[ccc0f7]: res / langs / cs-CZ Maximize Restore History

Download this file

cs-CZ    134 lines (134 with data), 4.3 kB

OPEN=Otevřít...
OPEN_LAST=Otevřít poslední...
NEW=Nová databáze
INFORMATION=Informace
SETUP=Nastavení
EXIT=Ukončit
OK=OK
MAIN_MENU=Hlavní nabídka
CLOSE=Zavřít
SAVE=Uložit
SAVE_AS=Uložit jako...
UNLOCK=Odemknout
CHANGE_KEY=Změnit heslo
SEARCH=Hledat
BROWSE=Procházet
CANCEL=Zrušit
NOTE=Poznámka
USERNAME=Uživatelské jméno
URL=URL
TITLE=Název
SEARCH_BY=Hledat podle
DISABLE_ICONS=Zakázat ikony
PAGE_SIZE=Velikost stránky
LAST_DIR=Poslední adresář
WATCHDOG_TIMEOUT=Uzamknout při nečinnosti (doba v minutách)
DOWLOAD_URL=URL pro stažení databáze
ENCRYPTION_ROUNDS=Počet kódování
SELECT_ICON=Vybrat ikonu
APPLY=Použít
EXPIRE=Platnost do
CHANGE=Změnit
ICON=Ikona
EDIT=Upravit
PASSWORD=Heslo
IMPORT=Importovat
EXPORT=Exportovat
DELETE=Smazat
RESET=Obnovit
ATTACHMENT=Příloha
DATABASE_LOCKED=Databáze uzamčena
BACK=Zpět
ADD_ENTRY=Přidat záznam
ADD_GROUP=Přidat skupinu
TO_KDB_MENU=Nabídka databáze
ENTER_SEARCH_VALUE=Hledaná hodnota
DELETE_ENTRY_Q=Smazat záznam?
DELETE_GROUP_Q=Smazat skupinu?
QUERY=Dotaz
PAGE=Stránka
INF_WARRANTY={0} je poskytován ABSOLUTNĚ BEZ ZÁRUKY. Jedná se o svobodný software, který lze při splnění stanovených podmínek dále distribuovat; pro podrobnosti navštivte: {1}
INF_THANKS=Poděkování
INF_AUTHORS=Autoři (v abecedním pořadí)
INF_LICENSE=Licence
INF_PROJECT_PAGE=Stránky projektu
INF_VERSION=Verze
INF_HARDWARE=Platforma: {0}Jazyková verze: {1}Konfigurace: {2}Profily: {3}Volná paměť: {4}Celková paměť: {5}Použitý prostor: {6}Volný prostor: {7}
GROUPS_COUNT=Skupiny
ENTRIES_COUNT=Záznamy
SIZE=Velikost
DISCARD_AND_CLOSE_DB_Q=Zavřít databázi bez uložení změn?
ENTER_DB_PASS=Zadat heslo
REPEAT_PASS=Opakovat heslo
PASS_MISMATCH=Hesla se liší
INF_DESCRIPTION=Správce hesel pro mobilní telefony
KDB_FILE=Databáze
KEY_FILE=Klíč
FILE_OPEN_ERROR=Chyba při otevírání souboru
DS_FILE=Soubor
DS_SELECT=Vybrat {0}
DS_FILE_NOT_EXIST=Soubor neexistuje: {0}
DS_URL_NOT_SPECIFIED=URL není zadáno
DS_FILE_ACCESS_ERROR=Chyba při přístupu k souboru
DS_HTTP=Internet/HTTP
DS_MIDLET=Midlet
DS_RESOURCE_NOT_EXIST=Zdroj '{0}' nebyl nalezen nebo je nečitelný
DS_JAR_READONLY=Zdroj JAR je pouze ke čtení
DS_MEMORY=Paměť
DS_UNKNOWN_SOURCE=Neznámý typ zdroje dat
DS_NOTHING_SELECTED=Prázdný výběr
DS_CANCELED=Zrušeno
DS_SAVE_TO=Uložit {0} do
DS_OPEN_FROM=Otevřít {0} z
DS_NOT_USE=Nepoužívat
PLEASE_WAIT=Prosím čekejte
SELECT=Vybrat
UP=Nahoru
NEW_FILE=Nový soubor
NEW_DIR=Nový adresář
OVERWRITE_FILE_Q=Přepsat soubor?
ENTER_DIR_NAME=Název adresáře
ENTER_FILE_NAME=Název souboru
MIDLET_NOT_CONTAIN_KDB=Midlet neobsahuje databáze
NO=Ne
YES=Ano
CANCEL_BY_USER=Zrušit uživatelem
CANCELING=Ruším
RECORD_NOT_FOUND=Záznam nenalezen
RECORD_EXIST=Záznam již existuje
RENAME=Přejmenovat
NEW_RECORD=Nový záznam
CHANGE_RECORD_NAME=Změnit název záznamu
ENTER_RECORD_NAME=Název záznamu
DELETE_RECORD_Q=Smazat záznam {0}?
OVERWRITE_RECORD_Q=Přepsat záznam?
KD_GENERATE_KEY=Generuji klíč
KD_PREPARE_STRUCTURE=Připravit strukturu
KD_DONE=Hotovo
KD_OPEN_DB=Otevřít databázi
KD_DECRYPT_KEY=Dešifrování klíče
KD_DECRYPT_DB=Dešifrování databáze
KD_MAKE_INDEXES=Vytvořit indexy
KD_TWOFISH_NOT_SUPPORTED=Algoritmus TwoFish není podporován
KD_UNKNOWN_ALGO=Neznámý algoritmus
KD_NOTHING_SAVE=Nic k uložení
KD_ENCRYPTING_FAILED=Šifrování selhalo
KD_PASS_KEY_EMPTY=Heslo i klíč jsou prázdné
KD_DB_DECRYPT_ERR=Chybné heslo nebo klíč nebo poškozená databáze (databázi se nepodařilo dešifrovat ({0}))
KD_GROUP_NOT_FOUND=Skupina nenalezena
KD_CANT_GET_ROOT_GROUP=Nelze získat kořenovou skupinu
KD_ROOT_GROUP_PARENT=Kořenová skupina nemá nadřazenou
KD_INCORRECT_DB_STRUCT=Nesprávná struktura databáze
KD_UNSUPPORTED_DB_VER=Nepodporovaná verze databáze
KD_DB_LOCKED=Databáze uzamčena
KD_WRONG_HEX=Chybné HEX
KD_KEYFILE_EMPTY=Klíč je prázdný
KD_KEYFILE_NOT_EXIST=Klíč neexistuje: {0}
KD_KEYFILE_ACCESS_ERR=Chyba při přístupu ke klíči
KD_KEYFILE_READ_ERR=Chyba při čtení klíče
SELECT_RECENT=Poslední zdroje
LANGUAGE=Jazyk
INF_TRANSLATION=Překlad
INF_TRANSLATION_AUTHORS=Pavel Zahradník
DISABLE_RECENT=Nepamatovat si poslední zdroje
DATABASE_CHANGED=Databáze změněna