--- a/inkscape_web/trunk/download/download-cs.inc
+++ b/inkscape_web/trunk/download/download-cs.inc
@@ -14,7 +14,7 @@
 -->
   <li>Balíček systému Linux Autopackage <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/inkscape/inkscape-0.45.x86.package">.package</a>
   (Viz <a href="http://autopackage.org">autopackage.org</a> pro instrukce).</li> 
-  <li>Windows - Prozatím není k dispozici <!-- <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/inkscape/Inkscape-0.44.1-1.win32.exe?download">.exe instalátor</a> --></li>
+  <li>Windows — <a href="http://downloads.sourceforge.net/inkscape/Inkscape-0.45-1.win32.7z?use_mirror=osdn">7zip</a></li>
   <li>Mac OS X (Univerzální) <a href="http://downloads.sourceforge.net/inkscape/Inkscape-0.45-1.UNIVERSAL.dmg">.dmg</a></li>
     <li>Uživatelé distribuce Fedora: Inkscape 0.44.1 je dostupná pro for FC-4, FC-5 a FC-6 z <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Extras">Fedora Extras</a>. Stačí napsat:
     <pre>yum install inkscape</pre>