--- a/branches/1.3.x/po/sk.po
+++ b/branches/1.3.x/po/sk.po
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: lives\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://www.sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=64341&atid=507139\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-02-21 06:15-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-10 21:21-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-28 17:11+0000\n"
 "Last-Translator: milboy <Unknown>\n"
 "Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
@@ -109,23 +109,23 @@
 msgid "**The current layout**"
 msgstr "**Súčasné rozloženie**"
 
-#: src/main.c:1169
+#: src/main.c:1174
 msgid "Loading realtime effect plugins..."
 msgstr "Načítavam efekt rozšírenia v réálnom čase..."
 
-#: src/main.c:1222
+#: src/main.c:1227
 msgid "Starting jack audio server..."
 msgstr "Spúšťam zvukový server jack..."
 
-#: src/main.c:1224
+#: src/main.c:1229
 msgid "Starting jack transport server..."
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:1225
+#: src/main.c:1230
 msgid "Connecting to jack transport server..."
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:1252
+#: src/main.c:1257
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -145,95 +145,95 @@
 "Prípadne môžete spustit LiVES príkazom: lives -aplayer sox\n"
 "\n"
 
-#: src/main.c:1276
+#: src/main.c:1281
 msgid "Starting pulse audio server..."
 msgstr "Spúšťam pulse audio server..."
 
-#: src/main.c:1337
+#: src/main.c:1342
 msgid "Checking optional dependencies:"
 msgstr "Kontrola dodatočných záavislostí:"
 
-#: src/main.c:1338
+#: src/main.c:1343
 msgid "mplayer...detected..."
 msgstr "mplayer...nájdený..."
 
-#: src/main.c:1339
+#: src/main.c:1344
 msgid "mplayer...NOT DETECTED..."
 msgstr "mplayer...NENÁJDENÝ..."
 
-#: src/main.c:1340
+#: src/main.c:1345
 msgid "convert...detected..."
 msgstr "convert...nájdený..."
 
-#: src/main.c:1341
+#: src/main.c:1346
 msgid "convert...NOT DETECTED..."
 msgstr "convert...NENÁJDENÝ..."
 
-#: src/main.c:1342
+#: src/main.c:1347
 msgid "composite...detected..."
 msgstr "composite...nájdený..."
 
-#: src/main.c:1343
+#: src/main.c:1348
 msgid "composite...NOT DETECTED..."
 msgstr "composite...NENÁJDENÝ..."
 
-#: src/main.c:1344
+#: src/main.c:1349
 msgid "sox...detected\n"
 msgstr "sox...nájdený\n"
 
-#: src/main.c:1345
+#: src/main.c:1350
 msgid "sox...NOT DETECTED\n"
 msgstr "sox...NENÁJDENÝ\n"
 
-#: src/main.c:1346
+#: src/main.c:1351
 msgid "cdda2wav...detected..."
 msgstr "cdda2wav...nájdený..."
 
-#: src/main.c:1347
+#: src/main.c:1352
 msgid "cdda2wav...NOT DETECTED..."
 msgstr "cdda2wav...NENÁJDENÝ..."
 
-#: src/main.c:1348
+#: src/main.c:1353
 msgid "jackd...detected..."
 msgstr "jackd...nájdený..."
 
-#: src/main.c:1349
+#: src/main.c:1354
 msgid "jackd...NOT DETECTED..."
 msgstr "jackd...NENÁJDENÝ..."
 
-#: src/main.c:1350
+#: src/main.c:1355
 msgid "pulse audio...detected..."
 msgstr "pulse audio...nájdené..."
 
-#: src/main.c:1351
+#: src/main.c:1356
 msgid "pulse audio...NOT DETECTED..."
 msgstr "pulse audio...NENÁJDENÉ..."
 
-#: src/main.c:1352
+#: src/main.c:1357
 msgid "python...detected..."
 msgstr "python...nájdený..."
 
-#: src/main.c:1353
+#: src/main.c:1358
 msgid "python...NOT DETECTED..."
 msgstr "python...NENÁJDENÝ..."
 
-#: src/main.c:1354
+#: src/main.c:1359
 msgid "dvgrab...detected..."
 msgstr "dvgrab...nájdený..."
 
-#: src/main.c:1355
+#: src/main.c:1360
 msgid "dvgrab...NOT DETECTED..."
 msgstr "dvgrab...NENÁJDENÝ..."
 
-#: src/main.c:1356
+#: src/main.c:1361
 msgid "xwininfo...detected..."
 msgstr "xwininfo...nájdený..."
 
-#: src/main.c:1357
+#: src/main.c:1362
 msgid "xwininfo...NOT DETECTED..."
 msgstr "xwininfo...NENÁJDENÝ..."
 
-#: src/main.c:1360
+#: src/main.c:1365
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -244,17 +244,17 @@
 "\n"
 "Správa manažéra okien ako \"%s\"; "
 
-#: src/main.c:1363
+#: src/main.c:1368
 #, c-format
 msgid "number of monitors detected: %d\n"
 msgstr "počet nájdených monitorov: %d\n"
 
-#: src/main.c:1366
+#: src/main.c:1371
 #, c-format
 msgid "Temp directory is %s\n"
 msgstr "Dočasný adresár je %s\n"
 
-#: src/main.c:1370
+#: src/main.c:1375
 msgid ""
 "WARNING - this version of LiVES was compiled without either\n"
 "jack or pulse audio support.\n"
@@ -264,15 +264,15 @@
 "podpory jack alebo pulse audio.\n"
 "Mnohé audio funkcie nebudú k dispozícii.\n"
 
-#: src/main.c:1373
+#: src/main.c:1378
 msgid "Compiled with jack support, good !\n"
 msgstr "Kompilované s podporou jack, dobrá práca!\n"
 
-#: src/main.c:1376
+#: src/main.c:1381
 msgid "Compiled with pulse audio support, wonderful !\n"
 msgstr "Kompilované s podporou pulse audio, nádhera !\n"
 
-#: src/main.c:1380
+#: src/main.c:1385
 #, c-format
 msgid ""
 "Welcome to LiVES version %s.\n"
@@ -281,7 +281,7 @@
 "Vítajte vo verzii LiVES %s.\n"
 "\n"
 
-#: src/main.c:1684
+#: src/main.c:1689
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -290,121 +290,121 @@
 "\n"
 "Štartovací syntax je: %s [opts] [filename [start_time] [frames]]\n"
 
-#: src/main.c:1685
+#: src/main.c:1690
 msgid "Where: filename is the name of a media file or backup file.\n"
 msgstr ""
 "Kde: názov súboru je názvom mediálneho súboru alebo záložného súboru.\n"
 
-#: src/main.c:1686
+#: src/main.c:1691
 msgid "start_time : filename start time in seconds\n"
 msgstr "čas_spustenia : čas do spustenia súboru v sekundách\n"
 
-#: src/main.c:1687
+#: src/main.c:1692
 msgid "frames : maximum number of frames to open\n"
 msgstr "snímky : maximálny počet snímkov, ktoré je možné otvoriť\n"
 
-#: src/main.c:1689
+#: src/main.c:1694
 msgid "opts can be:\n"
 msgstr "opts môže byť:\n"
 
-#: src/main.c:1690
+#: src/main.c:1695
 msgid "-help      : show this help text and exit\n"
 msgstr "-help : zobraziť túto nápovedu a ukončiť\n"
 
-#: src/main.c:1691
+#: src/main.c:1696
 msgid "-set <setname>  : autoload clip set setname\n"
 msgstr "-set <setname> : automaticky nastaviť zostavu klipu\n"
 
-#: src/main.c:1692
+#: src/main.c:1697
 msgid "-noset      : do not load any set on startup\n"
 msgstr "-noset : pri spustení nenahrať zostavu\n"
 
-#: src/main.c:1693
+#: src/main.c:1698
 msgid "-norecover    : force no-loading of crash recovery\n"
 msgstr "-nerocover : nenahrávať havarijnú zálohu\n"
 
-#: src/main.c:1694
+#: src/main.c:1699
 msgid "-recover     : force loading of crash recovery\n"
 msgstr "-recover : nahrať havarijnú zálohu\n"
 
-#: src/main.c:1695
+#: src/main.c:1700
 msgid "-nothreaddialog : avoid threaded dialogs\n"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:1696
+#: src/main.c:1701
 msgid "-nogui      : do not show the gui\n"
 msgstr "-nogui : nezobrazovať gui\n"
 
-#: src/main.c:1697
+#: src/main.c:1702
 #, fuzzy
 msgid "-nosplash    : do not show the splash window\n"
 msgstr "-nogui : nezobrazovať gui\n"
 
-#: src/main.c:1698
+#: src/main.c:1703
 #, fuzzy
 msgid "-noplaywin    : do not show the play window\n"
 msgstr "-nogui : nezobrazovať gui\n"
 
-#: src/main.c:1699
+#: src/main.c:1704
 msgid "-startup-ce   : start in clip editor mode\n"
 msgstr "-startup-ce : spustiť v režime editora klipu\n"
 
-#: src/main.c:1700
+#: src/main.c:1705
 msgid "-startup-mt   : start in multitrack mode\n"
 msgstr "-startup-mt : spustiť v režime viacstopého editora\n"
 
-#: src/main.c:1701
+#: src/main.c:1706
 msgid ""
 "-fxmodesmax <n> : allow <n> modes per effect key (minimum is 1, default is "
 "8)\n"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:1703
+#: src/main.c:1708
 msgid "-oscstart <port> : start OSC listener on UDP port <port>\n"
 msgstr "-oscstart <port> : spustiť počúvanie na UDP porte <port>\n"
 
-#: src/main.c:1704
+#: src/main.c:1709
 msgid "-nooscstart   : do not start OSC listener\n"
 msgstr "-nooscstart : nespúšťať OSC počúvanie\n"
 
-#: src/main.c:1706
+#: src/main.c:1711
 msgid ""
 "-aplayer <ap>  : start with selected audio player. <ap> can be mplayer"
 msgstr ""
 "-aplayer <ap> : spustenie s vybraným audio prehrávačom. <ap> môže byť mplayer"
 
-#: src/main.c:1708
+#: src/main.c:1713
 msgid ", pulse"
 msgstr ", pulse"
 
-#: src/main.c:1711
+#: src/main.c:1716
 msgid ", sox or jack\n"
 msgstr ", sox alebo jack\n"
 
-#: src/main.c:1712
+#: src/main.c:1717
 msgid ""
 "-jackopts <opts>  : opts is a bitmap of jack startup options [1 = jack "
 "transport client, 2 = jack transport master, 4 = start jack transport "
 "server, 8 = pause audio when video paused, 16 = start jack audio server] \n"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:1714
+#: src/main.c:1719
 msgid " or sox\n"
 msgstr " alebo sox\n"
 
-#: src/main.c:1716
+#: src/main.c:1721
 msgid "-devicemap <mapname>     : autoload devicemap\n"
 msgstr "-devicemap <mapname> : automatické spustenie mapovania jednotky\n"
 
-#: src/main.c:1717
+#: src/main.c:1722
 msgid "-debug      : try to debug crashes (requires 'gdb' installed)\n"
 msgstr "-debug : skúsiť ladenie zlyhania (vyžaduje nainštalovaný 'gdb' )\n"
 
-#: src/main.c:1734 src/gui.c:1008
+#: src/main.c:1739 src/gui.c:1007
 msgid "Starting GUI..."
 msgstr "Spúšťam GUI..."
 
-#: src/main.c:1744
+#: src/main.c:1749
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -420,7 +420,7 @@
 "%s/%s.\n"
 "(Možno budete musieť zmeniť hodnotu <prefix_dir> vo vašom ~/.lives file)\n"
 
-#: src/main.c:1757
+#: src/main.c:1762
 msgid ""
 "\n"
 "LiVES was unable to write a small file to /tmp\n"
@@ -430,7 +430,7 @@
 "LiVES nemohol zapísať malý súbor do /tmp\n"
 "Uistite sa či máte právo na zápis do /tmp a skúste to opäť.\n"
 
-#: src/main.c:1761
+#: src/main.c:1766
 msgid ""
 "\n"
 "`smogrify` must be in your path, and be executable\n"
@@ -444,7 +444,7 @@
 "Prosim, prečítajte si ešte raz súbor README dodaný s týmto balíčkom\n"
 "pred spustením LiVES.\n"
 
-#: src/main.c:1767
+#: src/main.c:1772
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -459,7 +459,7 @@
 "\n"
 "Skontrolujte oprávnenia k súboru a skúste znova.\n"
 
-#: src/main.c:1774
+#: src/main.c:1779
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -476,7 +476,7 @@
 "Skontrolujte oprávnenia k tomuto súboru a adresáru\n"
 "a skúste znova.\n"
 
-#: src/main.c:1781
+#: src/main.c:1786
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -495,7 +495,7 @@
 "%s/.lives\n"
 "a skúste to znova.\n"
 
-#: src/main.c:1788
+#: src/main.c:1793
 msgid ""
 "\n"
 "An incorrect version of smogrify was found in your path.\n"
@@ -513,7 +513,7 @@
 "\n"
 "Ďakujem.\n"
 
-#: src/main.c:1792 src/dialogs.c:1240
+#: src/main.c:1797 src/dialogs.c:1240
 msgid ""
 "\n"
 "LiVES currently requires either 'mplayer' or 'sox' to function. Please "
@@ -523,7 +523,7 @@
 "LiVES momentálne vyžaduje k spusteniu 'mplayer' alebo 'sox'. Prosím "
 "nainštalujte jeden z uvedených a skúste opäť.\n"
 
-#: src/main.c:1801
+#: src/main.c:1806
 msgid ""
 "\n"
 "LiVES was unable to locate 'mplayer'. You may wish to install mplayer to use "
@@ -533,7 +533,7 @@
 "LiVES nemôže nájsť 'mplayer'. Inštaláciou mplayer-a bude LiVES plne "
 "funkčný.\n"
 
-#: src/main.c:1804
+#: src/main.c:1809
 msgid ""
 "\n"
 "LiVES was unable to locate 'convert'. You should install convert and image-"
@@ -543,7 +543,7 @@
 "LiVES nemôže nájsť 'convert'. Mali by ste nainštalovať convert a image magic "
 "ak chcete využiť efekty vykresľovania.\n"
 
-#: src/main.c:1807
+#: src/main.c:1812
 msgid ""
 "\n"
 "LiVES was unable to locate 'composite'. You should install composite and "
@@ -553,7 +553,7 @@
 "LiVES nemôže nájsť 'composite'. Mali by ste nainštalovať composite a image "
 "magic ak chcete využiť funkciu spájania.\n"
 
-#: src/main.c:1810
+#: src/main.c:1815
 msgid ""
 "\n"
 "LiVES was unable to locate 'sox'. Some audio features may not work. You "
@@ -563,7 +563,7 @@
 "LiVES nemôže nájsť 'sox'. Niektoré zvukové funkcie nebudú fungovať. Mali by "
 "ste nainštalovať 'sox'.\n"
 
-#: src/main.c:1813
+#: src/main.c:1818
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -580,52 +580,52 @@
 "Bez nich nebudete môcť ukladať.\n"
 "Bude potrebné zmeniť hodnotu <lib_dir> v ~/.lives\n"
 
-#: src/main.c:1895
+#: src/main.c:1900
 #, c-format
 msgid "Autoloading set %s..."
 msgstr "Automaticky načítavam %s..."
 
-#: src/main.c:2083
+#: src/main.c:2089
 #, c-format
 msgid "Invalid audio player %s\n"
 msgstr "Neplatný prehrávač zvuku %s\n"
 
-#: src/main.c:2190
+#: src/main.c:2196
 #, c-format
 msgid "LiVES-%s: <Untitled%d> %dx%d : %d frames %d bpp %.3f fps"
 msgstr "LiVES-%s: <Untitled%d> %dx%d : %d frames %d bpp %.3f fps"
 
-#: src/main.c:2194
+#: src/main.c:2200
 #, c-format
 msgid "LiVES-%s: <%s> %dx%d : ??? frames ??? bpp %.3f fps"
 msgstr "LiVES-%s: <%s> %dx%d : ??? snímky ??? bpp %.3f fps"
 
-#: src/main.c:2197
+#: src/main.c:2203
 #, c-format
 msgid "LiVES-%s: <%s> %dx%d : %d frames %d bpp %.3f fps"
 msgstr "LiVES-%s: <%s> %dx%d : %d snímky %d bpp %.3f fps"
 
-#: src/main.c:2203
+#: src/main.c:2209
 #, c-format
 msgid "LiVES-%s: <No File>"
 msgstr "LiVES-%s: <No File>"
 
-#: src/main.c:3443
+#: src/main.c:3449
 #, c-format
 msgid "rec %9d/%d"
 msgstr "rec %9d/%d"
 
-#: src/main.c:3445
+#: src/main.c:3451
 #, c-format
 msgid "!rec %9d/%d"
 msgstr "!rec %9d/%d"
 
-#: src/main.c:3657 src/main.c:3658 src/gui.c:1954 src/gui.c:2940
-#: src/saveplay.c:1652
+#: src/main.c:3663 src/main.c:3664 src/gui.c:1951 src/gui.c:2937
+#: src/saveplay.c:1654
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
-#: src/main.c:4023
+#: src/main.c:4029
 msgid ""
 "LiVES was unable to capture this image\n"
 "\n"
@@ -633,35 +633,35 @@
 "LiVES nebol schopný zachytiť tento obrázok\n"
 "\n"
 
-#: src/main.c:4107
+#: src/main.c:4113
 #, c-format
 msgid "Closed file %s\n"
 msgstr "Zatvorený súbor %s\n"
 
-#: src/main.c:4273 src/gui.c:546 src/utils.c:2572 src/utils.c:2598
-#: src/saveplay.c:2615 src/multitrack.c:3806 src/multitrack.c:5313
+#: src/main.c:4279 src/gui.c:545 src/utils.c:2572 src/utils.c:2598
+#: src/saveplay.c:2614 src/multitrack.c:3825 src/multitrack.c:5336
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Späť"
 
-#: src/main.c:4274 src/gui.c:559 src/utils.c:2573 src/utils.c:2599
-#: src/saveplay.c:2616 src/multitrack.c:3827 src/multitrack.c:5336
+#: src/main.c:4280 src/gui.c:558 src/utils.c:2573 src/utils.c:2599
+#: src/saveplay.c:2615 src/multitrack.c:3846 src/multitrack.c:5359
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Znova"
 
-#: src/main.c:4300 src/interface.c:639 src/gui.c:2112 src/preferences.c:2214
-#: src/resample.c:1744
+#: src/main.c:4306 src/interface.c:639 src/gui.c:2109 src/preferences.c:2214
+#: src/resample.c:1748
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: src/main.c:4301 src/interface.c:658 src/gui.c:2131
+#: src/main.c:4307 src/interface.c:658 src/gui.c:2128
 msgid "Left Audio"
 msgstr "Ľavý audio kanál"
 
-#: src/main.c:4302 src/gui.c:2149
+#: src/main.c:4308 src/gui.c:2146
 msgid "Right Audio"
 msgstr "Pravý audio kanál"
 
-#: src/main.c:4347
+#: src/main.c:4353
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -705,11 +705,11 @@
 "\n"
 "(Voľné miesto = %.2f GB)"
 
-#: src/startup.c:63
+#: src/startup.c:62
 msgid "Directory name is too long !"
 msgstr "Názov adresára je príliš dlhý !"
 
-#: src/startup.c:155
+#: src/startup.c:154
 msgid ""
 "LiVES FAILED TO START YOUR SELECTED AUDIO PLAYER !\n"
 "\n"
@@ -717,7 +717,7 @@
 "LiVES NESPUSTIL VAMI VYBRANÝ PREHRÁVAČ ZVUKU !\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:162
+#: src/startup.c:161
 msgid ""
 "Before starting LiVES, you need to choose an audio player.\n"
 "\n"
@@ -727,7 +727,7 @@
 "\n"
 "PULSE AUDIO je doporučené pre väčšinu používateľov"
 
-#: src/startup.c:165
+#: src/startup.c:164
 msgid ""
 ", but this version of LiVES was not compiled with pulse audio support.\n"
 "\n"
@@ -735,7 +735,7 @@
 ", ale táto verzia LiVES nebola kompilovaná pre podporu pulse audio.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:168
+#: src/startup.c:167
 msgid ""
 ", but you do not have pulse audio installed on your system.\n"
 " You are advised to install pulse audio first before running LiVES.\n"
@@ -745,11 +745,11 @@
 " Odporúčame nainštalovať pulse audio skôr, ako spustíte LiVES.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:173
+#: src/startup.c:172
 msgid "JACK audio is recommended for pro users"
 msgstr "JACK audio je doporučené pre skúsených používateľov"
 
-#: src/startup.c:176
+#: src/startup.c:175
 msgid ""
 ", but this version of LiVES was not compiled with jack audio support.\n"
 "\n"
@@ -757,7 +757,7 @@
 ", ale táto verzia LiVES nebola kompilovaná pre podporu jack audio.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:179
+#: src/startup.c:178
 msgid ""
 ", but you do not have jackd installed. You may wish to install jackd first "
 "before running LiVES.\n"
@@ -767,7 +767,7 @@
 "pred spustením LiVES.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:182
+#: src/startup.c:181
 msgid ""
 ", but may prevent LiVES from starting on some systems.\n"
 "If LiVES will not start with jack, you can restart and try with another "
@@ -779,13 +779,13 @@
 "zvuku.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:186
+#: src/startup.c:185
 msgid "SOX may be used if neither of the preceding players work, "
 msgstr ""
 "SOX, môže byť použitý, ak nefunguje ani jeden z predchádzajúcich "
 "prehrávačov, "
 
-#: src/startup.c:189
+#: src/startup.c:188
 msgid ""
 "but some audio features will be disabled.\n"
 "\n"
@@ -793,7 +793,7 @@
 "ale niektoré zvukové funkcie, budú zakázané.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:192
+#: src/startup.c:191
 msgid ""
 "but you do not have sox installed.\n"
 "You are advised to install it before running LiVES.\n"
@@ -803,7 +803,7 @@
 "Odporúčame nainštalovať ho pred spustením LiVES.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:196
+#: src/startup.c:195
 msgid ""
 "The MPLAYER audio player is only recommended for testing purposes.\n"
 "\n"
@@ -811,78 +811,78 @@
 "Prehrávač MPLAYER je doporučený len pre účely testovania.\n"
 "\n"
 
-#: src/startup.c:214
+#: src/startup.c:213
 msgid "LiVES: - Choose an audio player"
 msgstr "LiVES: - Vybrať audio prehrávač"
 
-#: src/startup.c:243
+#: src/startup.c:242
 msgid "Use _pulse audio player"
 msgstr "Použi _pulse audio prehrávač"
 
-#: src/startup.c:277
+#: src/startup.c:276
 msgid "Use _jack audio player"
 msgstr "Použi _jack audio prehrávač"
 
-#: src/startup.c:314
+#: src/startup.c:313
 msgid "Use _sox audio player"
 msgstr "Použi _sox audio prehrávač"
 
-#: src/startup.c:349
+#: src/startup.c:348
 msgid "Use _mplayer audio player"
 msgstr "Použi _mplayer audio prehrávač"
 
-#: src/startup.c:402 src/startup.c:591 src/interface.c:1892
+#: src/startup.c:401 src/startup.c:590 src/interface.c:1892
 msgid "_Next"
 msgstr "_Nasledujúci"
 
-#: src/startup.c:446
+#: src/startup.c:445
 msgid "Skipped"
 msgstr "Preskočené"
 
-#: src/startup.c:463
+#: src/startup.c:462
 msgid "Passed"
 msgstr ""
 
-#: src/startup.c:495
+#: src/startup.c:494
 msgid "Failed"
 msgstr "Zlyhalo"
 
-#: src/startup.c:557
+#: src/startup.c:556
 msgid "LiVES: - Testing Configuration"
 msgstr "LiVES: - Testovacia konfigurácia"
 
-#: src/startup.c:560
+#: src/startup.c:559
 msgid "LiVES: - Troubleshoot"
 msgstr "LiVES: - Riešenie problémov"
 
-#: src/startup.c:575
+#: src/startup.c:574
 msgid "LiVES will now run some basic configuration tests\n"
 msgstr "LiVES teraz spustí jednoduché testy konfigurácie\n"
 
-#: src/startup.c:614
+#: src/startup.c:613
 msgid "Checking for \"sox\" presence"
 msgstr "Kontrola prítomnosti \"Sox\""
 
-#: src/startup.c:618
+#: src/startup.c:617
 msgid ""
 "You should install sox to be able to use all the audio features in LiVES"
 msgstr ""
 "Mali by ste nainštalovať sox, aby ste v LIVES mohli využívať všetky audio "
 "funkcie"
 
-#: src/startup.c:626
+#: src/startup.c:625
 msgid "Checking if sox can convert audio"
 msgstr "Kontrola, či sox dokáže konvertovať audio"
 
-#: src/startup.c:667
+#: src/startup.c:666
 msgid "You should install sox_fmt_all or similar"
 msgstr "Mali by ste nainštalovať sox_fmt_all alebo podobné"
 
-#: src/startup.c:693
+#: src/startup.c:692
 msgid "Checking for \"mplayer\" presence"
 msgstr "Kontrola prítomnosti \"mplayer\""
 
-#: src/startup.c:697
+#: src/startup.c:696
 msgid ""
 "You should install mplayer to be able to use all the decoding features in "
 "LiVES"
@@ -890,43 +890,43 @@
 "Mali by ste nainštalovať mplayer, aby ste v LiVES mohli využívať všetky "
 "audio funkcie"
 
-#: src/startup.c:723
+#: src/startup.c:722
 msgid "Checking if mplayer can convert audio"
 msgstr "Kontrola, či mplayer dokáže konvertovať audio"
 
-#: src/startup.c:733
+#: src/startup.c:732
 msgid "You should install mplayer with pcm/wav support"
 msgstr "Mali by ste nainštalovať mplayer a podporou pcm/wav"
 
-#: src/startup.c:750
+#: src/startup.c:749
 msgid "Checking if mplayer can decode to png/alpha"
 msgstr "Kontrola, či mplayer dokáže dekódovať na png/alpha"
 
-#: src/startup.c:783
+#: src/startup.c:782
 msgid "You may wish to upgrade mplayer to a newer version"
 msgstr "Mali by ste aktualizovať mplayer na novšiu verziu"
 
-#: src/startup.c:809
+#: src/startup.c:808
 msgid "Checking if mplayer can decode to jpeg"
 msgstr "Kontrola, či mplayer dokáže dekódovať na jpeg"
 
-#: src/startup.c:823
+#: src/startup.c:822
 msgid "You should install mplayer with either png/alpha or jpeg support"
 msgstr "Mali by ste nainštalovať mplayer s podporou buď png/alfa alebo jpeg"
 
-#: src/startup.c:824
+#: src/startup.c:823
 msgid "You may wish to add jpeg output support to mplayer"
 msgstr "Možno budete chcieť pridať podporu jpeg pre mplayer"
 
-#: src/startup.c:840
+#: src/startup.c:839
 msgid "Checking for \"convert\" presence"
 msgstr "Kontrola prítomnosti \"convert\""
 
-#: src/startup.c:844
+#: src/startup.c:843
 msgid "Install imageMagick to be able to use all of the rendered effects"
 msgstr "Nainštalujte ImageMagick aby ste mohli využiť všetky poskytnuté efekty"
 
-#: src/startup.c:859
+#: src/startup.c:858
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -938,58 +938,58 @@
 "  Kliknite na tlačidlo zrušiť pre ukončenie a nainštalovať chýbajúce "
 "súčasti, alebo ďalej pre pokračovanie  \n"
 
+#: src/startup.c:899
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Finally, you can choose the default startup interface for LiVES.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Nakoniec si môžete vybrať predvolené rozhranie pre spustenie LiVES.\n"
+
 #: src/startup.c:900
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Finally, you can choose the default startup interface for LiVES.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Nakoniec si môžete vybrať predvolené rozhranie pre spustenie LiVES.\n"
+"LiVES has two main interfaces and you can start up with either of them.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"LiVES má dve hlavné rozhrania a môžete začať s niektorým z nich.\n"
 
 #: src/startup.c:901
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"LiVES has two main interfaces and you can start up with either of them.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"LiVES má dve hlavné rozhrania a môžete začať s niektorým z nich.\n"
-
-#: src/startup.c:902
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
 "The default can always be changed later from Preferences.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
 "Predvolené možno kedykoľvek zmeniť v Nastaveniach.\n"
 
-#: src/startup.c:913
+#: src/startup.c:912
 msgid "LiVES: - Choose the startup interface"
 msgstr "LiVES: - Vyberte rozhranie pri spustení"
 
-#: src/startup.c:942
+#: src/startup.c:941
 msgid "Start in _Clip Edit mode"
 msgstr "Spustiť v móde Úprava _klipu"
 
-#: src/startup.c:966
+#: src/startup.c:965
 msgid "This is the best choice for simple editing tasks or for VJs\n"
 msgstr "To je najlepšou voľbou pre jednoduchú editáciu úloh alebo pre VJs\n"
 
-#: src/startup.c:981
+#: src/startup.c:980
 msgid "Start in _Multitrack mode"
 msgstr "Spustiť vo _Viacstopom móde"
 
-#: src/startup.c:1001
+#: src/startup.c:1000
 msgid ""
 "This is a better choice for complex editing tasks involving multiple clips.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/startup.c:1018
+#: src/startup.c:1017
 msgid "_Finish"
 msgstr "_Dokončiť"
 
@@ -1007,10 +1007,10 @@
 "Ak je zapnuté, zo snímkov bude odstránené prekladanie tak, ako sú "
 "importované."
 
-#: src/interface.c:188 src/callbacks.c:7769 src/gui.c:2943 src/gui.c:3483
-#: src/saveplay.c:1655 src/saveplay.c:2278 src/dialogs.c:827 src/dialogs.c:828
+#: src/interface.c:188 src/callbacks.c:7781 src/gui.c:2940 src/gui.c:3480
+#: src/saveplay.c:1657 src/saveplay.c:2280 src/dialogs.c:827 src/dialogs.c:828
 #: src/dialogs.c:995 src/dialogs.c:996 src/framedraw.c:189
-#: src/multitrack.c:6859
+#: src/multitrack.c:6882
 msgid "Preview"
 msgstr "Náhľad"
 
@@ -1027,7 +1027,7 @@
 msgid "Click here to _Preview the video"
 msgstr "Kliknutím zobrazíte _ukážku vybraných video súborov"
 
-#: src/interface.c:294 src/dialogs.c:1771
+#: src/interface.c:294 src/dialogs.c:1772
 msgid "LiVES: - Processing..."
 msgstr "LiVES: -Spracovávanie..."
 
@@ -1045,8 +1045,8 @@
 "\n"
 "Nezabudnite potom vypnúť efekty (ctrl-0) !"
 
-#: src/interface.c:336 src/callbacks.c:7541 src/callbacks.c:7573
-#: src/dialogs.c:1804
+#: src/interface.c:336 src/callbacks.c:7553 src/callbacks.c:7585
+#: src/dialogs.c:1805
 msgid ""
 "\n"
 "Please Wait"
@@ -1058,7 +1058,7 @@
 msgid "Show details"
 msgstr "Zobraziť podrobnosti"
 
-#: src/interface.c:402 src/dialogs.c:1822
+#: src/interface.c:402 src/dialogs.c:1823
 msgid "_Enough"
 msgstr "_Dostatočne"
 
@@ -1070,7 +1070,7 @@
 msgid "Paus_e"
 msgstr ""
 
-#: src/interface.c:406 src/callbacks.c:7570
+#: src/interface.c:406 src/callbacks.c:7582
 msgid "Pause/_Enough"
 msgstr ""
 
@@ -1110,7 +1110,7 @@
 msgid "Events"
 msgstr "Udalosti"
 
-#: src/interface.c:661 src/resample.c:1699
+#: src/interface.c:661 src/resample.c:1703
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
@@ -1627,20 +1627,20 @@
 "LiVES zistil viacstopé rozloženie z predchádzajúceho sedenia.\n"
 "Chcete sa pokúsiť o jej obnovenie ?\n"
 
-#: src/callbacks.c:143
+#: src/callbacks.c:144
 #, c-format
 msgid "Saving as set %s..."
 msgstr "Uložiť ako zostavu %s..."
 
-#: src/callbacks.c:464 src/callbacks.c:494 src/callbacks.c:707
+#: src/callbacks.c:469 src/callbacks.c:499 src/callbacks.c:712
 msgid "Select File"
 msgstr "Zvolte súbor"
 
-#: src/callbacks.c:763 src/callbacks.c:797
+#: src/callbacks.c:768 src/callbacks.c:802
 msgid "This file"
 msgstr "Tento súbor"
 
-#: src/callbacks.c:764
+#: src/callbacks.c:769
 msgid ""
 ",\n"
 " - including the current layout - "
@@ -1648,7 +1648,7 @@
 ",\n"
 " - vrátane aktuálneho rozloženia - "
 
-#: src/callbacks.c:766
+#: src/callbacks.c:771
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1663,7 +1663,7 @@
 "\n"
 "Skutočne ukončiť ?"
 
-#: src/callbacks.c:767
+#: src/callbacks.c:772
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1678,7 +1678,7 @@
 "\n"
 "Skutočne chcete ukončiť ?"
 
-#: src/callbacks.c:798
+#: src/callbacks.c:803
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "The current copy of\n"
@@ -1693,7 +1693,7 @@
 "\n"
 "Skutočne zavrieť ?"
 
-#: src/callbacks.c:916
+#: src/callbacks.c:921
 msgid ""
 "\n"
 "Invalid project file.\n"
@@ -1701,7 +1701,7 @@
 "\n"
 "Neplatný súbor projektu.\n"
 
-#: src/callbacks.c:927
+#: src/callbacks.c:932
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1723,33 +1723,33 @@
 "vymažte.\n"
 "Ak to urobíte, potom môžete importovať nový projekt.\n"
 
-#: src/callbacks.c:937
+#: src/callbacks.c:942
 #, c-format
 msgid "Importing the project %s as set %s..."
 msgstr "Importujem projekt %s ako zostavu %s..."
 
-#: src/callbacks.c:951
+#: src/callbacks.c:956
 msgid "Importing project"
 msgstr "Importujem projekt"
 
-#: src/callbacks.c:1033
+#: src/callbacks.c:1038
 #, c-format
 msgid "Exporting project %s..."
 msgstr "Exportujem projekt %s..."
 
-#: src/callbacks.c:1040
+#: src/callbacks.c:1045
 msgid "Exporting project"
 msgstr "Exportujem projekt"
 
-#: src/callbacks.c:1056
+#: src/callbacks.c:1061
 msgid "Restore .lv1 file"
 msgstr "Obnoviť .lv1 súbor"
 
-#: src/callbacks.c:1073
+#: src/callbacks.c:1078
 msgid "Backup as .lv1 file"
 msgstr "Zálohovať ako .lv1 súbor"
 
-#: src/callbacks.c:1250
+#: src/callbacks.c:1255
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1761,86 +1761,86 @@
 "Zostava bude odstránená z disku.\n"
 "Ste si istý ?\n"
 
-#: src/callbacks.c:1306
+#: src/callbacks.c:1311
 msgid "Deleting set..."
 msgstr "Odstraňujem zostavu..."
 
-#: src/callbacks.c:1307
+#: src/callbacks.c:1312
 msgid "Deleting set"
 msgstr "Odstraňujem zostavu"
 
-#: src/callbacks.c:1313
+#: src/callbacks.c:1318
 #, c-format
 msgid "Set %s was permanently deleted from the disk.\n"
 msgstr "Zostava %s bola navždy odstránená z disku.\n"
 
-#: src/callbacks.c:1361 src/callbacks.c:9662
+#: src/callbacks.c:1366 src/callbacks.c:9674
 msgid "Insert Silence"
 msgstr "Vložiť ticho"
 
-#: src/callbacks.c:1401 src/callbacks.c:1451 src/callbacks.c:1577
+#: src/callbacks.c:1406 src/callbacks.c:1456 src/callbacks.c:1582
 msgid "Undoing"
 msgstr "Vraciam späť"
 
-#: src/callbacks.c:1461 src/callbacks.c:1619
+#: src/callbacks.c:1466 src/callbacks.c:1624
 msgid "Restoring audio..."
 msgstr "Obnovenie zvuku..."
 
-#: src/callbacks.c:1472
+#: src/callbacks.c:1477
 msgid "Clearing frame images"
 msgstr "Čistenie rámu obrázkov"
 
-#: src/callbacks.c:1496
+#: src/callbacks.c:1501
 msgid "Deleting excess frames"
 msgstr "Mazanie nadbytočných snímkov"
 
-#: src/callbacks.c:1680
+#: src/callbacks.c:1685
 #, c-format
 msgid "Length of video is now %d frames at %.3f frames per second.\n"
 msgstr "Dĺžka videa je teraz %d obrázkov pri %.3f snímkov za sekundu.\n"
 
-#: src/callbacks.c:1684 src/resample.c:608 src/resample.c:2437
+#: src/callbacks.c:1689 src/resample.c:612 src/resample.c:2441
 #, c-format
 msgid "Clipboard was resampled to %d frames.\n"
 msgstr "Schránka bola prevzorkovaná na %d snímkov.\n"
 
-#: src/callbacks.c:1832 src/callbacks.c:1846
+#: src/callbacks.c:1837 src/callbacks.c:1851
 msgid "Redoing"
 msgstr "Prestavba"
 
-#: src/callbacks.c:1887
+#: src/callbacks.c:1892
 #, c-format
 msgid "Copying frames %d to %d%s to the clipboard..."
 msgstr "Kopírovanie snímkov %dLiVES do %d%s do schránky..."
 
-#: src/callbacks.c:1907 src/saveplay.c:1023 src/saveplay.c:1141
-#: src/saveplay.c:1198 src/saveplay.c:2969
+#: src/callbacks.c:1912 src/saveplay.c:1027 src/saveplay.c:1145
+#: src/saveplay.c:1202 src/saveplay.c:2968
 msgid "Pulling frames from clip"
 msgstr "Ťahanie snímkov z klipu"
 
-#: src/callbacks.c:1933
+#: src/callbacks.c:1938
 msgid "Copying to the clipboard"
 msgstr "Kopírovanie do schránky"
 
-#: src/callbacks.c:1994
+#: src/callbacks.c:1999
 msgid "Cut"
 msgstr "Vystrihnúť"
 
-#: src/callbacks.c:2031
+#: src/callbacks.c:2036
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Pasting %d frames to new clip %s..."
 msgstr "Vložených %d snímkov do nového klipu.\n"
 
-#: src/callbacks.c:2041
+#: src/callbacks.c:2046
 msgid "Pasting"
 msgstr "Vložiť"
 
-#: src/callbacks.c:2056
+#: src/callbacks.c:2062
 #, fuzzy
 msgid "...added audio..."
 msgstr "Stišovanie zvuku"
 
-#: src/callbacks.c:2129
+#: src/callbacks.c:2135
 msgid ""
 "This operation requires resizing or converting of frames.\n"
 "Please install 'convert' from the Image-magick package, and then restart "
@@ -1849,7 +1849,7 @@
 "Táto operácia si vyžaduje zmenu veľkosti alebo konverziu snímok.\n"
 "Prosím, nainštalujte 'convert' z balíčka Image-magick a reštartujte LiVES.\n"
 
-#: src/callbacks.c:2146
+#: src/callbacks.c:2152
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1863,7 +1863,7 @@
 "Skúste označiť všetky snímky a potom použite \n"
 "Funkciu 'Trim Audio' z ponuky zvuku."
 
-#: src/callbacks.c:2166
+#: src/callbacks.c:2172
 msgid ""
 "LiVES cannot insert because the audio rates do not match.\n"
 "Please install 'sox', and try again."
@@ -1871,7 +1871,7 @@
 "LiVES nemohol vložiť pretože nesúhlasí pomer zvuku.\n"
 "Prosím nainštalujte 'sox' a skúste znova."
 
-#: src/callbacks.c:2184
+#: src/callbacks.c:2190
 msgid ""
 "\n"
 "Insertion will cause frames to shift in some multitrack layouts.\n"
@@ -1881,7 +1881,7 @@
 "Vložením dôjde k posunu snímkov v niektorých viacstopových rozmiestneniach.\n"
 "Skutočne chcete pokračovať ?\n"
 
-#: src/callbacks.c:2228 src/callbacks.c:9615
+#: src/callbacks.c:2234 src/callbacks.c:9627
 msgid ""
 "\n"
 "Insertion will cause audio to shift in some multitrack layouts.\n"
@@ -1891,11 +1891,11 @@
 "Vložením dôjde k posunu zvuku v niektorých viacstopových rozmiestneniach.\n"
 "Skutočne chcete pokračovať ?\n"
 
-#: src/callbacks.c:2315 src/callbacks.c:2329
+#: src/callbacks.c:2321 src/callbacks.c:2335
 msgid "Resampling clipboard audio"
 msgstr "Prevzorkovať zvuk v schránke"
 
-#: src/callbacks.c:2339
+#: src/callbacks.c:2345
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1907,7 +1907,7 @@
 "LiVES nemohol prevzokovať zvuk v schránke. \n"
 "Zvuk bol zo schránky vymazaný.\n"
 
-#: src/callbacks.c:2352
+#: src/callbacks.c:2358
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1921,30 +1921,30 @@
 "Chcete pokračovať s vložením \n"
 "nezmeneného zvuku ?\n"
 
-#: src/callbacks.c:2396 src/callbacks.c:2528
+#: src/callbacks.c:2402 src/callbacks.c:2534
 #, c-format
 msgid "Inserting %d%s frames from the clipboard..."
 msgstr "Vkladám %d%s snímkov zo schránky..."
 
-#: src/callbacks.c:2407 src/callbacks.c:2460 src/callbacks.c:2539
+#: src/callbacks.c:2413 src/callbacks.c:2466 src/callbacks.c:2545
 msgid "Inserting"
 msgstr "Vkladám"
 
-#: src/callbacks.c:2434
+#: src/callbacks.c:2440
 #, c-format
 msgid "Inserting %d times from the clipboard%s..."
 msgstr "Vložiť %d krát zo schránky%s..."
 
-#: src/callbacks.c:2440
+#: src/callbacks.c:2446
 #, c-format
 msgid "Inserting %d frames from the clipboard%s..."
 msgstr "Vloženie %d snímkov zo schránky%s..."
 
-#: src/callbacks.c:2606
+#: src/callbacks.c:2612
 msgid "Insert"
 msgstr "Vložiť"
 
-#: src/callbacks.c:2668
+#: src/callbacks.c:2674
 msgid ""
 "\n"
 "Deleting all frames will close this file.\n"
@@ -1954,7 +1954,7 @@
 "Odstránenie všetkých snímkov zatvorí súbor.\n"
 "Ste si istý ?"
 
-#: src/callbacks.c:2676
+#: src/callbacks.c:2682
 msgid ""
 "\n"
 "Deletion will cause missing frames in some multitrack layouts.\n"
@@ -1965,8 +1965,8 @@
 "rozdeleniach.\n"
 "Ste si istý, že chcete pokračovať ?\n"
 
-#: src/callbacks.c:2692 src/callbacks.c:8961 src/callbacks.c:9165
-#: src/callbacks.c:9225
+#: src/callbacks.c:2698 src/callbacks.c:8974 src/callbacks.c:9178
+#: src/callbacks.c:9238
 msgid ""
 "\n"
 "Deletion will cause missing audio in some multitrack layouts.\n"
@@ -1977,7 +1977,7 @@
 "rozdeleniach.\n"
 "Ste si istý, že chcete pokračovať ?\n"
 
-#: src/callbacks.c:2708
+#: src/callbacks.c:2714
 msgid ""
 "\n"
 "Deletion will cause frames to shift in some multitrack layouts.\n"
@@ -1987,7 +1987,7 @@
 "Odstránenie spôsobí posun snímkov v niektorých viacstopových rozdeleniach.\n"
 "Ste si istý, že chcete pokračovať ?\n"
 
-#: src/callbacks.c:2724 src/callbacks.c:9209
+#: src/callbacks.c:2730 src/callbacks.c:9222
 msgid ""
 "\n"
 "Deletion will cause audio to shift in some multitrack layouts.\n"
@@ -1997,20 +1997,20 @@
 "Odstránenie spôsobí posun zvuku v niektorých viacstopových rozdeleniach.\n"
 "Ste si istý, že chcete pokračovať ?\n"
 
-#: src/callbacks.c:2777
+#: src/callbacks.c:2783
 #, c-format
 msgid "Deleting frames %d to %d%s..."
 msgstr "Odstraňujem snímky %d do %d%s..."
 
-#: src/callbacks.c:2791
+#: src/callbacks.c:2797
 msgid "Deleting"
 msgstr "Odstraňuje sa"
 
-#: src/callbacks.c:2866
+#: src/callbacks.c:2872
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstrániť"
 
-#: src/callbacks.c:2887
+#: src/callbacks.c:2893
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -2020,7 +2020,7 @@
 "\n"
 "Výber je zamknutý.\n"
 
-#: src/callbacks.c:3187
+#: src/callbacks.c:3193
 msgid ""
 "Ready to record. Use 'control' and cursor keys during playback to record "
 "your performance.\n"
@@ -2032,11 +2032,11 @@
 "(Pre zrušenie, stlačte 'r' alebo kliknite na Prehrať|Nahrávať opäť pred "
 "prehraním.)\n"
 
-#: src/callbacks.c:3192
+#: src/callbacks.c:3198
 msgid "Record cancelled.\n"
 msgstr "Nahrávanie zrušené.\n"
 
-#: src/callbacks.c:3315
+#: src/callbacks.c:3321
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2049,7 +2049,7 @@
 "Správy '%s' o rozšírení:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/callbacks.c:3318
+#: src/callbacks.c:3324
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2062,7 +2062,7 @@
 "Nedá sa nájsť 'init' metóda v %s rozšírení.\n"
 "Rozšírenie môže byť poškodené alebo nie je správne nainštalované."
 
-#: src/callbacks.c:3682
+#: src/callbacks.c:3688
 #, c-format
 msgid ""
 "Saving the set will cause copies of all loaded clips to remain on the disk"
@@ -2075,27 +2075,27 @@
 "\n"
 "Prosím stlačte 'Zrušit' ak nesúhlasíte.\n"
 
-#: src/callbacks.c:3748
+#: src/callbacks.c:3754
 #, c-format
 msgid "Saving set %s"
 msgstr "Uloženie zostavy %s"
 
-#: src/callbacks.c:3965
+#: src/callbacks.c:3971
 #, c-format
 msgid "Loading clips from set %s"
 msgstr "Načítavam klipy zo zostavy %s"
 
-#: src/callbacks.c:4029
+#: src/callbacks.c:4035
 #, c-format
 msgid "No clips were recovered for set (%s).\n"
 msgstr "Neboli obnovené žiadne klipy pre zostavu (%s).\n"
 
-#: src/callbacks.c:4039
+#: src/callbacks.c:4045
 #, c-format
 msgid "%d clips were recovered from set (%s).\n"
 msgstr "%d klipov bolo obnovených zo zostavy (%s).\n"
 
-#: src/callbacks.c:4270
+#: src/callbacks.c:4276
 msgid ""
 "LiVES will attempt to recover some disk space.\n"
 "You should ONLY run this if you have no other copies of LiVES running on "
@@ -2106,24 +2106,24 @@
 "Pokračujte IBA ak nemáte spustenú dalšiu kópiu LiVES.\n"
 "Pokračujete kliknutím na OK.\n"
 
-#: src/callbacks.c:4272
+#: src/callbacks.c:4278
 msgid "Cleaning up disk space..."
 msgstr "Čistenie disku..."
 
-#: src/callbacks.c:4307
+#: src/callbacks.c:4313
 msgid "Clearing disk space"
 msgstr "Čistenie disku"
 
-#: src/callbacks.c:4342
+#: src/callbacks.c:4348
 #, c-format
 msgid "%d MB of disk space was recovered.\n"
 msgstr "%d NB miesta na disku bolo obnovených.\n"
 
-#: src/callbacks.c:4363
+#: src/callbacks.c:4369
 msgid "Resetting frame rates and frame values..."
 msgstr "Resetovanie hodnotenia snímkov a hodnoty snímkov..."
 
-#: src/callbacks.c:4408
+#: src/callbacks.c:4414
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2134,12 +2134,12 @@
 "Externé: %s\n"
 "Interné: %s (%d bpp)\n"
 
-#: src/callbacks.c:4408
+#: src/callbacks.c:4414
 msgid "buffered"
 msgstr ""
 
-#: src/callbacks.c:4420 src/callbacks.c:4439 src/callbacks.c:4453
-#: src/callbacks.c:4487
+#: src/callbacks.c:4426 src/callbacks.c:4445 src/callbacks.c:4459
+#: src/callbacks.c:4493
 msgid ""
 "\n"
 " Opening..."
@@ -2147,7 +2147,7 @@
 "\n"
 " Otváram..."
 
-#: src/callbacks.c:4427
+#: src/callbacks.c:4433
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2156,7 +2156,7 @@
 "\n"
 "(%d virtuálnej)"
 
-#: src/callbacks.c:4430
+#: src/callbacks.c:4436
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2165,7 +2165,7 @@
 "\n"
 "(%d dekódované)"
 
-#: src/callbacks.c:4442 src/callbacks.c:4456 src/callbacks.c:4490
+#: src/callbacks.c:4448 src/callbacks.c:4462 src/callbacks.c:4496
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2174,7 +2174,7 @@
 "\n"
 " %.2f sek."
 
-#: src/callbacks.c:4447
+#: src/callbacks.c:4453
 msgid ""
 "\n"
 " Unknown"
@@ -2182,23 +2182,23 @@
 "\n"
 " Neznáme"
 
-#: src/callbacks.c:4460 src/callbacks.c:4474
+#: src/callbacks.c:4466 src/callbacks.c:4480
 msgid "unsigned"
 msgstr "nepodpísané"
 
-#: src/callbacks.c:4461 src/callbacks.c:4475
+#: src/callbacks.c:4467 src/callbacks.c:4481
 msgid "signed"
 msgstr "podpísané"
 
-#: src/callbacks.c:4463 src/callbacks.c:4477
+#: src/callbacks.c:4469 src/callbacks.c:4483
 msgid "big-endian"
 msgstr "veľký-endian"
 
-#: src/callbacks.c:4464 src/callbacks.c:4478
+#: src/callbacks.c:4470 src/callbacks.c:4484
 msgid "little-endian"
 msgstr "malý-endian"
 
-#: src/callbacks.c:4466 src/callbacks.c:4480
+#: src/callbacks.c:4472 src/callbacks.c:4486
 #, c-format
 msgid ""
 " %d Hz %d bit\n"
@@ -2207,7 +2207,7 @@
 " %d Hz %d bit\n"
 "%s %s"
 
-#: src/callbacks.c:4550
+#: src/callbacks.c:4556
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
@@ -2224,11 +2224,11 @@
 "Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/callbacks.c:4564
+#: src/callbacks.c:4570
 msgid "A video editor and VJ program."
 msgstr "Úprava videa a VJ program"
 
-#: src/callbacks.c:4586
+#: src/callbacks.c:4592
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "LiVES Version %s\n"
@@ -2252,7 +2252,7 @@
 "salsaman@xs4all.nl\n"
 "Domovská stránka: http://lives.sourceforge.net"
 
-#: src/callbacks.c:4753
+#: src/callbacks.c:4759
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -2262,7 +2262,7 @@
 "\n"
 "Je nutné nainštalovať mplayer, aby bol možný náhľad tohoto súboru.\n"
 
-#: src/callbacks.c:5029 src/callbacks.c:6624
+#: src/callbacks.c:5035 src/callbacks.c:6636
 msgid ""
 "\n"
 "Loading new audio may cause missing audio in some multitrack layouts.\n"
@@ -2274,201 +2274,201 @@
 "viacstopých rozloženiach. \n"
 "Naozaj chcete pokračovať?"
 
-#: src/callbacks.c:5110
+#: src/callbacks.c:5116
 #, c-format
 msgid "Opening audio %s, type %s..."
 msgstr "Otváram zvuk %s, typ %s..."
 
-#: src/callbacks.c:5127 src/saveplay.c:348
+#: src/callbacks.c:5133 src/saveplay.c:348
 msgid "Opening audio"
 msgstr "Otváram zvuk"
 
-#: src/callbacks.c:5132 src/callbacks.c:5163 src/callbacks.c:6694
-#: src/callbacks.c:6725 src/callbacks.c:6763 src/callbacks.c:8901
+#: src/callbacks.c:5138 src/callbacks.c:5169 src/callbacks.c:6706
+#: src/callbacks.c:6737 src/callbacks.c:6775 src/callbacks.c:8914
 msgid "Cancelling"
 msgstr "Rušenie"
 
-#: src/callbacks.c:5182 src/callbacks.c:6798
+#: src/callbacks.c:5188 src/callbacks.c:6810
 #, c-format
 msgid "New audio: %d Hz %d channel(s) %d bps\n"
 msgstr "Nový zvuk: %d Hz %d kanál(y) %d bps\n"
 
-#: src/callbacks.c:5188 src/callbacks.c:6784 src/callbacks.c:8918
-#: src/callbacks.c:9533
+#: src/callbacks.c:5194 src/callbacks.c:6796 src/callbacks.c:8931
+#: src/callbacks.c:9546
 msgid "Committing audio"
 msgstr "Vytvoriť zvuk"
 
-#: src/callbacks.c:5195 src/callbacks.c:6805
+#: src/callbacks.c:5201 src/callbacks.c:6817
 msgid "New Audio"
 msgstr "Nový zvuk"
 
-#: src/callbacks.c:5410
+#: src/callbacks.c:5416
 #, c-format
 msgid "%d frames are enough !\n"
 msgstr "%d snímkov je postačujúcich !\n"
 
-#: src/callbacks.c:5499
+#: src/callbacks.c:5505
 msgid "LiVES: - Encoder debug output"
 msgstr "LiVES: - Kódovač výstupu ladenia"
 
-#: src/callbacks.c:5534 src/gui.c:1796
+#: src/callbacks.c:5540 src/gui.c:1793
 msgid "Fullscreen playback (f)"
 msgstr "Prehranie na celej obrazovke (f)"
 
-#: src/callbacks.c:5536
+#: src/callbacks.c:5542
 msgid "Fullscreen playback off (f)"
 msgstr "Prehranie na celej obrazovke vypnuté (f)"
 
-#: src/callbacks.c:5731 src/gui.c:1783
+#: src/callbacks.c:5740 src/gui.c:1780
 msgid "Double size (d)"
 msgstr "Dvojitá veľkosť (d)"
 
-#: src/callbacks.c:5736
+#: src/callbacks.c:5745
 msgid "Single size (d)"
 msgstr "Vlastná veľkosť (d)"
 
-#: src/callbacks.c:5853 src/callbacks.c:5854
+#: src/callbacks.c:5863 src/callbacks.c:5864
 msgid "Hide the play window (s)"
 msgstr "Skryť okno s prehrávaním (s)"
 
-#: src/callbacks.c:5863 src/gui.c:1630
+#: src/callbacks.c:5873 src/gui.c:1629
 msgid "Show the play window (s)"
 msgstr "Zobraziť okno s prehrávaním (s)"
 
-#: src/callbacks.c:5864 src/gui.c:1774
+#: src/callbacks.c:5874 src/gui.c:1771
 msgid "Play in separate window (s)"
 msgstr "Prehrať v oddelenom okne (s)"
 
-#: src/callbacks.c:5937 src/gui.c:3697 src/saveplay.c:1794
+#: src/callbacks.c:5947 src/gui.c:3694 src/saveplay.c:1796
 #, fuzzy
 msgid "LiVES: - Streaming"
 msgstr "LiVES: - Upozornenie !"
 
-#: src/callbacks.c:6066 src/gui.c:3465 src/saveplay.c:1795 src/plugins.c:1231
+#: src/callbacks.c:6078 src/gui.c:3462 src/saveplay.c:1797 src/plugins.c:1228
 msgid "LiVES: - Play Window"
 msgstr "LiVES: - Okno prehrávania"
 
-#: src/callbacks.c:6153
+#: src/callbacks.c:6165
 msgid "Switch continuous looping off (o)"
 msgstr "Vypnúť nekonečnú sľučku (o)"
 
-#: src/callbacks.c:6160 src/gui.c:1677
+#: src/callbacks.c:6172 src/gui.c:1676
 msgid "Switch continuous looping on (o)"
 msgstr "Zapnúť nekonečnú sľučku (o)"
 
-#: src/callbacks.c:6228
+#: src/callbacks.c:6240
 #, c-format
 msgid "Audio volume (%.2f)"
 msgstr "Hlasitosť zvuku (%.2f)"
 
-#: src/callbacks.c:6269 src/callbacks.c:6270 src/gui.c:3389
+#: src/callbacks.c:6281 src/callbacks.c:6282 src/gui.c:3386
 msgid "Unmute the audio (z)"
 msgstr "Zapnúť zvuk (z)"
 
-#: src/callbacks.c:6281 src/callbacks.c:6282 src/gui.c:1688 src/gui.c:3388
+#: src/callbacks.c:6293 src/callbacks.c:6294 src/gui.c:1687 src/gui.c:3385
 msgid "Mute the audio (z)"
 msgstr "Vypnúť zvuk (z)"
 
-#: src/callbacks.c:6415
+#: src/callbacks.c:6427
 msgid "Reversing clipboard..."
 msgstr "Vratná schránka..."
 
-#: src/callbacks.c:6424
+#: src/callbacks.c:6436
 msgid "Reversing clipboard"
 msgstr "Vratná schránka"
 
-#: src/callbacks.c:6489 src/saveplay.c:695
+#: src/callbacks.c:6501 src/saveplay.c:699
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Loaded subtitle file: %s\n"
 msgstr "Zatvorený súbor %s\n"
 
-#: src/callbacks.c:6557
+#: src/callbacks.c:6569
 #, fuzzy
 msgid "Subtitles were erased.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Neboli generované snímky.\n"
 
-#: src/callbacks.c:6569 src/callbacks.c:6841
+#: src/callbacks.c:6581 src/callbacks.c:6853
 msgid "Select Audio File"
 msgstr "Vybrať zvukový súbor"
 
-#: src/callbacks.c:6585
+#: src/callbacks.c:6597
 msgid "Please set your CD play device in Tools | Preferences | Misc\n"
 msgstr ""
 "Prosím nastavte si CD prehrávaciu jednotku v menu Nástroje | Nastavenie | "
 "Misc\n"
 
-#: src/callbacks.c:6653
+#: src/callbacks.c:6665
 #, c-format
 msgid "Opening CD track %d from %s..."
 msgstr "Otváranie stopy na CD %d od %s..."
 
-#: src/callbacks.c:6658
+#: src/callbacks.c:6670
 #, c-format
 msgid "CD track %d"
 msgstr "Stopa na CD %d"
 
-#: src/callbacks.c:6687
+#: src/callbacks.c:6699
 msgid "Opening CD track..."
 msgstr "Otváram stopu na CD..."
 
-#: src/callbacks.c:6717 src/callbacks.c:6758
+#: src/callbacks.c:6729 src/callbacks.c:6770
 msgid "Error loading CD track\n"
 msgstr "Chyba pri načítaní CD stopy\n"
 
-#: src/callbacks.c:6893
+#: src/callbacks.c:6905
 msgid "Selecting tracks"
 msgstr "Výber skladieb"
 
-#: src/callbacks.c:6949
+#: src/callbacks.c:6961
 msgid "layout errors"
 msgstr "rozloženie chýb"
 
-#: src/callbacks.c:6958
+#: src/callbacks.c:6970
 msgid "Close _Window"
 msgstr "Zatvoriť _okno"
 
-#: src/callbacks.c:6969
+#: src/callbacks.c:6981
 msgid "Clear _Errors"
 msgstr "Vymazanie _chýb"
 
-#: src/callbacks.c:6980
+#: src/callbacks.c:6992
 msgid "_Delete affected layouts"
 msgstr "_Odstrániť postihnuté rozloženia"
 
-#: src/callbacks.c:7529 src/callbacks.c:7555
+#: src/callbacks.c:7541 src/callbacks.c:7567
 msgid "Resume"
 msgstr "Obnoviť"
 
-#: src/callbacks.c:7530
+#: src/callbacks.c:7542
 msgid ""
 "\n"
 "Paused\n"
 "(click Resume to continue processing)"
 msgstr ""
 
-#: src/callbacks.c:7531 src/callbacks.c:7561
+#: src/callbacks.c:7543 src/callbacks.c:7573
 msgid "paused..."
 msgstr "pozastavené..."
 
-#: src/callbacks.c:7540 src/callbacks.c:7571
+#: src/callbacks.c:7552 src/callbacks.c:7583
 msgid "Pause"
 msgstr "Pauza"
 
-#: src/callbacks.c:7542 src/callbacks.c:7574
+#: src/callbacks.c:7554 src/callbacks.c:7586
 msgid "resumed..."
 msgstr "pokračovanie..."
 
-#: src/callbacks.c:7557
+#: src/callbacks.c:7569
 msgid "Keep"
 msgstr "Ponechať"
 
-#: src/callbacks.c:7558
+#: src/callbacks.c:7570
 msgid "Enough"
 msgstr ""
 
-#: src/callbacks.c:7559
+#: src/callbacks.c:7571
 msgid ""
 "\n"
 "Paused\n"
@@ -2478,21 +2478,21 @@
 "\n"
 "Pauza"
 
-#: src/callbacks.c:7572
+#: src/callbacks.c:7584
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušiť"
 
-#: src/callbacks.c:8125
+#: src/callbacks.c:8137
 #, c-format
 msgid "Save Frame as %s..."
 msgstr "Uložiť snímky ako %s..."
 
-#: src/callbacks.c:8385
+#: src/callbacks.c:8398
 #, c-format
 msgid "Audio is ahead of video by %.4f secs. at frame %d, with fps %.4f\n"
 msgstr ""
 
-#: src/callbacks.c:8459
+#: src/callbacks.c:8472
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -2505,7 +2505,7 @@
 "funkciu\n"
 "\n"
 
-#: src/callbacks.c:8530 src/callbacks.c:9451
+#: src/callbacks.c:8543 src/callbacks.c:9464
 msgid ""
 "\n"
 "Record time must be greater than 0.\n"
@@ -2513,7 +2513,7 @@
 "\n"
 "Nahrávací čas musí byť väčší ako 0.\n"
 
-#: src/callbacks.c:8541
+#: src/callbacks.c:8554
 msgid ""
 "Capture an External Window:\n"
 "\n"
@@ -2527,11 +2527,11 @@
 "Kliknite na 'Zrušiť' pre zrušenie\n"
 "\n"
 
-#: src/callbacks.c:8546
+#: src/callbacks.c:8559
 msgid "External window was released.\n"
 msgstr "Vonkajšie okno bola uvoľnené.\n"
 
-#: src/callbacks.c:8567
+#: src/callbacks.c:8580
 msgid ""
 "Click on a Window to Capture it\n"
 "Press 'q' to stop recording"
@@ -2539,7 +2539,7 @@
 "Kliknite na Okno pre nahrávanie\n"
 "Stlačte tlačidlo 'q' pre ukončenie nahrávania"
 
-#: src/callbacks.c:8587
+#: src/callbacks.c:8600
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2554,19 +2554,19 @@
 "Stop nebo 'q' pre ukončenie.\n"
 "(Bude použité predvolené nastavenie %.3f snímkov za sekundu.)\n"
 
-#: src/callbacks.c:8609
+#: src/callbacks.c:8622
 msgid "LiVES was unable to capture this window. Sorry.\n"
 msgstr "LiVES nemôže zaznamenať toto okno. Prepáčte.\n"
 
-#: src/callbacks.c:8752
+#: src/callbacks.c:8765
 msgid "Export Selected Audio as..."
 msgstr "Exportovanie vybraného zvuku ako..."
 
-#: src/callbacks.c:8755
+#: src/callbacks.c:8768
 msgid "Export Audio as..."
 msgstr "Exportovať zvuk ako..."
 
-#: src/callbacks.c:8794
+#: src/callbacks.c:8807
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -2580,81 +2580,81 @@
 "Kliknite na 'OK' pre export s novou rýchlosťou alebo 'Zrušiť' a exportovat "
 "originálnym pomerom.\n"
 
-#: src/callbacks.c:8800
+#: src/callbacks.c:8813
 #, c-format
 msgid "Exporting audio frames %d to %d as %s..."
 msgstr "Exportovanie zvukových snímkov %d do %d ako %s..."
 
-#: src/callbacks.c:8805
+#: src/callbacks.c:8818
 #, c-format
 msgid "Exporting audio as %s..."
 msgstr "Export zvuku ako %s..."
 
-#: src/callbacks.c:8817
+#: src/callbacks.c:8830
 msgid "Exporting audio"
 msgstr "Exportujem zvuk"
 
-#: src/callbacks.c:8849
+#: src/callbacks.c:8862
 msgid "Append Audio File..."
 msgstr "Pridať zvukový súbor..."
 
-#: src/callbacks.c:8888
+#: src/callbacks.c:8901
 #, c-format
 msgid "Appending audio file %s..."
 msgstr "Pridávam zvukový súbor %s..."
 
-#: src/callbacks.c:8895
+#: src/callbacks.c:8908
 msgid "Appending audio"
 msgstr "Pridávam zvuk"
 
-#: src/callbacks.c:8934
+#: src/callbacks.c:8947
 msgid "Append Audio"
 msgstr "Pridať zvuk"
 
-#: src/callbacks.c:8989
+#: src/callbacks.c:9002
 #, c-format
 msgid "Trimming audio from %.2f to %.2f seconds..."
 msgstr "Orezanie zvuku z %.2f to %.2f sekundy..."
 
-#: src/callbacks.c:8996
+#: src/callbacks.c:9009
 msgid "Trimming/Padding audio"
 msgstr "Orezanie/vyplnenie zvuku"
 
-#: src/callbacks.c:9000
+#: src/callbacks.c:9013
 msgid "Trim/Pad Audio"
 msgstr "Orezať/Doplniť zvuk"
 
-#: src/callbacks.c:9074
+#: src/callbacks.c:9087
 msgid "Fading audio in"
 msgstr "Zoslabovanie zvuku v"
 
-#: src/callbacks.c:9075
+#: src/callbacks.c:9088
 msgid "Fade audio in"
 msgstr "Zoslabujúci zvuk v"
 
-#: src/callbacks.c:9080
+#: src/callbacks.c:9093
 msgid "Fading audio out"
 msgstr "Stíšenie zvuku"
 
-#: src/callbacks.c:9081
+#: src/callbacks.c:9094
 msgid "Fade audio out"
 msgstr "Stíšiť zvuk"
 
-#: src/callbacks.c:9102
+#: src/callbacks.c:9115
 #, c-format
 msgid "%s over %.1f seconds..."
 msgstr "%s nad %.1f sekundy..."
 
-#: src/callbacks.c:9104
+#: src/callbacks.c:9117
 #, c-format
 msgid "%s from time %.2f seconds to %.2f seconds..."
 msgstr "%s od času %.2f sekúnd do %.2f sekúnd..."
 
-#: src/callbacks.c:9111
+#: src/callbacks.c:9124
 msgid "Fading audio..."
 msgstr "Stišovanie zvuku"
 
-#: src/callbacks.c:9194
+#: src/callbacks.c:9207
 msgid ""
 "\n"
 "Deleting all audio will close this file.\n"
@@ -2663,37 +2663,37 @@
 "\n"
 "Odstránenie všetkých zvukov zatvorí tento súbor."
 
-#: src/callbacks.c:9197
+#: src/callbacks.c:9210
 msgid "Deleting all audio..."
 msgstr "Odstránenie všetkých zvukov..."
 
-#: src/callbacks.c:9203
+#: src/callbacks.c:9216
 #, c-format
 msgid "Deleting audio from %.2f to %.2f seconds..."
 msgstr "Odstránenie zvuku od %.2f do %.2f sekundy..."
 
-#: src/callbacks.c:9274
+#: src/callbacks.c:9287
 msgid "Deleting Audio"
 msgstr "Odstraňujem zvuk"
 
-#: src/callbacks.c:9277
+#: src/callbacks.c:9290
 msgid "Delete Audio"
 msgstr "Odstrániť zvuk"
 
-#: src/callbacks.c:9561
+#: src/callbacks.c:9574
 msgid "Record new audio"
 msgstr "Nahrať nový zvuk"
 
-#: src/callbacks.c:9643
+#: src/callbacks.c:9655
 #, c-format
 msgid "Inserting silence from %.2f to %.2f seconds..."
 msgstr "Vložiť ticho od %.2f do %.2f sekundy..."
 
-#: src/callbacks.c:9659
+#: src/callbacks.c:9671
 msgid "Inserting Silence"
 msgstr "Vložiť ticho"
 
-#: src/callbacks.c:9752
+#: src/callbacks.c:9761
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2773,554 +2773,554 @@
 msgid "Merge done.\n"
 msgstr "Zlúčenie skončené.\n"
 
-#: src/gui.c:274 src/multitrack.c:5050
+#: src/gui.c:273 src/multitrack.c:5073
 msgid "_File"
 msgstr "_Súbor"
 
-#: src/gui.c:285 src/multitrack.c:5073
+#: src/gui.c:284 src/multitrack.c:5096
 msgid "_Open File/Directory"
 msgstr "_Otvoriť súbor/Adresár"
 
-#: src/gui.c:291 src/multitrack.c:5080
+#: src/gui.c:290 src/multitrack.c:5103
 msgid "O_pen File Selection..."
 msgstr "O_tvoriť súbor výberu..."
 
-#: src/gui.c:295 src/multitrack.c:5088
+#: src/gui.c:294 src/multitrack.c:5111
 msgid "Open _Location/Stream..."
 msgstr "Otvoriť _umiestnenie/stream..."
 
-#: src/gui.c:301 src/multitrack.c:5098
+#: src/gui.c:300 src/multitrack.c:5121
 msgid "Import Selection from _dvd/vcd..."
 msgstr "Importovať výber z _dvd/vcd..."
 
-#: src/gui.c:309 src/multitrack.c:5107
+#: src/gui.c:308 src/multitrack.c:5130
 msgid "Import Selection from _dvd"
 msgstr "Importovať výber z _dvd"
 
-#: src/gui.c:312 src/multitrack.c:5117
+#: src/gui.c:311 src/multitrack.c:5140
 msgid "Import Selection from _vcd"
 msgstr "Importovať výber z _vcd"
 
-#: src/gui.c:315 src/multitrack.c:5133
+#: src/gui.c:314 src/multitrack.c:5156
 msgid "_Import from Device"
 msgstr "_Importovať výber z jednotky"
 
-#: src/gui.c:323 src/multitrack.c:5142
+#: src/gui.c:322 src/multitrack.c:5165
 msgid "Import from _Firewire Device (dv)"
 msgstr "Importovať z _Firewire jednotky (dv)"
 
-#: src/gui.c:324 src/multitrack.c:5150
+#: src/gui.c:323 src/multitrack.c:5173
 msgid "Import from _Firewire Device (hdv)"
 msgstr "Importovať z _Firewire jednotky (hdv)"
 
-#: src/gui.c:348
+#: src/gui.c:347
 #, fuzzy
 msgid "_Add Live Input..."
 msgstr "_Pridať live vstup"
 
-#: src/gui.c:366
+#: src/gui.c:365
 #, fuzzy
 msgid "Add Live _Unicap Device"
 msgstr "Pridať live _TV zariadenie"
 
-#: src/gui.c:376
+#: src/gui.c:375
 msgid "Add Live _Firewire Device"
 msgstr "Pridať live _Firewire zariadenie"
 
-#: src/gui.c:385
+#: src/gui.c:384
 msgid "Add Live _TV Device"
 msgstr "Pridať live _TV zariadenie"
 
-#: src/gui.c:400 src/multitrack.c:5173
+#: src/gui.c:399 src/multitrack.c:5196
 msgid "_Recent Files..."
 msgstr "_Nedávne súbory..."
 
-#: src/gui.c:451 src/multitrack.c:5232
+#: src/gui.c:450 src/multitrack.c:5255
 msgid "_Reload Clip Set..."
 msgstr "Znovu otvoriť sadu klipov..."
 
-#: src/gui.c:455 src/multitrack.c:5240
+#: src/gui.c:454 src/multitrack.c:5263
 msgid "Close/Sa_ve All Clips"
 msgstr "Zavrieť/Ul_ožiť všetky klipy"
 
-#: src/gui.c:468
+#: src/gui.c:467
 msgid "_Encode Clip As..."
 msgstr "_Dekódovať klip ako..."
 
-#: src/gui.c:470
+#: src/gui.c:469
 msgid "Encode _Selection As..."
 msgstr "Kódovať _výber ako..."
 
-#: src/gui.c:477
+#: src/gui.c:476
 msgid "_Close This Clip"
 msgstr "_Zavrieť tento klip"
 
-#: src/gui.c:490
+#: src/gui.c:489
 msgid "_Backup Clip as .lv1..."
 msgstr "_Zálohovať klip ako .lv1..."
 
-#: src/gui.c:499
+#: src/gui.c:498
 msgid "_Restore Clip from .lv1..."
 msgstr "_Obnoviť klip z .lv1..."
 
-#: src/gui.c:512
+#: src/gui.c:511
 msgid "Encode/Load/Backup _with Sound"
 msgstr "Kódovať/Otvoriť/Zálohovať _zo zvukom"
 
-#: src/gui.c:517
+#: src/gui.c:516
 #, fuzzy
 msgid "Auto load subtitles"
 msgstr "_Automatické otvorenie pri ďaľšom spusteni"
 
-#: src/gui.c:527 src/multitrack.c:5274
+#: src/gui.c:526 src/multitrack.c:5297
 msgid "Clean _up Diskspace"
 msgstr "_Vyčistiť disk"
 
-#: src/gui.c:535 src/multitrack.c:5303
+#: src/gui.c:534 src/multitrack.c:5326
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upraviť"
 
-#: src/gui.c:577
+#: src/gui.c:576
 msgid "_MULTITRACK mode"
 msgstr "_VIACSTOPOVÝ režim"
 
-#: src/gui.c:590
+#: src/gui.c:589
 msgid "_Copy Selection"
 msgstr "_Kopírovať vybrané"
 
-#: src/gui.c:599
+#: src/gui.c:598
 msgid "Cu_t Selection"
 msgstr "Vy_strihnúť vybrané"
 
-#: src/gui.c:608
+#: src/gui.c:607
 msgid "_Insert from Clipboard..."
 msgstr "_Vloťiť zo schránky"
 
-#: src/gui.c:621
+#: src/gui.c:620
 msgid "Paste as _New"
 msgstr "Vložiť ako _nový"
 
-#: src/gui.c:630
+#: src/gui.c:629
 msgid "_Merge Clipboard with Selection..."
 msgstr "_Zlúčiť schránku s výberom..."
 
-#: src/gui.c:637
+#: src/gui.c:636
 msgid "_Delete Selection"
 msgstr "_Zmazať výber"
 
-#: src/gui.c:655
+#: src/gui.c:654
 msgid "Decouple _Video from Audio"
 msgstr "Oddeliť _Video od zvuku"
 
-#: src/gui.c:665
+#: src/gui.c:664
 msgid "_Select..."
 msgstr "_Vybrať..."
 
-#: src/gui.c:678
+#: src/gui.c:677
 msgid "Select _All Frames"
 msgstr "Vybrať všetky snímky"
 
-#: src/gui.c:686
+#: src/gui.c:685
 msgid "_Start Frame Only"
 msgstr "_Iba počiatočný snímok"
 
-#: src/gui.c:694
+#: src/gui.c:693
 msgid "_End Frame Only"
 msgstr "_Iba posledný snímok"
 
-#: src/gui.c:707
+#: src/gui.c:706
 msgid "Select from _First Frame"
 msgstr "Vybrať od _prvého snímku"
 
-#: src/gui.c:711
+#: src/gui.c:710
 msgid "Select to _Last Frame"
 msgstr "Vybrať do _posledného snímku"
 
-#: src/gui.c:715
+#: src/gui.c:714
 msgid "Select Last Insertion/_Merge"
 msgstr "Vybrať posledný vložený/_Zlúčiť"
 
-#: src/gui.c:719
+#: src/gui.c:718
 msgid "Select Last _Effect"
 msgstr "Vybrať posledný efekt"
 
-#: src/gui.c:723
+#: src/gui.c:722
 msgid "_Invert Selection"
 msgstr "_Obrátiť výber"
 
-#: src/gui.c:731
+#: src/gui.c:730
 msgid "_Lock Selection Width"
 msgstr "_Zamknúť šírku výberu"
 
-#: src/gui.c:736 src/multitrack.c:5450
+#: src/gui.c:735 src/multitrack.c:5473
 msgid "_Play"
 msgstr "_Prehrať"
 
-#: src/gui.c:747
+#: src/gui.c:746
 msgid "_Play All"
 msgstr "_Prehrať všetko"
 
-#: src/gui.c:759
+#: src/gui.c:758
 msgid "Pla_y Selection"
 msgstr "Pre_hrať výber"
 
-#: src/gui.c:767
+#: src/gui.c:766
 msgid "Play _Clipboard"
 msgstr "Prehrať _schránku"
 
-#: src/gui.c:784 src/multitrack.c:5479
+#: src/gui.c:783 src/multitrack.c:5502
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Zastaviť"
 
-#: src/gui.c:797 src/multitrack.c:5489
+#: src/gui.c:796 src/multitrack.c:5512
 msgid "Re_wind"
 msgstr "Pre_vinúť"
 
-#: src/gui.c:827 src/multitrack.c:5504
+#: src/gui.c:826 src/multitrack.c:5527
 msgid "_Full Screen"
 msgstr "Na _celú obrazovku"
 
-#: src/gui.c:836
+#: src/gui.c:835
 msgid "_Double Size"
 msgstr "_Dvojitá veľkosť"
 
-#: src/gui.c:844 src/multitrack.c:5511
+#: src/gui.c:843 src/multitrack.c:5534
 msgid "Play in _Separate Window"
 msgstr "Prehrať v _oddelenom okne"
 
-#: src/gui.c:853
+#: src/gui.c:852
 msgid "_Blank Background"
 msgstr "_Prázdne pozadie"
 
-#: src/gui.c:860
+#: src/gui.c:859
 msgid "(Auto)_loop Video (to fit audio track)"
 msgstr "(Automaticky)_opakovať video (vyplniť podľa zvuku)"
 
-#: src/gui.c:869 src/multitrack.c:5519
+#: src/gui.c:868 src/multitrack.c:5542
 msgid "L_oop Continuously"
 msgstr "Ne_pretržitá sľučka"
 
-#: src/gui.c:878
+#: src/gui.c:877
 msgid "Pin_g Pong Loops"
 msgstr "Pin_g Pong sľučky"
 
-#: src/gui.c:886 src/multitrack.c:5527
+#: src/gui.c:885 src/multitrack.c:5550
 msgid "_Mute"
 msgstr "_Ztlmiť zvuk"
 
-#: src/gui.c:900 src/multitrack.c:5540
+#: src/gui.c:899 src/multitrack.c:5563
 msgid "Separate Window 'S_ticky' Mode"
 msgstr "Oddelené okno 'L_epivý' mód"
 
-#: src/gui.c:908
+#: src/gui.c:907
 msgid "S_how Frame Counter"
 msgstr "U_káž počítadlo snímkov"
 
-#: src/gui.c:918
+#: src/gui.c:917
 #, fuzzy
 msgid "Show Subtitles"
 msgstr "Zobraziť podrobnosti"
 
-#: src/gui.c:928 src/multitrack.c:5555
+#: src/gui.c:927 src/multitrack.c:5578
 msgid "Effect_s"
 msgstr "Efekt_y"
 
-#: src/gui.c:931
+#: src/gui.c:930
 msgid "Effects are applied to the current selection."
 msgstr "Efekty sú pužité na súčasný výber."
 
-#: src/gui.c:941
+#: src/gui.c:940
 msgid "_Custom Effects"
 msgstr "_Vlastné efekty"
 
-#: src/gui.c:944
+#: src/gui.c:943
 msgid "_Run Test Rendered Effect/Tool/Generator..."
 msgstr "_Spustiť test Vykresľovanie efektov/Nástroje/Generátor..."
 
-#: src/gui.c:949 src/multitrack.c:6023
+#: src/gui.c:948 src/multitrack.c:6046
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Nástroje"
 
-#: src/gui.c:952
+#: src/gui.c:951
 msgid "Tools are applied to complete clips."
 msgstr "Nástroje sú použité na dokončenie klipov."
 
-#: src/gui.c:961
+#: src/gui.c:960
 msgid "_Reverse Clipboard"
 msgstr "_Otočiť schránku"
 
-#: src/gui.c:970
+#: src/gui.c:969
 msgid "_Change Playback/Save Speed..."
 msgstr "_Zmeniť prehrávanie/Uložiť rýchlosť"
 
-#: src/gui.c:975
+#: src/gui.c:974
 msgid "Resample _Video to New Frame Rate..."
 msgstr "Prevzorkovať _video na nový pomer..."
 
-#: src/gui.c:980
+#: src/gui.c:979
 msgid "_Utilities"
 msgstr "_Nástroje"
 
-#: src/gui.c:984
+#: src/gui.c:983
 msgid "Custom _Tools"
 msgstr "Vlastné _nástroje"
 
-#: src/gui.c:987
+#: src/gui.c:986
 msgid "Custom _Utilities"
 msgstr "Vlastné _pomôcky"
 
-#: src/gui.c:993 src/multitrack.c:6062
+#: src/gui.c:992 src/multitrack.c:6085
 msgid "_Generate"
 msgstr "Vy_generovať"
 
-#: src/gui.c:997
+#: src/gui.c:996
 msgid "Custom _Generators"
 msgstr "Vlastné _generátory"
 
-#: src/gui.c:1006
+#: src/gui.c:1005
 msgid "Loading rendered effect plugins..."
 msgstr "Spúšťam rozšírenie vykresľovanie efektov"
 
-#: src/gui.c:1021
+#: src/gui.c:1020
 #, fuzzy
 msgid "Load _Subtitles from File..."
 msgstr "Zatvorený súbor %s\n"
 
-#: src/gui.c:1026
+#: src/gui.c:1025
 #, fuzzy
 msgid "Erase subtitles"
 msgstr "_Uložiť do súboru"
 
-#: src/gui.c:1036 src/multitrack.c:6071
+#: src/gui.c:1035 src/multitrack.c:6094
 msgid "Capture _External Window... "
 msgstr "Zachytiť _externé okno "
 
-#: src/gui.c:1045 src/multitrack.c:6033
+#: src/gui.c:1044 src/multitrack.c:6056
 msgid "_Preferences..."
 msgstr "_Predvoľby..."
 
-#: src/gui.c:1056
+#: src/gui.c:1055
 msgid "_Audio"
 msgstr "_Zvuk"
 
-#: src/gui.c:1067
+#: src/gui.c:1066
 msgid "Load _New Audio for Clip..."
 msgstr "Nahrať _nový zvuk pre klip ..."
 
-#: src/gui.c:1073
+#: src/gui.c:1072
 msgid "Load _CD Track..."
 msgstr "Nahrať _CD stopu..."
 
-#: src/gui.c:1074
+#: src/gui.c:1073
 msgid "E_ject CD"
 msgstr "V_ysunúť CD"
 
-#: src/gui.c:1088
+#: src/gui.c:1087
 msgid "Record E_xternal Audio..."
 msgstr "Nahrávanie e_xterného zvuku..."
 
-#: src/gui.c:1099
+#: src/gui.c:1098
 msgid "to New _Clip..."
 msgstr "do nového _klipu..."
 
-#: src/gui.c:1103
+#: src/gui.c:1102
 msgid "to _Selection"
 msgstr "do _výberu"
 
-#: src/gui.c:1113
+#: src/gui.c:1112
 msgid "Fade Audio _In..."
 msgstr "_Zosilniť zvuk..."
 
-#: src/gui.c:1117
+#: src/gui.c:1116
 msgid "Fade Audio _Out..."
 msgstr "_Zoslabiť zvuk..."
 
-#: src/gui.c:1129
+#: src/gui.c:1128
 msgid "_Export Audio..."
 msgstr "_Exportovať zvuk..."
 
-#: src/gui.c:1141
+#: src/gui.c:1140
 msgid "Export _Selected Audio..."
 msgstr "_Exportovať _vybraný zvuk..."
 
-#: src/gui.c:1145
+#: src/gui.c:1144
 msgid "Export _All Audio..."
 msgstr "_Exportovať _všetky zvuky..."
 
-#: src/gui.c:1149
+#: src/gui.c:1148
 msgid "_Append Audio..."
 msgstr "_Pripojiť zvuk..."
 
-#: src/gui.c:1154
+#: src/gui.c:1153
 msgid "_Trim/Pad Audio..."
 msgstr ""
 
-#: src/gui.c:1166
+#: src/gui.c:1165
 msgid "Trim/Pad Audio to _Selection"
 msgstr ""
 
-#: src/gui.c:1171
+#: src/gui.c:1170
 msgid "Trim/Pad Audio from Beginning to _Play Start"
 msgstr ""
 
-#: src/gui.c:1176
+#: src/gui.c:1175
 msgid "_Delete Audio..."
 msgstr "_Odstrániť zvuk..."
 
-#: src/gui.c:1188
+#: src/gui.c:1187
 msgid "Delete _Selected Audio"
 msgstr "Odstrániť _vybraný zvuk..."
 
-#: src/gui.c:1192
+#: src/gui.c:1191
 msgid "Delete _All Audio"
 msgstr "Odstrániť _všetky zvuky..."
 
-#: src/gui.c:1196
+#: src/gui.c:1195
 msgid "Insert _Silence in Selection"
 msgstr "Vložiť _ticho vo vybranom"
 
-#: src/gui.c:1201
+#: src/gui.c:1200
 msgid "_Resample Audio..."
 msgstr "_Prevzorkovať zvuk..."
 
-#: src/gui.c:1211
+#: src/gui.c:1210
 msgid "Play _Music Using xmms..."
 msgstr "Prehrať _hudbu pomocou xmms..."
 
-#: src/gui.c:1215
+#: src/gui.c:1214
 msgid "Random Music _Using xmms..."
 msgstr "Náhodnú hudbu _pomocou xmms..."
 
-#: src/gui.c:1219
+#: src/gui.c:1218
 msgid "Stop xmms _Playing"
 msgstr "Zastaviť xmms _prehrávanie"
 
-#: src/gui.c:1234
+#: src/gui.c:1233
 msgid "_Info"
 msgstr "_Informácie"
 
-#: src/gui.c:1245
+#: src/gui.c:1244
 msgid "Show Clip _Info"
 msgstr "Zobraziť informáciu o _klipe"
 
-#: src/gui.c:1253
+#: src/gui.c:1252
 msgid "Show/_Edit File Comments"
 msgstr "Zobraziť/ _Upraviť komentáre k súboru"
 
-#: src/gui.c:1258
+#: src/gui.c:1257
 msgid "Show _Clipboard Info"
 msgstr "Zobraziť informáciu o _schránke"
 
-#: src/gui.c:1267 src/multitrack.c:6238
+#: src/gui.c:1266 src/multitrack.c:6261
 msgid "Show _Messages"
 msgstr "Zobraziť _správy"
 
-#: src/gui.c:1271 src/multitrack.c:6242
+#: src/gui.c:1270 src/multitrack.c:6265
 msgid "Show _Layout Errors"
 msgstr "Zobraziť chyby _rozloženia"
 
-#: src/gui.c:1276 src/multitrack.c:6142
+#: src/gui.c:1275 src/multitrack.c:6165
 msgid "_Clips"
 msgstr "_Klipy"
 
-#: src/gui.c:1287
+#: src/gui.c:1286
 msgid "_Rename Current Clip in Menu..."
 msgstr "_Premenovať aktuálny klip v menu..."
 
-#: src/gui.c:1302
+#: src/gui.c:1301
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "Po_kročilé"
 
-#: src/gui.c:1314
+#: src/gui.c:1313
 msgid "_RFX Effects/Tools/Utilities"
 msgstr "_RFX Efekty/Nástroje/Pomôcky"
 
-#: src/gui.c:1325
+#: src/gui.c:1324
 msgid "_New Test RFX Script..."
 msgstr "_Nový test RFX skriptu..."
 
-#: src/gui.c:1329
+#: src/gui.c:1328
 msgid "_Copy RFX Script to Test..."
 msgstr "_Koirovať RFX skript do testu..."
 
-#: src/gui.c:1333
+#: src/gui.c:1332
 msgid "_Edit Test RFX Script..."
 msgstr "_Upraviť test RFX skriptu..."
 
-#: src/gui.c:1337
+#: src/gui.c:1336
 msgid "Rena_me Test RFX Script..."
 msgstr "Premeno_vať test RFT skriptu..."
 
-#: src/gui.c:1341
+#: src/gui.c:1340
 msgid "_Delete Test RFX Script..."
 msgstr "_Odstrániť test RFX skriptu..."
 
-#: src/gui.c:1353
+#: src/gui.c:1352
 msgid "_Promote Test Rendered Effect/Tool/Generator..."
 msgstr ""
 
-#: src/gui.c:1362
+#: src/gui.c:1361
 msgid "_Import Custom RFX script..."
 msgstr "_Importovať vlastný RFX skript..."
 
-#: src/gui.c:1366
+#: src/gui.c:1365
 msgid "E_xport Custom RFX script..."
 msgstr "E_xportovať vlastný RFX skript..."
 
-#: src/gui.c:1370
+#: src/gui.c:1369
 msgid "De_lete Custom RFX Script..."
 msgstr "Od_strániť vlastný RFX skript..."
 
-#: src/gui.c:1379
+#: src/gui.c:1378
 msgid "Re_build all RFX plugins"
 msgstr "Re_konštruovať všetky RFX rozšírenia"
 
-#: src/gui.c:1384
+#: src/gui.c:1383
 msgid "Receive _LiVES stream from..."
 msgstr "Získať _LiVES stream od..."
 
-#: src/gui.c:1392
+#: src/gui.c:1391
 msgid "_Send LiVES stream to..."
 msgstr "_Poslať LiVES stream do..."
 
-#: src/gui.c:1399
+#: src/gui.c:1398
 #, c-format
 msgid "Open _yuv4mpeg stream on %sstream.yuv..."
 msgstr "Otvoriť _yuv4mpeg stream na %sstream.yuv"
 
-#: src/gui.c:1423
+#: src/gui.c:1422
 msgid "_Import Project (.lv2)..."
 msgstr "_Importovať projekt (.lv2)..."
 
-#: src/gui.c:1427
+#: src/gui.c:1426
 msgid "E_xport Project (.lv2)..."
 msgstr "E_xportovať projekt (.lv2)..."
 
-#: src/gui.c:1432
+#: src/gui.c:1431
 msgid "_VJ"
 msgstr "_VJ"
 
-#: src/gui.c:1443
+#: src/gui.c:1442
 msgid "Real Time _Effect Mapping"
 msgstr "Mapovanie real time _efektu"
 
-#: src/gui.c:1449
+#: src/gui.c:1448
 msgid "Bind real time effects to ctrl-number keys."
 msgstr "Priradiť real time efekty k ctrl-numerickým klávesam."
 
-#: src/gui.c:1451
+#: src/gui.c:1450
 msgid "Set Real Time Effect _Defaults"
 msgstr "Nastaviť _predvolený real time efekt"
 
-#: src/gui.c:1453
+#: src/gui.c:1452
 msgid "Set default parameter values for real time effects."
 msgstr "Nastaviť _predvolenú hodnotu pre real time efekty."
 
-#: src/gui.c:1465
+#: src/gui.c:1464
 msgid "Save Real Time Effect _Defaults"
 msgstr "Uložiť _predvolený real time efekt"
 
-#: src/gui.c:1468
+#: src/gui.c:1467
 msgid ""
 "Save real time effect defaults so they will be restored each time you use "
 "LiVES."
@@ -3328,142 +3328,142 @@
 "Uložiť predvolené hodnoty real time efektov, budú použité pri každom "
 "spustení LiVES."
 
-#: src/gui.c:1475
+#: src/gui.c:1474
 msgid "_Reset all playback speeds and positions"
 msgstr "_Resetovať všetky rýchlosti prehrávania a pozícií"
 
-#: src/gui.c:1478
+#: src/gui.c:1477
 msgid ""
 "Reset all playback positions to frame 1, and reset all playback frame rates."
 msgstr ""
 "Resetovanie všetkých prehraných pozícií na snímok 1 a resetovanie všetkých "
 "prehraných snímkov."
 
-#: src/gui.c:1480
+#: src/gui.c:1479
 msgid "_MIDI/joystick interface"
 msgstr "Rozhranie _MIDI/Joystick"
 
-#: src/gui.c:1494
+#: src/gui.c:1493
 msgid "_MIDI/joystick learner..."
 msgstr ""
 
-#: src/gui.c:1499
+#: src/gui.c:1498
 msgid "_Save device mapping..."
 msgstr "_Uložiť mapu zariadenia..."
 
-#: src/gui.c:1505
+#: src/gui.c:1504
 msgid "_Load device mapping..."
 msgstr "_Načítať mapu zariadenia..."
 
-#: src/gui.c:1516
+#: src/gui.c:1515
 msgid "Show VJ _Keys"
 msgstr "Zobraziť VJ _\tKlávesy"
 
-#: src/gui.c:1520
+#: src/gui.c:1519
 msgid "To_ys"
 msgstr "_Hračky"
 
-#: src/gui.c:1531
+#: src/gui.c:1530
 msgid "_None"
 msgstr "Žia_dny"
 
-#: src/gui.c:1541
+#: src/gui.c:1540
 msgid "_Mad Frames"
 msgstr "_Bláznivé snḿky"
 
-#: src/gui.c:1546
+#: src/gui.c:1545
 msgid "_LiVES TV (broadband)"
 msgstr "_LiVES TV (širokopásmová)"
 
-#: src/gui.c:1556 src/multitrack.c:6264
+#: src/gui.c:1555 src/multitrack.c:6287
 msgid "_Help"
 msgstr "_Pomocník"
 
-#: src/gui.c:1567 src/multitrack.c:6283
+#: src/gui.c:1566 src/multitrack.c:6306
 msgid "_Manual (opens in browser)"
 msgstr "_Manuál (otvoriť v prehliadači)"
 
-#: src/gui.c:1576 src/multitrack.c:6292
+#: src/gui.c:1575 src/multitrack.c:6315
 msgid "_Donate to the project !"
 msgstr "_Prispieť na projekt !"
 
-#: src/gui.c:1580 src/multitrack.c:6296
+#: src/gui.c:1579 src/multitrack.c:6319
 msgid "_Email the author"
 msgstr "_Mailová adresa autora"
 
-#: src/gui.c:1584 src/multitrack.c:6300
+#: src/gui.c:1583 src/multitrack.c:6323
 msgid "Report a _bug"
 msgstr "Nahlásiť _chybu"
 
-#: src/gui.c:1588 src/multitrack.c:6304
+#: src/gui.c:1587 src/multitrack.c:6327
 msgid "Suggest a _feature"
 msgstr "Navrhnite _funkciu"
 
-#: src/gui.c:1592 src/multitrack.c:6308
+#: src/gui.c:1591 src/multitrack.c:6331
 msgid "Assist with _translating"
 msgstr "Pomôcť s _prekladom"
 
-#: src/gui.c:1601 src/multitrack.c:6317
+#: src/gui.c:1600 src/multitrack.c:6340
 msgid "_Troubleshoot"
 msgstr "Riešenie _problémov"
 
-#: src/gui.c:1605 src/multitrack.c:6321
+#: src/gui.c:1604 src/multitrack.c:6344
 msgid "_About"
 msgstr "_O programe"
 
-#: src/gui.c:1636
+#: src/gui.c:1635
 msgid "Rewind to start (w)"
 msgstr "Previnúť na štart (w)"
 
-#: src/gui.c:1644 src/multitrack.c:14687
+#: src/gui.c:1643 src/multitrack.c:14714
 msgid "Play all (p)"
 msgstr "Prehrať všetko (p)"
 
-#: src/gui.c:1654 src/gui.c:1757
+#: src/gui.c:1653 src/gui.c:1754
 msgid "Stop playback (q)"
 msgstr "Zastaviť prehrávanie (q)"
 
-#: src/gui.c:1663
+#: src/gui.c:1662
 msgid "Play selection (y)"
 msgstr "Prehrať vybrané (y)"
 
-#: src/gui.c:1706
+#: src/gui.c:1703
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitosť"
 
-#: src/gui.c:1734
+#: src/gui.c:1731
 msgid "Audio volume (1.00)"
 msgstr "Hlasitosť zvuku (1.00)"
 
-#: src/gui.c:1763
+#: src/gui.c:1760
 msgid "Unblank background (b)"
 msgstr "Vyplnené pozadie (b)"
 
-#: src/gui.c:1803
+#: src/gui.c:1800
 msgid "Play slower (ctrl-down)"
 msgstr "Prehrať pomalšie (ctrl-down)"
 
-#: src/gui.c:1809
+#: src/gui.c:1806
 msgid "Play faster (ctrl-up)"
 msgstr "Prehrať rýchlejšie (ctrl-hore)"
 
-#: src/gui.c:1816
+#: src/gui.c:1813
 msgid "Skip back (ctrl-left)"
 msgstr "Preskočiť späť (ctrl-vľavo)"
 
-#: src/gui.c:1822
+#: src/gui.c:1819
 msgid "Skip forward (ctrl-right)"
 msgstr "Preskočiť vpred (ctrl-vpravo)"
 
-#: src/gui.c:1828
+#: src/gui.c:1825
 msgid "Show clip info (i)"
 msgstr "Zobraziť info o klipe (i)"
 
-#: src/gui.c:1834
+#: src/gui.c:1831
 msgid "Hide this toolbar"
 msgstr "Skryť túto lištu s nástrojmi"
 
-#: src/gui.c:1836
+#: src/gui.c:1833
 msgid ""
 "Press \"s\" to toggle separate play window for improved performance, \"q\" "
 "to stop."
@@ -3472,112 +3472,112 @@
 "zastavte s \"q\"."
 
 #. TRANSLATORS: please keep the translated string the same length
-#: src/gui.c:1864
+#: src/gui.c:1861
 msgid "   Video playback speed (frames per second)    "
 msgstr "   Rýchlosť prehrávania videa (snímky za sekundu)    "
 
-#: src/gui.c:1883
+#: src/gui.c:1880
 msgid "Vary the video speed"
 msgstr "Odlíšiť rýchlosť videa"
 
-#: src/gui.c:1907
+#: src/gui.c:1904
 msgid "                              "
 msgstr "                              "
 
-#: src/gui.c:1938 src/gui.c:2938
+#: src/gui.c:1935 src/gui.c:2935
 msgid "First Frame"
 msgstr "Prvý snímok"
 
-#: src/gui.c:2007 src/gui.c:2947
+#: src/gui.c:2004 src/gui.c:2944
 msgid "Last Frame"
 msgstr "Posledný snímok"
 
-#: src/gui.c:2026
+#: src/gui.c:2023
 msgid "The first selected frame in this clip"
 msgstr "Prvý vybraný snímok v tomto klipe"
 
-#: src/gui.c:2055
+#: src/gui.c:2052
 msgid "The last selected frame in this clip"
 msgstr "Posledný vybraný snímok v tomto klipe"
 
-#: src/gui.c:2272
+#: src/gui.c:2269
 msgid "Starting...\n"
 msgstr "Začínam...\n"
 
-#: src/gui.c:2813
+#: src/gui.c:2810
 msgid "  Press 'q' to stop recording. DO NOT COVER THE PLAY WINDOW !  "
 msgstr "  Stlač 'q' k zastaveniu nahrávania. NEPREKRÝVAJTE HRACIE OKNO !  "
 
-#: src/gui.c:3190
+#: src/gui.c:3187
 msgid "Frame number to preview"
 msgstr "Čísla snímkov k náhľadu"
 
-#: src/gui.c:3206
+#: src/gui.c:3203
 msgid "_Free"
 msgstr "_Voľná"
 
-#: src/gui.c:3211
+#: src/gui.c:3208
 msgid "Free choice of frame number"
 msgstr "Voľný výber čísla snímku"
 
-#: src/gui.c:3236
+#: src/gui.c:3233
 msgid "_Start"
 msgstr "_Štart"
 
-#: src/gui.c:3241
+#: src/gui.c:3238
 msgid "Frame number is linked to start frame"
 msgstr "Číslo snímku ukazuje na prvý snímok"
 
-#: src/gui.c:3267
+#: src/gui.c:3264
 msgid "_End"
 msgstr "_Koniec"
 
-#: src/gui.c:3272
+#: src/gui.c:3269
 msgid "Frame number is linked to end frame"
 msgstr "Číslo snímku ukazuje na posledný snímok"
 
-#: src/gui.c:3298
+#: src/gui.c:3295
 msgid "_Pointer"
 msgstr "_Kurzor"
 
-#: src/gui.c:3303
+#: src/gui.c:3300
 msgid "Frame number is linked to playback pointer"
 msgstr "Číslo snímku ukazuje na ukazovateľ prehrávania"
 
-#: src/gui.c:3336
+#: src/gui.c:3333
 msgid "Rewind"
 msgstr "Previnúť"
 
-#: src/gui.c:3347 src/dialogs.c:401 src/dialogs.c:403 src/dialogs.c:1052
+#: src/gui.c:3344 src/dialogs.c:401 src/dialogs.c:403 src/dialogs.c:1052
 #: src/dialogs.c:1054
 msgid "Play all"
 msgstr "Prehrať všetko"
 
-#: src/gui.c:3358
+#: src/gui.c:3355
 msgid "Play Selection"
 msgstr "Prehrať vybrané"
 
-#: src/gui.c:3370
+#: src/gui.c:3367
 msgid "Loop On/Off"
 msgstr "Slučka Zap/Vyp"
 
-#: src/gui.c:3428
+#: src/gui.c:3425
 msgid "Start _recording"
 msgstr "Spustiť _nahrávanie"
 
-#: src/gui.c:3434
+#: src/gui.c:3431
 msgid "Stop _recording"
 msgstr "Zastaviť _nahrávanie"
 
-#: src/gui.c:3440
+#: src/gui.c:3437
 msgid "_Record Performance"
 msgstr ""
 
-#: src/gui.c:3511
+#: src/gui.c:3508
 msgid "Hide Play Window"
 msgstr "Skryť okno s prehrávaním"
 
-#: src/gui.c:3780
+#: src/gui.c:3777
 msgid "Show Play Window"
 msgstr "Zobraziť okno s prehrávaním"
 
@@ -3817,12 +3817,12 @@
 "\n"
 "Prepísať ?\n"
 
-#: src/utils.c:2565 src/utils.c:2591 src/multitrack.c:3799
+#: src/utils.c:2565 src/utils.c:2591 src/multitrack.c:3818
 #, c-format
 msgid "_Undo %s"
 msgstr "_Vrátiť %s"
 
-#: src/utils.c:2566 src/utils.c:2592 src/multitrack.c:3821
+#: src/utils.c:2566 src/utils.c:2592 src/multitrack.c:3840
 #, c-format
 msgid "_Redo %s"
 msgstr "_Znovu %s"
@@ -3853,7 +3853,7 @@
 msgid "Opening %s start time %.2f sec. frames %d"
 msgstr "Otváranie %s začiatok %.2f sek. snímkov %d"
 
-#: src/saveplay.c:197 src/saveplay.c:2957
+#: src/saveplay.c:197 src/saveplay.c:2956
 msgid " without sound"
 msgstr " bez zvuku"
 
@@ -3885,7 +3885,7 @@
 msgid " - please be patient."
 msgstr " - prosím o trpezlivosť."
 
-#: src/saveplay.c:672
+#: src/saveplay.c:676
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3897,7 +3897,7 @@
 "LiVES nebol schopný dať ukážku buď videa, alebo zvuku.\n"
 "Prosím, pre viac informácií skontrolujte okno terminálu.\n"
 
-#: src/saveplay.c:675
+#: src/saveplay.c:679
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3907,7 +3907,7 @@
 "\n"
 "Musíte nainštalovať mplayer k otvoreniu tohto súboru.\n"
 
-#: src/saveplay.c:678
+#: src/saveplay.c:682
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3919,12 +3919,12 @@
 "Skontrolujte nastavenie príkazu pre otvorenie videa v\n"
 "Nástroje|Predvoľby|Dekódovanie\n"
 
-#: src/saveplay.c:801
+#: src/saveplay.c:805
 #, c-format
 msgid "Subtitles were saved as %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/saveplay.c:950
+#: src/saveplay.c:954
 msgid ""
 "Saving your video could lead to a loss of quality !\n"
 "You are strongly advised to 'Save As' to a new file.\n"
@@ -3936,37 +3936,37 @@
 "\t\n"
 "Prajete si napriek tomu pokračovať ?"
 
-#: src/saveplay.c:1005
+#: src/saveplay.c:1009
 msgid "selection"
 msgstr "výber"
 
-#: src/saveplay.c:1064 src/saveplay.c:1168
+#: src/saveplay.c:1068 src/saveplay.c:1172
 msgid "Linking selection"
 msgstr "Prepojenie výberu"
 
-#: src/saveplay.c:1215
+#: src/saveplay.c:1219
 msgid " (with no sound)\n"
 msgstr " (bez zvuku)\n"
 
-#: src/saveplay.c:1223
+#: src/saveplay.c:1227
 #, c-format
 msgid "Saving frames %d to %d%s as \"%s\" : encoder = %s : format = %s..."
 msgstr "Uložiť snímky %d do %d%s ako \"%s\" : enkodér = %s : formát = %s..."
 
-#: src/saveplay.c:1226
+#: src/saveplay.c:1230
 #, c-format
 msgid "Saving frames 1 to %d%s as \"%s\" : encoder %s : format = %s..."
 msgstr "Uložiť snímky 1 do %d%s ako \"%s\" : enkodér %s : formát = %s..."
 
-#: src/saveplay.c:1329
+#: src/saveplay.c:1333
 msgid "Saving [can take a long time]"
 msgstr "Ukladanie [môže to chvíľu trvať]"
 
-#: src/saveplay.c:1365
+#: src/saveplay.c:1369
 msgid "error.\n"
 msgstr "Chyba.\n"
 
-#: src/saveplay.c:1423
+#: src/saveplay.c:1427
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3976,29 +3976,29 @@
 "\n"
 "Chyby kódovača - výstupný súbor nebol vytvorený !\n"
 
-#: src/saveplay.c:1493
+#: src/saveplay.c:1497
 #, fuzzy, c-format
 msgid "File size was %.2fMB\n"
 msgstr "Veľkosť súboru"
 
-#: src/saveplay.c:1580
+#: src/saveplay.c:1582
 msgid "recording aborted by preview.\n"
 msgstr "nahrávanie prerušené náhľadom.\n"
 
-#: src/saveplay.c:1584
+#: src/saveplay.c:1586
 msgid "recording aborted by clipboard playback.\n"
 msgstr "nahrávanie prerušené prehrávaním zo schránky.\n"
 
-#: src/saveplay.c:1587
+#: src/saveplay.c:1589
 msgid "Recording performance..."
 msgstr ""
 
-#: src/saveplay.c:2418
+#: src/saveplay.c:2420
 #, c-format
 msgid "Average FPS was %.4f\n"
 msgstr "Priemerná hodnota FPS bola %.4f\n"
 
-#: src/saveplay.c:2424
+#: src/saveplay.c:2426
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -4012,16 +4012,16 @@
 "Kliknite na Nástroje--->Zmeniť veľkosť všetkých\n"
 "a zmeňte veľkosť všetkých snímkov na \taktuálnu veľkosť.\n"
 
-#: src/saveplay.c:2549
+#: src/saveplay.c:2548
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznáme"
 
-#: src/saveplay.c:2644
+#: src/saveplay.c:2643
 #, c-format
 msgid "Untitled%d"
 msgstr "Bez názvu %d"
 
-#: src/saveplay.c:2761
+#: src/saveplay.c:2760
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4033,14 +4033,14 @@
 "fps . \n"
 "Predvolené hodnoty možno nastaviť v Nástroje | Predvoľby | Rôzne.\n"
 
-#: src/saveplay.c:2773
+#: src/saveplay.c:2772
 #, c-format
 msgid "Playback speed was adjusted to %.3f frames per second to fit audio.\n"
 msgstr ""
 "Rýchlosť prehrávania bola nastavená na %.3f snímky za sekundu, aby "
 "zodpovedal zvuku.\n"
 
-#: src/saveplay.c:2789
+#: src/saveplay.c:2788
 #, c-format
 msgid ""
 "Frames=%d type=%s size=%dx%d *bpp=Greyscale* fps=%.3f\n"
@@ -4050,7 +4050,7 @@
 "%.3f\n"
 "Zvuk:"
 
-#: src/saveplay.c:2793 src/saveplay.c:3414
+#: src/saveplay.c:2792 src/saveplay.c:3413
 #, c-format
 msgid ""
 "Frames=%d type=%s size=%dx%d bpp=%d fps=%.3f\n"
@@ -4059,49 +4059,49 @@
 "Snímky=%d typ=%s veľkosť=%dx%d bpp=%d snímkov za sekundu =%.3f\n"
 "Zvuk:"
 
-#: src/saveplay.c:2797 src/saveplay.c:3418
+#: src/saveplay.c:2796 src/saveplay.c:3417
 #, c-format
 msgid "%s none\n"
 msgstr "%s žiadny\n"
 
-#: src/saveplay.c:2800 src/saveplay.c:3421
+#: src/saveplay.c:2799 src/saveplay.c:3420
 #, c-format
 msgid "%s %d Hz %d channel(s) %d bps\n"
 msgstr "%s %d Hz %d kanál(ov) %d bps\n"
 
-#: src/saveplay.c:2808
+#: src/saveplay.c:2807
 #, c-format
 msgid " - Comment: %s\n"
 msgstr " - Komentár: %s\n"
 
-#: src/saveplay.c:2887
+#: src/saveplay.c:2886
 #, c-format
 msgid "Saving frame %d as %s..."
 msgstr "Ukladám snímky %d ako %s..."
 
-#: src/saveplay.c:2952
+#: src/saveplay.c:2951
 #, c-format
 msgid "Backing up %s to %s"
 msgstr "Zálohovanie %s do %s"
 
-#: src/saveplay.c:2988
+#: src/saveplay.c:2987
 msgid "Backing up"
 msgstr "Zálohujem"
 
-#: src/saveplay.c:3019
+#: src/saveplay.c:3018
 msgid "performance data was backed up..."
 msgstr "dáta boli zálohované..."
 
-#: src/saveplay.c:3325
+#: src/saveplay.c:3324
 #, c-format
 msgid "Restoring %s..."
 msgstr "Obnovovanie %s..."
 
-#: src/saveplay.c:3344
+#: src/saveplay.c:3343
 msgid "Restoring"
 msgstr "Obnovovanie"
 
-#: src/saveplay.c:3366
+#: src/saveplay.c:3365
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4114,17 +4114,17 @@
 "Súbor %s je poškodený.\n"
 "LiVES ho nemohol obnoviť.\n"
 
-#: src/saveplay.c:3787
+#: src/saveplay.c:3786
 #, c-format
 msgid "rec %.2f MB"
 msgstr "rec %.2f MB"
 
-#: src/saveplay.c:3791
+#: src/saveplay.c:3790
 #, c-format
 msgid "!rec %.2f MB"
 msgstr "!rec %.2f MB"
 
-#: src/saveplay.c:3814
+#: src/saveplay.c:3813
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4132,7 +4132,7 @@
 "Record stop level can be set in Preferences.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/saveplay.c:3931
+#: src/saveplay.c:3930
 msgid ""
 "\n"
 "Files from a previous run of LiVES were found.\n"
@@ -4142,11 +4142,11 @@
 "Byly nájdené súbory z predchádzajúceho spustenia LiVES.\n"
 "Chcete sa pokúsit se o ich obnovenie ?\n"
 
-#: src/saveplay.c:3944
+#: src/saveplay.c:3943
 msgid "Recovering files"
 msgstr "Obnovujem súbory"
 
-#: src/saveplay.c:3948
+#: src/saveplay.c:3947
 msgid "Recovering files..."
 msgstr "Obnovenie súborov ..."
 
@@ -4309,11 +4309,11 @@
 "LiVES doporučuje nasledujúce nastavenia:\n"
 "\n"
 
-#: src/dialogs.c:1284 src/dialogs.c:1381 src/resample.c:758
+#: src/dialogs.c:1284 src/dialogs.c:1381 src/resample.c:762
 msgid ", signed"
 msgstr ", podpísané"
 
-#: src/dialogs.c:1285 src/dialogs.c:1382 src/resample.c:761
+#: src/dialogs.c:1285 src/dialogs.c:1382 src/resample.c:765
 msgid ", unsigned"
 msgstr ". nepodpísané"
 
@@ -4865,23 +4865,23 @@
 "echo %d > /proc/sys/net/core/rmem_max\n"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.c:2047
+#: src/dialogs.c:2051
 msgid "cancelled.\n"
 msgstr "zrušené.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2054
+#: src/dialogs.c:2058
 msgid "failed.\n"
 msgstr "zlyhalo.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2061
+#: src/dialogs.c:2065
 msgid "done.\n"
 msgstr "dokončené.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2065
+#: src/dialogs.c:2069
 msgid "error in file. Failed.\n"
 msgstr "chyba v súbore. Zlyhanie.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2070
+#: src/dialogs.c:2074
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4894,7 +4894,7 @@
 "%s\n"
 "Prosím skontrolujte práva k súboru a skúste znova."
 
-#: src/dialogs.c:2077
+#: src/dialogs.c:2081
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4907,7 +4907,7 @@
 "%s\n"
 "Skontrolujte, či máte oprávnenia pre adresár a skúste znova."
 
-#: src/dialogs.c:2085
+#: src/dialogs.c:2089
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4918,7 +4918,7 @@
 "%s nemôže dekódovať klipy s obrázkami typu %s.\n"
 "Prosím vyberte iný dekodér zo zoznamu.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2094
+#: src/dialogs.c:2098
 msgid ""
 "\n"
 "This card is already in use and cannot be opened multiple times.\n"
@@ -4926,7 +4926,7 @@
 "\n"
 "Táto karta je už používaná a nedá sa otvoriť viackrát.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2099
+#: src/dialogs.c:2103
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4941,20 +4941,20 @@
 "- Skontrolujte, či zariadenie nie je používané iným programom.\n"
 "- Skontrolujte, či zariadenie skutočne existuje.\n"
 
-#: src/dialogs.c:2106
+#: src/dialogs.c:2110
 msgid ""
 "\n"
 "This file already has subtitles loaded.\n"
 "Do you wish to overwrite the existing subtitles ?\n"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.c:2110
+#: src/dialogs.c:2114
 msgid ""
 "\n"
 "LiVES currently only supports subtitles of type .srt and .sub.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.c:2114
+#: src/dialogs.c:2118
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -4966,7 +4966,7 @@
 "Zostava bude odstránená z disku.\n"
 "Ste si istý ?\n"
 
-#: src/dialogs.c:2120
+#: src/dialogs.c:2124
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4975,14 +4975,14 @@
 "or OK to continue and save as type \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.c:2127
+#: src/dialogs.c:2131
 msgid ""
 "\n"
 "Do you wish to move the current clip sets to the new directory ?\n"
 "(If unsure, click Yes)\n"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.c:2131
+#: src/dialogs.c:2135
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4993,19 +4993,19 @@
 "."
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.c:2137
+#: src/dialogs.c:2141
 msgid ""
 "\n"
 "No video input devices could be found.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.c:2141
+#: src/dialogs.c:2145
 msgid ""
 "\n"
 "All video input devices are already in use.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.c:2145
+#: src/dialogs.c:2149
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5058,7 +5058,7 @@
 msgid "%s frames %d to %d"
 msgstr "%s snímkov %d do %d"
 
-#: src/effects.c:354
+#: src/effects.c:351
 msgid ""
 "\n"
 "No frames were generated.\n"
@@ -5147,7 +5147,7 @@
 msgid "Video only Transitions"
 msgstr "Iba prevody videa"
 
-#: src/effects-weed.c:271 src/multitrack.c:9307
+#: src/effects-weed.c:271 src/multitrack.c:9330
 msgid "audio only"
 msgstr "iba zvuk"
 
@@ -5155,7 +5155,7 @@
 msgid "Audio only Transitions"
 msgstr "Iba prevody zvuku"
 
-#: src/effects-weed.c:274 src/effects-weed.c:277 src/multitrack.c:16601
+#: src/effects-weed.c:274 src/effects-weed.c:277 src/multitrack.c:16628
 msgid "audio"
 msgstr "zvuk"
 
@@ -5175,16 +5175,16 @@
 msgid "Audio Volume Controllers"
 msgstr "Ovládače hlasitosti zvuku"
 
-#: src/effects-weed.c:285 src/plugins.c:1999
+#: src/effects-weed.c:285 src/plugins.c:1996
 msgid "unknown"
 msgstr "neznáme"
 
-#: src/effects-weed.c:2752
+#: src/effects-weed.c:2736
 #, c-format
 msgid "Error: plugin %s has no weed_setup() function.\n"
 msgstr "Chyba: rozšírenie %s nemá weed_setup () funkciu.\n"
 
-#: src/effects-weed.c:2838
+#: src/effects-weed.c:2822
 #, c-format
 msgid ""
 "Info: Unable to load plugin %s\n"
@@ -5193,27 +5193,27 @@
 "Info: Nemožno nahrať rozšírenie %s\n"
 "Chyba bola: %s\n"
 
-#: src/effects-weed.c:2992
+#: src/effects-weed.c:2976
 #, c-format
 msgid "Successfully loaded %d Weed filters\n"
 msgstr "Úspešne načítané %d Weed filtre\n"
 
-#: src/effects-weed.c:3709
+#: src/effects-weed.c:3690
 #, c-format
 msgid "Failed to start instance %s, error code %d\n"
 msgstr "Nepodarilo sa spustiť inštanciu %s, kód chyby %d\n"
 
-#: src/effects-weed.c:3747
+#: src/effects-weed.c:3728
 #, c-format
 msgid "Unable to start generator %s\n"
 msgstr "Nedá sa spustiť generátor %s\n"
 
-#: src/effects-weed.c:4262
+#: src/effects-weed.c:4243
 #, c-format
 msgid "Failed to start generator %s\n"
 msgstr "Nepodarilo sa spustiť generátor %s\n"
 
-#: src/effects-weed.c:4319
+#: src/effects-weed.c:4300
 #, c-format
 msgid "Failed to start generator %s, error %d\n"
 msgstr "Nepodarilo sa spustiť generátor %s, chyba %d\n"
@@ -5318,47 +5318,47 @@
 msgid "Set as default"
 msgstr "Nastaviť ako štandardné"
 
-#: src/paramwindow.c:897 src/rte_window.c:1312 src/omc-learn.c:1366
+#: src/paramwindow.c:897 src/rte_window.c:1315 src/omc-learn.c:1366
 msgid "Close _window"
 msgstr "Zavrieť okno"
 
-#: src/paramwindow.c:1224
+#: src/paramwindow.c:1229
 msgid "No parameters"
 msgstr "Žiadne parametre"
 
-#: src/paramwindow.c:1308
+#: src/paramwindow.c:1313
 msgid "Invalid parameter"
 msgstr "Neplatný parameter"
 
-#: src/paramwindow.c:1554
+#: src/paramwindow.c:1559
 msgid "LiVES: - Select Colour"
 msgstr "LiVES: - Vybrať farbu"
 
-#: src/paramwindow.c:1558
+#: src/paramwindow.c:1563
 msgid "Click to set the colour"
 msgstr "Kliknite pre nastavenie farby"
 
-#: src/paramwindow.c:1573
+#: src/paramwindow.c:1578
 msgid "Red"
 msgstr "Červená"
 
-#: src/paramwindow.c:1581
+#: src/paramwindow.c:1586
 msgid "The red value (0 - 255)"
 msgstr "Červená hodnota (0 - 255)"
 
-#: src/paramwindow.c:1584
+#: src/paramwindow.c:1589
 msgid "Green"
 msgstr "Zelená"
 
-#: src/paramwindow.c:1591
+#: src/paramwindow.c:1596
 msgid "The green value (0 - 255)"
 msgstr "Zelená hodnota (0 - 255)"
 
-#: src/paramwindow.c:1595
+#: src/paramwindow.c:1600
 msgid "Blue"
 msgstr "Modrá"
 
-#: src/paramwindow.c:1601
+#: src/paramwindow.c:1606
 msgid "The blue value (0 - 255)"
 msgstr "Modrá hodnota (0 - 255)"
 
@@ -5448,7 +5448,7 @@
 msgid "_Colourspace"
 msgstr "_Farebný priestor"
 
-#: src/plugins.c:995
+#: src/plugins.c:994
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5461,7 +5461,7 @@
 "Zlyhalo otvorenie rozšírenia prehrávanie %s\n"
 "Chyba bola: %s\n"
 
-#: src/plugins.c:1030
+#: src/plugins.c:1029
 #, c-format
 msgid ""
 "Video playback plugin failed to initialise.\n"
@@ -5470,7 +5470,7 @@
 "Nepodarilo sa inicializovať rozšírenie videa.\n"
 "Chyba bola: %s\n"
 
-#: src/plugins.c:1041
+#: src/plugins.c:1040
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5485,14 +5485,14 @@
 "chýbajú povinné funkcie.\n"
 "Nedá sa použiť.\n"
 
-#: src/plugins.c:1197
+#: src/plugins.c:1196
 msgid ""
 "\n"
 "Warning ! Video playback plugin will not send key presses. Keyboard may be "
 "disabled during plugin use !\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins.c:1201
+#: src/plugins.c:1200
 #, c-format
 msgid ""
 "*** Using %s plugin for fs playback, agreed to use palette type %d ( %s ). "
@@ -5501,7 +5501,7 @@
 "*** Použitím %s rozšírenia pre fs prehrávanie, súhlasíte s použitím palety "
 "typu %d ( %s ).***\n"
 
-#: src/plugins.c:1244
+#: src/plugins.c:1241
 #, c-format
 msgid ""
 "LiVES was unable to find its encoder plugins. Please make sure you have the "
@@ -5514,7 +5514,7 @@
 "%s%s%s\n"
 "alebo zmeňte hodnotu <lib_dir> in ~/.lives\n"
 
-#: src/plugins.c:1251
+#: src/plugins.c:1248
 #, c-format
 msgid ""
 "LiVES did not receive a response from the encoder plugin called '%s'.\n"
@@ -5523,11 +5523,11 @@
 "or switch to another plugin using Tools|Preferences|Encoding\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins.c:1633
+#: src/plugins.c:1630
 msgid "Unable to resize, please install imageMagick\n"
 msgstr "Nedá sa zmeniť veľkosť, prosím nainštalujte imageMagic\n"
 
-#: src/plugins.c:1943
+#: src/plugins.c:1940
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5540,7 +5540,7 @@
 "Nepodarilo sa otvoriť rozšírenie dekodéra %s\n"
 "Chyba bola %s\n"
 
-#: src/plugins.c:1964
+#: src/plugins.c:1961
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5555,16 +5555,16 @@
 "chýbajú povinné funkcie.\n"
 "Nedá sa použiť.\n"
 
-#: src/plugins.c:2004
+#: src/plugins.c:2001
 msgid "/unknown"
 msgstr "/neznámy"
 
-#: src/plugins.c:2030
+#: src/plugins.c:2027
 #, c-format
 msgid "Failed to load %s, transitions may not resize.\n"
 msgstr "Zlyhalo spustenie %s, nie je možné zmenit veľkosť prechodu.\n"
 
-#: src/plugins.c:3034
+#: src/plugins.c:3031
 #, c-format
 msgid "%s advanced settings"
 msgstr "%s pokročilé nastavenia"
@@ -7289,26 +7289,26 @@
 msgid "Jack options will not take effect until the next time you start LiVES."
 msgstr "Zmeny nastavenia jack se prejavia po reštarte LiVES."
 
-#: src/osc.c:2030
+#: src/osc.c:2026
 #, c-format
 msgid "Syncing to external framerate of %.8f frames per second.\n"
 msgstr "Synchronizácia s externou frekvenciou %.8f snímkov za sekundu.\n"
 
-#: src/osc.c:3174
+#: src/osc.c:3170
 msgid "Cannot initialize OSC receiver\n"
 msgstr "Nemožno inicializovať OSC prijímač\n"
 
-#: src/osc.c:3198
+#: src/osc.c:3194
 #, c-format
 msgid "WARNING: Cannot start OSC server at UDP port %d\n"
 msgstr "UPOZORNENIE: Nedá sa spustiť OSC server na UDP porte %d\n"
 
-#: src/osc.c:3203
+#: src/osc.c:3199
 #, c-format
 msgid "Started OSC server at UDP port %d\n"
 msgstr "Spustený OSC server na UDP porte %d\n"
 
-#: src/osc.c:3317
+#: src/osc.c:3310
 #, c-format
 msgid "Cannot start OSC/UDP server at port %d \n"
 msgstr "Nedá sa spustiť OSC/UDP server na porte %d \n"
@@ -7326,12 +7326,12 @@
 msgid "Resample/Resize"
 msgstr "Prevzorkovanie/Zmena veľkosti"
 
-#: src/resample.c:605
+#: src/resample.c:609
 #, c-format
 msgid "Length of video is now %d frames.\n"
 msgstr "Dĺžka videa je teraz %d obrázkov.\n"
 
-#: src/resample.c:670
+#: src/resample.c:674
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -7341,162 +7341,162 @@
 "\n"
 "Nový pomer musí byť väčší ako 0\n"
 
-#: src/resample.c:714 src/resample.c:722
+#: src/resample.c:718 src/resample.c:726
 msgid "Resampling audio"
 msgstr "Prevzorkovanie zvuku"
 
-#: src/resample.c:739
+#: src/resample.c:743
 msgid "LiVES was unable to resample the audio as requested.\n"
 msgstr "LiVES nebol schopný prevzorkovať zvuk tak, ako bolo požadované.\n"
 
-#: src/resample.c:741 src/resample.c:745
+#: src/resample.c:745 src/resample.c:749
 msgid "Resample Audio"
 msgstr "Prevzorkovať zvuk"
 
-#: src/resample.c:753
+#: src/resample.c:757
 #, c-format
 msgid "Audio was resampled to %d Hz, %d channels, %d bit"
 msgstr "Zvuk bol prevzorkovaný do %d Hz, %d chanels, %d bit"
 
-#: src/resample.c:766
+#: src/resample.c:770
 msgid ", little-endian"
 msgstr ", malý-endian"
 
-#: src/resample.c:769
+#: src/resample.c:773
 msgid ", big-endian"
 msgstr ", veľký-endian"
 
-#: src/resample.c:943
+#: src/resample.c:947
 #, c-format
 msgid "Resampling video at %.8f frames per second..."
 msgstr "Prevzorkovať video na %.8f snímkov za sekundu..."
 
-#: src/resample.c:946
+#: src/resample.c:950
 #, c-format
 msgid "Resampling video at %.3f frames per second..."
 msgstr "Prevzorkovať video na %.3f snímkov za sekundu..."
 
-#: src/resample.c:977
+#: src/resample.c:981
 msgid "Reordering error !\n"
 msgstr "Chyba preradenia !\n"
 
-#: src/resample.c:988
+#: src/resample.c:992
 msgid "Resample"
 msgstr "Prevzorkovať"
 
-#: src/resample.c:1112
+#: src/resample.c:1116
 msgid "LiVES: - Resample Audio"
 msgstr "LiVES: - Prevzorkovať zvuk"
 
-#: src/resample.c:1115
+#: src/resample.c:1119
 msgid "LiVES: - Insert Silence"
 msgstr "LiVES: - Vložiť ticho"
 
-#: src/resample.c:1118
+#: src/resample.c:1122
 msgid "LiVES: - New Clip Audio"
 msgstr "LiVES: - Nový zvukový klip"
 
-#: src/resample.c:1121
+#: src/resample.c:1125
 msgid "LiVES: - External Clip Settings"
 msgstr "LiVES: - Nastavenia externého klipu"
 
-#: src/resample.c:1159 src/resample.c:1429
+#: src/resample.c:1163 src/resample.c:1433
 msgid "Rate (Hz) "
 msgstr "Frekvencia (Hz) "
 
-#: src/resample.c:1180
+#: src/resample.c:1184
 msgid "     Channels "
 msgstr "     Kanály "
 
-#: src/resample.c:1200
+#: src/resample.c:1204
 msgid "    Sample Size "
 msgstr "    Veľkosť vzorky "
 
-#: src/resample.c:1239 src/resample.c:1543
+#: src/resample.c:1243 src/resample.c:1547
 msgid "Signed"
 msgstr "Podpísané"
 
-#: src/resample.c:1266 src/resample.c:1577
+#: src/resample.c:1270 src/resample.c:1581
 msgid "Unsigned"
 msgstr "Nepodpísané"
 
-#: src/resample.c:1313 src/resample.c:1630
+#: src/resample.c:1317 src/resample.c:1634
 msgid "Little Endian"
 msgstr "Malý endian"
 
-#: src/resample.c:1340 src/resample.c:1662
+#: src/resample.c:1344 src/resample.c:1666
 msgid "Big Endian"
 msgstr "Veľký endian"
 
-#: src/resample.c:1365
+#: src/resample.c:1369
 msgid "Current"
 msgstr "Aktuálne"
 
-#: src/resample.c:1397
+#: src/resample.c:1401
 msgid "_Enable audio"
 msgstr "_Povovliť zvuk"
 
-#: src/resample.c:1428
+#: src/resample.c:1432
 msgid "_Rate (Hz) "
 msgstr "_Frekvencia (Hz) "
 
-#: src/resample.c:1456
+#: src/resample.c:1460
 msgid "  _Channels "
 msgstr "  _Kanály "
 
-#: src/resample.c:1457
+#: src/resample.c:1461
 msgid "  Channels "
 msgstr "  Kanály "
 
-#: src/resample.c:1490
+#: src/resample.c:1494
 msgid "  _Sample Size "
 msgstr "  _Veľkosť vzorky "
 
-#: src/resample.c:1491
+#: src/resample.c:1495
 msgid "  Sample Size "
 msgstr "  Veľkosť vzorky "
 
-#: src/resample.c:1700
+#: src/resample.c:1704
 msgid "New"
 msgstr "Nový"
 
-#: src/resample.c:1729
+#: src/resample.c:1733
 msgid "_Frames Per Second "
 msgstr "_Snímok za sekundu "
 
-#: src/resample.c:1771
+#: src/resample.c:1775
 msgid "Record for maximum: "
 msgstr "Nahrať maximálne: "
 
-#: src/resample.c:1794
+#: src/resample.c:1798
 msgid " hours "
 msgstr " hodiny "
 
-#: src/resample.c:1807
+#: src/resample.c:1811
 msgid " minutes "
 msgstr " minúty "
 
-#: src/resample.c:1820
+#: src/resample.c:1824
 msgid " seconds "
 msgstr " sekundy "
 
-#: src/resample.c:1841
+#: src/resample.c:1845
 msgid "Unlimited"
 msgstr "Bez obmedzenia"
 
-#: src/resample.c:1869
+#: src/resample.c:1873
 msgid "Click OK to begin recording, or Cancel to quit."
 msgstr "Kliknite na OK pre začatie nahrávania, alebo Zrušiť pre ukončenie."
 
-#: src/resample.c:1978
+#: src/resample.c:1982
 msgid "LiVES: - Change playback speed"
 msgstr "LiVES: - Zmeniť rýchlosť prehrávania"
 
-#: src/resample.c:1981
+#: src/resample.c:1985
 msgid "LiVES: - Resample Video"
 msgstr "LiVES: - Prevzorkovať video"
 
-#: src/resample.c:2002
+#: src/resample.c:2006
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -7513,7 +7513,7 @@
 "Prosím, zadajte požadovanú rýchlosť prehrávania\n"
 "v _snímkoch za sekundu"
 
-#: src/resample.c:2005
+#: src/resample.c:2009
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -7530,15 +7530,15 @@
 "Prosím vložte _prevzorkovanú hodnotu\n"
 "v snímkoch za sekundu"
 
-#: src/resample.c:2031
+#: src/resample.c:2035
 msgid "OR enter the desired clip length in _seconds"
 msgstr "ALEBO zadajte požadovanú dĺžku klipu v _sekundách"
 
-#: src/resample.c:2054
+#: src/resample.c:2058
 msgid "Change the _audio speed as well"
 msgstr "Zmeniť rovnako rýchlosť _zvuku"
 
-#: src/resample.c:2167
+#: src/resample.c:2171
 msgid ""
 "\n"
 "Speeding up the clip will cause missing frames in some multitrack layouts.\n"
@@ -7549,7 +7549,7 @@
 "rozloženiach.\n"
 "Skutočne chcete zmeniť rýchlosť ?\n"
 
-#: src/resample.c:2184
+#: src/resample.c:2188
 msgid ""
 "\n"
 "Speeding up the clip will cause missing audio in some multitrack layouts.\n"
@@ -7560,7 +7560,7 @@
 "rozloženiach.\n"
 "Skutočne chcete zmeniť rýchlosť ?\n"
 
-#: src/resample.c:2199
+#: src/resample.c:2203
 msgid ""
 "\n"
 "Changing the speed will cause frames to shift some multitrack layouts.\n"
@@ -7571,7 +7571,7 @@
 "rozloženiach.\n"
 "Skutočne chcete pokračovat?\n"
 
-#: src/resample.c:2213
+#: src/resample.c:2217
 msgid ""
 "\n"
 "Changing the speed will cause audio to shift some multitrack layouts.\n"
@@ -7582,34 +7582,34 @@
 "rozloženiach.\n"
 "Skutočne chcete pokračovat?\n"
 
-#: src/resample.c:2259
+#: src/resample.c:2263
 msgid "Speed Change"
 msgstr "Zmena rýchlosti"
 
-#: src/resample.c:2268
+#: src/resample.c:2272
 #, c-format
 msgid "Changed playback speed to %.3f frames per second and audio to %d Hz.\n"
 msgstr ""
 "Zmeniť rýchlosť prehrávania na %.3f snḿkov za sekundu a zvuku na %d Hz.\n"
 
-#: src/resample.c:2271
+#: src/resample.c:2275
 #, c-format
 msgid "Changed playback speed to %.3f frames per second.\n"
 msgstr "Zmena rýchlosti prehrávania na %.3f snímky za sekundu.\n"
 
-#: src/resample.c:2326
+#: src/resample.c:2330
 msgid "Resampling video"
 msgstr "Prevzorkovanie videa"
 
-#: src/resample.c:2333 src/resample.c:2431 src/resample.c:2452
+#: src/resample.c:2337 src/resample.c:2435 src/resample.c:2456
 msgid "Resampling clipboard video"
 msgstr "Prevzorkovanie videa zo schránky"
 
-#: src/resample.c:2338
+#: src/resample.c:2342
 msgid "Reordering frames"
 msgstr "Preradenie snímkov"
 
-#: src/resample.c:2347
+#: src/resample.c:2351
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -7619,20 +7619,20 @@
 "\n"
 "LiVES nemôže preradiť snímky."
 
-#: src/resample.c:2390
+#: src/resample.c:2394
 msgid "Deordering frames"
 msgstr ""
 
-#: src/resample.c:2469
+#: src/resample.c:2473
 msgid "resampling error..."
 msgstr "chyba prevzorkovania..."
 
-#: src/rte_window.c:63 src/rte_window.c:724
+#: src/rte_window.c:65 src/rte_window.c:726
 #, c-format
 msgid "Type: %s"
 msgstr "Typ: %s"
 
-#: src/rte_window.c:93
+#: src/rte_window.c:95
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -7648,7 +7648,7 @@
 "Ste si istý ?\n"
 "\n"
 
-#: src/rte_window.c:125 src/rte_window.c:182
+#: src/rte_window.c:127 src/rte_window.c:184
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -7663,7 +7663,7 @@
 "%s\n"
 "Kód chyby %d\n"
 
-#: src/rte_window.c:164
+#: src/rte_window.c:166
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -7675,12 +7675,12 @@
 "Kliknitím na OK uložíte rozloženie kláves ako predvolené\n"
 "\n"
 
-#: src/rte_window.c:169
+#: src/rte_window.c:171
 #, c-format
 msgid "Saving keymap to %s\n"
 msgstr "Uložiť rozloženie kláves do %s\n"
 
-#: src/rte_window.c:176
+#: src/rte_window.c:178
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -7689,12 +7689,12 @@
 "\n"
 "Aktualizovať súbor s rozložením kláves %s..."
 
-#: src/rte_window.c:241
+#: src/rte_window.c:243
 #, c-format
 msgid "Saving real time effect defaults to %s..."
 msgstr "Uložiť real time efekt predvolene do %s..."
 
-#: src/rte_window.c:246
+#: src/rte_window.c:248
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -7709,7 +7709,7 @@
 "%s\n"
 "Kód chyby %d\n"
 
-#: src/rte_window.c:265
+#: src/rte_window.c:267
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -7724,7 +7724,7 @@
 "%s\n"
 "Kód chyby %d\n"
 
-#: src/rte_window.c:300
+#: src/rte_window.c:302
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to read defaults file\n"
@@ -7735,12 +7735,12 @@
 "%s\n"
 "Kód chyby %d\n"
 
-#: src/rte_window.c:305
+#: src/rte_window.c:307
 #, c-format
 msgid "Loading real time effect defaults from %s..."
 msgstr "Načítať predvolené hodnoty real time efektu z %s..."
 
-#: src/rte_window.c:332
+#: src/rte_window.c:334
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -7755,17 +7755,17 @@
 "%s\n"
 "Kód chyby %d\n"
 
-#: src/rte_window.c:338
+#: src/rte_window.c:340
 #, c-format
 msgid "Loading generator default sizes from %s..."
 msgstr "Nahrávánie predvolených rozmerov generátora z %s..."
 
-#: src/rte_window.c:417
+#: src/rte_window.c:419
 #, c-format
 msgid "Loading default keymap from %s..."
 msgstr "Nahrávánie predvoleného rozloženia kláves z %s..."
 
-#: src/rte_window.c:431
+#: src/rte_window.c:433
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -7780,27 +7780,27 @@
 "%s\n"
 "Kód chyby %d\n"
 
-#: src/rte_window.c:486
+#: src/rte_window.c:488
 #, c-format
 msgid "Invalid line %d in %s\n"
 msgstr "Neplatná linka %d v %s\n"
 
-#: src/rte_window.c:566
+#: src/rte_window.c:568
 #, c-format
 msgid "Invalid key %d in %s\n"
 msgstr "Neplatný kľúč %d v %s\n"
 
-#: src/rte_window.c:577
+#: src/rte_window.c:579
 #, c-format
 msgid "Invalid effect %s in %s\n"
 msgstr "Neplatný efekt %s v %s\n"
 
-#: src/rte_window.c:589
+#: src/rte_window.c:591
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown effect %s in %s\n"
 msgstr "Neplatný efekt %s v %s\n"
 
-#: src/rte_window.c:598
+#: src/rte_window.c:600
 #, c-format
 msgid ""
 "This version of LiVES cannot mix generators/non-generators on the same key "
@@ -7809,16 +7809,16 @@
 "Táto verzia LiVES neumožňuje kombináciu generátorov/ne-generátorov na "
 "rovnakej klávese (%d) !\n"
 
-#: src/rte_window.c:603
+#: src/rte_window.c:605
 #, c-format
 msgid "Too many effects bound to key %d.\n"
 msgstr "Pre klávesu %d je priradených priveľa efektov.\n"
 
-#: src/rte_window.c:634
+#: src/rte_window.c:636
 msgid "update required.\n"
 msgstr "vyžaduje aktualizáciu.\n"
 
-#: src/rte_window.c:649
+#: src/rte_window.c:651
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -7830,40 +7830,40 @@
 "Niektoré efekty sa nedajú nájsť.\n"
 "\n"
 
-#: src/rte_window.c:697
+#: src/rte_window.c:699
 msgid "No Description"
 msgstr "Bez popisu"
 
-#: src/rte_window.c:702
+#: src/rte_window.c:704
 #, c-format
 msgid "LiVES: Information for %s"
 msgstr "LiVES: Informácie pre %s"
 
-#: src/rte_window.c:716
+#: src/rte_window.c:718
 #, c-format
 msgid "Effect name: %s"
 msgstr "Názov efektu: %s"
 
-#: src/rte_window.c:732
+#: src/rte_window.c:734
 #, c-format
 msgid "Plugin name: %s"
 msgstr "Názov rozšírenia: %s"
 
-#: src/rte_window.c:740
+#: src/rte_window.c:742
 #, c-format
 msgid "Author: %s"
 msgstr "Autor: %s"
 
-#: src/rte_window.c:748
+#: src/rte_window.c:750
 #, c-format
 msgid "Version: %d"
 msgstr "Verzia: %d"
 
-#: src/rte_window.c:760
+#: src/rte_window.c:762
 msgid "Description: "
 msgstr "Popis: "
 
-#: src/rte_window.c:930
+#: src/rte_window.c:932
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -7877,65 +7877,65 @@
 "rovnakej klávese.\n"
 "\n"
 
-#: src/rte_window.c:975
+#: src/rte_window.c:977
 #, c-format
 msgid "LiVES could not locate the effect %s.\n"
 msgstr "LiVES nemohol nájsť efekt %s.\n"
 
-#: src/rte_window.c:1061
+#: src/rte_window.c:1063
 msgid "LiVES: Real time effect mapping"
 msgstr "LiVES: Zobrazenie efektu v reálnom čase"
 
-#: src/rte_window.c:1070 src/rte_window.c:1128
+#: src/rte_window.c:1072 src/rte_window.c:1130
 msgid "Key grab"
 msgstr "Zachytenie kláves"
 
-#: src/rte_window.c:1085
+#: src/rte_window.c:1087
 #, c-format
 msgid "Ctrl-%d"
 msgstr "Ctrl-%d"
 
-#: src/rte_window.c:1094
+#: src/rte_window.c:1096
 msgid "Key active"
 msgstr "Aktívne klávesy"
 
-#: src/rte_window.c:1133
+#: src/rte_window.c:1135
 msgid "Grab keyboard for this effect key"
 msgstr ""
 
-#: src/rte_window.c:1152
+#: src/rte_window.c:1154
 msgid "_Clear all effects"
 msgstr "_Vyčistiť všetky efekty"
 
-#: src/rte_window.c:1171
+#: src/rte_window.c:1173
 msgid "Mode active"
 msgstr "Aktívny mód"
 
-#: src/rte_window.c:1197 src/multitrack.c:7316
+#: src/rte_window.c:1199 src/multitrack.c:7339
 msgid "Info"
 msgstr "Informácia"
 
-#: src/rte_window.c:1198
+#: src/rte_window.c:1200
 msgid "Set Parameters"
 msgstr "Nastaviť parametre"
 
-#: src/rte_window.c:1199
+#: src/rte_window.c:1201
 msgid "Clear"
 msgstr "Zmazať"
 
-#: src/rte_window.c:1208
+#: src/rte_window.c:1210
 msgid "Effect name:"
 msgstr "Názov efektu:"
 
-#: src/rte_window.c:1302
+#: src/rte_window.c:1305
 msgid "_Save as default keymap"
 msgstr "_Uložiť ako predvolenú mapu kláves"
 
-#: src/rte_window.c:1307
+#: src/rte_window.c:1310
 msgid "_Load default keymap"
 msgstr "_Nahrať predvolenú mapu kláves"
 
-#: src/rte_window.c:1560
+#: src/rte_window.c:1563
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to create default keymap file: %s\n"
@@ -7966,33 +7966,33 @@
 msgid "Unable to read the incoming video frame\n"
 msgstr ""
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:349
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:348
 msgid "yuv4mpeg stream"
 msgstr ""
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:378
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:377
 msgid "yu4mpeg stream in"
 msgstr ""
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:380
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:379
 #, c-format
 msgid "Opened yuv4mpeg stream on %s"
 msgstr ""
 
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:383
+msgid "Audio: "
+msgstr ""
+
 #: src/lives-yuv4mpeg.c:386
-msgid "Audio: "
-msgstr ""
-
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:389
 msgid "none\n"
 msgstr "žiadny\n"
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:392
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:389
 #, c-format
 msgid "%d Hz %d channel(s) %d bps\n"
 msgstr "%d Hz %d kanál(y) %d bps\n"
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:430
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:427
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to set display framerate to %.3f fps.\n"
@@ -8001,68 +8001,68 @@
 "Nedá sa nastaviť zobrazenie pomeru snímkov %.3f fps.\n"
 "\n"
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:439
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:436
 #, c-format
 msgid "Unable to open yuv4mpeg out stream %s\n"
 msgstr "Nemožno otvoriť yuv4mpeg mimo streamu %s\n"
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:569
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:566
 #, c-format
 msgid "TV card %d"
 msgstr ""
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:641
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:638
 #, c-format
 msgid "Opened TV card %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:691
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:688
 #, c-format
 msgid "Firewire card %d"
 msgstr ""
 
-#: src/lives-yuv4mpeg.c:719
+#: src/lives-yuv4mpeg.c:716
 #, c-format
 msgid "Opened firewire card %d"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:453
+#: src/multitrack.c:472
 msgid "Auto backup"
 msgstr "Automatické zálohovanie"
 
-#: src/multitrack.c:622
+#: src/multitrack.c:641
 msgid "Backing audio"
 msgstr "Podpora zvuku"
 
-#: src/multitrack.c:1344 src/multitrack.c:2876
+#: src/multitrack.c:1363 src/multitrack.c:2895
 #, c-format
 msgid "Current track: %s (layer %d)\n"
 msgstr "Aktuálna stopa: %s (vrstva %d)\n"
 
-#: src/multitrack.c:1346 src/multitrack.c:2877
+#: src/multitrack.c:1365 src/multitrack.c:2896
 msgid "Current track: Backing audio\n"
 msgstr "Aktuálna stopa: Podpora zvuku\n"
 
-#: src/multitrack.c:1347
+#: src/multitrack.c:1366
 #, c-format
 msgid "Current track: Layer %d audio\n"
 msgstr "Aktuálna stopa: Vrstva %d zvuku\n"
 
-#: src/multitrack.c:1350
+#: src/multitrack.c:1369
 #, c-format
 msgid "%.2f sec.\n"
 msgstr "%.2f sek.\n"
 
-#: src/multitrack.c:1355 src/multitrack.c:2882
+#: src/multitrack.c:1374 src/multitrack.c:2901
 #, c-format
 msgid "Source: %s"
 msgstr "Zdroj: %s"
 
-#: src/multitrack.c:1358 src/multitrack.c:2884
+#: src/multitrack.c:1377 src/multitrack.c:2903
 msgid "Right click for context menu.\n"
 msgstr "Kliknite pravým tlačidlom na kontextové menu.\n"
 
-#: src/multitrack.c:1360
+#: src/multitrack.c:1379
 msgid ""
 "Double click on a block\n"
 "to select it."
@@ -8070,7 +8070,7 @@
 "dvojitým kliknutím na blok\n"
 "ho vyberiete."
 
-#: src/multitrack.c:2749
+#: src/multitrack.c:2768
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -8084,7 +8084,7 @@
 "na časovej osi\n"
 "dvojitým kliknutím na neho.\n"
 
-#: src/multitrack.c:2752
+#: src/multitrack.c:2771
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -8094,7 +8094,7 @@
 "\n"
 "Nie je vybraný žiaden efekt.\n"
 
-#: src/multitrack.c:2755
+#: src/multitrack.c:2774
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -8104,7 +8104,7 @@
 "\n"
 "Nie je načítaný žiaden klip.\n"
 
-#: src/multitrack.c:2758
+#: src/multitrack.c:2777
 msgid ""
 "You must select two video tracks\n"
 "and a time region\n"
@@ -8114,7 +8114,7 @@
 "and create an overlap on two tracks."
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:2761
+#: src/multitrack.c:2780
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -8128,12 +8128,12 @@
 "a časovú zónu\n"
 "pre uplatnenie kompozítorov.\n"
 
-#: src/multitrack.c:2880
+#: src/multitrack.c:2899
 #, c-format
 msgid "%.2f sec. to %.2f sec.\n"
 msgstr "%.2f sek.do %.2f sek.\n"
 
-#: src/multitrack.c:2885
+#: src/multitrack.c:2904
 msgid ""
 "Single click on timeline\n"
 "to select a frame.\n"
@@ -8141,177 +8141,177 @@
 "Jedným kliknutím na časovú stopu\n"
 "vyberte snímok.\n"
 
-#: src/multitrack.c:3317
+#: src/multitrack.c:3336
 msgid "LiVES: Selected clip"
 msgstr "LiVES: Vybraný klip"
 
-#: src/multitrack.c:3324
+#: src/multitrack.c:3343
 msgid "_Adjust start and end points"
 msgstr "_Nastavenie počiatočných a koncových bodov"
 
-#: src/multitrack.c:3333
+#: src/multitrack.c:3352
 msgid "_Edit/encode in clip editor"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:3340
+#: src/multitrack.c:3359
 msgid "_Show clip information"
 msgstr "_Zobraziť informácie o klipe"
 
-#: src/multitrack.c:3347
+#: src/multitrack.c:3366
 msgid "_Close this clip"
 msgstr "_Zatvoriť tento klip"
 
-#: src/multitrack.c:3556
+#: src/multitrack.c:3575
 msgid "Audio mixer (ctrl-m)"
 msgstr "Zvukový mixér (ctrl-m)"
 
-#: src/multitrack.c:3632
+#: src/multitrack.c:3651
 msgid "Single click on timeline"
 msgstr "Jednoduché kliknutie na časovej ose"
 
-#: src/multitrack.c:3633
+#: src/multitrack.c:3652
 msgid "to select a frame."
 msgstr "pre vybranie snímku."
 
-#: src/multitrack.c:3634
+#: src/multitrack.c:3653
 msgid "Double click on timeline"
 msgstr "Dvojité kliknutie na časovej ose"
 
-#: src/multitrack.c:3635
+#: src/multitrack.c:3654
 msgid "to select a block."
 msgstr "pre vybranie bloku."
 
-#: src/multitrack.c:3636
+#: src/multitrack.c:3655
 msgid "Clips can be dragged"
 msgstr "Klipy možno preťahovať"
 
-#: src/multitrack.c:3637
+#: src/multitrack.c:3656
 msgid "onto the timeline."
 msgstr "na časovej osi."
 
-#: src/multitrack.c:3639
+#: src/multitrack.c:3658
 msgid "Mouse mode is: Move"
 msgstr "Mód myši je: Pohyb"
 
-#: src/multitrack.c:3640
+#: src/multitrack.c:3659
 msgid "clips can be moved around."
 msgstr "s klipmi môžete pohybovať."
 
-#: src/multitrack.c:3645
+#: src/multitrack.c:3664
 msgid "Mouse mode is: Select."
 msgstr "Mód myši je: Vybrať."
 
-#: src/multitrack.c:3646
+#: src/multitrack.c:3665
 msgid "Drag with mouse on timeline"
 msgstr "Ťahaním myšou na časovej osi"
 
-#: src/multitrack.c:3647
+#: src/multitrack.c:3666
 msgid "to select tracks and time."
 msgstr "vybrať skladby a čas."
 
-#: src/multitrack.c:3658
+#: src/multitrack.c:3677
 msgid "_Insert mode: Normal"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:3674
+#: src/multitrack.c:3693
 msgid "_Mouse mode: Move"
 msgstr "Mód _myši: Pohyb"
 
-#: src/multitrack.c:3678
+#: src/multitrack.c:3697
 msgid "_Mouse mode: Select"
 msgstr "Mód _myši: Výber"
 
-#: src/multitrack.c:3701 src/multitrack.c:6393
+#: src/multitrack.c:3720 src/multitrack.c:6416
 msgid "_Gravity: Normal"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:3705
+#: src/multitrack.c:3724
 msgid "_Gravity: Left"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:3710
+#: src/multitrack.c:3729
 msgid "_Gravity: Right"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:3712
+#: src/multitrack.c:3731
 msgid "Close _last gap(s) in selected tracks/time"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:3715
+#: src/multitrack.c:3734
 msgid "Close _first gap(s) in selected tracks/time"
 msgstr "Zatvoriť _prvú medzeru(y) v aktuálnej skladbe/čase"
 
-#: src/multitrack.c:3754
+#: src/multitrack.c:3773
 msgid "Close gaps"
 msgstr "Zatvoriť medzery"
 
-#: src/multitrack.c:3756
+#: src/multitrack.c:3775
 msgid "Move block"
 msgstr "Posunúť blok"
 
-#: src/multitrack.c:3758
+#: src/multitrack.c:3777
 msgid "Move audio block"
 msgstr "Posunúť zvukový blok"
 
-#: src/multitrack.c:3760
+#: src/multitrack.c:3779
 msgid "Delete block"
 msgstr "Odstrániť blok"
 
-#: src/multitrack.c:3762
+#: src/multitrack.c:3781
 msgid "Delete audio block"
 msgstr "Odstrániť zvukový blok"
 
-#: src/multitrack.c:3764
+#: src/multitrack.c:3783
 msgid "Split tracks"
 msgstr "Rozdeliť stopy"
 
-#: src/multitrack.c:3766
+#: src/multitrack.c:3785
 msgid "Split block"
 msgstr "Rozdeliť bloky"
 
-#: src/multitrack.c:3769
+#: src/multitrack.c:3788
 #, c-format
 msgid "Apply %s"
 msgstr "Použiť %s"
 
-#: src/multitrack.c:3774
+#: src/multitrack.c:3793
 #, c-format
 msgid "Delete %s"
 msgstr "Odstrániť %s"
 
-#: src/multitrack.c:3778
+#: src/multitrack.c:3797
 msgid "Insert block"
 msgstr "Vložiť blok"
 
-#: src/multitrack.c:3780
+#: src/multitrack.c:3799
 msgid "Insert gap"
 msgstr "Vložiť medzeru"
 
-#: src/multitrack.c:3782
+#: src/multitrack.c:3801
 msgid "Insert audio block"
 msgstr "Vložiť blok zvuku"
 
-#: src/multitrack.c:3784
+#: src/multitrack.c:3803
 msgid "Effect order change"
 msgstr "Zmeniť poradie efektov"
 
-#: src/multitrack.c:4174
+#: src/multitrack.c:4197
 msgid "unsigned "
 msgstr "neoznačený "
 
-#: src/multitrack.c:4175
+#: src/multitrack.c:4198
 msgid "signed "
 msgstr "označený "
 
-#: src/multitrack.c:4177
+#: src/multitrack.c:4200
 msgid "big endian"
 msgstr "veľký endian"
 
-#: src/multitrack.c:4178
+#: src/multitrack.c:4201
 msgid "little endian"
 msgstr "malý endian"
 
-#: src/multitrack.c:4180
+#: src/multitrack.c:4203
 #, c-format
 msgid ""
 "Multitrack values set to %.3f fps, frame size %d x %d, audio channels %d, "
@@ -8320,15 +8320,15 @@
 "Multitrack hodnoty nastavené na %.3f fps, veľkosť snímku %d x %d, zvukové "
 "kanály %d, pomer zvuku %d, veľkosť vzorky zvuku %d, %s.\n"
 
-#: src/multitrack.c:4212
+#: src/multitrack.c:4235
 msgid "invalid event list. Failed.\n"
 msgstr "Neplatný zoznam udalostí. Zlyhanie.\n"
 
-#: src/multitrack.c:4217
+#: src/multitrack.c:4240
 msgid "event list has invalid fps. Failed.\n"
 msgstr "zoznam udalostí má neplatné fps. Zlyhanie.\n"
 
-#: src/multitrack.c:4226
+#: src/multitrack.c:4249
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -8343,7 +8343,7 @@
 "zatvorte aktuálnu zostavu,\n"
 "potom spustite novú zostavu z menu súbora.\n"
 
-#: src/multitrack.c:4266
+#: src/multitrack.c:4289
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -8354,404 +8354,404 @@
 "LiVES našiel neplatný počet zvukových kanálov (%d).\n"
 "Nemohlo byť spustené.\n"
 
-#: src/multitrack.c:4594 src/multitrack.c:4602 src/multitrack.c:18737
+#: src/multitrack.c:4617 src/multitrack.c:4625 src/multitrack.c:18764
 msgid "Layout was wiped.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:4642
+#: src/multitrack.c:4665
 #, c-format
 msgid "LiVES-%s: Multitrack %dx%d : %d bpp %.3f fps"
 msgstr "LiVES-%s: Multitrack %dx%d : %d bpp %.3f fps"
 
-#: src/multitrack.c:5063
+#: src/multitrack.c:5086
 msgid "_Open..."
 msgstr "_Otvoriť..."
 
-#: src/multitrack.c:5159
+#: src/multitrack.c:5182
 msgid "_Close the selected clip"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:5253
+#: src/multitrack.c:5276
 msgid "_Save layout as..."
 msgstr "_Uložiť rozloženie ako..."
 
-#: src/multitrack.c:5257
+#: src/multitrack.c:5280
 msgid "_Load layout..."
 msgstr "_Nahrať rozloženie..."
 
-#: src/multitrack.c:5260
+#: src/multitrack.c:5283
 msgid "_Wipe/Delete layout..."
 msgstr "_Vyčistiť/Zmazať rozloženie..."
 
-#: src/multitrack.c:5286
+#: src/multitrack.c:5309
 msgid "_Ignore width, height and audio values from loaded layouts"
 msgstr "_Ignorovať šírku, výšku a hodnoty zvuku z nahraného rozloženia"
 
-#: src/multitrack.c:5363
+#: src/multitrack.c:5386
 msgid "_CLIP EDITOR"
 msgstr "_KLIP EDITOR"
 
-#: src/multitrack.c:5375
+#: src/multitrack.c:5398
 msgid "_Adjust selected clip start/end points"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:5384
+#: src/multitrack.c:5407
 msgid "_Insert selected clip"
 msgstr "_Vložiť vybraný klip"
 
-#: src/multitrack.c:5396
+#: src/multitrack.c:5419
 msgid "_Insert selected clip audio"
 msgstr "_Vložiť vybraný zvuk klipu"
 
-#: src/multitrack.c:5405
+#: src/multitrack.c:5428
 msgid "_Delete selected block"
 msgstr "_Odstrániť vybraný blok"
 
-#: src/multitrack.c:5414
+#: src/multitrack.c:5437
 msgid "_Jump to previous block boundary"
 msgstr "_Skočiť na predchádzajúcu hranicu bloku"
 
-#: src/multitrack.c:5423
+#: src/multitrack.c:5446
 msgid "_Jump to next block boundary"
 msgstr "_Skočiť na hranicu ďaľšieho bloku"
 
-#: src/multitrack.c:5436
+#: src/multitrack.c:5459
 msgid "Clear _marks from timeline"
 msgstr "Vymazať _značky z časovej osi"
 
-#: src/multitrack.c:5444
+#: src/multitrack.c:5467
 msgid "Ignore selection limits when inserting"
 msgstr "Ignorovať obmedzenia výberu pri vkladaní"
 
-#: src/multitrack.c:5460 src/multitrack.c:14686
+#: src/multitrack.c:5483 src/multitrack.c:14713
 msgid "_Play from Timeline Position"
 msgstr "_Prehrať z určitého miesta na časovej osi"
 
-#: src/multitrack.c:5472
+#: src/multitrack.c:5495
 msgid "Pla_y selected time only"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:5565
+#: src/multitrack.c:5588
 msgid "_Move effects with blocks"
 msgstr "_Presunúť efekty s blokmi"
 
-#: src/multitrack.c:5578
+#: src/multitrack.c:5601
 #, fuzzy
 msgid "Select _autotransition effect..."
 msgstr "Vybrať posledný efekt"
 
-#: src/multitrack.c:5592
+#: src/multitrack.c:5615
 msgid "View/_Edit selected effect"
 msgstr "Zobraziť/_Upraviť vybraný efekt"
 
-#: src/multitrack.c:5596
+#: src/multitrack.c:5619
 msgid "_Delete selected effect"
 msgstr "_Odstrániť vybraný efekt"
 
-#: src/multitrack.c:5604
+#: src/multitrack.c:5627
 msgid "Apply effect to _block..."
 msgstr "Použiť efekt na _blok..."
 
-#: src/multitrack.c:5615
+#: src/multitrack.c:5638
 msgid "Apply effect to _region..."
 msgstr "Použiť efekt na _región..."
 
-#: src/multitrack.c:5810
+#: src/multitrack.c:5833
 msgid "_Tracks"
 msgstr "_Stopy"
 
-#: src/multitrack.c:5820
+#: src/multitrack.c:5843
 msgid "Make _Backing Audio current track"
 msgstr "Presun aktuálnej zvukovej stopy na _pozadie"
 
-#: src/multitrack.c:5831
+#: src/multitrack.c:5854
 msgid "Add Video Track at _Rear"
 msgstr "Pridať video stopu na _koniec"
 
-#: src/multitrack.c:5839
+#: src/multitrack.c:5862
 msgid "Add Video Track at _Front"
 msgstr "Pridať video stopu na _začiatok"
 
-#: src/multitrack.c:5852
+#: src/multitrack.c:5875
 msgid "_Split current track at cursor"
 msgstr "_Rozdeliť súčasnú stopu na kurzor"
 
-#: src/multitrack.c:5864
+#: src/multitrack.c:5887
 msgid "_Split selected video tracks"
 msgstr "_Rozdeliť vybrané video stopy"
 
-#: src/multitrack.c:5877
+#: src/multitrack.c:5900
 msgid "Insert gap in selected tracks/time"
 msgstr "Vložiť medzeru vo zvolenej skladbe/čase"
 
-#: src/multitrack.c:5885
+#: src/multitrack.c:5908
 msgid "Insert gap in current track/selected time"
 msgstr "Vložiť medzeru v aktuálnej skladbe/vybranom čase"
 
-#: src/multitrack.c:5897
+#: src/multitrack.c:5920
 msgid "Close all _gaps in selected tracks/time"
 msgstr "Zatvoriť všetky _medzery v aktuálnej skladbe/čase"
 
-#: src/multitrack.c:5923
+#: src/multitrack.c:5946
 msgid "Se_lection"
 msgstr "Vý_ber"
 
-#: src/multitrack.c:5933
+#: src/multitrack.c:5956
 msgid "_Select Current Track"
 msgstr "_Vybrať aktuálnu stopu"
 
-#: src/multitrack.c:5940
+#: src/multitrack.c:5963
 msgid "Select _all video tracks"
 msgstr "Vybrať _všetky video stopy"
 
-#: src/multitrack.c:5947
+#: src/multitrack.c:5970
 msgid "Select _no video tracks"
 msgstr "Nevybrať _žiadne video stopy"
 
-#: src/multitrack.c:5954
+#: src/multitrack.c:5977
 msgid "Select all _time"
 msgstr "Vybrať všetko"
 
-#: src/multitrack.c:5965
+#: src/multitrack.c:5988
 msgid "Select from _zero time"
 msgstr "Vybrať od začiatku"
 
-#: src/multitrack.c:5972
+#: src/multitrack.c:5995
 msgid "Select to _end time"
 msgstr "Vybrať do konca"
 
-#: src/multitrack.c:5979
+#: src/multitrack.c:6002
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_Kopírovať..."
 
-#: src/multitrack.c:5989
+#: src/multitrack.c:6012
 msgid "_Timecode to region start"
 msgstr "_Časový kód pre začiatok oblasti"
 
-#: src/multitrack.c:5996
+#: src/multitrack.c:6019
 msgid "_Timecode to region end"
 msgstr "_Časový kód pre koniec oblasti"
 
-#: src/multitrack.c:6003
+#: src/multitrack.c:6026
 msgid "_Region start to timecode"
 msgstr "_Spustiť v čase"
 
-#: src/multitrack.c:6010
+#: src/multitrack.c:6033
 msgid "_Region end to timecode"
 msgstr "_Ukončiť v čase"
 
-#: src/multitrack.c:6048
+#: src/multitrack.c:6071
 msgid "_Change width, height and audio values..."
 msgstr "_Zmeniť šírku, výšku a hodnoty zvuku..."
 
-#: src/multitrack.c:6083
+#: src/multitrack.c:6106
 msgid "_Render"
 msgstr "_Vykresliť"
 
-#: src/multitrack.c:6093
+#: src/multitrack.c:6116
 msgid "_Render all to new clip"
 msgstr "_Vykresliť všetko do nového klipu"
 
-#: src/multitrack.c:6108
+#: src/multitrack.c:6131
 msgid "Render _video"
 msgstr "Vykresliť _video"
 
-#: src/multitrack.c:6113
+#: src/multitrack.c:6136
 msgid "Render _audio"
 msgstr "Vykresliť _zvuk"
 
-#: src/multitrack.c:6122
+#: src/multitrack.c:6145
 msgid "_Pre-render audio"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:6131
+#: src/multitrack.c:6154
 msgid "_View"
 msgstr "_Zobrazenie"
 
-#: src/multitrack.c:6149
+#: src/multitrack.c:6172
 msgid "Block _In/out points"
 msgstr "Blokovať body _vstupu/výstupu"
 
-#: src/multitrack.c:6158
+#: src/multitrack.c:6181
 msgid "_Effects at current"
 msgstr "Aktuálne _efekty"
 
-#: src/multitrack.c:6169
+#: src/multitrack.c:6192
 msgid "Show backing _audio track"
 msgstr "Zobraziť _zvukovú stopu na pozadí"
 
-#: src/multitrack.c:6173
+#: src/multitrack.c:6196
 msgid "Compact view"
 msgstr "Kompaktný pohľad"
 
-#: src/multitrack.c:6181
+#: src/multitrack.c:6204
 msgid "Maximum tracks to display..."
 msgstr "Maximum stôp k zobrazeniu..."
 
-#: src/multitrack.c:6188
+#: src/multitrack.c:6211
 msgid "Scroll to follow playback"
 msgstr "Prejdite na nasledujúce prehrávanie"
 
-#: src/multitrack.c:6192
+#: src/multitrack.c:6215
 msgid "_Center on cursor"
 msgstr "_Vystrediť na kurzor"
 
-#: src/multitrack.c:6199
+#: src/multitrack.c:6222
 msgid "_Zoom in"
 msgstr "_Priblížiť"
 
-#: src/multitrack.c:6210
+#: src/multitrack.c:6233
 msgid "_Zoom out"
 msgstr "_Oddialiť"
 
-#: src/multitrack.c:6221
+#: src/multitrack.c:6244
 msgid "Audio parameters"
 msgstr "Parametre zvuku"
 
-#: src/multitrack.c:6235
+#: src/multitrack.c:6258
 msgid "Multitrack _details"
 msgstr "_Detaily o multitracku"
 
-#: src/multitrack.c:6251
+#: src/multitrack.c:6274
 msgid "_Event Window"
 msgstr "_Okno udalosti"
 
-#: src/multitrack.c:6255
+#: src/multitrack.c:6278
 msgid "_Event Window (selected time only)"
 msgstr "_Okno udalosti (iba vybraný čas)"
 
-#: src/multitrack.c:6259
+#: src/multitrack.c:6282
 msgid "_Show FRAME events"
 msgstr "_Zobraziť udalosti SNÍMKY"
 
-#: src/multitrack.c:6275
+#: src/multitrack.c:6298
 msgid "_Show multitrack keys"
 msgstr "_Zobraziť multitrack klávesy"
 
-#: src/multitrack.c:6340
+#: src/multitrack.c:6363
 msgid "Mouse mode: _Move"
 msgstr "Mód myši: _Pohyb"
 
-#: src/multitrack.c:6348
+#: src/multitrack.c:6371
 msgid "Mouse mode: _Select"
 msgstr "Mód myši: _Výber"
 
-#: src/multitrack.c:6375
+#: src/multitrack.c:6398
 msgid "Insert mode: _Normal"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:6403
+#: src/multitrack.c:6426
 msgid "Gravity: _Normal"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:6413
+#: src/multitrack.c:6436
 msgid "Gravity: _Left"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:6424
+#: src/multitrack.c:6447
 msgid "Gravity: _Right"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:6706
+#: src/multitrack.c:6729
 msgid ""
 "Select whether video clips are inserted and moved with their audio or not"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:6710
+#: src/multitrack.c:6733
 msgid "Insert with _audio"
 msgstr "Vložiť so _zvukom"
 
-#: src/multitrack.c:6741
+#: src/multitrack.c:6764
 msgid ""
 "Select whether timeline selection snaps to overlap between selected tracks "
 "or not"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:6746
+#: src/multitrack.c:6769
 msgid "Select _overlap"
 msgstr "Vybrať _prekrytie"
 
-#: src/multitrack.c:6804 src/multitrack.c:12445
+#: src/multitrack.c:6827 src/multitrack.c:12472
 msgid "Expanded View (d)"
 msgstr "Rozšírený pohľad (d)"
 
-#: src/multitrack.c:6806 src/multitrack.c:12452
+#: src/multitrack.c:6829 src/multitrack.c:12479
 msgid "Compact View (d)"
 msgstr "Kompaktný pohľad (d)"
 
-#: src/multitrack.c:6910
+#: src/multitrack.c:6933
 msgid "Clips"
 msgstr "Klipy"
 
-#: src/multitrack.c:6943
+#: src/multitrack.c:6966
 msgid "In/out"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:6952
+#: src/multitrack.c:6975
 msgid "FX stack"
 msgstr "FX zásobník"
 
-#: src/multitrack.c:6991 src/omc-learn.c:662
+#: src/multitrack.c:7014 src/omc-learn.c:662
 msgid "Params."
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:7016
+#: src/multitrack.c:7039
 msgid "_Apply"
 msgstr "_Použiť"
 
-#: src/multitrack.c:7038
+#: src/multitrack.c:7061
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
-#: src/multitrack.c:7054
+#: src/multitrack.c:7077
 msgid "_Del. node"
 msgstr "_Odstrániť uzol"
 
-#: src/multitrack.c:7062
+#: src/multitrack.c:7085
 msgid "_Next node"
 msgstr "_Ďaľší uzol"
 
-#: src/multitrack.c:7070
+#: src/multitrack.c:7093
 msgid "_Prev node"
 msgstr "_Predchádzajúci uzol"
 
-#: src/multitrack.c:7100
+#: src/multitrack.c:7123
 msgid "_Reverse playback "
 msgstr "_Opačné prehrávanie "
 
-#: src/multitrack.c:7128
+#: src/multitrack.c:7151
 msgid "_Velocity "
 msgstr "_Rýchlosť "
 
-#: src/multitrack.c:7185
+#: src/multitrack.c:7208
 msgid "Anchor the start point to the timeline"
 msgstr "Ukotviť bod štartu na časovej osi"
 
-#: src/multitrack.c:7188
+#: src/multitrack.c:7211
 msgid "Anchor _start"
 msgstr "Ukotviť _štart"
 
-#: src/multitrack.c:7222
+#: src/multitrack.c:7245
 msgid "Start frame"
 msgstr "Prvý snímok"
 
-#: src/multitrack.c:7259
+#: src/multitrack.c:7282
 msgid "Anchor the end point to the timeline"
 msgstr "Ukotviť bod konca na časovej osi"
 
-#: src/multitrack.c:7262
+#: src/multitrack.c:7285
 msgid "Anchor _end"
 msgstr "Ukotviť _koniec"
 
-#: src/multitrack.c:7295
+#: src/multitrack.c:7318
 msgid "End frame"
 msgstr "Posledný snímok"
 
-#: src/multitrack.c:7452
+#: src/multitrack.c:7475
 msgid "Scroll"
 msgstr "Prejdite"
 
-#: src/multitrack.c:7993
+#: src/multitrack.c:8016
 msgid ""
 "\n"
 "==============================\n"
@@ -8761,91 +8761,91 @@
 "==============================\n"
 "Prepnuté do režimu úpravy klipu\n"
 
-#: src/multitrack.c:8164
+#: src/multitrack.c:8187
 msgid "Timeline (seconds)"
 msgstr "Časová os (sekundy)"
 
-#: src/multitrack.c:8571
+#: src/multitrack.c:8594
 msgid " Backing audio"
 msgstr " Zvuk v pozadí"
 
-#: src/multitrack.c:8574
+#: src/multitrack.c:8597
 #, c-format
 msgid " Layer %d audio"
 msgstr " Vrstva %d zvuku"
 
-#: src/multitrack.c:8581
+#: src/multitrack.c:8604
 msgid "Show/hide audio details"
 msgstr "Zobraziť/skryť detaily zvuku"
 
-#: src/multitrack.c:8598 src/multitrack.c:8806
+#: src/multitrack.c:8621 src/multitrack.c:8829
 #, c-format
 msgid "Layer %d audio"
 msgstr "Vrstva %d zvuku"
 
-#: src/multitrack.c:8761
+#: src/multitrack.c:8784
 msgid "Select track"
 msgstr "Vybrať stopu"
 
-#: src/multitrack.c:8764
+#: src/multitrack.c:8787
 msgid "Show/hide audio"
 msgstr "Zobraziť/skryť zvuk"
 
-#: src/multitrack.c:8770
+#: src/multitrack.c:8793
 #, c-format
 msgid "Video %d"
 msgstr "Video %d"
 
-#: src/multitrack.c:8798 src/multitrack.c:8834
+#: src/multitrack.c:8821 src/multitrack.c:8857
 #, c-format
 msgid "%s (layer %d)"
 msgstr "%s (vrstva %d)"
 
-#: src/multitrack.c:8807
+#: src/multitrack.c:8830
 #, c-format
 msgid " %s"
 msgstr " %s"
 
-#: src/multitrack.c:8930
+#: src/multitrack.c:8953
 msgid "LiVES: Selected effect"
 msgstr "LiVES: Vybraný efekt"
 
-#: src/multitrack.c:8937
+#: src/multitrack.c:8960
 msgid "_View/Edit this effect"
 msgstr "_Zobraziť/upraviť tento efekt"
 
-#: src/multitrack.c:8940
+#: src/multitrack.c:8963
 msgid "_View this effect"
 msgstr "_Zobraziť tento efekt"
 
-#: src/multitrack.c:8948
+#: src/multitrack.c:8971
 msgid "_Delete this effect"
 msgstr "_Odstrániť tento efekt"
 
-#: src/multitrack.c:8999
+#: src/multitrack.c:9022
 msgid "Cannot insert after this effect"
 msgstr "Nedá sa vložiť po tomto efekte"
 
-#: src/multitrack.c:9028
+#: src/multitrack.c:9051
 msgid "This effect cannot be moved"
 msgstr "Tento efekt nemôže byť premiestnený"
 
-#: src/multitrack.c:9074
+#: src/multitrack.c:9097
 #, c-format
 msgid " %d to %d selected "
 msgstr " %d do %d vybraného "
 
-#: src/multitrack.c:9077 src/multitrack.c:9313
+#: src/multitrack.c:9100 src/multitrack.c:9336
 #, c-format
 msgid "%.2f sec."
 msgstr "%.2f sek."
 
-#: src/multitrack.c:9284
+#: src/multitrack.c:9307
 #, c-format
 msgid "%d frames"
 msgstr "%d snímkov"
 
-#: src/multitrack.c:9572
+#: src/multitrack.c:9599
 msgid ""
 "\n"
 "==============================\n"
@@ -8855,19 +8855,19 @@
 "==============================\n"
 "Prepnúť do Multitrack módu\n"
 
-#: src/multitrack.c:11135
+#: src/multitrack.c:11162
 msgid "Drag the time slider to where you"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:11136
+#: src/multitrack.c:11163
 msgid "want to set effect parameters"
 msgstr "chcete nastaviť parametre efektu"
 
-#: src/multitrack.c:11137
+#: src/multitrack.c:11164
 msgid "Set parameters, then click \"Apply\"\n"
 msgstr "Nastavte parametre a potom kliknite na tlačidlo \"Použiť\"\n"
 
-#: src/multitrack.c:11138
+#: src/multitrack.c:11165
 msgid ""
 "NODES are points where parameters\n"
 "have been set.\n"
@@ -8877,46 +8877,46 @@
 "boli nastavené.\n"
 "Nodes môžu byť odstránené."
 
-#: src/multitrack.c:11141
+#: src/multitrack.c:11168
 msgid "Effect has no parameters.\n"
 msgstr "Efekt nemá žiadne parametre.\n"
 
-#: src/multitrack.c:11225
+#: src/multitrack.c:11252
 #, c-format
 msgid "%s output"
 msgstr "%s výstup"
 
-#: src/multitrack.c:11231
+#: src/multitrack.c:11258
 #, c-format
 msgid "layer %d"
 msgstr "vrstva %d"
 
-#: src/multitrack.c:11233
+#: src/multitrack.c:11260
 msgid "audio track"
 msgstr "zvuková stopa"
 
-#: src/multitrack.c:11234
+#: src/multitrack.c:11261
 #, c-format
 msgid "%s to %s"
 msgstr "%s na %s"
 
-#: src/multitrack.c:11285
+#: src/multitrack.c:11312
 msgid "_Prev filter map"
 msgstr "Mapa _predchádzajúceho filtra"
 
-#: src/multitrack.c:11295
+#: src/multitrack.c:11322
 msgid "Insert _before"
 msgstr "Vložiť _pred"
 
-#: src/multitrack.c:11303
+#: src/multitrack.c:11330
 msgid "Insert _after"
 msgstr "Vložiť _po"
 
-#: src/multitrack.c:11316
+#: src/multitrack.c:11343
 msgid "_Next filter map"
 msgstr "Mapa _nasledujúceho filtra"
 
-#: src/multitrack.c:11330
+#: src/multitrack.c:11357
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -8928,88 +8928,88 @@
 "Žiaden efekt na aktuálnej stope,\n"
 "aktuálny čas.\n"
 
-#: src/multitrack.c:11342
+#: src/multitrack.c:11369
 msgid ""
 "Drag a compositor anywhere\n"
 "on the timeline\n"
 "to apply it to the selected region."
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:11349
+#: src/multitrack.c:11376
 msgid ""
 "Drag a transition anywhere\n"
 "on the timeline\n"
 "to apply it to the selected region."
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:11357
+#: src/multitrack.c:11384
 msgid ""
 "Effects can be dragged\n"
 "onto blocks on the timeline."
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:11553
+#: src/multitrack.c:11580
 msgid "LiVES: Selected block/frame"
 msgstr "LiVES: Vybraný blok/snímok"
 
-#: src/multitrack.c:11559
+#: src/multitrack.c:11586
 msgid "_Delete this block"
 msgstr "_Odstrániť tento blok"
 
-#: src/multitrack.c:11568
+#: src/multitrack.c:11595
 msgid "_Split block here"
 msgstr "Tu _rozdeliť bloky"
 
-#: src/multitrack.c:11576
+#: src/multitrack.c:11603
 msgid "List _effects here"
 msgstr "Zoznam _efektov"
 
-#: src/multitrack.c:11585 src/multitrack.c:11659
+#: src/multitrack.c:11612 src/multitrack.c:11686
 #, c-format
 msgid "_Adjust %s"
 msgstr "_Nastaviť %s"
 
-#: src/multitrack.c:11599
+#: src/multitrack.c:11626
 msgid "_Select this block"
 msgstr "_Vybrať tento blok"
 
-#: src/multitrack.c:11632
+#: src/multitrack.c:11659
 msgid "LiVES: Selected frame"
 msgstr "LiVES: Vybraný snímok"
 
-#: src/multitrack.c:11640
+#: src/multitrack.c:11667
 msgid "_Insert here"
 msgstr "_Vložiť sem"
 
-#: src/multitrack.c:11646
+#: src/multitrack.c:11673
 msgid "_Insert audio here"
 msgstr "_Vložiť zvuk sem"
 
-#: src/multitrack.c:13044
+#: src/multitrack.c:13071
 #, c-format
 msgid "Inserted gap in selected tracks from time %.4f to %.4f\n"
 msgstr "Vložená medzera vo vybranej stope od %.4f do %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:13078
+#: src/multitrack.c:13105
 #, c-format
 msgid "Inserted gap in track %s from time %.4f to %.4f\n"
 msgstr "Vložená medzera v stope %s od %.4f do %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:13276
+#: src/multitrack.c:13303
 #, c-format
 msgid "Undid %s\n"
 msgstr "Zrušený %s\n"
 
-#: src/multitrack.c:13472
+#: src/multitrack.c:13499
 #, c-format
 msgid "Redid %s\n"
 msgstr "Prerobiť %s\n"
 
-#: src/multitrack.c:13498
+#: src/multitrack.c:13525
 msgid "Multitrack details"
 msgstr "Podrobnosti multitrack"
 
-#: src/multitrack.c:13510
+#: src/multitrack.c:13537
 msgid ""
 "\n"
 " (variable)"
@@ -9017,56 +9017,56 @@
 "\n"
 " (variabilný)"
 
-#: src/multitrack.c:13730 src/multitrack.c:16580 src/multitrack.c:16592
+#: src/multitrack.c:13757 src/multitrack.c:16607 src/multitrack.c:16619
 #, c-format
 msgid "track %s"
 msgstr "stopa %s"
 
-#: src/multitrack.c:13735 src/multitrack.c:16585
+#: src/multitrack.c:13762 src/multitrack.c:16612
 #, c-format
 msgid "tracks %s and %s"
 msgstr "stopy %s a %s"
 
-#: src/multitrack.c:13741 src/multitrack.c:16595
+#: src/multitrack.c:13768 src/multitrack.c:16622
 msgid "selected tracks"
 msgstr "vybrané stopy"
 
-#: src/multitrack.c:13745
+#: src/multitrack.c:13772
 #, c-format
 msgid "Added %s %s to %s from %.4f to %.4f\n"
 msgstr "Pridané %s %s do %s z %.4f do %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:13774
+#: src/multitrack.c:13801
 #, c-format
 msgid "Added effect %s to track %s from %.4f to %.4f\n"
 msgstr "Pridaný efekt %s do stopy %s z %.4f do %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:13965
+#: src/multitrack.c:13992
 #, c-format
 msgid "rendered %d frames to new clip.\n"
 msgstr "vykreslené %d snímky do nového klipu.\n"
 
-#: src/multitrack.c:14026
+#: src/multitrack.c:14053
 msgid "Cleaning up..."
 msgstr "Prebieha čistenie..."
 
-#: src/multitrack.c:14679
+#: src/multitrack.c:14706
 msgid "_Pause"
 msgstr "_Pozastaviť"
 
-#: src/multitrack.c:14680
+#: src/multitrack.c:14707
 msgid "Pause (p)"
 msgstr "Pozastavené (p)"
 
-#: src/multitrack.c:14820
+#: src/multitrack.c:14847
 msgid "Press 'm' during playback"
 msgstr "Stlač 'm' počas prehrávania"
 
-#: src/multitrack.c:14821
+#: src/multitrack.c:14848
 msgid "to make a mark on the timeline"
 msgstr "urobiť značku na časovej osi"
 
-#: src/multitrack.c:15111
+#: src/multitrack.c:15138
 #, c-format
 msgid ""
 "Inserted audio %.4f to %.4f from clip %s into backing audio from time %.4f "
@@ -9074,13 +9074,13 @@
 msgstr ""
 "Vložený zvuk %.4f do %.4f z klipu %s do zvuku v pozadí od %.4f do %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:15359
+#: src/multitrack.c:15386
 #, c-format
 msgid ""
 "Inserted frames %d to %d from clip %s into track %s from time %.4f to %.4f\n"
 msgstr "Vložené snímky %d do %d z klipu %s do do stopy %s od %.4f do %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:15864
+#: src/multitrack.c:15891
 #, c-format
 msgid ""
 "Time region %.3f to %.3f\n"
@@ -9089,7 +9089,7 @@
 "Časová zóna%.3f do %.3f\n"
 "vybraná.\n"
 
-#: src/multitrack.c:15868
+#: src/multitrack.c:15895
 msgid ""
 "select one or more tracks\n"
 "to create a region.\n"
@@ -9097,12 +9097,12 @@
 "vyberte jednu alebo viac stôp\n"
 "k vytvoreniu regionu.\n"
 
-#: src/multitrack.c:15870
+#: src/multitrack.c:15897
 #, c-format
 msgid "%d video tracks selected.\n"
 msgstr "%d video stopa vybraná.\n"
 
-#: src/multitrack.c:15872
+#: src/multitrack.c:15899
 msgid ""
 "Double click on timeline\n"
 "to deselect time region."
@@ -9110,7 +9110,7 @@
 "dvojité kliknutie na časovú zónu\n"
 "pre odznačenie časovej oblasti."
 
-#: src/multitrack.c:15879
+#: src/multitrack.c:15906
 msgid ""
 "Single click on an effect\n"
 "to select it."
@@ -9118,7 +9118,7 @@
 "Jednoduché kliknutie na efekt\n"
 "pre jeho vybratie."
 
-#: src/multitrack.c:15880
+#: src/multitrack.c:15907
 msgid ""
 "Double click on an effect\n"
 "to edit it."
@@ -9126,7 +9126,7 @@
 "Dvojité kliknutie na efekt\n"
 "pre jeho úpravu"
 
-#: src/multitrack.c:15881
+#: src/multitrack.c:15908
 msgid ""
 "Right click on an effect\n"
 "for context menu.\n"
@@ -9134,37 +9134,37 @@
 "Kliknite pravým tlačidlom myši na efekt\n"
 "pre kontextové menu.\n"
 
-#: src/multitrack.c:15883
+#: src/multitrack.c:15910
 msgid ""
 "Effect order can be changed at\n"
 "FILTER MAPS"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:15890
+#: src/multitrack.c:15917
 msgid ""
 "You can select an effect,\n"
 "then use the INSERT BEFORE"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:15891
+#: src/multitrack.c:15918
 msgid "or INSERT AFTER buttons to move it."
 msgstr "alebo VLOŽIŤ PO tlačítkom pre pohyb."
 
-#: src/multitrack.c:15927
+#: src/multitrack.c:15954
 msgid ""
 "You can click and drag\n"
 "below the timeline"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:15928
+#: src/multitrack.c:15955
 msgid "to select a time region.\n"
 msgstr "vybrať časové pásmo.\n"
 
-#: src/multitrack.c:16162 src/multitrack.c:16175
+#: src/multitrack.c:16189 src/multitrack.c:16202
 msgid "Click on another effect,"
 msgstr "Kliknite na daľší efekt,"
 
-#: src/multitrack.c:16163 src/multitrack.c:16176
+#: src/multitrack.c:16190 src/multitrack.c:16203
 msgid ""
 "and the selected one\n"
 "will be inserted"
@@ -9172,46 +9172,46 @@
 "a jeho vybraním\n"
 "bude vložený"
 
-#: src/multitrack.c:16164
+#: src/multitrack.c:16191
 msgid "after it.\n"
 msgstr "po.\n"
 
-#: src/multitrack.c:16177
+#: src/multitrack.c:16204
 msgid "before it.\n"
 msgstr "pred.\n"
 
-#: src/multitrack.c:16407
+#: src/multitrack.c:16434
 #, c-format
 msgid "Removed parameter values for effect %s at time %.4f\n"
 msgstr "Odstránené hodnoty pre efekt %s v čase %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:16603
+#: src/multitrack.c:16630
 #, c-format
 msgid "Set parameter values for %s %s on %s at time %.4f\n"
 msgstr "Nastaviť hodnoty pre %s %s na %s v čase %.4f\n"
 
-#: src/multitrack.c:17019 src/multitrack.c:18509
+#: src/multitrack.c:17046 src/multitrack.c:18536
 msgid "_Autoreload each time"
 msgstr "_Automatické znovu načítanie"
 
-#: src/multitrack.c:17090
+#: src/multitrack.c:17117
 #, c-format
 msgid "Saved layout to %s\n"
 msgstr "Rozloženie uložené do %s\n"
 
-#: src/multitrack.c:18417
+#: src/multitrack.c:18444
 msgid "clips and frames"
 msgstr "klipy a snímky"
 
-#: src/multitrack.c:18421
+#: src/multitrack.c:18448
 msgid "clips"
 msgstr "klipy"
 
-#: src/multitrack.c:18424
+#: src/multitrack.c:18451
 msgid "frames"
 msgstr "snímky"
 
-#: src/multitrack.c:18434
+#: src/multitrack.c:18461
 msgid ""
 "\n"
 "Auto reload layout.\n"
@@ -9219,7 +9219,7 @@
 "\n"
 "Automatické načítanie rozloženia.\n"
 
-#: src/multitrack.c:18437
+#: src/multitrack.c:18464
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -9230,11 +9230,11 @@
 "Niektoré %s sa nenachádzajú v rozložení%s\n"
 "Preto nemohli byť správne otvorené.\n"
 
-#: src/multitrack.c:18560
+#: src/multitrack.c:18587
 msgid "auto backup"
 msgstr "automatické zálohovanie"
 
-#: src/multitrack.c:18563
+#: src/multitrack.c:18590
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -9243,57 +9243,57 @@
 "\n"
 "Nedá sa načítať súbor s rozložením %s\n"
 
-#: src/multitrack.c:18579
+#: src/multitrack.c:18606
 #, c-format
 msgid "Loading layout from %s..."
 msgstr "Načítavam rozloženie z %s..."
 
-#: src/multitrack.c:18599
+#: src/multitrack.c:18626
 #, c-format
 msgid "Got %d events...processing..."
 msgstr "%d udalostí...spracovávam..."
 
-#: src/multitrack.c:18615
+#: src/multitrack.c:18642
 msgid "Checking and rebuilding event list"
 msgstr "Kontrolujem a opäť vytváram zoznam udalostí"
 
-#: src/multitrack.c:18642
+#: src/multitrack.c:18669
 #, c-format
 msgid "%d errors detected.\n"
 msgstr "%d nájdených chýb.\n"
 
-#: src/multitrack.c:18675
+#: src/multitrack.c:18702
 #, c-format
 msgid "Multitrack fps set to %.3f\n"
 msgstr "Multitrack fps nastavené na %.3f\n"
 
-#: src/multitrack.c:19602
+#: src/multitrack.c:19629
 msgid "LiVES: Multitrack audio mixer"
 msgstr "LiVES: Multitrack mixovanie zvuku"
 
-#: src/multitrack.c:19639
+#: src/multitrack.c:19666
 msgid "_Reset values"
 msgstr "_Vynulovať hodnoty"
 
-#: src/multitrack.c:19643
+#: src/multitrack.c:19670
 msgid "_Close mixer"
 msgstr "_Zatvoriť mixér"
 
-#: src/multitrack.c:19685
+#: src/multitrack.c:19712
 msgid ""
 "_Invert backing audio\n"
 "and layer volumes"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:19691
+#: src/multitrack.c:19718
 msgid "Adjust backing and layer audio values so that they sum to 1.0"
 msgstr ""
 
-#: src/multitrack.c:19730
+#: src/multitrack.c:19757
 msgid "_Gang layer audio"
 msgstr "_Usporiadanie vrstvy zvuku"
 
-#: src/multitrack.c:19736
+#: src/multitrack.c:19763
 msgid "Adjust all layer audio values to the same value"
 msgstr "Nastavte všetky hladiny hodnôt zvuku na rovnakú hodnotu"
 
@@ -9884,8 +9884,8 @@
 msgid "Dreamifying"
 msgstr "Zasnenie"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colorize.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 msgid "E_nd %"
 msgstr "K_oniec %"
 
@@ -9924,15 +9924,40 @@
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/enhance.script:0
 msgid "Enhancing"
 msgstr "Zväčšovanie"
+
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/fade_in_out.script:0
+#, fuzzy
+msgid "Fade _colour"
+msgstr "Žiarivá farba"
 
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/transition_fade.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/skip_forwards.script:0
 msgid "Fade _end"
 msgstr "Slabnutie _koniec"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/fade_in_out.script:0
+#, fuzzy
+msgid "Fade _in"
+msgstr "Slabnutie _koniec"
+
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/fade_in_out.script:0
+#, fuzzy
+msgid "Fade _out"
+msgstr "Stíšiť zvuk"
+
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/fade_in_out.script:0
+#, fuzzy
+msgid "Fade video in or out"
+msgstr "Stíšiť zvuk"
+
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/transition_fade.script:0
 msgid "Fade"
 msgstr "Slabnúť"
+
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/fade_in_out.script:0
+#, fuzzy
+msgid "Fading video"
+msgstr "Prevzorkovanie videa"
 
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/transition_fade.script:0
 msgid "Fading"
@@ -10198,8 +10223,8 @@
 msgid "Rotating"
 msgstr "Otočenie"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colorize.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 msgid "S_tart %"
 msgstr "Š_tart %"
 
@@ -10283,8 +10308,8 @@
 msgid "Step _Value"
 msgstr "_Hodnota kroku"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/spin.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_horizontal.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/spin.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_vertical.script:0
 msgid "Step per _Frame"
 msgstr "Krok na _snímok"
@@ -10355,12 +10380,12 @@
 msgid "Waving"
 msgstr "Vlnenie"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/rotate.script:0
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/wave.script:0
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/spin.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_horizontal.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/rotate.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/spin.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/wave.script:0
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_vertical.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shrink_expand.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_vertical.script:0
 msgid "_Background Colour"
 msgstr "Farba _Pozadia"
 
@@ -10392,13 +10417,13 @@
 msgid "_Decrease Contrast"
 msgstr "_Znížiť kontrast"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/dream.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/tunnel.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/dream.script:0
 msgid "_Diffmax"
 msgstr ""
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colorize.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 msgid "_End Colour"
 msgstr "_Koniec farby"
 
@@ -10414,8 +10439,8 @@
 msgid "_End amount"
 msgstr "_Koncová čiastka"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/dream.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/tunnel.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/dream.script:0
 msgid "_Fade level"
 msgstr "Ǔroveň _stmievania"
 
@@ -10424,8 +10449,8 @@
 msgid "_Fade start"
 msgstr "Štart _stmievania"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/textover.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 msgid "_Fill colour"
 msgstr "_Vyplniť farbou"
 
@@ -10442,9 +10467,9 @@
 msgstr "_Písmo"
 
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_coloured_frames.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_blank_frames.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_clip_from_image.script:0
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_coloured_frames.script:0
 msgid "_Frames per second"
 msgstr "_Snímkov za sekundu"
 
@@ -10486,8 +10511,8 @@
 msgid "_Levels"
 msgstr "_Levely"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colorize.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 #, fuzzy
 msgid "_Link start and end colours"
 msgstr "_Nastavenie počiatočných a koncových bodov"
@@ -10509,9 +10534,9 @@
 msgid "_Negate"
 msgstr "_Negatív"
 
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_coloured_frames.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_blank_frames.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_clip_from_image.script:0
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_coloured_frames.script:0
 msgid "_Number of frames"
 msgstr "_Počet snímkov"
 
@@ -10531,8 +10556,8 @@
 msgid "_Other"
 msgstr "_Iné"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/textover.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 msgid "_Point size"
 msgstr "_Veľkosť bodu"
 
@@ -10544,19 +10569,19 @@
 msgid "_Radius start"
 msgstr "_Štart polomeru"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/emboss.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/edge_detect.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/charcoal.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/emboss.script:0
 msgid "_Radius"
 msgstr "_Polomer"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colorize.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 msgid "_Random colour each frame"
 msgstr "_Náhodná farba pre každý snímok"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/dream.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/tunnel.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/dream.script:0
 msgid "_Randomness"
 msgstr "_Nepravideľnosť"
 
@@ -10597,14 +10622,14 @@
 msgid "_Splice"
 msgstr "Spojiť"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colorize.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/colour_filter.script:0
 msgid "_Start Colour"
 msgstr "_Počiatočná farba"
 
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_horizontal.script:0
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_vertical.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/solarize.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/shift_vertical.script:0
 msgid "_Start Value"
 msgstr "_Počiatočná hodnota"
 
@@ -10612,8 +10637,8 @@
 msgid "_Start amount"
 msgstr "_Počiatočné množstvo"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/textover.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 #, fuzzy
 msgid "_Stroke colour"
 msgstr "_Počiatočná farba"
@@ -10622,8 +10647,8 @@
 msgid "_Target Colour"
 msgstr "_Cieľová farba"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/textover.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 msgid "_Text"
 msgstr "_Text"
 
@@ -10670,8 +10695,8 @@
 msgid "_X Start"
 msgstr "_X štart"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/textover.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 msgid "_X offset"
 msgstr "_X odsadenie"
 
@@ -10687,8 +10712,8 @@
 msgid "_Y Start"
 msgstr "_Y štart"
 
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/textover.script:0
-#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/gen_text.script:0
 msgid "_Y offset"
 msgstr "_Y odsadenie"
 
@@ -10763,6 +10788,10 @@
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/noisify.script:0
 msgid "every"
 msgstr "každý"
+
+#: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/fade_in_out.script:0
+msgid "fade_in_out"
+msgstr ""
 
 #: /usr/share/lives/plugins/effects/rendered/frame_calculator.script:0
 msgid "fc"