Home

Marcin Batkowski

Prosta aplikacja służąca do tworzenia raportów kasowych.
Zapewnia automatyczne tworzenie podsumowania, wydruk i zapisywanie raportu.


Project Admins: