна дискретизації звуку"
 
-#: src/resample.c:753
+#: src/resample.c:757
 #, c-format
 msgid "Audio was resampled to %d Hz, %d channels, %d bit"
 msgstr "Частоту звукових даних було змінено на %d Гц, %d каналів, %d бітів"
 
-#: src/resample.c:766
+#: src/resample.c:770
 msgid ", little-endian"
 msgstr ", little-endian"
 
-#: src/resample.c:769
+#: src/resample.c:773
 msgid ", big-endian"
 msgstr ", big-endian"
 
-#: src/resample.c:943
+#: src/resample.c:947
 #, c-format
 msgid "Resampling video at %.8f frames per second..."
 msgstr "Зміна дискретизації відео при %.8f кадрах на секунду…"
 
-#: src/resample.c:946
+#: src/resample.c:950
 #, c-format
 msgid "Resampling video at %.3f frames per second..."
 msgstr "Зміна дискретизації відео при %.3f кадрах на секунду…"
 
-#: src/resample.c:977
+#: src/resample.c:981
 msgid "Reordering error !\n"
 msgstr "Помилка перевпорядкування!\n"
 
-#: src/resample.c:988
+#: src/resample.c:992
 msgid "Resample"
 msgstr "Змінити частоту"
 
-#: src/resample.c:1112
+#: src/resample.c:1116
 msgid "LiVES: - Resample Audio"
 msgstr "LiVES: - Зміна дискретизації звуку"
 
-#: src/resample.c:1115
+#: src/resample.c:1119
 msgid "LiVES: - Insert Silence"
 msgstr "LiVES: - Вставка тиші"
 
-#: src/resample.c:1118
+#: src/resample.c:1122
 msgid "LiVES: - New Clip Audio"
 msgstr "LiVES: - Новий звук кліпу"
 
-#: src/resample.c:1121
+#: src/resample.c:1125
 msgid "LiVES: - External Clip Settings"
 msgstr "LiVES: - Параметри зовнішнього кліпу"
 
-#: src/resample.c:1159 src/resample.c:1429
+#: src/resample.c:1163 src/resample.c:1433
 msgid "Rate (Hz) "
 msgstr "Частота (Гц) "
 
-#: src/resample.c:1180
+#: src/resample.c:1184
 msgid "     Channels "
 msgstr "     Канали "
 
-#: src/resample.c:1200
+#: src/resample.c:1204
 msgid "    Sample Size "
 msgstr "    Розмір вибірки "
 
-#: src/resample.c:1239 src/resample.c:1543
+#: src/resample.c:1243 src/resample.c:1547
 msgid "Signed"
 msgstr "Signed"
 
-#: src/resample.c:1266 src/resample.c:1577
+#: src/resample.c:1270 src/resample.c:1581
 msgid "Unsigned"
 msgstr "Unsigned"
 
-#: src/resample.c:1313 src/resample.c:1630
+#: src/resample.c:1317 src/resample.c:1634
 msgid "Little Endian"
 msgstr "Little Endian"
 
-#: src/resample.c:1340 src/resample.c:1662
+#: src/resample.c:1344 src/resample.c:1666
 msgid "Big Endian"
 msgstr "Big Endian"
 
-#: src/resample.c:1365
+#: src/resample.c:1369
 msgid "Current"
 msgstr "Поточний"
 
-#: src/resample.c:1397
+#: src/resample.c:1401
 msgid "_Enable audio"
 msgstr "_Увімкнути звук"
 
-#: src/resample.c:1428
+#: src/resample.c:1432
 msgid "_Rate (Hz) "
 msgstr "_Частота (у Гц) "
 
-#: src/resample.c:1456
+#: src/resample.c:1460
 msgid "  _Channels "
 msgstr "  _Канали "
 
-#: src/resample.c:1457
+#: src/resample.c:1461
 msgid "  Channels "
 msgstr "  Канали "
 
-#: src/resample.c:1490
+#: src/resample.c:1494
 msgid "  _Sample Size "
 msgstr "  _Розмір семпла "
 
-#: src/resample.c:1491
+#: src/resample.c:1495
 msgid "  Sample Size "
 msgstr "  Розмір семпла "
 
-#: src/resample.c:1700
+#: src/resample.c:1704
 msgid "New"
 msgstr "Створити"
 
-#: src/resample.c:1729
+#: src/resample.c:1733
 msgid "_Frames Per Second "
 msgstr "_Кадрів на секунду "
 
-#: src/resample.c:1771
+#: src/resample.c:1775
 msgid "Record for maximum: "
 msgstr "Запис триватиме максимум "
 
-#: src/resample.c:1794
+#: src/resample.c:1798
 msgid " hours "
 msgstr " годин "
 
-#: src/resample.c:1807
+#: src/resample.c:1811
 msgid " minutes "
 msgstr " хвилин "
 
-#: src/resample.c:1820
+#: src/resample.c:1824
 msgid " seconds "
 msgstr " секунд "
 
-#: src/resample.c:1841
+#: src/resample.c:1845
 msgid "Unlimited"
 msgstr "Не обмежено"
 
-#: src/resample.c:1869
+#: src/resample.c:1873
 msgid "Click OK to begin recording, or Cancel to quit."
 msgstr ""
 "Натисніть «Гаразд», щоб почати запис, або «Скасувати», щоб скасувати запис."
 
-#: src/resample.c:1978
+#: src/resample.c:1982
 msgid "LiVES: - Change playback speed"
 msgstr "LiVES: - Зміна швидкості відтворення"
 
-#: src/resample.c:1981
+#: src/resample.c:1985
 msgid "LiVES: - Resample Video"
 msgstr "LiVES: - Зміна дискретизації відео"
 
-#: src/resample.c:2002
+#: src/resample.c:2006
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -7791,7 +7791,7 @@
 "Будь ласка, введіть бажану швидкість відтворення\n"
 "у _кадрах на секунду"
 
-#: src/resample.c:2005
+#: src/resample.c:2009
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -7808,15 +7808,15 @@
 "Будь ласка, введіть з_мінену частоту дискретизації\n"
 "у кадрах на секунду"
 
-#: src/resample.c:2031
+#: src/resample.c:2035
 msgid "OR enter the desired clip length in _seconds"
 msgstr "АБО введіть бажану _тривалість кліпу у секундах"
 
-#: src/resample.c:2054
+#: src/resample.c:2058
 msgid "Change the _audio speed as well"
 msgstr "Змінити також швидкість _звукових даних"
 
-#: src/resample.c:2167
+#: src/resample.c:2171
 msgid ""
 "\n"
 "Speeding up the clip will cause missing frames in some multitrack layouts.\n"
@@ -7827,7 +7827,7 @@
 "компонувань.\n"
 "Ви справді бажаєте змінити швидкість?\n"
 
-#: src/resample.c:2184
+#: src/resample.c:2188
 msgid ""
 "\n"
 "Speeding up the clip will cause missing audio in some multitrack layouts.\n"
@@ -7838,7 +7838,7 @@
 "багатодоріжкових компонувань.\n"
 "Ви справді бажаєте змінити швидкість?\n"
 
-#: src/resample.c:2199
+#: src/resample.c:2203
 msgid ""
 "\n"
 "Changing the speed will cause frames to shift some multitrack layouts.\n"
@@ -7849,7 +7849,7 @@
 "компонувань.\n"
 "Ви справді бажаєте продовжувати?\n"
 
-#: src/resample.c:2213
+#: src/resample.c:2217
 msgid ""
 "\n"
 "Changing the speed will cause audio to shift some multitrack layouts.\n"
@@ -7860,35 +7860,35 @@
 "компонувань.\n"
 "Ви справді бажаєте продовжувати?\n"
 
-#: src/resample.c:2259
+#: src/resample.c:2263
 msgid "Speed Change"
 msgstr "Зміна швидкості"
 
-#: src/resample.c:2268
+#: src/resample.c:2272
 #, c-format
 msgid "Changed playback speed to %.3f frames per second and audio to %d Hz.\n"
 msgstr ""
 "Швидкість відтворення змінено на %3f кадрів на секунду, а частоту звукових "
 "даних на %d Гц.\n"
 
-#: src/resample.c:2271
+#: src/resample.c:2275
 #, c-format
 msgid "Changed playback speed to %.3f frames per second.\n"
 msgstr "Швидкість відтворення змінено на %.3f кадрів на секунду.\n"
 
-#: src/resample.c:2326
+#: src/resample.c:2330
 msgid "Resampling video"
 msgstr "Зміна дискретизації відео"
 
-#: src/resample.c:2333 src/resample.c:2431 src/resample.c:2452
+#: src/resample.c:2337 src/resample.c:2435 src/resample.c:2456
 msgid "Resampling clipboard video"
 msgstr "Зміна дискретизації відео у буфері даних"
 
-#: src/resample.c:2338
+#: src/resample.c:2342
 msgid "Reordering frames"
 msgstr "Перевпорядкування кадрів"
 
-#: src/resample.c:2347
+#: src/resample.c:2351
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -7898,20 +7898,20 @@
 "\n"
 "LiVES не вдалося перевпорядкувати кадри."
 
-#: src/resample.c:2390
+#: src/resample.c:2394
 msgid "Deordering frames"
 msgstr "Скасування впорядкування кадрів"
 
-#: src/resample.c:2469
+#: src/resample.c:2473
 msgid "resampling error..."
 msgstr "помилка зміни дискретизації…"
 
-#: src/rte_window.c:63 src/rte_window.c:724
+#: src/rte_window.c:65 src/rte_window.c:726
 #, c-format
 msgid "Type: %s"
 msgstr "Тип: %s"
 
-#: src/rte_window.c:93
+#: src/rte_window.c:95
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -7927,7 +7927,7 @@
 "Ви хочете саме цього?\n"
 "\n"
 
-#: src/rte_window.c:125 src/rte_window.c:182
+#: src/rte_window.c:127 src/rte_window.c:184
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -7942,7 +7942,7 @@
 "%s\n"
 "Код помилки: %d\n"
 
-#: src/rte_window.c:164
+#: src/rte_window.c:166
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -7955,12 +7955,12 @@
 "файл\n"
 "\n"
 
-#: src/rte_window.c:169
+#: src/rte_window.c:171
 #, c-format
 msgid "Saving keymap to %s\n"
 msgstr "Збереження прив’язки клавіш до %s\n"
 
-#: src/rte_window.c:176
+#: src/rte_window.c:178
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -7969,12 +7969,12 @@
 "\n"
 "Оновлення файла прив’язки клавіш %s…"
 
-#: src/rte_window.c:241
+#: src/rte_window.c:243
 #, c-format
 msgid "Saving real time effect defaults to %s..."
 msgstr "Збереження типових параметрів ефектів реального часу до %s…"
 
-#: src/rte_window.c:246
+#: src/rte_window.c:248
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -7989,7 +7989,7 @@
 "%s\n"
 "Код помилки: %d\n"
 
-#: src/rte_window.c:265
+#: src/rte_window.c:267
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -8004,7 +8004,7 @@
 "%s\n"
 "Код помилки: %d\n"
 
-#: src/rte_window.c:300
+#: src/rte_window.c:302
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to read defaults file\n"
@@ -8015,12 +8015,12 @@
 "%s\n"
 "Код помилки: %d\n"
 
-#: src/rte_window.c:305
+#: src/rte_window.c:307
 #, c-format
 msgid "Loading real time effect defaults from %s..."
 msgstr "Завантаження типових параметрів ефектів реального часу з %s…"
 
-#: src/rte_window.c:332
+#: src/rte_window.c:334
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -8035,17 +8035,17 @@
 "%s\n"
 "Код помилки: %d\n"
 
-#: src/rte_window.c:338
+#: src/rte_window.c:340
 #, c-format
 msgid "Loading generator default sizes from %s..."
 msgstr "Завантаження типових розмірів інструментів створення з %s…"
 
-#: src/rte_window.c:417
+#: src/rte_window.c:419
 #, c-format
 msgid "Loading default keymap from %s..."
 msgstr "Завантаження клавіатурних скорочень з %s…"
 
-#: src/rte_window.c:431
+#: src/rte_window.c:433
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -8060,27 +8060,27 @@
 "%s\n"
 "Код помилки: %d\n"
 
-#: src/rte_window.c:486
+#: src/rte_window.c:488
 #, c-format
 msgid "Invalid line %d in %s\n"
 msgstr "Некоректний рядок %d у %s\n"
 
-#: src/rte_window.c:566
+#: src/rte_window.c:568
 #, c-format
 msgid "Invalid key %d in %s\n"
 msgstr "Некоректна клавіша %d у %s\n"
 
-#: src/rte_window.c:577
+#: src/rte_window.c:579
 #, c-format
 msgid "Invalid effect %s in %s\n"
 msgstr "Некоректний ефект %s у %s\n"
 
-#: src/rte_window.c:589
+#: src/rte_window.c:591
 #, c-format
 msgid "Unknown effect %s in %s\n"
 msgstr "Невідомий ефект %s у %s\n"
 
-#: src/rte_window.c:598
+#: src/rte_window.c:600
 #, c-format
 msgid ""
 "This version of LiVES cannot mix generators/non-generators on the same key "
@@ -8089,16 +8089,16 @@
 "У цій версії LiVES неможливо призначати породжувачі і непороджувачі на одну "
 "клавішу (%d) !\n"
 
-#: src/rte_window.c:603
+#: src/rte_window.c:605
 #, c-format
 msgid "Too many effects bound to key %d.\n"
 msgstr "З клавішею %d пов’язано занадто багато ефектів.\n"
 
-#: src/rte_window.c:634
+#: src/rte_window.c:636
 msgid "update required.\n"
 msgstr "потрібне оновлення.\n"
 
-#: src/rte_window.c:649
+#: src/rte_window.c:651
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -8110,40 +8110,40 @@
 "Не вдалося знайти деяких з ефектів.\n"
 "\n"
 
-#: src/rte_window.c:697
+#: src/rte_window.c:699
 msgid "No Description"
 msgstr "Без опису"
 
-#: src/rte_window.c:702
+#: src/rte_window.c:704
 #, c-format
 msgid "LiVES: Information for %s"
 msgstr "LiVES: відомості про %s"
 
-#: src/rte_window.c:716
+#: src/rte_window.c:718
 #, c-format
 msgid "Effect name: %s"
 msgstr "Назва ефекту: %s"
 
-#: src/rte_window.c:732
+#: src/rte_window.c:734
 #, c-format
 msgid "Plugin name: %s"
 msgstr "Назва додатка: %s"
 
-#: src/rte_window.c:740
+#: src/rte_window.c:742
 #, c-format
 msgid "Author: %s"
 msgstr "Автор: %s"
 
-#: src/rte_window.c:748
+#: src/rte_window.c:750
 #, c-format
 msgid "Version: %d"
 msgstr "Версія: %d"
 
-#: src/rte_window.c:760
+#: src/rte_window.c:762
 msgid "Description: "
 msgstr "Опис: "
 
-#: src/rte_window.c:930
+#: src/rte_window.c:932
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -8157,65 +8157,65 @@
 "клавіші.\n"
 "\n"
 
-#: src/rte_window.c:975
+#: src/rte_window.c:977
 #, c-format
 msgid "LiVES could not locate the effect %s.\n"
 msgstr "LiVES не вдалося знайти ефект %s.\n"
 
-#: src/rte_window.c:1061
+#: src/rte_window.c:1063
 msgid "LiVES: Real time effect mapping"
 msgstr "LiVES: прив’язка ефектів реального часу"
 
-#: src/rte_window.c:1070 src/rte_window.c:1128
+#: src/rte_window.c:1072 src/rte_window.c:1130
 msgid "Key grab"
 msgstr "Захоплення клавіші"
 
-#: src/rte_window.c:1085
+#: src/rte_window.c:1087
 #, c-format
 msgid "Ctrl-%d"
 msgstr "Ctrl-%d"
 
-#: src/rte_window.c:1094
+#: src/rte_window.c:1096
 msgid "Key active"
 msgstr "Активізація клавіші"
 
-#: src/rte_window.c:1133
+#: src/rte_window.c:1135
 msgid "Grab keyboard for this effect key"
 msgstr "Захопити клавіатуру для цієї клавіші ефекту"
 
-#: src/rte_window.c:1152
+#: src/rte_window.c:1154
 msgid "_Clear all effects"
 msgstr "Ви_лучити всі ефекти"
 
-#: src/rte_window.c:1171
+#: src/rte_window.c:1173
 msgid "Mode active"
 msgstr "Активізація режиму"
 
-#: src/rte_window.c:1197 src/multitrack.c:7316
+#: src/rte_window.c:1199 src/multitrack.c:7339
 msgid "Info"
 msgstr "Інформація"
 
-#: src/rte_window.c:1198
+#: src/rte_window.c:1200
 msgid "Set Parameters"
 msgstr "Вказати параметри"
 
-#: src/rte_window.c:1199
+#: src/rte_window.c:1201
 msgid "Clear"
 msgstr "Спорожнити"
 
-#: src/rte_window.c:1208
+#: src/rte_window.c:1210
 msgid "Effect name:"
 msgstr "Назва ефекту:"
 
-#: src/rte_window.c:1302
+#: src/rte_window.c:1305
 msgid "_Save as default keymap"
 msgstr "З_берегти як типовий набір прив’язок"
 
-#: src/rte_window.c:1307
+#: src/rte_window.c:1310
 msgid "_Load default keymap"
 msgstr "З_авантажити типові клавіатурні скорочення"
 
-#: src/rte_window.c:1560
+#: src/rte_window.c:1563
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to create default keymap file: %s\n"
@@ -8248,33 +8248,33 @@
 msgid "Unable to read the incoming video frame\n"
 msgstr "Не вдалося прочитати вхідний відеокадр\n"
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:349
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:348
 msgid "yuv4mpeg stream"
 msgstr "yuv4mpeg-потік"
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:378
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:377
 msgid "yu4mpeg stream in"
 msgstr "yu4mpeg-потік у"
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:380
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:379
 #, c-format
 msgid "Opened yuv4mpeg stream on %s"
 msgstr "Відкрито потік даних yuv4mpeg з %s"
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:386
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:383
 msgid "Audio: "
 msgstr "Звук: "
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:389
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:386
 msgid "none\n"
 msgstr "немає\n"
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:392
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:389
 #, c-format
 msgid "%d Hz %d channel(s) %d bps\n"
 msgstr "%d Гц каналів: %d %d б/с\n"
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:430
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:427
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to set display framerate to %.3f fps.\n"
@@ -8283,68 +8283,68 @@
 "Не вдалося встановити частоту кадрів показу у %.3f кд/с.\n"
 "\n"
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:439
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:436
 #, c-format
 msgid "Unable to open yuv4mpeg out stream %s\n"
 msgstr "Не вдалося відкрити вихідний потік yuv4mpeg %s\n"
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:569
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:566
 #, c-format
 msgid "TV card %d"
 msgstr "ТБ-картка %d"
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:641
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:638
 #, c-format
 msgid "Opened TV card %d (%s)"
 msgstr "Відкрито ТБ-картку %d (%s)"
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:691
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:688
 #, c-format
 msgid "Firewire card %d"
 msgstr "Firewire-картка %d"
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:719
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:716
 #, c-format
 msgid "Opened firewire card %d"
 msgstr "Відкрито firewire-картку %d"
 
-#: src/multitrack.c:453
+#: src/multitrack.c:472
 msgid "Auto backup"
 msgstr "Авторезервування"
 
-#: src/multitrack.c:622
+#: src/multitrack.c:641
 msgid "Backing audio"
 msgstr "Звуковий супровід"
 
-#: src/multitrack.c:1344 src/multitrack.c:2876
+#: src/multitrack.c:1363 src/multitrack.c:2895
 #, c-format
 msgid "Current track: %s (layer %d)\n"
 msgstr "Поточна доріжка: %s (шар %d)\n"
 
-#: src/multitrack.c:1346 src/multitrack.c:2877
+#: src/multitrack.c:1365 src/multitrack.c:2896
 msgid "Current track: Backing audio\n"
 msgstr "Current track: Backing audio\n"
 
-#: src/multitrack.c:1347
+#: src/multitrack.c:1366
 #, c-format
 msgid "Current track: Layer %d audio\n"
 msgstr "Поточна доріжка: шар %d звуку\n"
 
-#: src/multitrack.c:1350
+#: src/multitrack.c:1369
 #, c-format
 msgid "%.2f sec.\n"
 msgstr "%.2f с\n"
 
-#: src/multitrack.c:1355 src/multitrack.c:2882
+#: src/multitrack.c:1374 src/multitrack.c:2901
 #, c-format
 msgid "Source: %s"
 msgstr "Джерело: %s"
 
-#: src/multitrack.c:1358 src/multitrack.c:2884
+#: src/multitrack.c:1377 src/multitrack.c:2903
 msgid "Right click for context menu.\n"
 msgstr "Клацніть правою кнопкою миші, щоб відкрити контекстне меню.\n"
 
-#: src/multitrack.c:1360
+#: src/multitrack.c:1379
 msgid ""
 "Double click on a block\n"
 "to select it."
@@ -8352,7 +8352,7 @@
 "Двічі клацніть лівою кнопкою\n"
 "миші на блоці, щоб позначити його."
 
-#: src/multitrack.c:2749
+#: src/multitrack.c:2768
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -8366,7 +8366,7 @@
 "на лінійці запису\n"
 "подвійним клацанням лівою кнопкою миші.\n"
 
-#: src/multitrack.c:2752
+#: src/multitrack.c:2771
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -8376,7 +8376,7 @@
 "\n"
 "Не вказано жодного ефекту.\n"
 
-#: src/multitrack.c:2755
+#: src/multitrack.c:2774
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -8386,7 +8386,7 @@
 "\n"
 "Не завантажено жодного кліпу.\n"
 
-#: src/multitrack.c:2758
+#: src/multitrack.c:2777
 msgid ""
 "You must select two video tracks\n"
 "and a time region\n"
@@ -8402,7 +8402,7 @@
 "Крім того, ви можете увімкнути автоматичні переходи у\n"
 "меню «Ефекти», а потім створити перекриття двох доріжок."
 
-#: src/multitrack.c:2761
+#: src/multitrack.c:2780
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -8416,12 +8416,12 @@
 "позначити принаймні одну відеодоріжку\n"
 "і ділянку за часом.\n"
 
-#: src/multitrack.c:2880
+#: src/multitrack.c:2899
 #, c-format
 msgid "%.2f sec. to %.2f sec.\n"
 msgstr "від %.2f с до %.2f с\n"
 
-#: src/multitrack.c:2885
+#: src/multitrack.c:2904
 msgid ""
 "Single click on timeline\n"
 "to select a frame.\n"
@@ -8429,177 +8429,177 @@
 "Клацніть лівою кнопкою миші\n"
 "на лінійці запису, щоб позначити кадр.\n"
 
-#: src/multitrack.c:3317
+#: src/multitrack.c:3336
 msgid "LiVES: Selected clip"
 msgstr "LiVES: позначений кліп"
 
-#: src/multitrack.c:3324
+#: src/multitrack.c:3343
 msgid "_Adjust start and end points"
 msgstr "_Коригування початкової і кінцевої позицій"
 
-#: src/multitrack.c:3333
+#: src/multitrack.c:3352
 msgid "_Edit/encode in clip editor"
 msgstr "З_мінити/Закодувати у редакторі кліпів"
 
-#: src/multitrack.c:3340
+#: src/multitrack.c:3359
 msgid "_Show clip information"
 msgstr "П_оказати відомості щодо кліпу"
 
-#: src/multitrack.c:3347
+#: src/multitrack.c:3366
 msgid "_Close this clip"
 msgstr "З_акрити цей кліп"
 
-#: src/multitrack.c:3556
+#: src/multitrack.c:3575
 msgid "Audio mixer (ctrl-m)"
 msgstr "Звуковий мікшер (ctrl-m)"
 
-#: src/multitrack.c:3632
+#: src/multitrack.c:3651
 msgid "Single click on timeline"
 msgstr "Клацніть лівою кнопкою миші на лінійці запису,"
 
-#: src/multitrack.c:3633
+#: src/multitrack.c:3652
 msgid "to select a frame."
 msgstr "щоб позначити кадр."
 
-#: src/multitrack.c:3634
+#: src/multitrack.c:3653
 msgid "Double click on timeline"
 msgstr "Двічі клацніть лівою кнопкою миші на лінійці запису,"
 
-#: src/multitrack.c:3635
+#: src/multitrack.c:3654
 msgid "to select a block."
 msgstr "щоб позначити блок."
 
-#: src/multitrack.c:3636
+#: src/multitrack.c:3655
 msgid "Clips can be dragged"
 msgstr "Кліпи можна перетягувати"
 
-#: src/multitrack.c:3637
+#: src/multitrack.c:3656
 msgid "onto the timeline."
 msgstr "на лінійку запису."
 
-#: src/multitrack.c:3639
+#: src/multitrack.c:3658
 msgid "Mouse mode is: Move"
 msgstr "Режим миші: пересування"
 
-#: src/multitrack.c:3640
+#: src/multitrack.c:3659
 msgid "clips can be moved around."
 msgstr "кліпи можна пересувати."
 
-#: src/multitrack.c:3645
+#: src/multitrack.c:3664
 msgid "Mouse mode is: Select."
 msgstr "Режим миші: позначення."
 
-#: src/multitrack.c:3646
+#: src/multitrack.c:3665
 msgid "Drag with mouse on timeline"
 msgstr "Натисніть кнопку миші і перетягніть вказівник лінійкою запису,"
 
-#: src/multitrack.c:3647
+#: src/multitrack.c:3666
 msgid "to select tracks and time."
 msgstr "щоб позначити доріжки і часові ділянки."
 
-#: src/multitrack.c:3658
+#: src/multitrack.c:3677
 msgid "_Insert mode: Normal"
 msgstr "_Вставлення: звичайне"
 
-#: src/multitrack.c:3674
+#: src/multitrack.c:3693
 msgid "_Mouse mode: Move"
 msgstr "_Миша: пересування"
 
-#: src/multitrack.c:3678
+#: src/multitrack.c:3697
 msgid "_Mouse mode: Select"
 msgstr "_Миша: позначення"
 
-#: src/multitrack.c:3701 src/multitrack.c:6393
+#: src/multitrack.c:3720 src/multitrack.c:6416
 msgid "_Gravity: Normal"
 msgstr "_Тяжіння: звичайне"
 
-#: src/multitrack.c:3705
+#: src/multitrack.c:3724
 msgid "_Gravity: Left"
 msgstr "_Тяжіння: ліворуч"
 
-#: src/multitrack.c:3710
+#: src/multitrack.c:3729
 msgid "_Gravity: Right"
 msgstr "_Тяжіння: праворуч"
 
-#: src/multitrack.c:3712
+#: src/multitrack.c:3731
 msgid "Close _last gap(s) in selected tracks/time"
 msgstr "Закрити за_лишкові прогалини у позначених доріжках/проміжку часу"
 
-#: src/multitrack.c:3715
+#: src/multitrack.c:3734
 msgid "Close _first gap(s) in selected tracks/time"
 msgstr "Закрити пер_шу прогалину в позначених доріжках/часовому фрагменті"
 
-#: src/multitrack.c:3754
+#: src/multitrack.c:3773
 msgid "Close gaps"
 msgstr "Закрити проміжки"
 
-#: src/multitrack.c:3756
+#: src/multitrack.c:3775
 msgid "Move block"
 msgstr "Пересунути блок"
 
-#: src/multitrack.c:3758
+#: src/multitrack.c:3777
 msgid "Move audio block"
 msgstr "Пересунути блок звуку"
 
-#: src/multitrack.c:3760
+#: src/multitrack.c:3779
 msgid "Delete block"
 msgstr "Вилучити блок"
 
-#: src/multitrack.c:3762
+#: src/multitrack.c:3781
 msgid "Delete audio block"
 msgstr "Вилучити блок звуку"
 
-#: src/multitrack.c:3764
+#: src/multitrack.c:3783
 msgid "Split tracks"
 msgstr "Розділити доріжки"
 
-#: src/multitrack.c:3766
+#: src/multitrack.c:3785
 msgid "Split block"
 msgstr "Розділити блок"
 
-#: src/multitrack.c:3769
+#: src/multitrack.c:3788
 #, c-format
 msgid "Apply %s"
 msgstr "Застосувати %s"
 
-#: src/multitrack.c:3774
+#: src/multitrack.c:3793
 #, c-format
 msgid "Delete %s"
 msgstr "Вилучити %s"
 
-#: src/multitrack.c:3778
+#: src/multitrack.c:3797
 msgid "Insert block"
 msgstr "Вставити блок"
 
-#: src/multitrack.c:3780
+#: src/multitrack.c:3799
 msgid "Insert gap"
 msgstr "Вставити проміжок"
 
-#: src/multitrack.c:3782
+#: src/multitrack.c:3801
 msgid "Insert audio block"
 msgstr "Вставити звуковий блок"
 
-#: src/multitrack.c:3784
+#: src/multitrack.c:3803
 msgid "Effect order change"
 msgstr "Зміна порядку ефектів"
 
-#: src/multitrack.c:4174
+#: src/multitrack.c:4197
 msgid "unsigned "
 msgstr "unsigned "
 
-#: src/multitrack.c:4175
+#: src/multitrack.c:4198
 msgid "signed "
 msgstr "signed "
 
-#: src/multitrack.c:4177
+#: src/multitrack.c:4200
 msgid "big endian"
 msgstr "big endian"
 
-#: src/multitrack.c:4178
+#: src/multitrack.c:4201
 msgid "little endian"
 msgstr "little endian"
 
-#: src/multitrack.c:4180
+#: src/multitrack.c:4203
 #, c-format
 msgid ""
 "Multitrack values set to %.3f fps, frame size %d x %d, audio channels %d, "
@@ -8609,15 +8609,15 @@
 "x %d, кількість каналів звуку %d, частота звуку %d, розмір семпла звуку %d, "
 "%s.\n"
 
-#: src/multitrack.c:4212
+#: src/multitrack.c:4235
 msgid "invalid event list. Failed.\n"
 msgstr "некоректний список подій. Помилка.\n"
 
-#: src/multitrack.c:4217
+#: src/multitrack.c:4240
 msgid "event list has invalid fps. Failed.\n"
 msgstr "у списку подій вказано некоректну частоту кадрів. Помилка.\n"
 
-#: src/multitrack.c:4226
+#: src/multitrack.c:4249
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -8632,7 +8632,7 @@
 "закрити поточний набір,\n"
 "а потім завантажити новий набір за допомогою меню «Файл».\n"
 
-#: src/multitrack.c:4266
+#: src/multitrack.c:4289
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -8643,315 +8643,315 @@
 "Вказано некоректну для LiVES кількість каналів звукових даних (%d).\n"
 "Не вдалося завантажити.\n"
 
-#: src/multitrack.c:4594 src/multitrack.c:4602 src/multitrack.c:18737
+#: src/multitrack.c:4617 src/multitrack.c:4625 src/multitrack.c:18764
 msgid "Layout was wiped.\n"
 msgstr "Компонування було вилучено.\n"
 
-#: src/multitrack.c:4642
+#: src/multitrack.c:4665
 #, c-format
 msgid "LiVES-%s: Multitrack %dx%d : %d bpp %.3f fps"
 msgstr "LiVES-%s: багатодоріжковий %dx%d: глибина кольору %d %.3f кд/с"
 
-#: src/multitrack.c:5063
+#: src/multitrack.c:5086
 msgid "_Open..."
 msgstr "_Відкрити…"
 
-#: src/multitrack.c:5159
+#: src/multitrack.c:5182
 msgid "_Close the selected clip"
 msgstr "За_крити вікно позначеного кліпу"
 
-#: src/multitrack.c:5253
+#: src/multitrack.c:5276
 msgid "_Save layout as..."
 msgstr "З_берегти компонування як…"
 
-#: src/multitrack.c:5257
+#: src/multitrack.c:5280
 msgid "_Load layout..."
 msgstr "_Завантажити компонування…"
 
-#: src/multitrack.c:5260
+#: src/multitrack.c:5283
 msgid "_Wipe/Delete layout..."
 msgstr "Ви_лучити компонування…"
 
-#: src/multitrack.c:5286
+#: src/multitrack.c:5309
 msgid "_Ignore width, height and audio values from loaded layouts"
 msgstr ""
 "_Ігнорувати дані про ширину, висоту та параметри звуку з завантажених "
 "компонувань"
 
-#: src/multitrack.c:5363
+#: src/multitrack.c:5386
 msgid "_CLIP EDITOR"
 msgstr "_РЕДАКТОР КЛІПІВ"
 
-#: src/multitrack.c:5375
+#: src/multitrack.c:5398
 msgid "_Adjust selected clip start/end points"
 msgstr "С_коригувати початкову або кінцеву позицію позначеного кліпу"
 
-#: src/multitrack.c:5384
+#: src/multitrack.c:5407
 msgid "_Insert selected clip"
 msgstr "_Вставити позначений кліп"
 
-#: src/multitrack.c:5396
+#: src/multitrack.c:5419
 msgid "_Insert selected clip audio"
 msgstr "В_ставити позначений звуковий кліп"
 
-#: src/multitrack.c:5405
+#: src/multitrack.c:5428
 msgid "_Delete selected block"
 msgstr "Ви_лучити позначений блок"
 
-#: src/multitrack.c:5414
+#: src/multitrack.c:5437
 msgid "_Jump to previous block boundary"
 msgstr "П_ерейти до межі попереднього блоку"
 
-#: src/multitrack.c:5423
+#: src/multitrack.c:5446
 msgid "_Jump to next block boundary"
 msgstr "П_ерейти до межі наступного блоку"
 
-#: src/multitrack.c:5436
+#: src/multitrack.c:5459
 msgid "Clear _marks from timeline"
 msgstr "Вилучити позна_чки з лінійки запису"
 
-#: src/multitrack.c:5444
+#: src/multitrack.c:5467
 msgid "Ignore selection limits when inserting"
 msgstr "Ігнорувати обмеження позначеного під час вставлення"
 
-#: src/multitrack.c:5460 src/multitrack.c:14686
+#: src/multitrack.c:5483 src/multitrack.c:14713
 msgid "_Play from Timeline Position"
 msgstr "Від_творити від позиції на лінійці запису"
 
-#: src/multitrack.c:5472
+#: src/multitrack.c:5495
 msgid "Pla_y selected time only"
 msgstr "Від_творити лише позначений фрагмент"
 
-#: src/multitrack.c:5565
+#: src/multitrack.c:5588
 msgid "_Move effects with blocks"
 msgstr "П_ересунути ефекти з блоками"
 
-#: src/multitrack.c:5578
+#: src/multitrack.c:5601
 msgid "Select _autotransition effect..."
 msgstr "Вибрати ефект _автопереходу…"
 
-#: src/multitrack.c:5592
+#: src/multitrack.c:5615
 msgid "View/_Edit selected effect"
 msgstr "Переглянути/З_мінити позначений ефект"
 
-#: src/multitrack.c:5596
+#: src/multitrack.c:5619
 msgid "_Delete selected effect"
 msgstr "Ви_лучити позначений ефект"
 
-#: src/multitrack.c:5604
+#: src/multitrack.c:5627
 msgid "Apply effect to _block..."
 msgstr "Застосувати ефект до _блоку…"
 
-#: src/multitrack.c:5615
+#: src/multitrack.c:5638
 msgid "Apply effect to _region..."
 msgstr "Застосувати ефект до _ділянки…"
 
-#: src/multitrack.c:5810
+#: src/multitrack.c:5833
 msgid "_Tracks"
 msgstr "_Доріжки"
 
-#: src/multitrack.c:5820
+#: src/multitrack.c:5843
 msgid "Make _Backing Audio current track"
 msgstr "Зробити зв_уковий супровід поточною доріжкою"
 
-#: src/multitrack.c:5831
+#: src/multitrack.c:5854
 msgid "Add Video Track at _Rear"
 msgstr "Додати відеодоріжку на _задній план"
 
-#: src/multitrack.c:5839
+#: src/multitrack.c:5862
 msgid "Add Video Track at _Front"
 msgstr "Додати відеодоріжку на п_ередній план"
 
-#: src/multitrack.c:5852
+#: src/multitrack.c:5875
 msgid "_Split current track at cursor"
 msgstr "_Розділити поточну доріжку на позиції курсора"
 
-#: src/multitrack.c:5864
+#: src/multitrack.c:5887
 msgid "_Split selected video tracks"
 msgstr "_Розділити позначені відеодоріжки"
 
-#: src/multitrack.c:5877
+#: src/multitrack.c:5900
 msgid "Insert gap in selected tracks/time"
 msgstr "Вставити прогалину у позначені доріжки/позицію часу"
 
-#: src/multitrack.c:5885
+#: src/multitrack.c:5908
 msgid "Insert gap in current track/selected time"
 msgstr "Вставити прогалину у поточну доріжку/позначений час"
 
-#: src/multitrack.c:5897
+#: src/multitrack.c:5920
 msgid "Close all _gaps in selected tracks/time"
 msgstr "Закрити всі про_галини у позначених доріжках/часових фрагментах"
 
-#: src/multitrack.c:5923
+#: src/multitrack.c:5946
 msgid "Se_lection"
 msgstr "По_значене"
 
-#: src/multitrack.c:5933
+#: src/multitrack.c:5956
 msgid "_Select Current Track"
 msgstr "П_означити поточну доріжку"
 
-#: src/multitrack.c:5940
+#: src/multitrack.c:5963
 msgid "Select _all video tracks"
 msgstr "Позначити в_сі відеодоріжки"
 
-#: src/multitrack.c:5947
+#: src/multitrack.c:5970
 msgid "Select _no video tracks"
 msgstr "Зн_яти позначення з усіх відеодоріжок"
 
-#: src/multitrack.c:5954
+#: src/multitrack.c:5977
 msgid "Select all _time"
 msgstr "Позначити весь _час"
 
-#: src/multitrack.c:5965
+#: src/multitrack.c:5988
 msgid "Select from _zero time"
 msgstr "Позначити від _нульового часу"
 
-#: src/multitrack.c:5972
+#: src/multitrack.c:5995
 msgid "Select to _end time"
 msgstr "Позначити до _кінцевого часу"
 
-#: src/multitrack.c:5979
+#: src/multitrack.c:6002
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_Копіювати…"
 
-#: src/multitrack.c:5989
+#: src/multitrack.c:6012
 msgid "_Timecode to region start"
 msgstr "_Часовий відлік до початку області"
 
-#: src/multitrack.c:5996
+#: src/multitrack.c:6019
 msgid "_Timecode to region end"
 msgstr "_Часовий відлік до кінця області"
 
-#: src/multitrack.c:6003
+#: src/multitrack.c:6026
 msgid "_Region start to timecode"
 msgstr "Від початку _ділянки до часового відліку"
 
-#: src/multitrack.c:6010
+#: src/multitrack.c:6033
 msgid "_Region end to timecode"
 msgstr "Від кінця _ділянки до часового відліку"
 
-#: src/multitrack.c:6048
+#: src/multitrack.c:6071
 msgid "_Change width, height and audio values..."
 msgstr "_Змінити ширину, висоту та гучність звуку…"
 
-#: src/multitrack.c:6083
+#: src/multitrack.c:6106
 msgid "_Render"
 msgstr "_Обробка"
 
-#: src/multitrack.c:6093
+#: src/multitrack.c:6116
 msgid "_Render all to new clip"
 msgstr "_Обробити дані до нового кліпу"
 
-#: src/multitrack.c:6108
+#: src/multitrack.c:6131
 msgid "Render _video"
 msgstr "Обробити _відео"
 
-#: src/multitrack.c:6113
+#: src/multitrack.c:6136
 msgid "Render _audio"
 msgstr "Обробити _звук"
 
-#: src/multitrack.c:6122
+#: src/multitrack.c:6145
 msgid "_Pre-render audio"
 msgstr "Попередн_ьо обробити звук"
 
-#: src/multitrack.c:6131
+#: src/multitrack.c:6154
 msgid "_View"
 msgstr "П_ерегляд"
 
-#: src/multitrack.c:6149
+#: src/multitrack.c:6172
 msgid "Block _In/out points"
 msgstr "По_часткова/кінцева точки блоку"
 
-#: src/multitrack.c:6158
+#: src/multitrack.c:6181
 msgid "_Effects at current"
 msgstr "Е_фекти у поточній позиції"
 
-#: src/multitrack.c:6169
+#: src/multitrack.c:6192
 msgid "Show backing _audio track"
 msgstr "Показати доріжку _звукового супроводу"
 
-#: src/multitrack.c:6173
+#: src/multitrack.c:6196
 msgid "Compact view"
 msgstr "Компактний перегляд"
 
-#: src/multitrack.c:6181
+#: src/multitrack.c:6204
 msgid "Maximum tracks to display..."
 msgstr "Максимальна к-ть доріжок…"
 
-#: src/multitrack.c:6188
+#: src/multitrack.c:6211
 msgid "Scroll to follow playback"
 msgstr "Гортати за відтворенням"
 
-#: src/multitrack.c:6192
+#: src/multitrack.c:6215
 msgid "_Center on cursor"
 msgstr "_Центрувати за курсором"
 
-#: src/multitrack.c:6199
+#: src/multitrack.c:6222
 msgid "_Zoom in"
 msgstr "З_більшити"
 
-#: src/multitrack.c:6210
+#: src/multitrack.c:6233
 msgid "_Zoom out"
 msgstr "З_меншити"
 
-#: src/multitrack.c:6221
+#: src/multitrack.c:6244
 msgid "Audio parameters"
 msgstr "Параметри звуку"
 
-#: src/multitrack.c:6235
+#: src/multitrack.c:6258
 msgid "Multitrack _details"
 msgstr "П_араметри багатодоріжкової частини"
 
-#: src/multitrack.c:6251
+#: src/multitrack.c:6274
 msgid "_Event Window"
 msgstr "Вікно п_одій"
 
-#: src/multitrack.c:6255
+#: src/multitrack.c:6278
 msgid "_Event Window (selected time only)"
 msgstr "Вікно по_дій (лише для позначеного часу)"
 
-#: src/multitrack.c:6259
+#: src/multitrack.c:6282
 msgid "_Show FRAME events"
 msgstr "_Показувати події FRAME"
 
-#: src/multitrack.c:6275
+#: src/multitrack.c:6298
 msgid "_Show multitrack keys"
 msgstr "_Показувати клавіші доріжок"
 
-#: src/multitrack.c:6340
+#: src/multitrack.c:6363
 msgid "Mouse mode: _Move"
 msgstr "Режим миші: _пересування"
 
-#: src/multitrack.c:6348
+#: src/multitrack.c:6371
 msgid "Mouse mode: _Select"
 msgstr "Режим миші: _вибір"
 
-#: src/multitrack.c:6375
+#: src/multitrack.c:6398
 msgid "Insert mode: _Normal"
 msgstr "Режим вставлення: _звичайний"
 
-#: src/multitrack.c:6403
+#: src/multitrack.c:6426
 msgid "Gravity: _Normal"
 msgstr "Тяжіння: _звичайне"
 
-#: src/multitrack.c:6413
+#: src/multitrack.c:6436
 msgid "Gravity: _Left"
 msgstr "Тяжіння: _ліворуч"
 
-#: src/multitrack.c:6424
+#: src/multitrack.c:6447
 msgid "Gravity: _Right"
 msgstr "Тяжіння: _праворуч"
 
-#: src/multitrack.c:6706
+#: src/multitrack.c:6729
 msgid ""
 "Select whether video clips are inserted and moved with their audio or not"
 msgstr "Визначає, вставлятиме програма відеокліпи зі звуковими даними чи ні"
 
-#: src/multitrack.c:6710
+#: src/multitrack.c:6733
 msgid "Insert with _audio"
 msgstr "Вставляти зі _звуком"
 
-#: src/multitrack.c:6741
+#: src/multitrack.c:6764
 msgid ""
 "Select whether timeline selection snaps to overlap between selected tracks "
 "or not"
@@ -8959,91 +8959,91 @@
 "Визначає, будуть фрагменти лінійки запису прилипати до перекриття один до "
 "одного між позначеними доріжками чи ні"
 
-#: src/multitrack.c:6746
+#: src/multitrack.c:6769
 msgid "Select _overlap"
 msgstr "Позначене пере_кривається"
 
-#: src/multitrack.c:6804 src/multitrack.c:12445
+#: src/multitrack.c:6827 src/multitrack.c:12472
 msgid "Expanded View (d)"
 msgstr "Розгорнутий перегляд (d)"
 
-#: src/multitrack.c:6806 src/multitrack.c:12452
+#: src/multitrack.c:6829 src/multitrack.c:12479
 msgid "Compact View (d)"
 msgstr "Компактний перегляд (d)"
 
-#: src/multitrack.c:6910
+#: src/multitrack.c:6933
 msgid "Clips"
 msgstr "Кліпи"
 
-#: src/multitrack.c:6943
+#: src/multitrack.c:6966
 msgid "In/out"
 msgstr "Вхід/Вихід"
 
-#: src/multitrack.c:6952
+#: src/multitrack.c:6975
 msgid "FX stack"
 msgstr "Стос ефектів"
 
-#: src/multitrack.c:6991 src/omc-learn.c:662
+#: src/multitrack.c:7014 src/omc-learn.c:662
 msgid "Params."
 msgstr "Параметри"
 
-#: src/multitrack.c:7016
+#: src/multitrack.c:7039
 msgid "_Apply"
 msgstr "_Застосувати"
 
-#: src/multitrack.c:7038
+#: src/multitrack.c:7061
 msgid "Time"
 msgstr "Час"
 
-#: src/multitrack.c:7054
+#: src/multitrack.c:7077
 msgid "_Del. node"
 msgstr "Ви_л. вузол"
 
-#: src/multitrack.c:7062
+#: src/multitrack.c:7085
 msgid "_Next node"
 msgstr "_Наст. вузол"
 
-#: src/multitrack.c:7070
+#: src/multitrack.c:7093
 msgid "_Prev node"
 msgstr "П_опер. вузол"
 
-#: src/multitrack.c:7100
+#: src/multitrack.c:7123
 msgid "_Reverse playback "
 msgstr "Зв_оротне відтворення "
 
-#: src/multitrack.c:7128
+#: src/multitrack.c:7151
 msgid "_Velocity "
 msgstr "_Швидкість "
 
-#: src/multitrack.c:7185
+#: src/multitrack.c:7208
 msgid "Anchor the start point to the timeline"
 msgstr "Прив’язати початкову точку до лінійки запису"
 
-#: src/multitrack.c:7188
+#: src/multitrack.c:7211
 msgid "Anchor _start"
 msgstr "Зафіксувати по_чаток"
 
-#: src/multitrack.c:7222
+#: src/multitrack.c:7245
 msgid "Start frame"
 msgstr "Початковий кадр"
 
-#: src/multitrack.c:7259
+#: src/multitrack.c:7282
 msgid "Anchor the end point to the timeline"
 msgstr "Прив’язати кінцеву точку до лінійки запису"
 
-#: src/multitrack.c:7262
+#: src/multitrack.c:7285
 msgid "Anchor _end"
 msgstr "Зафіксувати _кінець"
 
-#: src/multitrack.c:7295
+#: src/multitrack.c:7318
 msgid "End frame"
 msgstr "Кінцевий кадр"
 
-#: src/multitrack.c:7452
+#: src/multitrack.c:7475
 msgid "Scroll"
 msgstr "Гортання"
 
-#: src/multitrack.c:7993
+#: src/multitrack.c:8016
 msgid ""
 "\n"
 "==============================\n"
@@ -9053,91 +9053,91 @@
 "==============================\n"
 "Перемкнено у режим редагування кліпів\n"
 
-#: src/multitrack.c:8164
+#: src/multitrack.c:8187
 msgid "Timeline (seconds)"
 msgstr "Лінійка запису (секунди)"
 
-#: src/multitrack.c:8571
+#: src/multitrack.c:8594
 msgid " Backing audio"
 msgstr " Звуковий супровід"
 
-#: src/multitrack.c:8574
+#: src/multitrack.c:8597
 #, c-format
 msgid " Layer %d audio"
 msgstr " Шар %d звуку"
 
-#: src/multitrack.c:8581
+#: src/multitrack.c:8604
 msgid "Show/hide audio details"
 msgstr "Показати/Приховати параметри звуку"
 
-#: src/multitrack.c:8598 src/multitrack.c:8806
+#: src/multitrack.c:8621 src/multitrack.c:8829
 #, c-format
 msgid "Layer %d audio"
 msgstr "Шар %d звуку"
 
-#: src/multitrack.c:8761
+#: src/multitrack.c:8784
 msgid "Select track"
 msgstr "Вибрати доріжку"
 
-#: src/multitrack.c:8764
+#: src/multitrack.c:8787
 msgid "Show/hide audio"
 msgstr "Показати/Приховати звукові доріжки"
 
-#: src/multitrack.c:8770
+#: src/multitrack.c:8793
 #, c-format
 msgid "Video %d"
 msgstr "Відео %d"
 
-#: src/multitrack.c:8798 src/multitrack.c:8834
+#: src/multitrack.c:8821 src/multitrack.c:8857
 #, c-format
 msgid "%s (layer %d)"
 msgstr "%s (шар %d)"
 
-#: src/multitrack.c:8807
+#: src/multitrack.c:8830
 #, c-format
 msgid " %s"
 msgstr " %s"
 
-#: src/multitrack.c:8930
+#: src/multitrack.c:8953
 msgid "LiVES: Selected effect"
 msgstr "LiVES: позначений ефект"
 
-#: src/multitrack.c:8937
+#: src/multitrack.c:8960
 msgid "_View/Edit this effect"
 msgstr "П_ереглянути/Змінити цей ефект"
 
-#: src/multitrack.c:8940
+#: src/multitrack.c:8963
 msgid "_View this effect"
 msgstr "П_ереглянути цей ефект"
 
-#: src/multitrack.c:8948
+#: src/multitrack.c:8971
 msgid "_Delete this effect"
 msgstr "Ви_лучити цей ефект"
 
-#: src/multitrack.c:8999
+#: src/multitrack.c:9022
 msgid "Cannot insert after this effect"
 msgstr "Не вдалося вставити після цього ефекту"
 
-#: src/multitrack.c:9028
+#: src/multitrack.c:9051
 msgid "This effect cannot be moved"
 msgstr "Цей ефект не вдалося пересунути"
 
-#: src/multitrack.c:9074
+#: src/multitrack.c:9097
 #, c-format
 msgid " %d to %d selected "
 msgstr " позначено від %d до %d "
 
-#: src/multitrack.c:9077 src/multitrack.c:9313
+#: src/multitrack.c:9100 src/multitrack.c:9336
 #, c-format
 msgid "%.2f sec."
 msgstr "%.2f с"
 
-#: src/multitrack.c:9284
+#: src/multitrack.c:9307
 #, c-format
 msgid "%d frames"
 msgstr "%d кадрів"
 
-#: src/multitrack.c:9572
+#: src/multitrack.c:9599
 msgid ""
 "\n"
 "==============================\n"
@@ -9147,19 +9147,19 @@
 "==============================\n"
 "Перемкнено у режим роботи з багатьма доріжками\n"
 
-#: src/multitrack.c:11135
+#: src/multitrack.c:11162
 msgid "Drag the time slider to where you"
 msgstr "Перетягніть повзунок часу у позицію, де ви"
 
-#: src/multitrack.c:11136
+#: src/multitrack.c:11163
 msgid "want to set effect parameters"
 msgstr "бажаєте встановити параметри ефектів"
 
-#: src/multitrack.c:11137
+#: src/multitrack.c:11164
 msgid "Set parameters, then click \"Apply\"\n"
 msgstr "Вкажіть параметри, а потім натисніть кнопку «Застосувати»\n"
 
-#: src/multitrack.c:11138
+#: src/multitrack.c:11165
 msgid ""
 "NODES are points where parameters\n"
 "have been set.\n"
@@ -9169,46 +9169,46 @@
 "встановлено параметри.\n"
 "Вузли можна вилучати."
 
-#: src/multitrack.c:11141
+#: src/multitrack.c:11168
 msgid "Effect has no parameters.\n"
 msgstr "Для ефекту не передбачено парамтрів.\n"
 
-#: src/multitrack.c:11225
+#: src/multitrack.c:11252
 #, c-format
 msgid "%s output"
 msgstr "вивід %s"
 
-#: src/multitrack.c:11231
+#: src/multitrack.c:11258
 #, c-format
 msgid "layer %d"
 msgstr "шар %d"
 
-#: src/multitrack.c:11233
+#: src/multitrack.c:11260
 msgid "audio track"
 msgstr "звукова доріжка"
 
-#: src/multitrack.c:11234
+#: src/multitrack.c:11261
 #, c-format
 msgid "%s to %s"
 msgstr "від %s до %s"
 
-#: src/multitrack.c:11285
+#: src/multitrack.c:11312
 msgid "_Prev filter map"
 msgstr "_Попередня карта фільтрування"
 
-#: src/multitrack.c:11295
+#: src/multitrack.c:11322
 msgid "Insert _before"
 msgstr "Вставити п_еред"
 
-#: src/multitrack.c:11303
+#: src/multitrack.c:11330
 msgid "Insert _after"
 msgstr "Вставити п_ісля"
 
-#: src/multitrack.c:11316
+#: src/multitrack.c:11343
 msgid "_Next filter map"
 msgstr "_Наступна карта фільтрування"
 
-#: src/multitrack.c:11330
+#: src/multitrack.c:11357
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -9220,7 +9220,7 @@
 "До поточної доріж�и у поточний момент часу,\n"
 "не призначено ефектів.\n"
 
-#: src/multitrack.c:11342
+#: src/multitrack.c:11369
 msgid ""
 "Drag a compositor anywhere\n"
 "on the timeline\n"
@@ -9230,7 +9230,7 @@
 "позицію лінійки запису,\n"
 "щоб застосувати його до позначеної області."
 
-#: src/multitrack.c:11349
+#: src/multitrack.c:11376
 msgid ""
 "Drag a transition anywhere\n"
 "on the timeline\n"
@@ -9240,7 +9240,7 @@
 "позицію лінійки запису,\n"
 "щоб застосувати його до позначеної області."
 
-#: src/multitrack.c:11357
+#: src/multitrack.c:11384
 msgid ""
 "Effects can be dragged\n"
 "onto blocks on the timeline."
@@ -9248,71 +9248,71 @@
 "Ефекти можна просто перетягувати\n"
 "на блоки лінійки запису."
 
-#: src/multitrack.c:11553
+#: src/multitrack.c:11580
 msgid "LiVES: Selected block/frame"
 msgstr "LiVES: позначений блок або кадр"
 
-#: src/multitrack.c:11559
+#: src/multitrack.c:11586
 msgid "_Delete this block"
 msgstr "Ви_лучити цей блок"
 
-#: src/multitrack.c:11568
+#: src/multitrack.c:11595
 msgid "_Split block here"
 msgstr "_Розділити блок тут"
 
-#: src/multitrack.c:11576
+#: src/multitrack.c:11603
 msgid "List _effects here"
 msgstr "Показати список _ефектів тут"
 
-#: src/multitrack.c:11585 src/multitrack.c:11659
+#: src/multitrack.c:11612 src/multitrack.c:11686
 #, c-format
 msgid "_Adjust %s"
 msgstr "_Коригувати %s"
 
-#: src/multitrack.c:11599
+#: src/multitrack.c:11626
 msgid "_Select this block"
 msgstr "П_означити цей блок"
 
-#: src/multitrack.c:11632
+#: src/multitrack.c:11659
 msgid "LiVES: Selected frame"
 msgstr "LiVES: позначений кадр"
 
-#: src/multitrack.c:11640
+#: src/multitrack.c:11667
 msgid "_Insert here"
 msgstr "_Вставити тут"
 
-#: src/multitrack.c:11646
+#: src/multitrack.c:11673
 msgid "_Insert audio here"
 msgstr "_Вставити звук тут"
 
-#: src/multitrack.c:13044
+#: src/multitrack.c:13071
 #, c-format
 msgid "Inserted gap in selected tracks from time %.4f to %.4f\n"
 msgstr ""
 "Вставлено прогалину у позначені доріжки від позиції часу %.4f до позиції "
 "часу %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:13078
+#: src/multitrack.c:13105
 #, c-format
 msgid "Inserted gap in track %s from time %.4f to %.4f\n"
 msgstr ""
 "Вставлено прогалину у доріжку %s від позиції часу %.4f до позиції часу %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:13276
+#: src/multitrack.c:13303
 #, c-format
 msgid "Undid %s\n"
 msgstr "Скасування %s\n"
 
-#: src/multitrack.c:13472
+#: src/multitrack.c:13499
 #, c-format
 msgid "Redid %s\n"
 msgstr "Повторення %s\n"
 
-#: src/multitrack.c:13498
+#: src/multitrack.c:13525
 msgid "Multitrack details"
 msgstr "Параметри багатодоріжкової частини"
 
-#: src/multitrack.c:13510
+#: src/multitrack.c:13537
 msgid ""
 "\n"
 " (variable)"
@@ -9320,56 +9320,56 @@
 "\n"
 " (змінна)"
 
-#: src/multitrack.c:13730 src/multitrack.c:16580 src/multitrack.c:16592
+#: src/multitrack.c:13757 src/multitrack.c:16607 src/multitrack.c:16619
 #, c-format
 msgid "track %s"
 msgstr "доріжка %s"
 
-#: src/multitrack.c:13735 src/multitrack.c:16585
+#: src/multitrack.c:13762 src/multitrack.c:16612
 #, c-format
 msgid "tracks %s and %s"
 msgstr "доріжки %s і %s"
 
-#: src/multitrack.c:13741 src/multitrack.c:16595
+#: src/multitrack.c:13768 src/multitrack.c:16622
 msgid "selected tracks"
 msgstr "позначені доріжки"
 
-#: src/multitrack.c:13745
+#: src/multitrack.c:13772
 #, c-format
 msgid "Added %s %s to %s from %.4f to %.4f\n"
 msgstr "Додано %s %s до %s від %.4f до %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:13774
+#: src/multitrack.c:13801
 #, c-format
 msgid "Added effect %s to track %s from %.4f to %.4f\n"
 msgstr "Додано ефект %s до доріжки %s від %.4f до %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:13965
+#: src/multitrack.c:13992
 #, c-format
 msgid "rendered %d frames to new clip.\n"
 msgstr "оброблено %d кадрів зі спрямуванням до нового кліпу.\n"
 
-#: src/multitrack.c:14026
+#: src/multitrack.c:14053
 msgid "Cleaning up..."
 msgstr "Спорожнення…"
 
-#: src/multitrack.c:14679
+#: src/multitrack.c:14706
 msgid "_Pause"
 msgstr "П_ризупинити"
 
-#: src/multitrack.c:14680
+#: src/multitrack.c:14707
 msgid "Pause (p)"
 msgstr "Призупинити (p)"
 
-#: src/multitrack.c:14820
+#: src/multitrack.c:14847
 msgid "Press 'm' during playback"
 msgstr "Натисніть «m» під час відтворення"
 
-#: src/multitrack.c:14821
+#: src/multitrack.c:14848
 msgid "to make a mark on the timeline"
 msgstr "для створення позначки на лінійці запису"
 
-#: src/multitrack.c:15111
+#: src/multitrack.c:15138
 #, c-format
 msgid ""
 "Inserted audio %.4f to %.4f from clip %s into backing audio from time %.4f "
@@ -9378,7 +9378,7 @@
 "Вставлено звукові дані від %.4f до %.4f з кліпу %s до звукового супроводу з "
 "часової позначки %.4f до %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:15359
+#: src/multitrack.c:15386
 #, c-format
 msgid ""
 "Inserted frames %d to %d from clip %s into track %s from time %.4f to %.4f\n"
@@ -9386,14 +9386,14 @@
 "Вставлено кадри від %d до %d з кліпу %s до доріжки %s з часової позначки "
 "%.4f до %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:15864
+#: src/multitrack.c:15891
 #, c-format
 msgid ""
 "Time region %.3f to %.3f\n"
 "selected.\n"
 msgstr "Позначено ділянку часу від %.3f до %.3f.\n"
 
-#: src/multitrack.c:15868
+#: src/multitrack.c:15895
 msgid ""
 "select one or more tracks\n"
 "to create a region.\n"
@@ -9401,12 +9401,12 @@
 "позначте одну або декілька доріжок,\n"
 "щоб створити область.\n"
 
-#: src/multitrack.c:15870
+#: src/multitrack.c:15897
 #, c-format
 msgid "%d video tracks selected.\n"
 msgstr "Позначено %d відеодоріжок.\n"
 
-#: src/multitrack.c:15872
+#: src/multitrack.c:15899
 msgid ""
 "Double click on timeline\n"
 "to deselect time region."
@@ -9414,7 +9414,7 @@
 "Двічі клацніть лівою кнопкою миші на лінійці запису,\n"
 "щоб зняти позначення з області."
 
-#: src/multitrack.c:15879
+#: src/multitrack.c:15906
 msgid ""
 "Single click on an effect\n"
 "to select it."
@@ -9422,7 +9422,7 @@
 "Один раз клацніть на позначці ефекту,\n"
 "щоб позначити ефект."
 
-#: src/multitrack.c:15880
+#: src/multitrack.c:15907
 msgid ""
 "Double click on an effect\n"
 "to edit it."
@@ -9430,7 +9430,7 @@
 "Двічі клацніть на позначці ефекту,\n"
 "щоб змінити його параметри."
 
-#: src/multitrack.c:15881
+#: src/multitrack.c:15908
 msgid ""
 "Right click on an effect\n"
 "for context menu.\n"
@@ -9438,7 +9438,7 @@
 "Клацанням правою кнопкою миші на позначці\n"
 "ефекту можна викликати контекстне меню.\n"
 
-#: src/multitrack.c:15883
+#: src/multitrack.c:15910
 msgid ""
 "Effect order can be changed at\n"
 "FILTER MAPS"
@@ -9446,7 +9446,7 @@
 "Порядок застосування ефектів можна\n"
 "змінити у КАРТАХ ЕФЕКТІВ"
 
-#: src/multitrack.c:15890
+#: src/multitrack.c:15917
 msgid ""
 "You can select an effect,\n"
 "then use the INSERT BEFORE"
@@ -9454,11 +9454,11 @@
 "Ви можете позначити ефект,\n"
 "а потім скористатися кнопкою ВСТАВИТИ ПЕРЕД"
 
-#: src/multitrack.c:15891
+#: src/multitrack.c:15918
 msgid "or INSERT AFTER buttons to move it."
 msgstr "або ВСТАВИТИ ПІСЛЯ, щоб пересунути його."
 
-#: src/multitrack.c:15927
+#: src/multitrack.c:15954
 msgid ""
 "You can click and drag\n"
 "below the timeline"
@@ -9466,15 +9466,15 @@
 "Ви можете натиснути кнопку миші\n"
 "і перетягнути вказівник лінійкою запису"
 
-#: src/multitrack.c:15928
+#: src/multitrack.c:15955
 msgid "to select a time region.\n"
 msgstr "щоб позначити діапазон часу.\n"
 
-#: src/multitrack.c:16162 src/multitrack.c:16175
+#: src/multitrack.c:16189 src/multitrack.c:16202
 msgid "Click on another effect,"
 msgstr "Натисніть на пункті іншого ефекту"
 
-#: src/multitrack.c:16163 src/multitrack.c:16176
+#: src/multitrack.c:16190 src/multitrack.c:16203
 msgid ""
 "and the selected one\n"
 "will be inserted"
@@ -9482,46 +9482,46 @@
 "і позначений ефект\n"
 "буде вставлено"
 
-#: src/multitrack.c:16164
+#: src/multitrack.c:16191
 msgid "after it.\n"
 msgstr "після.\n"
 
-#: src/multitrack.c:16177
+#: src/multitrack.c:16204
 msgid "before it.\n"
 msgstr "перед.\n"
 
-#: src/multitrack.c:16407
+#: src/multitrack.c:16434
 #, c-format
 msgid "Removed parameter values for effect %s at time %.4f\n"
 msgstr "Вилучено значення параметрів ефекту %s у позиції часу %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:16603
+#: src/multitrack.c:16630
 #, c-format
 msgid "Set parameter values for %s %s on %s at time %.4f\n"
 msgstr "Встановлено значення параметрів %s %s у %s для позиції часу %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:17019 src/multitrack.c:18509
+#: src/multitrack.c:17046 src/multitrack.c:18536
 msgid "_Autoreload each time"
 msgstr "_Автоматично перезавантажувати кожного разу"
 
-#: src/multitrack.c:17090
+#: src/multitrack.c:17117
 #, c-format
 msgid "Saved layout to %s\n"
 msgstr "Збережено компонування для %s\n"
 
-#: src/multitrack.c:18417
+#: src/multitrack.c:18444
 msgid "clips and frames"
 msgstr "кліпи і кадри"
 
-#: src/multitrack.c:18421
+#: src/multitrack.c:18448
 msgid "clips"
 msgstr "кліпи"
 
-#: src/multitrack.c:18424
+#: src/multitrack.c:18451
 msgid "frames"
 msgstr "кадрів"
 
-#: src/multitrack.c:18434
+#: src/multitrack.c:18461
 msgid ""
 "\n"
 "Auto reload layout.\n"
@@ -9529,7 +9529,7 @@
 "\n"
 "Автоматичне перезавантаження компонування.\n"
 
-#: src/multitrack.c:18437
+#: src/multitrack.c:18464
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -9540,11 +9540,11 @@
 "Не вистачає деяких %s з компонування %s\n"
 "Отже належне завантаження неможливе.\n"
 
-#: src/multitrack.c:18560
+#: src/multitrack.c:18587
 msgid "auto backup"
 msgstr "автоматичне створення резервних копій"
 
-#: src/multitrack.c:18563
+#: src/multitrack.c:18590
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -9553,43 +9553,43 @@
 "\n"
 "Не вдалося завантажити файл компонування %s\n"
 
-#: src/multitrack.c:18579
+#: src/multitrack.c:18606
 #, c-format
 msgid "Loading layout from %s..."
 msgstr "Завантаження компонування з %s…"
 
-#: src/multitrack.c:18599
+#: src/multitrack.c:18626
 #, c-format
 msgid "Got %d events...processing..."
 msgstr "Отримано %d повідомлень про події… обробка…"
 
-#: src/multitrack.c:18615
+#: src/multitrack.c:18642
 msgid "Checking and rebuilding event list"
 msgstr "Перевірка і перебудова списку подій"
 
-#: src/multitrack.c:18642
+#: src/multitrack.c:18669
 #, c-format
 msgid "%d errors detected.\n"
 msgstr "Виявлено %d помилок.\n"
 
-#: src/multitrack.c:18675
+#: src/multitrack.c:18702
 #, c-format
 msgid "Multitrack fps set to %.3f\n"
 msgstr "Частоту кадрів багатодоріжкової області встановлено у значення %.3f\n"
 
-#: src/multitrack.c:19602
+#: src/multitrack.c:19629
 msgid "LiVES: Multitrack audio mixer"
 msgstr "LiVES: мікшер багатодоріжкового звуку"
 
-#: src/multitrack.c:19639
+#: src/multitrack.c:19666
 msgid "_Reset values"
 msgstr "Від_новити значення"
 
-#: src/multitrack.c:19643
+#: src/multitrack.c:19670
 msgid "_Close mixer"
 msgstr "_Закрити вікно мікшера"
 
-#: src/multitrack.c:19685
+#: src/multitrack.c:19712
 msgid ""
 "_Invert backing audio\n"
 "and layer volumes"
@@ -9597,17 +9597,17 @@
 "_Інвертувати гучності\n"
 "звукового супроводу і шарів"
 
-#: src/multitrack.c:19691
+#: src/multitrack.c:19718
 msgid "Adjust backing and layer audio values so that they sum to 1.0"
 msgstr ""
 "Скоригувати гучності звукового супроводу і шарів звуку так, щоб їх сума "
 "складала 1,0"
 
-#: src/multitrack.c:19730
+#: src/multitrack.c:19757
 msgid "_Gang layer audio"
 msgstr "Звук з’_єднаного шару"
 
-#: src/multitrack.c:19736
+#: src/multitrack.c:19763
 msgid "Adjust all layer audio values to the same value"
 msgstr "Вирівняти гучності всіх шарів звукових даних"
 
@@ -10202,8 +10202,8 @@
 msgid "Dreamifying"
 msgstr "Надання мрійливого вигляду"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colorize.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 msgid "E_nd %"
 msgstr "К_інець %"
 
@@ -10242,16 +10242,41 @@
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/enhance.script:0
 msgid "Enhancing"
 msgstr "Покращення"
+
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/fade_in_out.script:0
+#, fuzzy
+msgid "Fade _colour"
+msgstr "_Колір спалаху"
 
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/transition_fade.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/skip_forwards.script:0
 msgid "Fade _end"
 msgstr "_Кінцеве згасання"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/fade_in_out.script:0
+#, fuzzy
+msgid "Fade _in"
+msgstr "_Кінцеве згасання"
+
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/fade_in_out.script:0
+#, fuzzy
+msgid "Fade _out"
+msgstr "Поступове зменшення гучності"
+
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/fade_in_out.script:0
+#, fuzzy
+msgid "Fade video in or out"
+msgstr "Поступове зменшення гучності"
+
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/transition_fade.script:0
 msgid "Fade"
 msgstr "Згасання"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/fade_in_out.script:0
+#, fuzzy
+msgid "Fading video"
+msgstr "Зміна дискретизації відео"
+
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/transition_fade.script:0
 msgid "Fading"
 msgstr "Згасання"
@@ -10512,8 +10537,8 @@
 msgid "Rotating"
 msgstr "Обертання"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colorize.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 msgid "S_tart %"
 msgstr "S_tart %"
 
@@ -10597,8 +10622,8 @@
 msgid "Step _Value"
 msgstr "_Величин кроку"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/spin.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_horizontal.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/spin.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_vertical.script:0
 msgid "Step per _Frame"
 msgstr "Крок за _кадром"
@@ -10667,12 +10692,12 @@
 msgid "Waving"
 msgstr "Вигинання"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/rotate.script:0
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/wave.script:0
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/spin.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_horizontal.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/rotate.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/spin.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/wave.script:0
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_vertical.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shrink_expand.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_vertical.script:0
 msgid "_Background Colour"
 msgstr "Колір _тла"
 
@@ -10704,13 +10729,13 @@
 msgid "_Decrease Contrast"
 msgstr "З_меншити контрастність"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/dream.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/tunnel.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/dream.script:0
 msgid "_Diffmax"
 msgstr "_Максимальна різниця"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colorize.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 msgid "_End Colour"
 msgstr "_Кінцевий колір"
 
@@ -10726,8 +10751,8 @@
 msgid "_End amount"
 msgstr "_Кінцева величина"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/dream.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/tunnel.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/dream.script:0
 msgid "_Fade level"
 msgstr "Рівень з_гасання"
 
@@ -10736,8 +10761,8 @@
 msgid "_Fade start"
 msgstr "П_очаткове згасання"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/textover.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 msgid "_Fill colour"
 msgstr "Колір _заповнення"
 
@@ -10754,9 +10779,9 @@
 msgstr "_Шрифт"
 
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_coloured_frames.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_blank_frames.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_clip_from_image.script:0
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_coloured_frames.script:0
 msgid "_Frames per second"
 msgstr "_Кадрів на секунду"
 
@@ -10796,8 +10821,8 @@
 msgid "_Levels"
 msgstr "_Рівні"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colorize.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 msgid "_Link start and end colours"
 msgstr "З’_єднати початковий і кінцевий кольори"
 
@@ -10817,9 +10842,9 @@
 msgid "_Negate"
 msgstr "_Негатив"
 
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_coloured_frames.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_blank_frames.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_clip_from_image.script:0
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_coloured_frames.script:0
 msgid "_Number of frames"
 msgstr "_Кількість кадрів"
 
@@ -10839,8 +10864,8 @@
 msgid "_Other"
 msgstr "_Інше"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/textover.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 msgid "_Point size"
 msgstr "Р_озмір точки"
 
@@ -10852,19 +10877,19 @@
 msgid "_Radius start"
 msgstr "Початковий _радіус"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/emboss.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/edge_detect.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/charcoal.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/emboss.script:0
 msgid "_Radius"
 msgstr "_Радіус"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colorize.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 msgid "_Random colour each frame"
 msgstr "Вип_адкова зміна кольорів кожного кадру"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/dream.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/tunnel.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/dream.script:0
 msgid "_Randomness"
 msgstr "В_ипадковість"
 
@@ -10904,14 +10929,14 @@
 msgid "_Splice"
 msgstr "_Розрізати"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colorize.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 msgid "_Start Colour"
 msgstr "_Початковий колір"
 
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_horizontal.script:0
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_vertical.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/solarize.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_vertical.script:0
 msgid "_Start Value"
 msgstr "_Початкове значення"
 
@@ -10919,8 +10944,8 @@
 msgid "_Start amount"
 msgstr "_Початкова величина"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/textover.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 msgid "_Stroke colour"
 msgstr "Колір _штриха"
 
@@ -10928,8 +10953,8 @@
 msgid "_Target Colour"
 msgstr "_Кінцевий колір"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/textover.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 msgid "_Text"
 msgstr "_Текст"
 
@@ -10974,8 +10999,8 @@
 msgid "_X Start"
 msgstr "_Початок за X"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/textover.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 msgid "_X offset"
 msgstr "_Відступ за X"
 
@@ -10991,8 +11016,8 @@
 msgid "_Y Start"
 msgstr "П_очаток за Y"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/textover.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 msgid "_Y offset"
 msgstr "В_ідступ за Y"
 
@@ -11067,6 +11092,10 @@
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/noisify.script:0
 msgid "every"
 msgstr "кожні"
+
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/fade_in_out.script:0
+msgid "fade_in_out"
+msgstr ""
 
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/frame_calculator.script:0
 msgid "fc"