Using lirc on a Toshiba Satellite 3000/214


Thread view